Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Domček  Info

23. púť zrelosti (20.-22.apríl 2018)

téma: Bohatstvo života. 

Človek sa narodil do tohto sveta ako dar a dostal „výbavu“ s ktorou môže rátať. Vznikol ako túžba Stvoriteľa, pretože On miluje život a rád ho dáva. Život našich túžob je prejavom Jeho štedroti. Chce nás obdarovať našou jedinečnosťou a vzácnymi darmi.
Každý je bohatý. Stačí si to uvedomiť. Aj cez každodenné maličkosti sme povolaní k veľkým veciam. Keď objavíme seba, objavíme vlastný život.
Tešíme sa, že naše pozvanie prijal duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Košiciach otec Marcel Jurč. Budeme spolu s Ankou, čochvíľa blahoslavenou, zažívať radosť zo spoločenstva lásky. Ona nás pozýva tak ako to vždy robila. Príďme načerpať z bohatstva darov nášho Otca, ktoré ponúka pri našej Anke. Viera otvára srdce pre prijatie.                        
PS: ďalšie informácie prídu priebežne.  otec Pavol a o. Matúš
Anka Kolesárová, pomáhaj nám!

"Prístavba" pri Domčeku s názvom CENTRUM PRE MLÁDEŽ

Pastoračné centrum Anny Kolesárovej vyrástlo z Domčeka. Domček sa pre nas stal malým SmilePotrebovali by sme „domisko", aby sme mohli naplniť potreby centra v tomto čase. Pápež František podpísaním dekrétu o blahorečení Anky Kolesárovej dal impulz, na ktorý teraz reagujeme. Nielen prípravou slávnosti, ale aj vytváraním prostredia pre prijímanie pútnikov. 
Z toho dôvodu som dal pripraviť architektonickú štúdiu novej stavby, ktorá bude napojená na Domček. Ráta sa, že v nej bude cca 30 lôžok. Na prízemí sú tiež plánované dve izby s bezbariérovým prístupom pre ZŤP, sklady pre kuchyňu, šatňa, technická miestnosť, sociálne zariadenia a spoločenská miestnosť s kapacitou cca 240 miest spojená s miestnosťou pre matky s deťmi. Ide o dve časti jednej stavby - dvojpodlažná s pôdorysom 15 x 13 metrov a jednopodlažná 15 x 19 metrov. 
Chcem vás poprosiť nielen o duchovnú ale aj o materiálnu pomoc, aby sme mohli zväčšiť kapacitu ubytovania v Domčeku o túto „prístavbu" a naplniť potreby tých, ktorí sem prichádzajú načerpať z prameňa čistej lásky. Zverujeme to do rúk mučeníčky čistoty Anky Kolesárovej. Za vašu štedrosť a lásku nech vás Boh bohato odmení. Bankový kontakt: SK52 1100 0000 0029 4304 5043.

Pozvanie... Dávaním prijímame

Ďakujeme všetkým, ktorí doteraz prispeli na Pastoračné centrum Anny Kolesárovej či už cez Klub priateľov Domčeka alebo cez iné možnosti. Ste v našich modlitbách.

Okrem stavebnej štúdie sa pracuje aj na realizačných projektoch a plánuje sa výstavba. Venujú sa tomu skvelí ľudia so zapáleným srdcom pre Anku a jej posolstvo. Sú to naši odrastení dobrovoľníci - odborníci, manželia a otcovia rodín. Svoju službu prinášajú ako dar pre spoločné dobro. Spojením svojich talentov a darov môžeme vytvoriť nový svet, ktorý vyrastá z požehnania a stáva sa požehnaním pre mnohých.

Tu pri Anke pramení čistá láska pre vzťahy mladých, pre zdravé manželstvá a pre šťastné rodiny. Každý môže byť požehnaný a stať sa požehnaním. 
Pozývam vás k Projektu čistej lásky, ktorý poslúži nielen nám ale aj ďalším generáciám po nás. Čistá láska ju nádejou a znovuzrodením pre ľudstvo, aby bola zachránená rodina a človek ochránený pred sebazničením.
Ďakujem Vám za pomoc.
Duchovný otec Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom

Krížová cesta s Ankou. 

Cez kríž do neba.

Krížom - krážom kráčame životom. Naše cesty sa pretínajú aj stretávajú. Keď kráčame s krížom, kráčajme s Kristom. V kráčaní ťažké kroky zladzujme s Jeho krokmi. V Ježišovom kríži je sila, nádej a spása. Pozbierajme krížiky, ktoré bolia a vyberme sa na Krížovú cestu s Ankou.
Žehnám vám, ktorí sa ju budete modliť a vyprosujem hojnosť Božích milostí, aby ste mali dosť síl a odvahy dôjsť so svojim krížom až do cieľa.
PS: Ďakujem autorke za tento dar.

Anka Kolesárová - bude blahoslavená

Naša Anka bude blahoslavená. Bohu vďaka 
Svätý Otec František prijal na osobnej audiencii kardinála Angela Amata SDB, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých. Na tomto stretnutí schválil dekrét o mučeníctve Božej služobníčky Anny Kolesárovej, ktorej život poznačilo rozhodnutie - radšej smrť ako stratu panenstva.

 

 

 

Modlitby v Košiciach (18. marec 2018 o 16:30)

Modlitba spája srdcia. 

Chcem vás pozvať na ďalšie modlitby v Košiciach. Budeme ďakovať obetu Anky Kolesárovej a predkladať Bohu spoločné úmysly a prosby, ktoré v srdci nosíme. Pokračujeme v téme Spoločenstvo miesto dynamiky života. Začneme o 16:30 s predpokladaným ukončením moderovanou adoráciou do 18:30. Tešíme sa na spoločnú modlitbu a zdieľanie sa o Božích veciach v nás i okolo nás. 
S úctou a vďakou otec Pavol, otec Matúš, otec Dušan... 
úmysly modlitieb z predošlého stretnutia zostávajú tie isté a pripájame k nim nové.
Úmysly modlitieb:
• Za svätorečenie Anky Kolesárovej.
• Za vízie a rozvoj Pastoračného centra Anky Kolesárovej.
• Za vnuknutia Ducha Svätého v pastoračných aktivitách.
• Za tých, ktorí prosia o pomoc na príhovor Anky.
• Za Arcidiecézne centrum pre rodiny a Inštitút rodiny.
• Za manželstvá a rodiny v kríze.
• Za mladých, ktorí stratili zmysel života.
• Za čisté vzťahy mladých.
• Za Pro live aktivity.
• Za matky, ktoré sa rozhodujú pre potrat.
• Za lekárov a personál v potratovom priemysle.
• Za projekt Ráchelina vinica.
• Za kňazský seminár.
• Za nove duchovne povolania.
• Za dobrovoľníkov a dobrodincov.
• Za potreby diecézy.
• Za vaše osobne úmysly, s ktorými prichádzate.


"Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!" Mt 7,7

 

11. víkend dobrovoľníkov (9. - 11. marec 2018)

Téma víkendu: Slúžime spolu

Táto téma zahŕňa 2 oblasti:
1. Harmónia v službe 
- služba nás formuje pre spoločenstvo
- naše dary sa vzájomne dopĺňajú 
- všetko na česť a slávu Božiu

2. Slúžime a chodíme spolu 
- vzťah je pozvaním k vzájomnej službe 
- služba spoločnému dobru prehlbuje dôveru a úctu vo vzťahu
- dobrovoľníctvo je najlepšou prípravou na manželstvo a rodinu

Pozývame všetkých dobrovoľníkov a chodiace páry, ktoré by chceli slúžiť na pútiach pri Anke Kolesárovej. Hosťami budú manželia, ktorí slúžili ako dobrovoľníci a zároveň budovali svoj vzťah. Poskytnú nám cenné rady a pozdieľajú svoje skúsenosti. Cieľom tohto víkendu je poskytnúť povzbudenie v službe a k budovaniu vzťahu, ktorý je požehnaný a posväcovaný modlitbou a sebadarovaním v službe. Nech sa tu rodia požehnané vzťahy, ktoré sú základom zdravých manželstiev a šťastných rodín. Súčasťou bude aj workshop Beátky a Janka Horniakových o chodení spolu. 
Pomôže ti to nájsť odpovede na otázky: Patríme k sebe ? Ako mať čistý vzťah? Čo nás čaká potom? 
Tešíme sa na vás. 
o.Pavol a o.Matúš

Poďakovanie Klubu priateľov Domčeka (22. februára 2018)

Drahí priatelia Domčeka Anky Kolesárovej. 
Chcem Vám poďakovať za vašu starostlivosť, štedrosť a lásku. „Láska je krásou duše"(sv. Augustín). Všetko čo robíme na česť a slávu Božiu, prináša veľké požehnanie. Aj vďaka Vám nachádzame pocit bezpečia pri organizovaní našich aktivít. Pomáhate nám žiť a prežiť. Ďakujeme Vám za Vaše modlitby a obety. Buďte požehnaní. 
V novembri 2018 uplynie 20. rokov čo sme prvýkrát prišli do Vysokej nad Uhom s mladými z Košíc, pomodliť sa k hrobu Anky Kolesárovej. Tak ako strom rastie a zapúšťa korene a prináša ovocie, tak aj tento projekt o Anke Kolesárovej. 
Prežívame obdobie modlitieb a očakávania. Ak to bude Božia vôľa, možno už čoskoro budeme mať na Slovensku novú blahoslavenú - patrónku čistej lásky, na ktorej príhovor môžu byť chránené naše rodiny, manželstvá, deti, mládež... Duchovným darom tohto prameňa je milosť vliatej čnosti čistoty. Keď prichádzajú sem mladí s úprimnou túžbou po čistej láske a spolupracujú s Božou milosťou, môžu si vyprosiť milosť duchovnej pomoci a ochrany v čistote. Podľa vzoru Anky Kolesárovej sa rozhodujú kráčať verne a vytrvalo. 
Ďakujeme Vám za Vašu ochotu, dôveru a trpezlivosť podporovať rozvoj a aktivity, ktoré sa konajú pri Božej služobnici Anke Kolesárovej. Buďte požehnaní a staňte sa požehnaním. Modlíme sa za Vás. 
Otec Pavol, otec Matúš a spoločenstvo.

Téma života. 

Sme povolaní objavovať povolanie k láske ako základnú tému života. Mladosť je krása, krehkosť, zraniteľnosť, dynamika, očakávanie, hľadanie... 

Ďakujeme Bohu za mladých ľudí, ktorých nám poslal na valentínsku púť radosti. Ďakujeme im za odvahu skúmať na čom skutočne záleží. Modlili sme sa, aby Valentín bol vždy svätý, zvlášť pre tých, ktorí ho idú oslavovať. Prajeme vám požehnaného Valentína.
Otec Pavol a otec Matúš.
Zo spätných väzieb vyberáme.

Modlitby v Košiciach

Priatelia, v spolupráci tímov  (Pastoračného centra Anky Kolesárovej, Inštitútu rodiny a Deti sv. Alžbety) sa posledný rok v priestoroch košického kňazského seminára  konali každomesačné modlitbové stretnutia. Modlili sme sa na naliehavé úmysly našich spoločenstiev.

V programe bola modlitba svätého ruženca, krátky duchovný impulz, zdieľanie, adorácia a napokon agapé.
Chceme pokračovať aj v roku 2018. Pozývame Vás na najbližšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 18. februára o 16:30.
Úmysly modlitieb:

 • Za blahorečenie Anky Kolesárovej.
 • Za vízie a rozvoj Pastoračného centra Anky Kolesárovej.
 • Za vnuknutia Ducha Svätého v pastoračných aktivitách.
 • Za tých, ktorí prosia o pomoc na príhovor Anky.
 • Za Arcidiecézne centrum pre rodiny a Inštitút rodiny.
 • Za manželstvá a rodiny v kríze.
 • Za mladých, ktorí stratili zmysel života.
 • Za čisté vzťahy mladých.
 • Za Pro live aktivity.
 • Za matky, ktoré sa rozhodujú pre potrat.
 • Za lekárov a personál v potratovom priemysle.
 • Za projekt Ráchelina vinica.
 • Za kňazský seminár.
 • Za nove duchovne povolania.
 • Za dobrovoľníkov a dobrodincov.
 • Za potreby diecézy.
 • Za vaše osobne úmysly, s ktorými prichádzate.

"Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!" Mt 7,7

otec Pavol, otec Matúš a otec Dušan

Valentínsky darček

Bonusom tejto Púti radosti bude tanečno-dramatické predstavenie: „Fatimské posolstvo". Veľmi sa tešíme na animátorov rodinného tábora Fatima a deti, ktorí k nám prídu podeliť sa o duchovné posolstvo našej Nebeskej matky. Tešíme sa na krásny sobotný večer s nimi.

V škole lásky 

Sv. Valentín bojoval za vzťahy mladých a tým chránil manželstvo a rodinu. Lásku je potrebné chrániť. Prečo? Pojem láska je najviac zneužívaný, prekrúcaný, falošne vysvetľovaný a zakrývaný egoizmom. 

Láska je zraniteľná, ale pevná zároveň. Sv. Pavol píše „všetko vydrží". Láska je boj o lásku. Naša prirodzenosť je nastavená na hľadanie pocitu šťastia a preto často zažívame iba chvíľkové radosti. Láska totiž nie je len príjemný pocit a radosť zo stretnutí. Pravá láska potrebuje sebazaprenie. Aby sme mohli nájsť ozajstnú lásku vo vzťahu potrebujeme zomrieť sami sebe, egoizmu, zmyselným túžbam a predstave o rýchlom šťastí. Človek potrebuje zabudnúť na seba, aby našiel šťastie ktoré hľadá. Skutočná láska býva náročná, vždy niečo stojí. Je potrebuje obetovať svoje krátkodobé túžby v prospech dlhodobého šťastia. Človek sa môže sám sebe stať prekážkou v láske. Na celej ceste za láskou nás chráni čisté srdce a vôľa byť verným. Najviac ubližuje vzťahom nečistota a netrpezlivosť. Keď človek príjme lásku ako celoživotné povolanie, nedá sa zastrašiť ani skúškami, ani slabosťami, ani lákavými ponukami pre chvíľkové šťastie. Manželstvo a rodina má zmysel. Tam kde je zodpovednosť a teplo domova, môže sa rodiť ozajstná láska. Dostali sme nezaslúžený dar - Lásku, ktorá nás učí láske.

Vďaka Ti, Pane Ježišu, že si bol ochotný z lásky k nám podstúpiť mučenie a nechať sa pribiť na kríž. Touto obetou nás vykupuješ od hriechov. To všetko preto, lebo nás miluješ takých, akí sme. Ďakujeme Bohu aj za príbeh svätého Valentína, že máme dôvod stretnúť sa, obdarovať sa a opäť trošku v láske vyrásť.

Sobotnú svätú omšu bude sláviť otec arcibiskup Bernard Bober. Určite niečo dôležité nám chce povedať SmileTešíme sa na stretnutie s vami všetkými. Nech príbeh Anky Kolesárovej mení príbehy mnohým.

Valentínska 76. púť radosti (9.-11.február 2018)

Téma: Láska - nezaslúžený dar
„Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou" Jn 1,16
Človek prirodzene túži po láske, pretože tak je stvorený. Láska je vzťah, k Bohu, k sebe a k iným. Kto odmieta vzťah k Bohu, odmieta zdroj lásky. Kto odmieta vzťah k sebe, odmieta tvorcu vzťahu. Kto odmieta vzťah k blížnym, stáva sa osamoteným človekom. Človek potrebuje byť aj sám, aby počul Boha. Netrpí však pritom osamelosťou, pretože vzťah k Bohu je základom všetkých vzťahov. Ak máš tento vzťah v poriadku, aj vzťah k sebe bude denne upravovaný Jeho láskou - milosťou. Ak máš zdravý vzťah k sebe, tvoje vzťahy s ľuďmi sú čisté, pravdivé a úprimné. Láska je nezaslúžený dar a naučíš sa jej iba v škole Ducha Svätého. To On ťa neustále premieňa na dar pre iných.
Pane, obdaruj nás milosťou lásky, pretože láska je milosť, ktorú dávaš tým, ktorí ťa o ňu prosia. Amen.
Pozývame ťa na Valentínsku 76.púť radosti, na ktorej okrem iných budú hosťami manželia Danka a Cyril Kolodziejovi. Ostatné „novoty" sa dozvieš priebežne. Otec Pavol & otec Matúš

O múdrosti srdca pri otvárani Knihy života 2018

Tretie tisícročie dozrelo do veku dospelosti. Oslávili sme „osemnástiny". V prvých momentoch nového roka som zachytil u ľudí pocity výnimočnosti z očakávaného času. Všetky stránky knihy života 2018 sú ešte nepopísané okrem prvej, ktorej sme sa dnes venovali. Pripravme sa na druhú a potom na ostatné, aby sme sa naučili múdrosti srdca. (Porov. Ž 90,12)
Chcem poďakovať predovšetkým Bohu za prežitý rok a všetky aktivity končiac poslednou, ktorú sme zavŕšili vítaním Nového roka. Ďakujem všetkým dobrodincom, hosťom, dobrovoľníkom a účastníkom za dar spoločenstva a vzájomnej pomoci.
Chcem poďakovať za Silvester 2017. Našim prednášajúcim sestre Rudolfe Ondrušovej, duchovným otcom Rudolfovi Smoterovi a Jurajovi Sedláčkovi za povzbudenie pri prekonávaní hraníc a za osobné svedectvo života. Ďakujem všetkým kňazom, rehoľným sestrám a dobrovoľníkom za ich nezištnú službu pre spoločné dobro. Všetkým za úžasnú rodinnú atmosféru. Prajem nám, aby sme výnimočnosť nového roka 2018 naplno prežívali každý deň.
S úctou a vďakou otec Pavol spolu s otcom Matúšom a spoločenstvom.

Ďakujeme za povzbudivé odkazy v spätných väzbách. Nahliadnite do ich výberu. 

Požehnané sviatky

Bonusy Silvestra

Dopoludnia budeme mať hostí, ktorí  nám dajú impulzy k témam, potom budú skupinky, v ktorých sa budeme zdieľať a spoznávať a dialógy s hosťami. Popoludní bude voľnejší čas, workshopy, putovanie k hrobu Anky Kolesárovej, zdobenie silvestrovskej sály... Po večeroch budú duchovné aktivity, škola modlitby v duchu Taizé, adorácia kríža, živý Betlehém, ktorý vytvoria mladí a poklona Ježišovi v jasliach, svedectvá, osobné príbehy, koledy, spoločná večera pri kapustnici, písanie listov, moderovaná adorácia s požehnaním... Súčasťou silvestrovského programu bude radosť, tanec a zábava vychádzajúca z čistého srdca. Nový rok chceme privítať radostne, dôstojne a pripravení. Najdôležitejšia hodina života je tá, v ktorej sa nachádzame. Silvestrovský program bude postavený na aktuálnom prežívaní atmosféry, aby sme sa naučili celý nový rok kráčať v múdrosti srdca. Modlíme sa v duchovnej príprave na Silvester, aby tento čas „tu a teraz“ zakusovaný, nás naučil hlbšie vnímať skutočnosť ľudského života.  

Trojlístok života.

Tri témy, tri príbehy, tri skutočnosti za hranicami. Hranice delia aj spájajú ľudí. Hranice chránia a zároveň poskytujú dotyk s okolím. Poznať hranice je dôležité, aby sme sa vedeli zorientovať v prostredí myšlienok, terénu a života. Život plynie ako voda v koryte rieky. Hranice koryta vymedzujú cestu vode.

Chcem vám predstaviť našich hostí v témach za hranicami života.
Sestra Rudolfa Mária Ondrušová je zasvätená Bohu. Život zasväteného človeka je darovaný životu mimo seba. Príde sa k nám podeliť o zážitky a poznanie z troch rokov prežitých s ľuďmi v Kamerune. Tato skúsenosť ju tak zasiahla, že sa vrátila domov iná. Ešte viac si uvedomuje krásu a bohatstvo ľudského života. Tešíme sa na jej svedectvo.

Druhým hosťom je duchovný otec Rudolf Smoter, ktorý absolvoval štúdia médií v Ríme. Po štúdiách pôsobil v talianskej diecéze Spoleto. Dnes je farárom v blízkej Tibave. Otca Rudolfa poznám ešte z čias kaplánčenia v Košiciach a to čo ho charakterizovalo bol veľký zmysel pre humor. Každý deň chrlil nové vtipy, ktoré nám rozprával pri obede. Ma rád slovné hračky. Rád myslí, rád sa zamýšľa nad myslením, rád rozdáva myšlienky.

Tretím hosťom bude duchovný otec Juraj Sedláček, kňaz v Univerzitnej pastorácii v Trenčíne. Jeho život je poznačený prekonávaním hraníc. Jednak vlastným príbehom, keď sa dostal z veľmi ťažkej choroby, čo vnímame ako zázrak, ale aj cez svoju službu, pri ktorej sa dotýka hraníc ľudí a pomáha k uzdraveniu tým, ktorí prežili ťažké životné situácie.

Vysoká nad Uhom a príbeh Anky Kolesárovej mu prirástli k srdcu od prvej chvíle, keď sem pred pár rokmi vstúpil. Vtedy vážne chorý vedený Božou láskou a dôverou, že Jemu je všetko možné. Dnes ako svedok Božej moci. Sme Bohu vďační aj za jeho obetavú službu mladým. 

Boh si ho vyvolil, aby ukázal, že náš život existuje aj za hranicami našich síl a schopnosti.

Tešíme sa na štedrý silvestrovský čas v kruhu vzácnych priateľov. 
Napadá mi pieseň: "Moja sila a chvála je Pán, On sa mi stal záchrancom." Váš otec Pavol.
Predbežný program tu.

Silvester 2017

Za hranicami našich síl. Veríš si? Máš na to? Dokážeš to? Kde sú tvoje hranice dnes a kde môžu byť zajtra? Objav seba samého, svoje schopnosti a talenty, nauč sa plávať proti prúdu a prekonáš všetky neistoty. Lebo On bude tvojou silou, On ti bude dávať odvahu nevzdať to. On ti dá nádej v každej situácii. Prekroč svoj tieň. Iba s Ním sa dejú zázraky. Jemu je všetko možné. Jeho milujúcim je všetko možné. Buď radostným, plným svetla, lebo On je stále s tebou.  Buď požehnanou dcérou a požehnaným synom Nebeského Otca. 

Silvester 2017 s Rudolfou a Rudolfom (28.12.-1.1.2018)

Prekroč prah svojej komnaty a poď k širším obzorom. Komfort a strach z inakosti nám bránia byť otvorenými a radostnými ľuďmi. 

Prvým hosťom je sestra Rudolfa, ktorá prežila 3 roky na misii v Kamerune. Druhým je duchovný otec Rudolf, ktorý nás bude viesť k zamysleniu za hranice vlastného myslenia s témou: "Môj život za mojimi hranicami."
Ako všelijako iní môžu myslieť a prečo? Ako môžem začať myslieť inač? Ako prekročiť hranice vlastného Ja?
Silvester nás má urobiť o rok staršími, ale aj múdrejšími a rozhľadenejšími. Poďme vstúpiť do sveta empatie, načúvania, zvažovania, oslobodzovania a skrášľovania v dialógu s Bohom, so sebou a s inými.

Silvester 2017 (28.12.- 1. 1. 2018) 

Téma: Život za hranicami.

Všetko má svoj čas a svoje miesto. Aj človek má svoj čas a svoje miesto. Má žiť tu a teraz. Aj keď je náš život obmedzený hranicami času a priestoru, predsa sme povinní myslieť a byť vnímaví aj na to, čo sa deje mimo nás. Byť citlivý na život a potreby iného, byť empatický a vedieť sa vcítiť do jeho situácie, zvlášť keď je v núdzi. Život za hranicami našich myšlienok a citov môže byť tak isto plný sily a krásy. Prekročiť prah svojho domu a vyjsť v ústrety iným, znamená naučiť sa milovať. Život mimo nás sa potom stáva aj našim životom. Vtedy budujeme svet lásky a Božie kráľovstvo v nás rastie. 

Tešíme sa na silvestrovskú púť k Anke Kolesárovej na ktorej privítame sestru, ktorá prežila tri roky v Kamerune a priblíži nám kultúru a zvyky ľudí tejto krajiny. Všetci sme jedna veľká rodina bývajúca vo všetkých kútoch zeme. Sme bratia a sestry všetkých farieb pleti. Milujme bezhranične.
Ďalší program a hostí predstavíme priebežne. Tešíme sa na stretnutie.      Váš otec Pavol.

Prítomnosť rodí budúcnosť

Chcem poďakovať všetkým účastníkom 22. púti zrelosti, pri ktorej sme sa učili objavovať krásu prítomnej chvíle a prežívať ju naplno. Téma bola veľmi silná a vysoko ocenená v spätných väzbách. Každý má v sebe dar kreativity, aj keď si to niektorí nemyslia, stačí prosiť Boha, stačí uznať svoju neschopnosť, stačí sa cítiť slabým, aby mohol Boh byť silný a tvorivý v nás.

Ďakujem otcovi biskupovi Jozefovi Haľkovi za slová povzbudenia a za duchovnú silu, ktorú odovzdal účastníkom. Ďakujem všetkým hosťom a dobrovoľníkom, že prišli obohatiť naše stretnutie a odovzdať kúsok zo seba. Keď človek nemyslí na seba, stáva sa bohatým a radosť ktorú prežíva je ozajstná, má duchovný základ. Mimoriadnym darom pre nás sa opäť stali naši priatelia z divadla ATak pod vedením Pavla Danka. Odovzdali nám príbeh blahoslavenej sestry Zdenky s hlbokým odkazom jej života a mučeníckej smrti. Na záver sa v úprimnosti  účinkujúci otvorili a pozdieľali o vlastných životných príbehoch a o tom čo prežívajú či už je to radostné alebo aj ťažké. Bolo to veľmi osobné stretnutie plné úcty a dôvery. Ďakujem vám.
Prajem všetkým nám, aby sme nikdy neprestali prežívať kreativitu prítomnosti.       Otec Pavol. 

Zo spätných väzieb vyberáme

Klopanie na nebo. (22. november 1944)

Dnes slávime narodeniny Anky Kolesárovej pre nebo. Prví kresťania deň smrti nazývali „dies natale" deň narodenia pre nebo. Smrť človeka je kľúčový moment a keďže nevieme dňa ani hodiny, celý náš život je kľúčový. V každej chvíli sa ľudia rodia aj zomierajú.  Vďaka Ti, Pane, za deň narodenia pre nebo, ktorý si v prozreteľnosti určil každému z nás. Aj na príhovor Anky Kolesárovej, nás nauč svoj čas vnímať zodpovedne, dôležito, krásne a radostne.
Vďaka Ti, Pane, za nebeské narodeniny našej mučeníčky čistej lásky Anky Kolesárovej.
Otec Pavol.

22. púť zrelosti (24.-26.november 2017)

Pozývame vás na 22.púť zrelosti na tému Kreativita prítomnosti, ktorá sa uskutoční 24.-26. novembra 2017 v ZŠ v Pavlovciach nad Uhom. Tešíme sa, že naše pozvanie prijal otec biskup Mons. Jozef Haľko. „Všetkých vás srdečne pozdravujem a teším sa na stretnutie s vami. Posielam vám zopár slov na uvažovanie: Boh tvorí svet aj cez nás, keď žiada, aby sme prežívaním prítomného okamihu práve tento okamih tu a teraz pretvárali a dotvárali kreatívnou láskou a pozitívnym myslením". 

Predbežný program 22. púte zrelosti - klikni tu. 

Výber spätných väzieb z 21. púte zrelosti - klikni tu. 

Narodenie pre nebo

Vznik života je spojený s počatím. Pôrod je premena. Krstom sme prijatí do Cirkvi. Večnosť je pozvaním k láske. Radosť a pokoj je ovocím Ducha Svätého. Milosrdenstvo vykupuje z hriechov. Múdrosť je zastavením sa nad krásou života. Sme pozvaní žiť, zachytiť prítomnosť a premeniť na lásku. Sme slobodné bytosti stvorené na Boží obraz vhodný úcty a ľudskej dôstojnosti. Pozývame vás k prítomnosti, zachytiť ju v čase a preniesť do večnosti.

Tešíme sa na 22. púť zrelosti o kreativite prítomnosti s otcom biskupom Jozefom Haľkom, s Pavlom Dankom a jeho divadlom ATak, s blahoslavenou sestrou Zdenkou a s mnohými ďalšími krásnymi ľuďmi. 

Ďalší hosť na 22.púti zrelosti: Bl.Zdenka cez tanečné divadlo ATak

"Chcel(a) by som letieť..." Zdenka Schelingová
Divadelná inscenácia Chcela by som letieť vznikla pri príležitosti 100. výročia od narodenia blahoslavenej Zdenky Schelingovej (24. 12. 1916). Je pripomienkou jej života ako cesty s pohľadom upretým k nebu, života naplneného túžbou letieť vždy vyššie a vyššie - k Bohu.
Predstavenie tanečnými obrazmi, ale i hudbou a slovom, stvárňuje jednotlivé kapitoly Zdenkinho života - detstvo, povolanie, prácu v nemocnici, pomoc väzneným kňazom, následné utrpenie počas vypočúvania a zrod pre nový život.
Príbeh je prerozprávaný cez pohľad muža, ktorý napomáhal pri Zdenkinom mučení, muža, ktorý by tiež chcel letieť. Cez metaforu čakania na lietadlo a letiskovej haly sa v jeho mysli ponárame do Zdenkinho príbehu.
Tanec sprevádza hovorené slovo a hudba - autentické modlitby a úvahy Zdenky Schelingovej zhudobnené Tvorivou skupinou Poetica Musica, ktoré tvoria pridanú hodnotu inscenácie, keďže ATak po prvýkrát prichádza s pôvodnou hudbou.

Radosť a nádej - Spätné väzby po 75. púti radosti

Život bez konca, vedomie Jeho neustálej prítomnosti, nádej v každej situácii - tu plnosť bytia môžeme dosiahnuť len s Bohom. Iba On dokonale rozumie ľudskému srdcu. „V Ňom žijeme, hýbeme sa a sme"(Sk 17,28). V Ňom je istota naplnenia túžby spoznať seba samého. Sme oslovovaní menom, ktoré sme dostali, sami sme si ho nevybrali. Máme vlastnú identitu aj cez bohatstvo nášho mena. Každý v sebe nosí tajomstvo svojho mena. Viac ho poznať znamená viac rozumieť sebe. Naše meno je zapísané v Knihe života, ktorú spravuje náš Stvoriteľ. 

„V mene Otca i Syna i Ducha Svätého" prijímame vlastný život ako dar pre všetkých a zažívame uzdravenie a oslobodenie od všetkého zlého.
Chcem poďakovať účastníkom 75. púte radosti a obetavým dobrovoľníkom. Vyjadrujem vďačnosť hosťom: kaplánovi z Gymnázia sv. Moniky v Prešove otcovi Štefanovi Kaňukovi, prefektovi Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach otcovi Jozefovi Kohutovi, otcovi Jozefovi Mrúzovi z ACM v Prešove, ďalším 9 kňazom, ktorí prišli poslúžiť spovedaním a duchovnými rozhovormi, tiež 4 rehoľným sestrám za službu ucha.
Boží duch nás pozval k prameňu milosti na mieste, kde bola zabitá 16. ročná mučeníčka čistoty. Z prameňa jej obety čerpáme silu a povzbudenie. Anka Kolesárová, pomáhaj nám!
Ak chcete mať účasť na našej radosti, prečítajte si spätné väzby.

75.púť radosti (13.-15.október 2017)

Už o chvíľu môžeme spoznať tajomstvo svojho mena. 

Jesenná púť radosti sa blíži a v duchovnej príprave sa prehlbuje aj téma TAJOMSTVO TVOJHO MENA. Zjednotení s Ním poznávame vlastnú jedinečnosť a krásu. Objať seba vo svojom mene, mať rád to ako nás volajú, zamilovať sa do identity cez atribúty vo svojom mene. Tešíme sa, že naše pozvanie prijal aj prefekt Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach otec Jozef Kohut. Svätú omšu bude celebrovať v sobotu 14. októbra o 17.hodine v kostole sv. Jána Krstiteľa v Pavlovciach nad Uhom. Otec Jozef roky pôsobil ako kaplán v Univerzitnom pastoračnom centre v Košiciach.

Na ceste do neba. 

Všetci kráčame, denne hľadáme a objavujeme tú „svoju" cestu. Každý je iný, je originál a má jedinečný spôsob, ako sa dostať do neba. Spoznať svoje meno, jeho krásu a hĺbku, objaviť jeho bohatstvo, znamená hľadať odozvu Boha v nás. On pozná každého po mene, má rád naše mená, s úctou a láskou ich vyslovuje a necháva ich doznieť v našich srdciach. Potrebujeme sa naučiť milovať „milujúce stvorenie" v nás. Cesta k tomu ako mať rád seba aj iných začína v láske k Bohu.
Ďakujeme Ti, Pane, za meno každého z nás. Volaj nás po mene, zvlášť keď nás pozývaš do neba. Amen.

 

Téma: "TAJOMSTVO TVOJHO MENA"

Niečo je známe, niečo ukryté. Niečo poznáš a niečo si myslíš, že poznáš.
Úplné poznanie majú „nebešťania". Je veľa tajomstiev ešte neodhalených. Čím viac odpovedí na otázky nájdeš, tým viac otázok vyvstane. Dobrý človek túži po poznaní. Poznávajme do hĺbky, nie plytko. Buďme úprimne vhĺbení do modlitby so srdcom pripraveným pre Jeho svetlo. Nech zasvieti. Otvorme oči srdca. Meno každého z nás ukrýva v sebe myšlienku, životný príbeh patróna, náš osobný príbeh i to čo nás čaká. Učme sa s láskou prijímať pravdu o sebe.

 

Pozývame ťa na 75. púť radosti zamilovať sa do svojho mena a stať sa bližším sebe. Nezabudni, na Boží obraz sme stvorení. Hosťom bude Štefan Kaňuk, školský kaplán na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove.

Ďakujeme za projekt 

Milí priatelia, chcem vám zo srdca poďakovať za vašu pomoc na projekte „S dresmi na turnaj". Svojim hlasom ste prispeli k spoločnému dobru „bonum commune", ktorým sa stanú vyzbrojení športoví bojovníci. Tešíme sa na každý zápas v nových pekných dresoch. Prajeme vám, aby ste si ich tiež mohli užiť. Sú to naše - vaše dresy. Až ich budeme mať, dám vám vedieť a pošlem vám pozvánku na slávnostný turnaj v nových dresoch. Buďte požehnaní, pretože cez vás prichádza požehnanie do tohto sveta. Otec Pavol

Ps: Ďakujem vám aj v mene všetkých radostných hráčov, ktorí budú mať na sebe tieto dresy. 
Ps2: Ďakujem aj Katke, že napísala tento projekt S dresmi na turnaj.

Projekt FUTBALOVÉ DRESY - hlasovanie do 30.9.2017

Ďalší krok v rozvíjaní krásy. Ihrisko si získalo srdcia mladých ľudí a detí. Počas prázdnin ožívalo ako včelí úľ. Tešíme sa novej výzve mať pekné futbalové dresy. Ďakujeme grafikovi a prosíme všetkých vás, aby ste zahlasovali. Vopred vám ďakujeme a ak vyhráme, pozývame na otvárací futbalový turnaj v nových dresoch do centra Anky Kolesárovej. 
Urob gesto pre toto miesto! Povzbuďte v tom aj najbližších a priateľov. 
Hlasovanie prebieha do 30. septembra na tomto linku:
https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/michalovce/1371

 

Láska, odvaha a úprimnosť - druhý dych.

Téma lásky sa dotýka každého. Oplatí sa do nej investovať. Odvaha a úprimnosť v atmosfére lásky pomáhajú riešiť každú situáciu. Uveriť a znova sa nadýchnuť, nebáť sa vratiť k počiatkom a začať novú tému, napriek sklamaniu nebáť sa veriť, že Bohu je všetko možné. Druhý dych dáva šancu začať odznova.

Ďakujeme Bohu za milosť 26.púte rodín. Ďakujeme všetkým rodinkám, dobrovoľníkom a hosťom. Rodinky odchádzali so slovami plnými vďaky. 

Opäť sa ukázalo, akým veľkým darom od Boha sú dobrovoľníci. Usilovne sa pripravovali modlitbou, prednáškami, diskusiou v spoločenstve, tvorbou  programu pre deti, stavaním stanov a atrakcií. Nadšenie rástlo zažívanim radostného spoločenstva, ktoré je pripravené naplno obdarovať prichádzajúcich. Uvedomovali sme si, že aj keď sú ešte tak mladí, predsa boli veľmi zodpovední a obetaví a práve tým vnútorne krásni.  Zožali obdiv u všetkých. Ďakujeme vám milí dobrovoľníci.

Vďačnosť je slovo, ktoré najviac preciťujeme pri spomienke na púť rodín. Všetkým študentom prajeme požehnaný čas štúdia a novu chuť do učenia Smile         otec Pavol & otec Matúš

Spätnú väzbu z 26. púte rodín nájdete tu

26. púť rodín (27. august 2017)

Letný čas čochvíľa končí. Ešte nám zostáva do konca prázdnin pár dní. Určite rozmýšľaš ako ich najlepšie využiť. Nakoniec každý chce byť víťazom. Beh na dlhé trate si vyžaduje trpezlivosť a vytrvalosť. Život je už raz taký. Na krátkej trati máš rýchly pocit výhry. Na dlhej si počkáš, stále bojuješ a prekonávaš množstvo kilometrov. Zdolávaš krízu za krízou a stále ti chýba pocit výhry. Kto chce budovať vzťah úprimný a trvalý, potrebuje naučiť sa pozerať na svet z nadhľadu. Byť nad vecou je ako byť nad sebou. Kto iný ťa správne povedie, ak nie On? Nezvíťazíš bez neho a chvíľkové pocity sa rozplynú. Kto má rád, kráča verne a počúva Boha viac ako ľudí. Rodina je krásny dar pre človeka. V nej prichádza na svet a učí sa kráčať životom. Manželstvo je záväzok lásky „až kým smrť nerozdelí". 

Druhý dych vracia sily a skoncentruje všetko v túžbe víťaziť. V Láske znova dávať všetko a nerátať obety, pretože iba v Nej a s Ňou môžeme víťaziť.

Nebeský Otče, Ty si tvorcom nášho bytia a žriedlom lásky pre nás, pomôž nám otvoriť srdce pre Teba.
Pozývam všetkých vás mladí k službe rodinám skrz deti. Pozvite rodičov, manželov k prameňu čistej lásky pri Božej služobnici Anke Kolesárovej, aby sa im omladil vzťah a zamilovali sa do seba nanovo. Žehnáme im aj vám.

26. púť rodín (27. august 2017)

Téma: "Druhý dych" v láske

Láska v sebe nosí krásu i krehkosť. Prirodzene, pretože krása niekedy býva aj krehká. Čím viac človek miluje, tým je zraniteľnejší. Nechať sa raniť láskou znamená dôverovať napriek všetkému. Láska bez dôvery by bola ubolená a nefunkčná, napoly mŕtva. Znova sa narodiť v láske znamená odpustiť a lapiť „druhý dych". Netreba sa báť znova vstať a nanovo vykročiť. Ako láska, tak aj vedomie vlastnej krehkosti ľudí spája. Buďme milosrdní k sebe i voči sebe navzájom. V tom je podstata múdrosti života.

Pozývame vás na 26. púť rodín, ktorá môže znovuzrodiť či dať "druhý dych" vášmu vzťahu a veriť, že svet môže byt krajší. 
Pre deti bude pripravený zaujímavý program a pre vás manželov daná téma a svedectvo, obnovenie manželských sľubov a požehnanie vašej manželskej lásky.

S úctou a v modlitbách o.Pavol & o.Matúš a tím dobrovoľníkov

Z plnosti srdca druhý dych

Povolanie milovať je zmyslom ľudskej existencie. Každé snaženie bez lásky neprináša pokoj ani radosť. Radosť radostným netreba závidieť ale priať. Láska je vždy štedrá a dobro z nej rastie samé. Ďakujeme Bohu za plnosť lásky, ktorú nám ponúkol pri festivale radosti. Bolo to veľmi pekné, pokojné, radostné a hlboko duchovné stretnutie. Duch oživuje a prináša požehnanie. 

Ďakujeme všetkým hosťom, dobrovoľníkom aj účastníkom za otvorenosť srdca a túžbu po poznaní skutočných hodnôt. Kto chce milovať ničoho sa nebojí a rád prijíma a dáva požehnanie. Sme kúskom zeme, sme prachom vo vesmíre, sme geniálnou myšlienkou Otca. Ďakujeme všetkým tým, ktorí nám z úprimnosti srdca žehnajú, modlia sa za nás a prinášajú skryté obety.
Naša vďaka patrí týmto hosťom: Andrej Kačmár, Andrej Darmo, Rastislav Hamráček, Peter Fogaš, Peter Kuriško, Ľuboš Laškoty, Patrik Šarišský, Jozef Mrúz, Marek Varga, Martin Harčár, Ján Dubecký, Samuel Hurajt, Dušan Škurla, Stanislav Hurbanic, Martin Lučko, Blažej Revický, Mária a Richard Kucharčíkovi. Ďakujeme všetkým, ktorí viedli workshopy, pánu starostovi Antonovi Kocelovi a obecnému zastupiteľstvu, riaditeľovi Základnej školy v Pavlovciach nad Uhom Milanovi Zolotovi a zamestnancom, pánu farárovi Slavomírovi Bakoňovi, kostolníkom a kurátorom. Naše poďakovanie patrí aj miestnemu obyvateľstvu a farníkom, ktorí nás prijali a pomohli s prípravou krížovej cesty a darovania krvi.
Čo sme našli v spätných väzbách...

Táááák!

Táááák! Koooonečne sme uzavreli program, hostí, „workshopistov" a už sa to tlačíííííí. Dnes večer začíname duchovnú obnovu s dobrovoľníkmi opekačkou.
Potom ako večerná modlitba - slávenie Eucharistie "na dobru noc" Čas posúva veci ďalej. Všetko kráča v čase. Je čas pripravovať festival a je čas ho ukončiť. Je čas čerpať a je čas dávať. A teraz je čas ďakovať a chváliť Boha zato, čo nám denne ponúka ako prejav svojej lásky. Tešíme sa, že už čochvíľa "odštartujeme" predposledný festival prvej desiatky. To znamená, že nás čaká onedlho 20. výročie vzniku Pútí radosti.
Pooooozor!
Ticho....................

PS: Skús rozuzliť tento hlavolam a napísať nám správnu odpoveď. :)

Už počujeme nádych, aby z plnosti srdca zaznel Boh v nás.

Čas beží a príprava festivalu naberá obrátky. Ďalší a ďalší ľudia potvrdzujú svoju účasť. Na nedeľnú svätú omšu v pavlovskom amfiteátri prijal pozvanie JCLic. Andrej Kačmár, vicerektor Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach a promótor spravodlivosti na metropolitnom súde. Tešíme sa, že prinesie požehnanie od otca arcibiskupa a ohlási nám Božie slovo. Tak ako vzniká kútik krásy, buduje sa aj kútik hudby, ktorý v piatkové popoludnie bude viesť Duo hudobnej klasiky Kika a Ľubo. Krása rastie láskou. To ona robí krásu krásnou. Čas krásy je čas lásky. Dvojdňová duchovná obnova pre dobrovoľníkov nás urobí svedkami toho ako sa v tichu rodí láska. Večerné modlitby budú vyvrcholením každého dňa. Vo štvrtok po zoznámení sa v skupinkách ako poďakovanie Bohu, že nás sem pozval. V piatok po krížovej ceste ako prinesenie Kristovej obety v svätej omši s piesňami Taizé a s novokňazským požehnaním mladých duchovných otcov. V sobotu v stretnutí s príbehom čochvíľa blahoslaveného saleziánskeho kňaza Títusa Zemana a v duchovne nasýtenej atmosfére chvál a modlitieb vedených kresťanskou hudobnou kapelou eSPé, ktorej túžbou je odovzdávať silné posolstvo o Božej láske. V nedeľu pri vydávaní svedectiev o vlastných životných príbehoch s Bohom a moderovanej adorácii, ktorá prejde do tichej celonočnej adorácie. V pondelok budeme ďakovať za čas milosti siedmich dní. Nech Božia láska premieňa túto zem a zúrodňuje svojimi milosťami. Vďaka Ti, Bože, za každé srdce, ktoré túži po Tebe.

Láska sa rodí v tichu. (Duchovná obnova dobrovoľníkov pred Festivalom radosti) (8.-10. august 2017)

Keď slová mlčia, ticho hovorí. Dokáže hovoriť viac a silnejšie ako akékoľvek silné či krásne slová. Nedá sa niekedy jazykom vyjadriť, čo človek cíti. Sme obmedzovaní slovami. Niečo povieš a ten druhý to ináč pochopil. Snažíte sa si to potom vyrozprávať, ale aj tak máš pocit, že nie je to celkom správne vypovedané a pochopené. Komunikácia vo vzťahu s Bohom potrebuje ticho, pretože ticho odhaľuje Boha v jeho nekonečnej hĺbke múdrosti a kráse. Vytvoriť v sebe ticho, znamená pozvať Ho aby vstúpil dnu. V tichu totiž prebieha dokonalá komunikácia s Ním. Človek stvorený na Boží obraz vtedy zažíva Jeho lásku a prítomnosť naplno. Dovoľme Bohu aby hovoril k nám. Stíšme sa, nech sa láska rodí, nech plynie a nasycuje všetko živé. 

Chceme vás pozvať na duchovnú obnovu pred Festivalom radosti s témou: „Láska sa rodí v tichu". Bude ju viesť otec Peter Fogáš, kaplán z UPC v Košiciach, ktorý sa čerstvo vrátil zo šesťročného štúdia spirituality v Ríme. Predtým pôsobil v Prešove na Sekčove a v Humennom. Tešíme sa, že sa s nami podelí o bohatstvo, ktoré v sebe nosí získané štúdiom, modlitbou a životnými skúsenosťami. Príďte načerpať aby ste sa stali vnútorne bohatšími, pokojnejšími a radostnejšími ľuďmi. Aby ste z plnosti srdca mohli slúžiť na festivale a všade kam vás Boh pošle.
Otec Pavol a otec Matúš.

Srdce - chrám krásy /9. festival radosti (10.-14.august 2017)

Chceš vedieť kde sa rodí krása? V Božom pokoji aj v zdravom nepokoji, v odpustení a zmierení, v hľadaní a nachádzaní, v radosti, obeti a obdarovaní... ...v jednoduchej harmónii lásky. Si pozvaný vstúpiť do krásy, byť ňou naplnený, preniknutý do najväčšej hĺbky a do poslednej nitky. Všetko čo Boh stvoril je dobré a preto krásne. Kde je harmónia, tam je poriadok. A poriadok chráni krásu. Ako fotokútik chrlí pekné fotky, tak kútik krásy pozýva tvoriť a všetko zladzovať. 

Pripravujeme sa na 9.festival radosti aby sme z plnosti srdca mohli vydávať svedectvo o vnútornej kráse. Láska robí človeka krásnym a krása je oltár Božej slávy. Nech Boh bude oslávený v každom milujúcom srdci. Tešíme sa, že na festival prijali pozvanie aj manželia Mária a Richard Kucharčíkoví, ktorí chcú predstaviť mladým (Zá)zrak lásky. Pomaly sa pripravujú ďalšie aktivity a workshopy. Pozývame všetkých dobrovoľníkov na duchovnú obnovu už od 8. do 10. augusta načerpať duchovnej sily a radosti, pretože kto veľa dáva potrebuje veľa prijímať. Duchovna obnova pred festivalom je v réžii UPC z Košíc.
Žehnáme vám. o. Pavol & o. Matúš

9. festival radosti: Z plnosti srdca (10.-14. august 2017)

 

Je to zázrak: Byť sám sebou. Človek ako jedinečný tvor je pozvaný naplniť plán Boha so svojou osobou. Napriek slabostiam a krehkostiam denne hľadá a objavuje čo Stvoriteľ od neho chce. „Z milosti Božej som tým, kým som", píše svätý apoštol Pavol. Boh nás pozýva žiť z prameňa milosti, nebáť sa objaviť Ho v sebe a čerpať z Neho radosť, lásku a pokoj. Buďme si darom navzájom a občerstvujme sa pri spoločných stretnutiach.
Pozývam vás na Festival osobnej jedinečnosti a krásy. Nech z plnosti srdca pri oslave Boha rozprávajú a spievajú naše ústa.  otec Pavol

 

Otvoriť srdce znamená ponúknuť ho iným.

Chcem poďakovať všetkým návštevníkom a hosťom, ktorí k nám prišli v deň otvorených dverí Domčeka. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí prišli s láskou slúžiť a tiež dobrodincom, vďaka ktorých podpore mohla byť celá akcia realizovaná. Keďže deň otvorených dverí bol spojený s Farským dňom gréckokatolíckej farnosti Vysoká nad Uhom ďakujem pánu farárovi Jánovi Maťašovi a jeho farníkom, že prijali pozvanie urobiť oslavy v areáli Domčeka a všetko perfektne pripravili. Ďakujem rímskokatolíckym veriacim za ich účasť na našich oslavách a pánu farárovi Slavomírovi Bakoňovi toho času na dovolenke za všestrannú pomoc a podporu. Veriacim reformovanej cirkvi na čele so zborovým farárom Jurajom Gajdosocim a všetkým ostatným. Návštevníci mohli vidieť Domček zvnútra ale obdivovali aj nové multifunkčné ihrisko a niektorí si ho prvýkrát aj užili - Vstup voľný. Ďakujem účinkujúcim: detskému folklórnemu súboru Vánok z Veľkých Kapušian, folklórnej skupine Škucirka z Pavloviec nad Uhom, heligonkárom z KokšovBakše, hasičom a všetkým, ktorí prispeli svojim dielom k peknej rodinnej atmosfére. Súčasťou tohto dňa bola dopoludňajšia liturgia v gréckokatolíckej cervi spojená s posviackou dopravných prostriedkov - autá, bicykle, motorky, kolobežky... Veríme, že požehnanie tohto dňa vstúpilo do sŕdc mnohých ľudí. Vďaka Bohu za tento deň i za všetky ostatné, keď sa môžeme rozhodovať pre Božiu pomoc a ochranu.
S úctou a láskou otec Pavol, otec Matúš a spoločenstvo Domčeka.

PS: Sponzori:
Gr kat farnosť vo Vysokej nad Uhom
Rím kat farnosť v Pavlovciach nad Uhom
Roľnícke družstvo vo Vysokej nad Uhom
Všetky gazdinky a gazdovia z okolia:)

Deň otvorených dverí - čas milosti otvoreného srdca

Pozývam nielen Vysočanov a ľudí z celej našej farnosti, ale aj všetkých mladých a rodinky, ktorí chcete s nami osláviť oficiálne otvorenie multifunkčného ihriska pri Domčeku, ktorého posviacku sme už mali na Púti rodín  - 9. júla. 

Keďže vo Vysokej sídli aj farnosť gréckokatolíkov, spojili sme to s ich farským dňom, (pod jedným kelčíkom), ktorý bude tentokrát prebiehať v areáli Domčeka pri ihrisku - 23. júla. Začíname o 15. hodine.

Program: futbalový turnaj, atrakcie pre deti (hasiči, policajti....), ľudová zábava, vysocký superguľáš a všetko, čo k tomu patrí. Dá sa u nás aj prenocovať. 

​Prosím príjmite to ako prázdninový darček.
o.Pavol

Prázdniny

Láska prichádza z hora a rodí sa v tvojom srdci. Ak máš čas a chuť, zastav sa. Ak máš túžbu zažiť spoločenstvo, ak sa chceš zoznámiť s ľuďmi, ktorých na to miesto privedie tá istá túžba, ak chceš tvoriť dobro a krásu, ak si otvorený pre nové impulzy do života, ak nechceš nebyť darom pre iných, príď čakáme ťa. Program každodenný daj nám dnes... Cez modlitbu a spoločenstvo, cez hry, prechádzky, prácu a zábavu môžeš spoznávať seba aj iných. Chystáme Púť rodín, potom Festival radosti a opäť Púť rodín... skrášľujeme interiér aj exteriér Domčeka, premaľovať detské ihrisko pestrými farbami, upraviť okolie multifunkčného ihriska atď.

Ak môžeš, vopred sa ohlás s odpoveďou na otázku kedy a koľkí? Značka: spacák a zubná kefkaSmile

Po púti rodín 

Ďakujeme Bohu za 25. striebornú púť rodín s veľmi silnou témou o výchove detí, o výchove k zodpovednosti. Chcem sa Bohu poďakovať za dar pútí rodín pre naše rodiny. Chcem poďakovať za Ankin príbeh, ktorý jednoznačne dosvedčuje, že pre hodnoty sa oplatí aj zomrieť. Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom, že prišli načerpať dar sily a svetla. Ďakujem hosťom: duchovnému otcovi Ladislavovi Cichému zo Sabinova, autorke knihy románového životopisu Anky Kolesárovej Magdaléne Rusiňákovej, manželom Magdaléne a Bohumilovi Zacharovým za perfektnú prednášku, manželom Katke a Goranovi Čurković z Medžugoria za silné svedectvo o tom, že Bohu nič nie je nemožné, ďakujem Inštitútu rodiny z Košíc za pomoc pri všetkých pútiach rodín. Chcem poďakovať aj za posviacku multifunkčného ihriska za Domčekom duchovným otcom Jankovi Maťašovi gr.- kat. farárovi vo Vysokej nad Uhom a Matúšovi Reinerovi vicerektorovi z Domčeka. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom za ich službu lásky, za atrakcie pre deti, policajtom za ich trpezlivosť a ochotu poslúžiť deťom, ďakujem všetkým sponzorom a Bohu známym dobrodincom. Teším sa, že počas tejto púte rodín sme prežili radosť z dvoch krásnych diel: za vydanie knihy o Anke Kolesárovej a za požehnanie multifunkčného ihriska. Nech tieto diela slúžia k prebúdzaniu živej viery, budovaniu zdravých vzťahov a rodín, a na osobný rozvoj detí a mládeže. Ďakujem za všetky modlitby a obety pre toto krásne Bože dielo. S úctou a láskou otec Pavol.

25. púť rodín (9. júl 2017)

Pozývame vás na 25.púť rodín s peknou a užitočnou témou a veľmi bohatým programom: príchod účastníkov, registrácia pri kostole, spovedanie, svätá omša, obnova manželských sľubov, predstavenie romanového životopisu Anky Kolesárovej spisovaťeľkou Magdalénou Rusiňákovou, púť k hrobu Božej služobnice Anky Kolesárovej, posviacka multifunkčného ihriska pri Domčeku, obed v škole, odovzdanie detí animátorom, atrakcie pre deti, hry, súťaže, bábkové divadlo..., prednáška manželov Zacharových o výchove detí k zodpovednosti, svedectvo Gorana a Katky z Medžugoria, zdieľanie v skupinkách, adorácia, požehnanie manželských párov, eucharistické požehnanie.

Verím, že táto Púť rodín je milosť poslaná z neba, ktorá nám má pomôcť predísť chybám vo výchove detí alebo dá odpoveď ako zvládnuť problém nezodpovedných detí. Prosíme, dajte vedieť či prídete a koľkí. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Otec Pavol a otec Matúš. 

Bohu nič nie je nemožné

Na Púť rodín k nám prvýkrát zavíta Goran Čurković s rodinkou. Spolu s manželkou Katkou vydávajú krásne svedectvo o Božom milosrdenstve v živote človeka. On s ťažkou minulosťou, ktorému Boh viackrát vrátil život. Ona plná odvahy a dôvery v Boha. Spolu majú krásnych päť detí a žijú v Medžugorií. Boh je oslávený v ich životoch ako mocný a milosrdný. Človek zabúda dýchať pri počúvaní tohto príbehu. Ďakujeme im, že prijali pozvanie. 

Púť rodín - už za chvíľu (9.júl 2017)

Opäť prichádzajú prázdniny. Ten čas je pekný aj náročný. Je krásne mať čas byť spolu ako rodina, ale treba vymyslieť aj program pre deti. Všetko je to o zodpovednosti. Keby každý bol taký, máme raj na Zemi. Čo s tým? Poďme sa vychovávať. Začneme témou pre rodičov o výchove detí k zodpovednosti. Tému "o výchove rodičov" majú deti dobre zvládnutúSmile Veď deti vychovávajú rodičov celý život. Zatiaľ čo rodičia deti iba pár rokov. 

Na Púti rodín budú okrem manželov Zacharových aj  PhLic. Ladislav Cichý, dekan Sabinov a pre deti bábkové divadlo z Bratislavy - Divadlo pod hríbikom, ktoré kvôli deťom precestuje tisícku kilometrov, aby malo niekoľko vystúpení. Samozrejme sú pripravené aj iné atrakcie, hry a súťaže. Vopred ďakujem všetkým dobrovoľníkom za ich obetu a lásku v službe rodinkám. Tešíme sa na letný čas s vami.

Otec Pavol, otec Matúš a všetci dobrovoľníci

Púť rodín (9.júl 2017)

Mať zodpovedné deti je sen všetkých rodičov. Nezodpovedné správanie dokáže poriadne raniť milujúcu lásku otca a mamy. Koľko lásky a obety ste do nich investovali a máte pocit, že vám svet konzumu deti ukradol? Za lásku nelásku? To boliiiii!!!!! Niekedy sa zdá, že čím viac do nich investujete, tým menej si to vážia. Ako ich ochrániť? Ako "neprerobiť"? Ako vychovať zrelých zodpovedých ľudí zo svojich detí? Ak sa vám to podarí, máte radosť po celý život, ak nie, trápenie. Dnes mnohí rodičia prinášajú obety a utrpenie nevýslovnej ceny. Pretože v tejto dobe "byť zodpovedným" sa medzi mladými "nenosí". Rodina má byť bohatstvom vzťahov a zdrojom vnútornej sily a pochopenia.

Budeme sa modliť za vaše deti, ktoré sú darom od Boha na krátku chvíľku zvereným do opatery. 
Pozývam vás načúvať, zdieľať sa, prosiť a ďakovať. Našimi hosťami budú:manželia Magdaléna a Bohumil Zacharoví.  Otec Pavol

Keď ľudia snívajú spolu

Posviacka multifunkčného ihriska.

Chlapec, ktorý rozumie futbalu mi raz zavolal: „Otec Pavol, nechceli by ste pri domčeku multifunkčné ihrisko? Teraz je výzva cez SPP a ja by som napísal projekt." Bol som milo prekvapený a povzbudený. Dalo sa dokopy zopár šikovných ľudí a malý projekt bol na svete. V súťaží sa klikalo „ostošesť", tisícky hlasov, množstvo zapálených a zjednotených ľudí...

Dnes sa tešíme, že to ihrisko naozaj existuje, že slúži deťom aj mladým. Slávnostná posviacka bude počas Púte rodín v nedeľu pred obedom. 

Chcem poďakovať prvotnému Peťovi a množstvu dobrovoľníkov, od projektanta, až po neznámeho a predsa Bohu známeho klikajúceho človeka, ktorý dal svoj hlas. Fakt klobúk dole pred vami všetkými. Ďakujem za vašu podporu: duchovnú, psychickú, materiálnu, finančnú, aj fyzickú. V pote tváre sa odpracovala pekná kôpka hodín, keďže sme ihrisko budovali svojpomocne. Neviem si predstaviť stavbu ihriska bez týchto ľudí: Mirko - stavbyvedúci, rozvážny, všestranný, pracovitý muž, odborník na svojom mieste, Ľubo - stála univerzálna pomoc a obsluha ťažkej techniky, Janko- manažér stavby a technického zabezpečenia, sústavne prítomný, denne pracujúci celý mesiac, moja pravá ruka na stavbe, Pavol „starší" - majster „číslo jedna" na dôchodku „so zlatými rukami", Peťo - mladý muž, tímak trpiaci, keď mal iné povinnosti a nemohol byť priamo s nami na stavbe. Keď sa mu však podarilo odtrhnúť, neúnavne húževnato pracoval a svojim mladíckym humorom prinášal zábavu, Janko "malý" duchom stále prítomný aj keď už zamestnaný, ochotne pomáhajúci vo chvíľkach voľného času, môj spolubrat otec Matúš - flexibilný, obetavý,  pracovitý kňaz so zapáleným srdcom pre mladých aj pre tento projekt, a mnoho ďalších. Ak sa chcete dozvedieť viac, fotogaléria čoskoro. 

Svetlo lásky

Je rozdiel, keď na niečo hľadíme vo tme alebo vo svetle. Je rozdiel, keď pozeráme na náš život Ježišovým pohľadom plným nádeje alebo ľudským plným sklamaní. Adorácia je čas, keď prijímame Ježišov pohľad na nás, aby sme sa my vo svetle Jeho lásky pozreli na náš život. 
Drahí priatelia, pozývame vás v nedeľu 11. júna 2017 na modlitbové stretnutie v Košiciach v Kňazskom seminári pri kancelárii Domčeka so začiatkom o 17:00.
Tešíme sa na zjednotenie v modlitbe. 

 

Spätná väzba po púti zrelosti

„Dajte mi pevný bod a pohnem zemeguľou."(Archimedes) Jedinou istotou človeka je neistota. Nekonečná otázka neutíchajúca v hľadaní otvárajúca ďalšie. Prvotný Hýbateľ je nehybný, a toto je jediný pevný bod vo vesmíre. V Ňom sa hýbeme a sme. Naše ja v Jeho Ja nachádza bezpečie a istotu. „Stvoril nás len o niečo menších od anjelov, slávou a cťou si nás ovenčil."(porov. Ž 8,6) V Tebe je náš život, vzdávame Ti poklonu a prežívame obrovsku radosť z veľkosti Tvojej slávy. Nekonečný život, nekonečná láska, nekonečný pokoj, nekonečná radosť... V Tebe mám oporu, Pane, Bože môj!

Chcem poďakovať všetkým účastníkom púte zrelosti, že sa prišli podeliť s vlastným prežívaním viery, dôvery a lásky. Ďakujem aj dobrovoľníkom za ich obetavú službu pre dobro všetkých. Ďakujem aj hosťom a kňazom Pavlovi Drábovi, Jozefovi Kozákovi, Pavlovi Hraboveckému, Dušanovi Škurlovi, Pátrovi Samuelovi Hurajtovi a Martinovi Lučkovi.

Prosím, načrite do spätných väzieb.

 

21. púť zrelosti (26.-28. máj 2017)

BOŽE, KDE SI?

Stál som vo svojej izbe a cítil som sa nemilovaný a nechcený. Prečo som tu? Nepatrím na toto miesto! Je to nad moje sily a schopnosti. A Boh, ten Boh, ktorý je mocný a plný lásky akoby na mňa zabudol. Na mňa, Jeho kňaza. O áno, slabého, hriešneho. Plného chýb...ale Jeho. V srdci a mysli bola len otázka. Ba výkrik: Bože, kde si?

Ak aj ty zažívaš občas vo svojom srdci podobné pocity a tiež kladieš túto otázku, pozývame práve teba na Púť zrelosti. V modlitbe, prosbách, adorácii i zdieľaní budeme spolu hľadať odpovede. Vložme seba do Jeho dlaní, pretože On vložil nás už dávno. 

Hosťami púte budú: 

 • o.Jozef Kozak, farár Humenné 
 • Mons. Pavol Dráb, generálny vikár a prepošt Metropolitnej kapituly

Ruženec  ako živé spomienky

Svet lásky upriamil zrak na Pannu Máriu, ktorá je Božou matkou a zároveň našou matkou. V modlitbe ruženca sa stretávame s Bohom a každé tajomstvo je zastavením sa na ceste s Máriou. Ona viditeľne vstupuje do dnešného sveta, keď sa zjavuje nám ľuďom, aby posilnila vieru a sprostredkovala milosti svojho Syna. Chceme ďakovať Bohu za dar materstva Nebeskej matky, ktorý nás vedie k úcte voči (duchovnému) materstvu každej ženy a tým nás učí ľudskej láske. Svet je vykúpený Láskou a jej prijatím sa človek stáva živým prameňom milostí.

Pozývame ťa na modlitbové stretnutie v nedeľu 21. mája 2017 o 17.00 v aule A2 pri kancelárii Domčeka v Kňazskom seminári. Hosťom bude dominikán, brat Alan Ján Dely.

Po 73.púti radosti - výber zo spätných väzieb

V bežných veciach a udalostiach dňa je Boh ukrytý a prejavuje sa ako mocný Boh, len my si to nie vždy neuvedomujeme. Poriadok sveta je vytvorený Géniom. Keď Boh zasiahne do nášho života tou svojou nekonečnou mocou, často nedokážeme za tým vidieť Jeho lásku a múdrosť. Berieme to ako bežnú vec. Pri počúvaní hudby si človek skôr uvedomí disharmóniu ako harmóniu. Boh koná zázraky každý deň a v každej chvíli na celom svete. Náš osobný Boh je naša osobná Láska a identita skutočného kresťanstva. Živý Boh, živá krása, živá - skutočná láska. 

Chcem poďakovať všetkým hosťom, dobrovoľníkom a účastníkom 73.púte radosti. Spätné väzby písané aj ústne sú dôkazom toho, že v srdciach mladých ľudí sa Boh prejavuje s obrovskou silou. Zo spätných väzieb vyberáme...

Poďakovanie po brigáde

Radosť vie byť hlboká. Čím viac ju rozdáš, tým viac si ňou obdarený. Chcem poďakovať všetkým, ktorí v deň pracovného pokoja 8. mája prišli pomôcť pri stavbe multifunkčného ihriska za Domčekom. V jednote je sila - v jednote je láska. Neviem si ani predstaviť ako by sme zvládli betónovanie obrubníkov bez výdatnej pomoci dobrovoľníkov. Čas nás tlačí a čochvíľa má byť ihrisko dokončené. Pri práci sme sa zdieľali, že v duchu vidíme deti a mladých, ktorí sa čochvíľa budú hrať na tomto ihrisku. Chcem poďakovať aj tým, ktorí chceli prísť a nemohli, tým, ktorí nás sprevádzali modlitbami, taktiež tým, ktorí prispeli na účet, aby sme dokázali zaplatiť faktúry. Nech Boh odmení vaše dobro večným dobrom. S úctou a láskou otec Pavol. 

Ps: aktuálne info - dnes sa naviezlo ďalších 72 ton drveného kameňa, aby sme vytvorili drenážnu plochu pod ihriskom. Každý deň sme na budúcom ihrisku v montérkach. V sobotu plánujeme osadiť pozinkované stĺpy oplotenia. Ak chceš pomôcť, ohlás saSmile
Najväčšie bohatstvo je ukryté v ľuďoch, v ich dobrých a šľachetných srdciach.

Prosba o pomoc adresovaná švárnym šuhajom (8. máj 2017)

V pondelok 8.mája je voľný deň, keďže je štátny sviatok. Ak ma niekto čas a chuť pomôcť na projekte multifunkčného ihriska pre deti a mládež, tak vás pozývame na brigádičku:-) 

Projekt  musí byť hotový do konca mája, aby sme nestratili dotáciu, za ktorú mnohí z vás hlasovali. Vopred ďakujem všetkým za pomoc a porozumenie. Na ihrisku pracujeme už dva týždne každý deň, ak nám to počasie dovolí.

Zatiaľ sme vybágrovali celú plochu, vytvorili drenážne zvody a drenážnu jamu, zabetónovali betónové puzdra pre stĺpy ochrannej siete. Naviezli sme 75 tón drveného kameňa. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa doposiaľ obetovali. Teraz nás čaká betónovanie obrubníkov okolo celého ihriska, kopanie prípojky elektriky cca 100 metrov atď. Po pondelkovej brigáde, ak sa nám podarí zabetónovať obrubníky, na čo potrebujeme cca 10 ton betónu,  budeme zavážať ďalších 50 tón drveného kameňa menšej frakcie. Následne nás čaká stavba stĺpov a montovanie sieti do výšky 4 metrov, osádzanie bránok, košov a ostatných zariadení. Montáž umelého trávnika nám urobí dohodnutá firma. Keďže značnú časť projektu musíme zabezpečiť z vlastných zdrojov, preto vás chcem poprosiť aj o štedrosť a finančnú pomoc na číslo účtu SK5411000000002628717671. Pán Boh zaplať za vaše milodary. Verím, že ihrisko bude využívané všetkými účastníkmi podľa vlastnej chuti ale aj mladými z domáceho prostredia. V lete sa ma hrať tradičný turnaj s okolitými obcami.váš otec Pavol 

Kto hľadá, nájde - 21. púť zrelosti (26.-28. máj 2017)

Bože, kde si? Sľúbil si, že ťa nájdem. A ja neprestávam hľadať. Verím v teba, dúfam v teba. Chcem ťa nadovšetko milovať. Kto si ty a kto som ja? Kde si ty a kde som ja? Hľadám a nenachádzam. Čo sa to deje? Kam mám až prísť, aby som ťa stretol? Si v srdciach ľudí alebo hore na výsostiach? Si môj Boh a Pán? Si Kráľov Kráľ? Viem, pozývaš ma k prameňu. A chcem ťa nachádzať. Vierou a láskou. Tebe je všetko možné. Urob, aby som ťa videl. Hovor, aby som ťa počul. A skúmaj moje hlbiny, nech viem, kto som. Skúmaj moje srdce a myšlienky. Nech dobro vo mne vládne. A láska zo mňa vyžaruje na iných. Vďaka za prebudenie k láske. Ako Adam bol zobudený Evou. Vďaka za milosť radosti a pokoja. Nech vo mne víťazí sviatostná láska, lebo ty si, ktorý si. Amen. 

Pozývam ťa na púť zrelosti.

Putovanie k prameňu & učebnica života 

Keď je človek smädný, pociťuje veľkú túžbu napiť sa čistej pramenitej vody. V tejto túžbe môže viac objavovať seba, pretože pociťuje vlastné limity a učí sa ich prekonávať. Putovanie samé v sebe obsahuje náročnosť, sebazapieranie, ale aj cestu k vnútornému rastu a k dobrodružstvu pri odhaľovaní bohatstva, ktoré v sebe človek nosí. O pár dní opäť putujeme k prameňu čistej lásky, ktorý vytryskol pri mučeníckej smrti Božej služobnice Anky Kolesárovej. Už toľkí sa z neho napili a prijali posilu, novú nádej, zmierenie, odpustenie, znovuzrodenie - zázrak vnútornej premeny. Sila tohto prameňa je v Bohu. On je ten, ktorý je Mocný a tak sa aj prejavuje v nás. Je to moc Lásky a nie strachu. Moc obety a nie konzumu. Učí nás milovať a vtedy sa prejavuje v nás svojou mocou.
Pozývame ťa do školy lásky. Otvorme srdcia ako učebnice a čítajme si ich navzájom. Sme napísaní Bohom a "popísaní" životom. Sme kresťanskou náukou pre tento svet. Náš život a naše svedectvo je dôležité, aby aj iní zažili Jeho moc. Otvorme dvere srdca, nech vstúpi On! 

73. púť radosti (5.-7. máj 2017)

Téma: "On je mocný". 
"Nik nemá väčšej lásky ako ten, kto dá život za svojich priateľov" (Jn 15,13).
Keď sa chlapci hrajú, merajú si sily. Každý chlapec by chcel byť mocný. Vo vzťahoch sa ukáže, kto je silnejší cez veľkosť jeho lásky. Poslaním sily je chrániť a nie zraniť. Žiť neodpustenie, na to veľa sily nepotrebuješ, ale odpustiť aj keď bolí, na to treba veľa síl. Slabosť silných a sila slabých odhaľuje láska. Ježiš premohol smrť, keď sa stal slabým a dobrovoľne sa vzdal a odovzdal do rúk človeka, zdalo sa že prehral. No opak bol pravdou. Kristus víťazí. Láska sa stala jeho víťazstvom. Láska víťazí napriek všetkému. Preto ten, kto chce chrániť od prirodzenosti láskou víťazí. Láska je silnejšia ako nenávisť. Láska je silnejšia ako všetko zlo. Že ide až na kríž a dáva všetko. Túžbou milujúceho je byť darom a tomu sa učíme celý život.

Pozývame ťa zažiť moc Jeho slávy v tvojom živote.

Hosťom, ktorý nám priblíži tému stretnutia bude o.Vladimír Nemec, školský kaplán Prešov a svätú omšu v sobotu bude celebrovať Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup

Pre viac informácii klikni na názov 73.púť radosti. Prihlasovanie do 28. apríla

Pripravujeme pre vás

 • Modlitby v Košiciach 23. apríl 2017
 • Púť radosti v termíne 5.-7. máj 2017 (pre mladých 15+)
 • Deň rodiny v Košiciach 14. máj 2017
 • Modlitby v Košiciach 21. máj 2017
 • Púť zrelosti v termíne 26.-28. máj 2017 (pre mládež 23+)
 • Púť rodín 9. júla 2017 pre rodiny s deťmi, manželov, snúbencov...

Láska na kríži vykupuje svet

Požehnaný čas Veľkého týždňa je o najväčšej premene ľudstva. Premoženie smrťou dáva život. Všemohúci sa odovzdal slabému, Svätý hriešnemu. Prajem nám všetkým, aby sme objavili silu a veľkosť Jeho lásky a stali sa dobrými učeníkmi na ceste k svätosti, ktorú nám On ponúka. 
Milostiplné Sviatky vykúpenia vyprosujú otec Pavol, otec Matúš a spoločenstvo z Domčeka.

 

Modlitby v Košiciach (nedeľa 23.apríl 2017 o 17:00)

Téma: „Milosrdenstvo chcem a nie obetu"

„Na kolená padáme, česť a chválu ti vzdávame..."
To najcennejšie čo nám dal Kristus cez obetu vlastného života je milosť milosrdenstva. Milosrdný Boh, milosrdný človek, milosrdný skutok, milosrdný život - vykúpený život. Boh nám ukázal, čo znamená byť milosrdný. Odpustiť neznamená zabudnúť, ale začať odznova. Čomu nás učí milosrdenstvo? Veriť, že Bohu je všetko možné a kto verí, aj tomu je všetko možné. Premenení Božím milosrdenstvom nachádzame odvahu a silu svedčiť o Božej láske v nás. Na kolenách v pokore, v milosrdenstve, vo vedomí vlastnej hriešnosti, v túžbe po milosrdenstve, byť štedro milosrdní. Čo je láska? Milosrdenstvo. 
Pozývame ťa na ďalšie modlitbové stretnutie v aule Kňazského seminára. Tému prednesie otec Pavol Hudák a hosť.

Seminár o komunikácii (Košice - 1. apríla 2017)

Myslím, myslíš, myslíme, tak spolu komunikujeme. Domyslieť si a byť domýšľavý, rozprávať a počúvať aj seba je umenie. Komunikácia je základ porozumenia. O tom ako tie veci zvládnuť, bude v sobotu seminar o komunikácii pri kancelárii Domčeka v Kňazskom seminári. Začíname o 9.hodine, témou komunikácie nás bude sprevádzať Marianna Berinšterová a dynamiku malej skupinky nám priblíži otec Pavol Hudák. Seminár bude ukončený popoludní svätou omšou.
Ak máš pocit, že častokrát tvoja komunikácia niekde zlyháva alebo nie je dokonalá , tak práve tento seminár ti môže v tomto pomôcť. Ak chceš spoznať aké sú tipy stretiek, zloženie stretka a ako viesť stretko, určite príď.
Prihlasovanie na linku: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTUfqkx9HbSXKJGzAexTAKwGSD8rDGBeTy-cRf3H1_luR6tg/viewform

NON-STOP EUCHARISTIA v slávení a adorovaní (24.-26.3.2017)

„Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba". (Jn 6,51)

Láska má svoju sviatosť. Je ňou Eucharistia. Ktorý Boh je taký mocný, ako je náš Boh? Komu je tak blízko daný Boh, ako nám kresťanom? Komu sa Boh viac daroval, ak nie nám? Kto sa môže fyzicky dotýkať svojho Boha? Kto môže tak konkrétne pociťovať jeho prítomnosť? Kto sa môže viac živiť Bohom, ak nie my? V chlebe a víne tajomne ukrytý dáva sa nám za pokrm. „...ten, kto mňa je, bude žiť zo mňa."(Jn 6,57)  Zázrak na oltári, ktorý sa denne reálne uskutočňuje pri slávení Eucharistie. V Bohostánkoch celého sveta, živý Boh býva s nami. Pri prijímaní sa stávame živými svätyňami, do ktorých vstúpil On. V Ňom a skrze Neho sme posväcovaní. V Eucharistii sa najužšie spája s nami. Nemôžeme byť s Ním viac zjednotení, ako keď vo viere a láske prijímame Boha do svojho života. Dal nám seba ako dar z neba -  Živý Boh sám. V Eucharistických zázrakoch vedecky skúmaných a potvrdených môžeme vidieť našimi ľudskými očami jeho podstatu. Vtedy skutočnosť prítomnosti živého Boha v Eucharistii môžeme vnímať nielen duchovným zrakom, ale aj očami tohto sveta. Toto tajomstvo Eucharistie je odhalené aj pre naše ľudské oči, aby sme uverili, že Najsvätejšie srdce Ježišovo prijímame do svojho srdca.

 „Ježišu tichý a pokorný srdcom, sprav srdce naše podľa srdca svojho."

Pozývam ťa vstúpiť do ticha pred Pánom. A ponoriť sa hlbšie do jeho prítomnosti, aby si zakúsil život neba a prijal účinky jeho vykupiteľského diela.

V programe je NON-STOP EUCHARISTIA v slávení a adorovaní. Pozvaný hosť o. Pavol Hrabovecký, UPC Prešov.

Prihlasovanie  tu. 

Svätosť je láska darovaná Bohom.(19.marec o 17:00 v Košiciach)

Cesta svätosti v identite muža a ženy je sebaobjavením daru byť darom. Pretože nájsť seba v pravde  a láske znamená stať sa svätým. Krehkosť človeka učí pokore. Jej prijatím sa stávame slobodnými ku každodennej vnútornej premene, ku ktorej nás volá Pán.  Svätosť je štýl. Na príhovor  svätého Jozefa, patróna mužnosti i rodín a ochrancu panien bude prednášať otec Pavol Hudák. Spojme sa v modlitbe na ceste ku každodennej svätosti. Tešíme sa na vás na otvorenom modlitbovom stretnutí pri kancelárii Domčeka v Kňazskom seminári v Košiciach už túto nedeľu 19. marca 2017.

Svätosť svätých - modlitbové stretnutie (19. marec 2017 o 17.00 hod.)

Každý človek pri krste dostal kľúč od svojho srdca. Je to kľúč k svätosti, ktorý treba použiť keď k nám prichádza láska. Boh po nás túži a chce nás naplniť svojou prítomnosťou. Nechce nás nechať samých. Prichádza k nám ako láska, ktorá robí človeka šťastným. Maj odvahu vziať kľúč a otvoriť sa Bohu. Svätosť je jednoduchý, úprimný, hlboký, obetavý, radostný a šťastný život. Úsmev cez slzy a radosť, ktorú ti nik nevezme. Byť svätým znamená milovať napriek všetkému.

Pozývam vás na modlitbové stretnutie v nedeľu 19. marca 2017 v Košiciach v Kňazskom seminári.

Svätý Jozef, ochranca rodín, oroduj za nás!

Radosť radostných (10.-12.marec 2017)

V slovenskej ľudovej piesni sa dozvedáme, kde sa láska nerodí. (Láska, Bože, Láska, kde ťa ľudia berú, na lúkach nerastieš, na poliach ťa nesejú...)

Kde alebo ako sa rodí radosť sa dozvieme na Víkende radosti pre dobrovoľníkov. Tešíme sa na spoločenstvo vzájomného obdarúvania v modlitbe a v zdieľaní. Boh volá k radosti. Pretože radosť radostných je radosť milujúcich. Učme sa charizme lásky.

Ak ešte váhaš, príď - príď a čím skôr daj vedieť (mimoriadne do polnoci 8.marca). Vaši duchovní otcovia o.Matúš a o.Pavol. 

Svätosť svätých - modlitbové stretnutie (19. marec 2017)

Každý človek pri krste dostal kľúč od svojho srdca. Je to kľúč k svätosti, ktorý treba použiť keď k nám prichádza láska. Boh po nás túži a chce nás naplniť svojou prítomnosťou. Nechce nás nechať samých. Prichádza k nám ako láska, ktorá robí človeka šťastným. Maj odvahu vziať kľúč a otvoriť sa Bohu. Svätosť je jednoduchý, úprimný, hlboký, obetavý, radostný a šťastný život. Úsmev cez slzy a radosť, ktorú ti nik nevezme. Byť svätým znamená milovať napriek všetkému.

Pozývam vás na modlitbové stretnutie v nedeľu 19. marca 2017 v Košiciach v Kňazskom seminári.

Svätý Jozef, ochranca rodín, oroduj za nás!

Víkend dobrovoľníkov "3xR" (10.-12. marec 2017)

 

Neviem, či ste si všimli, že nové tričká ktoré používajú naši dobrovoľníci, majú pekný nápis: slúžim s radosťou. Služba prináša radosť. Radosť z dobra, ktoré sa vytvára zo spolupatričnosti, z pekných vzťahov pekných ľudí. Dobrovoľníctvo zdobí srdce človeka. Láska je vždy o dobrovoľníctve, preto kto slúži s radosťou, je v škole Božej lásky. 

Pozývame vás, ktorí v sebe chcete rozvíjať krásu cez dobrovoľníctvo, na víkend v Domčeku. Téma: „Radosť Rozdávaním Rastie - 3xR" V programe duchovné bombóniky, chutná strava k téme a nápoj radosti zo spoločenstva. Príď sa nasýtiť, aby si mal z čoho rozdávať. Pretože staré príslovie hovorí „nemo dat qui non habet" nemôže dať kto nemá. 
Anka Kolesárová, pomáhaj nám, chceme slúžiť s radosťou.

 

Mesačné modlitbové stretnutia v Košiciach.

Život s Bohom a v Bohu.
Sme povolaní objaviť podstatu vlastného života, kým sme a kam ideme. Každý z nás má síce svoju cestu, ale jej zavŕšenie je v Bohu. Sme v škole Božej lásky, ktorá nás učí múdro a naplno žiť. Najlepšou žiačkou vyvolenou Bohom bola a je Milostiplná. Už ako mladé dievča mala tak hlboký vzťah s Bohom, že zachytila jeho jemný hlas a prijala naplno Boží plán s jej životom. Boh vstúpil do jej srdca celou svojou silou a láskou, aby ju premenil na svoj chrám. Rozhodol sa v nej prebývať, aby ho ona mohla odovzdať tomuto svetu. Keď sa Slovo stalo telom v mladej dievčine, nebeskí anjeli zajasali od radosti. Konečne bude človek vykúpený a oslobodený od hriechov, aby sa mohol k nám pripojiť v nebi. Anjeli túžia mať s ľuďmi spoločenstvo svätých.
Cieľom týchto stretnutí je zjednocovať a obohacovať. Chceme ďakovať za prijaté milosti a vyprosovať požehnanie pre všetky podujatia zamerané na úctu k životu, na mládež a na rodiny. Chceme čerpať z bohatstva Katolíckej cirkvi, preto modlitbové stretnutia sú postavené na troch pilieroch:

 • Nebeská matka a jej život s Bohom, 
 • Božie slovo živé a účinné, ktoré mení ľudské srdce, 
 • Eucharistia - adorácia Živého Boha vo sviatosti lásky a jednoty.

Zvolávanie:
Začíname modlitbou svätého ruženca, ktorá je kresťanskou meditáciou. Uvažovaním nad ružencovými tajomstvami vstupujeme do vzťahu človeka s Bohom. Udalosti Ježišovho života sa stávajú našimi udalosťami s Ním. Tok myšlienok prúdi Zdravasmi ako voda korytom rieky. „Per Mariam ad Jesum - Cez Máriu k Ježišovi". Mária nám pomáha budovať vzťah s Ním. Ona dala k dispozícii Bohu svoje srdce aj telo a ďalej sa dáva v mariánskych modlitbách ako sprostredkovateľka Božích milostí. Láska matky je od prirodzenosti jemná, krásna, milujúca, obetavá, materinská... Panna Mária bola vo veľmi úzkom vzťahu s apoštolmi a s nimi zotrvávala aj vo večeradle. Učí nás počúvať Boha ako ona, byť pripravený dať sa tiež zasiahnuť jeho láskou a nechať sa Ním premeniť. Cez všetky bolesti milujúcich kráčať za ním až do neba. Pravá mariánska úcta vedie k hlbokému vzťahu s Ježišom. Ona je pre nás vzorom viery a lásky i najmocnejšou orodovníčkou.
Vyučovanie:
Božie slovo rozmieňané na drobné do každodenného života nás formuje vidieť svet očami Boha. „Preto aj my neprestajne vzdávame vďaky Bohu za to, že keď ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale - aké naozaj je - ako slovo Božie; a ono pôsobí vo vás veriacich" (1 Sol 2,13). Božie slovo zasiate do našich sŕdc prináša úrodu v našom myslení, slovách a skutkoch. Jeho dotyk uzdravuje, premieňa a oslobodzuje pre Jeho plány s nami. Sýtenie Božím slovom nás napĺňa radosťou a pokojom. Nech z plnosti srdca rozprávajú naše ústa o Bohu.
Zjednocovanie:
V Eucharistii je živý Boh prítomný v tomto svete pod spôsobom chleba a vína. Je naším pokrmom pre večný život. Adorovať znamená stáť pred Bohom ako Mojžiš a čisto vstúpiť na svätú zem Jeho prítomnosti. V Eucharistii sme s Ním v tej najhlbšej jednote, keď ho pri prijímaní môžeme pociťovať vo svojom vnútri. Jeho láska sa rozlieva v našich srdciach a jeho moc pôsobí. On nás túži naplniť svetlom svojej slávy, aby táto chvíľa s Ním bola svätá, plná Jeho milostí...
Živý Boh konaj svoje dielo, zostaň v nás. Ty máš moc nad našimi slabosťami, Ty vládni nad nami. Tvoja veleba nech žiari ako slnko na oblohe, ktoré zohreje a dáva život celému svetu. Chceme, Pane, rásť na tvoju chválu a slávu, byť darom pre blížnych a vybrať si cestu svätosti, ktorá vedie k Tebe. Prosíme Ťa, pomôž nám na príhovor Kráľovnej neba i zeme. Amen.

Mama sa stará o domácnosť a chystá dôležité a pekné veci. Vyjde z domu a zvoláva deti z dvora aj z ulice, aby prišli zahnať hlad. Dáva na stôl, čo jej bolo dané: pozornosť starostlivého Otca, kúsok milujúceho srdca Syna a požehnané ovocie Ducha - pokoj, radosť a lásku. Všetci sa tešia, že môžu byť spolu ako Rodina.

Modlitby v KE (19.2.2017)

Milosť rastie sama... či bdieš alebo spíš. Veci zrejú a aj my v nich. Zrelosť je postoj srdca k hodnotám, ktoré dávajú ľudskému životu krásu a zmysel. Pri stretnutí s Bohom sa oslobodzujeme od seba a od myšlienok, ktoré nie sú od Boha. Sme povolaní rásť v dôvere a láske. Otvorenosť srdca je podmienkou premeny. K čomu nás Boh vedie? Čo je vôľa Božia pre náš život? K čomu sme povolaní? V dialógu s Bohom chceme hľadať a prehlbovať osobnú slobodu, ktorá nás vedie k úprimnej čistej láske vo vzťahu k sebe aj k iným.

Pozývame vás na modlitbové stretnutie na tému: „Boh dáva vzrast" v nedeľu 19.2. o 17:00 hod v budove Kňazského seminára v Košiciach v aule A2. Krátka chvíľa jedného večera volá k modlitbe. V programe 17:00 modlitba sv. ruženca, 17:20 privítanie a impulz, 17:45 zdieľanie v skupinkách, 18:15 adorka, 19:00 agapé, 20:00 ukončenie. 

Radosť prináša nádej.

Naplnení radosťou sa stávame svedkami nádeje pre tento svet. Radosť čistých omilostených sŕdc je nádejou pre budovanie úprimných a zdravých vzťahov. Boh robí veľké veci v živote každého, kto sa mu otvorí. Mať srdce otvorené pre čisté vzťahy sa oplatí. Prečo? Pretože vnútorné hodnoty sú bohatstvom vnútornej krásy. Správne vnímať ženskosť a mužskosť vo vzťahoch mladých sa dá iba cez čisté vzťahy. Uvedomujúc si niečo nebeské v sebe, ako je nevinnosť daná našim Stvoriteľom opäť potvrdená a nanovo získaná darom milosrdnej lásky nášho Pána, vedie nás k obdivu toho čo v sebe nosíme.

Svätý Valentín, ktorého sviatok sme počas tohto víkendu oslavovali na Púti radosti je svätý. A také majú byť aj naše vzťahy. Svätosť lásky dvíha k nebesám. V jednote s Bohom a v jednote v službe Božiemu kráľovstvu, sme zažili cestu lásky a posväcovania sa.

Chcem poďakovať našim hosťom: otcovi arcibiskupovi Bernardovi Boberovi, duchovnému otcovi Jankovi Bucovi, kňazom z farnosti Pavlovce nad Uhom Slavomírovi a Jankovi, kňazom z ACM Prešov Marekovi a Jozefovi, kňazom z UPC Košice Marcelovi, Petrovi a Daliborovi, školskému kaplánovi Patrikovi a kaplánovi v Humennom Mariánovi, kňazom z rehole minoritov Martinovi a Samuelovi so spoločenstvom rehoľných bratov, františkánskemu bratovi Richardovi, rehoľným sestrám Bibiáne, Anke, Kristiáne a  Natanaele. Ďakujeme spoločenstvu modlitieb matiek z farnosti Jenkovce za nádherné zdobené valentínske perníkové srdiečka.

Chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom za obetavú a radostnú službu a všetkým účastníkom, čo prišli darovať kúsok seba tomu druhému. Všetkým ďakujem za pekné spätné väzby a poďakovania.

S úctou a láskou otec Pavol, otec Matúš a tím Domčeka. 

Láska vždy víťazí - 72. púť radosti (10.-12.február 2017)

Naučiť sa milovať sa oplatí. Je to najdôležitejšia škola života. Keby si získal celý svet a nenaučil by si sa mať rád, Božie kráľovstvo by nemohlo byť v tvojom srdci. Láska je dôvodom života aj smrti, dáva chuť životu, prináša radosť, naplnenie, pokoj. Sme povolaní naučiť sa milovať. Je to naše základné ľudské povolanie. Naučme sa vnímať seba samého ako dar do všetkých vzťahov .

Sviatok Svätého Valentína sa dotýka sveta mladých a pozýva k láske, ktorá je úprimná a čistá. Skúsme spolu tento sviatok pretlmočiť tomuto svetu ako dôvod zamyslieť sa nad vzťahmi, dať im novú nádej. Vzťahy bez záväzkov, falošné a plytké, ničia lásku. Ak nájdeme v sebe túžbu byť verní, sme ochotní žiť záväzný a radostný vzťah.

Vyprosme si na tejto valentínskej púti milosť žiť ozajstnú a plnú lásku a obnoviť svet, zvlášť svet mladých. Budeme sa modliť za nás, za našich rovesníkov a priateľov. Obnovme svet láskou. Bohu je všetko možné, On robí zázraky. Tak sa poďme spolu modliť, zdieľať a objavovať čo do nás On vložil. 

Láska prináša šťastie (valentínska púť radosti)

Kto by nechcel mať šťastie v láske? Pravá láska svojou podstatou je veľkým požehnaním, aj keď možno necíti podporu zvonku. Milovať a byť milovaný je jedna vec, ale milovať a byť prijatý okolím s celým tým stavom, ktorý pri tom prežívame, je ešte väčší dar. Aj keď svet, v ktorom sa nachádzame sa vysmieva z čistých verných a úprimných vzťahov, nedajme sa odradiť. Pretože to, čo žijeme, začína v našom srdci, spája sa s okolím a končí opäť v nás. Sme spolutvorcami kultúry, v ktorej sa nachádzame. Možno je niečo dané zvonku, ale naše vnútro a naše postoje môžu ukázať inú hlbšiu cestu - tú našu, vlastnú, najosobnejšiu. Valentínske stretnutie mládeže má byť o objavení seba samého v prostredí, v ktorom sa nachádzame a o jeho pretváraní kresťanskými hodnotami. Toto je skutočne požehnaná cesta pre radostný a šťastný život všetkých. Iba v spolupráci s Božou milosťou môžeme byť víťazmi a tak rásť v láske. 

„Veľké veci robí Pán." Ako s Bohom víťaziť a vytvoriť novú kultúru života nám slovom aj svedectvom sprostredkuje hlavný hosť „veľký evanjelizátor" duchovný otec Ján Buc.

72.púť radosti  (10.-12. február 2017)

Veľké veci robí Pán... 
„Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia." (Pies 8,7)
Nedá sa zmerať veľkosť lásky, ktorú ponúkaš alebo prijímaš. Kto koho viac miluje a kto menej? Ako rozlíšiť pravú lásku od nepravej? Sme dielom Božej lásky, ktorá nás stvorila na svoj obraz. Objaviť prvotnú lásku, ktorá tvorila naše srdce, znamená spoznávať seba ako dar pre tento svet. Sme povolaní k „bláznivej" láske svätých, ktorí sú ochotní milovať až na smrť. Prečo? Láska dáva bezpečie, žije vernosť, otvára srdce pre druhých. Láska sa nezatvára, nie je egocentrická ale excentrická - nemyslí na seba ale na iných. Prirodzenosťou lásky je budovať vzťahy. Slobodná láska k Jednému otvára srdce pre iných. Kto buduje neslobodné vzťahy, miluje iba tých, ktorí mu vyhovujú. Mať rád znamená prekročiť svoj tieň a stať sa darom pre tento svet. Veľkosť lásky je v tom, že vie milovať v každej chvíli. Prestaneš túžiť vlastniť lásku, pretože ona bude vlastniť teba. Ak chcete spoznať veľké veci, ktoré nám Boh ponúka, pozývam vás na valentínsku púť radosti.
„Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť..." (Ž 126, 3)

Štedrosť lásky nemá hraníc

Boh je darcom každého dobra. Vo svojej túžbe obdarovať nás sa pýta, či sme ochotní dávať dobro ďalej. My vo viere a láske prijímame dary, ktoré sa rozmnožujú, keď ich dávame iným. Aj preto sa stretneme v nedeľu 15.1.2017 o 17:00 v Košiciach pri modlitbe, aby sme zažili štedrosť lásky nášho Stvoriteľa. Prežili radosť z toho, že On, keď my žehnáme druhým, našu lásku a vieru rozmnožuje. Buďme nositeľmi nádeje pre tento svet. Nech požehnanie zostúpi z neba. 

Žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania. (porov. 1Pt 3,9)

Spájame sa v modlitbe

Modlitby za mládež, rodiny a nenarodené deti budú už túto nedeľu 15. januára o 17:00 v aule A2 v priestoroch kňazského seminára.
Program: 17:00 modlitba sv. ruženca, privítanie a impulz, zdieľanie v skupinkách, 18:15 sa presunieme na adoráciu do Kostola sv. Antona Paduánského, o 19:00 bude eucharistické požehnanie a po ňom bude nasledovať agapé s požehnaním priestorov kancelárií Domčeka, Inštitútu rodiny a Apoštolátu ochrany života. Žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.

Modlitby za Domček v Košiciach

Modlitbou čerpáme z prameňa Božích milostí. Pozývam vás na modlitby za Domček Anky Kolesárovej, za jeho vízie, za jeho požehnanie a za proces blahorečenia Anky Kolesárovej. Sme veľmi radi, že sa nám konečne podarilo z Božej dobroty a lásky získať priestory na kanceláriu Domu Anky Kolesárovej. Tým chcem vyjadriť vďačnosť otcovi arcibiskupovi Bernardovi Boberovi a rektorovi Kňazského seminára otcovi Štefanovi Novotnému za poskytnutie priestorov. Pozývam ľudí dobrej vôle, všetkých priateľov, známych aj neznámych, aby sme sa mohli spojiť v duchovnej hĺbke radosti dňa 15. januára 2017 o 17. hodine.
V programe 17:00 modlitba sv. ruženca, 17:20 privítanie a impulz, 17:45 zdieľanie v skupinkách, 18:15 adorka, 19:00 agapé, 20:00 ukončenie.

Váš otec Pavol

"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi". (Mt 18,20)

Svetlo zhora.

Po sedemnástich rokoch pútí radosti vo Vysokej nad Uhom sa dožívame krásnej chvíle, keď Domček Anky Kolesárovej dostal vzácne miesto v jednej z malých miestnosti na chodbe Kňazského seminára. Je to hneď vedľa bytu, kde v roku 1995 býval svätý otec Ján Pavol II., keď bol svätorečiť Košických mučeníkov. S veľkou bázňou a nadšením sme sa pustili do prerábania miestnosti na potreby našej kancelárie. Tešíme sa, že svätý Svätý otec Ján Pavol II. svojou prítomnosťou požehnal toto miesto, v ktorom priamo teraz začal sídliť Inštitút rodiny.
Vytvorili sme trojicu cirkevných inštitúcii, ktoré spolupracujú na budovaní Božieho kráľovstva v ľudských srdciach. Apoštolát ochrany života, ktorý sa venuje ochrane počatých bábätiek, Domčeka, ktorý sa venuje mladým a Inštitútu rodiny, ktorý sa venuje manželom a rodinám. Ďakujeme dobrotivému Bohu a otcovi arcibiskupovi Bernardovi Boberovi za požehnanie.

Keď sa niekedy vyberiete k nám na konci chodby pred odbočením doprava zbadáte veľký obraz Zoslania Ducha Svätého vo večeradle. Vždy keď idem do našej kancelárie, cítim od nich pozvanie vstúpiť do spoločenstva modliacich sa vo večeradle.
Panna Mária nevesta Ducha Svätého a svätí apoštoli, orodujte za nás!
Prvé modlitbové stretnutie v týchto priestoroch bude v nedeľu 15. januára 2017 o 17:00 hod. Srdečne ste pozvaní.
Otec Pavol

"Chcem byť svätá" (zo spätnej väzby Silvestra 2016)

Svätý rok má byť o svätých hodnotách. 

Silvestrovský program, ktorý sme počas posledných piatich dní absolvovali v mnohých mladých prebudil veľkú túžbu po svätosti. „Ani si neviem inak predstaviť Silvester, ako byť tu s Bohom. Ďakujem za toto miesto". Byť s Bohom znamená posväcovať sa, prežívať sväté chvíle a tým premieňať svoj život na svätý. Posvätiť čas modlitbou, svätou omšou, adoráciou znamená sláviť liturgiu spolu s anjelmi v nebi. Sme povolaní k svätosti skrze lásku, pretože čistá láska ja svätá a kto čisto miluje, sväto sa správa. Skúsenosť stretnutia s Bohom v nás prebúdza túžbu po svätosti. Sme stvorení pre svätosť. Ona je našim cieľom i večnosťou.
Nech nový rok 2017 je posväcovaný čo najviac našou modlitbou a skutočnými vzťahmi založenými na úprimnej čistej láske. Ďakujeme Bohu za tento Silvester o povolaní k svätosti. Bonusovým prekvapením bolo stretnutie s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom v kaplnke svätého Michala a jeho radostný a povzbudzujúci príhovor a že ďakovnú svätú omšu na záver roka celebroval otec biskup Marek Forgáč. Ďakujme aj našim hosťom: otcovi Michalovi Muchovi, spoločenstvu Pavol z Levoče na čele s gréckokatolíckym duchovným otcom Rasťom Višňovským, otcovi Dušanovi Škurlovi a pánu dekanovi Ľubomírovi Hudecovi z Turčianskych Teplíc. Ďakujeme za pomoc aj kaplánom z UPC Henrichovi Grejtákovi, Petrovi Kuriškovi a minoritovi Samuelovi Hurajtovi. Chcem vyjadriť veľký obdiv a vďačnosť všetkým dobrovoľníkom, ktorí Silvester pripravovali a počas neho slúžili. Nech je im Boh odmenou.

Že Silvester bol svätý Smile sa môžete dozvedieť aj zo spätných väzieb.

Vianočné prianie


Prosím, povedzte to všetkým...

Zázrak materstva je prameňom lásky. 

Veríš v zázrak? Čo alebo kto je tvojim zázrakom? Veriť v zázrak znamená zažívať ho na sebe aj na druhých. Človek sám je zázrakom. Zázračná noc nám dáva Božieho syna. Boží syn nám dal Matku, ktorá je kráľovnou neba. Kráľovná neba otvára svoju materinskú náruč pre všetkých. Jemnosť lásky zjavenú materstvom Panny Márie zjemňuje videnie sveta a rozjasňuje srdcia. Ona, Krásna, Nepoškvrnená, Plná milosti, nám čistým materinským srdcom ukazuje na bezbranné „a predsa všemohúce" dieťa v jasliach. Dať život je zázrak prírody. Zrodiť Božieho syna je zázrak neba. Neuveriteľne stúpa myseľ človeka keď zažíva radosť z nasycovania srdca Bohom. Božia milosť zostúpila z neba. Boh nám dal v Panne Márii materinskú lásku, ktorá je modlitbou srdca ženy.
Anka Kolesárová sa stala vzorom, priateľkou a spoločníčkou v dospievaní mladých. Zomrela kvôli kráse čistej lásky a kvôli dôstojnosti ženy. Vnútorná hodnota jej obety života vedie ku kráse materstva. V modlitbe pri hrobe mučenice čistoty môžu mladí tento zázrak materstva objaviť v sebe, v svojich rodinách a vo vzťahoch. Svätosť - šťastie rodiny vo veľkej miere závisí aj od toho, či je materinská láska v rodine slobodná a chránená. Skúsme počas týchto Vianoc upriamiť pozornosť na silu, krásu a tajomnosť materinskej lásky. Pomôžme našim mamkám. Objavujme túto krásu a bohatstvo v každej žene, v každom dievčati. Žena, ktorá má slobodné a čisté srdce, má dar učiť láske. Pozývam všetkých mužov, otcov a chlapcov k vnútornej pevnosti a k rozhodnutiu vždy chrániť túto jemnosť podľa vzoru svätého Jozefa. Zázrak lásky nás vedie k pravde a k vnútornej slobode.

Vďaka ti, Pane, že s nami rátaš, aj keď sme krehkí a slabí. Vďaka, že vždy ponúkaš zázrak, stačí, že ho chceme prijať. Vieme, že nie si „automat na zázraky", ale nekonečne štedrý Boh, všemohúci Priateľ a milujúci Otec. Buď s nami vždy a všade. Amen.

Pozývame vás na silvestro-vanie do Košíc.

Sme vykúpení Láskou.

Všade vládne predvianočná atmosféra, trhy, medovina, priatelia, starí známi, úsmevy, uzimené dupkanie, očakávanie Vianoc. Každý rieši svoje úlohy a my takisto. Po mnohých poradách, telefonátoch, rozhovoroch sme došli k rozhodnutiu, že Silvester 2016 bude po trinástich rokoch opäť v Košiciach ako kedysi, keď sme začínali v UPCečku. Všetko má svoje výhody aj nevýhody. Na jednej strane prijatie veľkomestom, na druhej strane veľká vzdialenosť od našej patrónky pútí Anky Kolesárovej. Preto poputujeme aj do jej rodiska. Vopred vyjadrujem vďačnosť pani riaditeľke Gymnázia svätého Tomáša Aqvinského, učiteľskému zboru, zamestnanom a sestričkám za otvorenú náruč. Technické veci sú prevažne zabezpečené.  A program dobrúsime vnuknutiami Najvyššieho. Súčasťou programu bude nielen pestrá duchovná strava, ale aj predstavenie mesta, katedrály a výstup na vežu Dómu sv. Alžbety. Prosíme vás o modlitby a pomoc „srdcom".  Otec Pavol

Kto si a čo je tvojim cieľom...

Sám sebe neznámym, nerozumieť svojim citom a túžbam, slabosť a opätovné zlyhanie, bludisko vo svete relatívnych hodnôt...

Veľmi sa teším, že naše pozvanie prijal aj duchovný otec Michal Mucha, ktorý absolvoval rímske štúdia v Teológii tela a podelí sa s nami o témy tak časté v mysli mladého človeka. Každý je originál, každý má svoj príbeh, každý má byť sám sebou, aby mohol byť šťastný. O sebapoznaní a cieľoch života budeme počúvať a zdieľať sa v skupinkách. Verím, že nový rok môže byť úplne iný ak vyrastieme v poznaní a v láske.                                                           Otec Pavol

Čas - dielo Božej múdrosti...

Čas - dielo Božej múdrosti (niekedy je ho veľa a niekedy málo, niekedy ho zabíjame a niekedy si ho chránime, niekedy nám bezmocne uniká pomedzi prsty a niekedy hľadáme svoje miesto v ňom). 

Pozývam vás na túto silvestrovskú obnovu, v ktorej zhodnotíme čas minulosti a nastavíme sa na prežívanie času budúcnosti. Zažime prítomnosť s Bohom. Modlitby, adorácie, sväté omše, oslobodzujúce stretnutie v sviatostnej láske, zaujímavé prednášky, radosť spoločenstva a vzájomné obdarúvanie sa prítomnosťou v čistej láske.

Božia služobnica Anka Kolesárová pozýva osobne všetkých, ktorí chcú naplniť svoj čas mladosti a dozrievania pre nebo čistou radosťou.                                                            Otec Pavol

Silvestrovský čas = silvestro-vanie.(28.12.2016 -1.1.2017)

Poďakovať Bohu za požehnaný rok a prosiť o požehnanie do ďalšieho je cieľom nášho Silvestra. Nové horizonty môžeme objaviť ak sa otvoríme Božej láske, ktorá mení tento svet. Záver roka je najkrajšie prežitý v modlitbe vďaky a chvály. Začiatok nového roka je otváraním sa vnuknutiam Ducha Svätého. Duch Boží je duch lásky a tak vás pozývam do Jeho školy, ktorá zaháňa všetok strach a predsudky, pretože dáva nádej tam, kde ju ľudskými očami nevidíme. To ľudské je príliš nízke a bráni otvárať sa slobode Božieho ducha prinášajúceho radosť a pokoj do ľudských sŕdc. Pozývam vás k modlitbe a k načerpaniu z prameňov Božej milosti.

Milosť, milosť, milosť, všetko je milosť.

Oslávili sme 20.púť zrelosti na záver Roku milosrdenstva o vykúpení z otroctva samoty. V témach o vykročení zo seba, o evanjelizácii radosťou a napredovaní v stopách milosrdenstva, sme prežili nádherný čas, za ktorý sme veľmi Bohu vďační.
Hlavným hosťom bol páter Salovatore Curro, profesor z rímskych univerzít, človek duchovne veľmi bohatý, hlboko ľudský a pokorný. V jednoduchosti a kráse nás pozval vykročiť po troch stupňoch lásky čo najbližšie k Bohu. Rozžiarené tváre, usmiate oči a hlboký duchovný pokoj bolo cítiť na záver v mnohých účastníkoch tohto stretnutia. Dôkazom toho sú aj pekné spätné väzby, z ktorých vyberáme pre vzájomné obohatenie.
Ďakujem všetkým hosťom, kňazom, dobrovoľníkom a účastníkom. Chcem poďakovať pánu dekanovi sobraneckého dekanátu, pánu primátorovi mesta Sobrance a pani riaditeľke základnej školy za nádherné prijatie, za jedinečný záujem nám pomôcť a za flexibilitu, keď nám s nasadením pomáhali zachrániť situáciu tým, že nás prichýlili pod svoju strechu. V modlitbách im vyprosujeme duchovné dary v službe na svojich postoch i pre osobný život.

Pozor zmena miesta Púte zrelosti

Drahí priatelia, z Božieho slova vieme, že Boh má rád nové veci. „Hľa, ja tvorím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte?“ (Iz 43,19)

Vďaka nečakaným okolnostiam sa mení miesto konania Púte zrelosti. Púť bude v Sobranciach v ZŠ Komenského 6. Viac informácii účastníci dostanete mailom. 

Téma: Radosť a milosrdenstvo (20. púť zrelosti)

Kľúčom k láske je vykúpenie. Láska bez milosti neexistuje. Nemôžeš milovať, ak ti Boh na to nedá silu. Zapáli v tebe ohník a ty sa ho snaž udržiavať každodenným rozhodnutím.
Ovocím milosrdenstva je radosť z čistého srdca. Na záver Roku milosrdenstva zažívame radosť čistých srdc vykúpených od hriechu veľkou Božou milosťou.

Oslavná 20.púť zrelosti je dôvodom k radosti z milosrdnej lásky Boha. Boh má v rukách všetko, Jemu patríme a sme na ceste k Nemu. Prajem vám, aby ste nikdy neprestali hľadať Jeho milosrdnú lásku. „Aby vaša radosť bola úplná" (Jn 15,11)         S úctou otec Pavol

Zrelosť prichádza v čase (18. -20. november 2016)

Dozrel čas 20. púte zrelosti. Dozrel aj čas ukončenia Roka milosrdenstva. Je to výzva pre každého dozrieť k rozhodnutiu prijať Ježiša za osobného priateľa, ktorý nás vykúpil z hriechu obetou na kríži a chce nás spasiť svojim milosrdenstvom. Milosrdenstvo musí byť témou dňa pre kresťana živej viery. Sme povolaní prijímať a dávať milosrdenstvo. V pokore prijímať a s láskou ho dávať. Dal by Pán Boh, aby sme ukončenie Roka milosrdenstva prežili ako štart do nového života. Nech neskončí cesta hľadania a nachádzania milosrdnej lásky od Boha i od ľudí. Zo všetkých strán sme mali možnosť počúvať svedectvá o veľkosti Božieho milosrdenstva a následne okusovať jeho krásne a bohaté ovocie v ľudských životoch. Nebuďme smutní, že tento výnimočný rok končí, pretože sme pozvaní samotným Stvoriteľom zažívať Jeho milosrdnú lásku v každodennom Otčenáši „...odpusť nám, ako i my odpúšťame". Všetko má svoj čas a v čase dozrieva každý z nás. Zrelosť našej viery a lásky sa prejavuje trpezlivosťou a dôverou, že s nami je Boh nepretržite. Dôverujme Mu, On sa o nás postará.
Pozývam vás na 20. púť zrelosti s veľmi bohatým programom a vzácnymi ľuďmi. Hosťami budú Salvatore Currò, profesor z Ríma, tanečné divadlo ATak pod vedením Pavla Danka, s choreografiou Galéria, ľudová hudba Patrika Takáča naživo v pred adventnej tanečnej zábave. Ponúkame sväté omše, adoráciu, modlitby, svedectvá, spoločenstvo, radosť, pokoj a lásku v Duchu Svätom.
Príď osláviť okrúhlu púť zrelosti na záver Roka milosrdenstva. Otec Pavol

Záleží, nezáleží, záleží...

Záleží, nezáleží, záleží.... naozaj záleží. Mladým záleží na ozajstnom priateľstve. Celá púť radosti bola o poznávaní toho, na čom záleží. Záleží na vzťahoch, záleží na priateľstve, záleží na láske. Priateľstvo potrebuje dôveru. Dôvera sa buduje úctou. Úcta vyrastá z lásky k životu, z lásky k Bohu, k sebe, aj k iným. Mať rád je celoživotným poslaním človeka. Nečakať, že ťa budú iní mať radi a potom im budeš opätovať lásku, ale mať rád skôr ako oni. Prečo? Pretože On Stvoriteľ nás miloval ešte skôr ako ktokoľvek iný. Nevznikne priateľstvo, ak nebudeme chcieť byt priateľmi. Vzťah z vypočítavosti nie je o priateľstve.
Učme sa byť ozajstnými priateľmi. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, účastníkom a hosťom za službu a za požehnanú účasť na 71. púti radosti. Žehnám vám k pekným priateľstvám.                                           Váš o. Pavol

PS: Zo spätných väzieb vyberáme :)

Priateľstvo bez lásky? Veď láska znamená všetko!

Môžeš mať komfort materiálny, môžeš mať úspechy a obdivovateľov, ale ak nemáš lásku si ako nenásytná čierna diera vo vesmíre, ktorá pohlcuje všetko. Skutočné a nie iba zdanlivé "Dobro milovaného" je základom lásky. Naša cesta vedie cez Božie chodníky. On kráča pred nami. S ním nezablúdiš. Kráčajme, ale do neba. Si za? Tak Ťa "Priateľu" čakáme. Kde? V Košiciach na "GeTeAčku" bude 71. púť radosti  na tému: „Priatelia mladého človeka". otec Pavol

Priatelia mladého človeka (71. púť radosti)

Priatelia sú pribuzní, ktorých si volíš sám.

Priateľov nikdy nieje dosť. Možno si to už počul/a a možno aj pocítil/a.

Priateľ je ten, kto Ti povie pravdu o tebe, napomenie ťa ak treba, ochráni pred zlom, podrží v ťažkej situácii... Priateľ je "druhé ja", s ktorým sa môžeš radiť a vždy s ním počítať. Priateľ je ten, kto sa ťa len tak nevzdá a pritom ti necháva slobodu. Priateľ je človek úprimnej čistej lásky.

V Ježišovi sa Boh stal našim priateľom a aj nás nazval svojimi priateľmi. Buďme ozajstnými priateľmi a budeme mať dobrých priateľov.

Pozývam vás na 71. púť radosti na tému: "Priatelia mladého človeka". Hosťami budú otec biskup Marek Forgáč z Košíc, duchovný otec Pavol Hrabovecký z UPC v Prešove a další.

Tešíme sa vás o. Matúš, o. Pavol a organizátori :)

Pripravujeme...

Keďže začal nový školský rok, opäť po prázdninách pre vás pripravujeme tieto podujatia:

 • v októbri to bude Púť radosti (21.-23.10.) pre mladých nad 15. rokov 
 • v novembri sa tešíme na mladých nad 23 rokov na Púti zrelosti (18.-20.11.)
 • Silvestrovské stretnutie na prelome rokov (28.12.-1.1.2017)
 • duchovné obnovy pre žiakov cirkevných škôl (podľa termínov vopred dohodnutých)

Ďakujeme za akúkoľvek pomoc, predovšetkým modlitbovú podporu. 

Spájame sa tiež v modlitbe za blahorečenie Božej služobnice Anky Kolesárovej. 

Umenie a láska idú spolu

Požadujú jedno - aby sa človek celý odovzdal.
Nedá sa to robiť polovičato.

Chcem poďakovať za opäť rekordnú účasť na Púti rodín (415 účastníkov, 81 rodín, 170 dospelých, 176 detí a a 69 dobrovoľníkov) a odovzdať vám pre povzbudenie kúsok zo spätných väzieb. Vďaka aj za pekné slová a modlitby pre posilu organizátorov. Žehnám vám.

Láska robí zázraky

Chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom za perfektne zvládnutú obetavú službu počas Púte rodín. Ďakujem hosťom za ich otvorenosť a lásku pri odovzdávaní poznania. Osobitne chcem poďakovať všetkým rodinkám a manželom, že si našli čas pre seba, aby načerpali. Žehnám vám a vyprosujem naďalej v modlitbách pri hrobe Božej služobnice Anky Kolesárovej milosť umenia komunikácie v manželskej láske a v rodine. Otvorene srdce je pripravene pre zázraky. Váš otec Pavol

Rásť v láske

Keď človek sníva sám, zostáva to iba snom. Keď snívajú dvaja spolu, je to počiatok novej skutočnosti. Keď sa mladí zamilujú, snívajú svoj život a veľmi túžia žiť svoje sny. Najväčším umením je milovať v Jednom všetkých a vo všetkých milovať Jedného. Manželstvo je puto lásky, ktoré vysníval Stvoriteľ a vložil do ľudských snov. „Kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom." (1 Jn 4, 16) Je nemožné vytvoriť dokonalú jednotu kvôli slabostiam človeka. Avšak milosť milosrdenstva skláňajúca sa k človeku mení ľudský život na radosť a pokoj. Manželskou bránou milosrdenstva musí prejsť každý, kto vstúpil do vzťahu. Dokonalosť patrí Bohu, my sme iba na ceste k dokonalosti, na ktorej sa učíme milovať.
Pozývam vás do školy lásky na púti rodín, kde si budeme vyprosovať milosť byť obdarovaní najvyšším umením. Žehnám a ďakujem všetkým manželom, ktorí neprestali hľadať cestu k sebe. Váš otec Pavol.

Našimi hosťami budú:

 • emeritný otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč
 • manželia Drahomíra a Vladimír Jackoví

24. púť rodín (28. august 2016)

Základom dobrého vzťahu je aj dobrá komunikácia. Vedieť vyjadriť svoje pocity alebo potreby, vedieť odkomunikovať dôležité informácie, to všetko je potrebné a veľmi dôležité pre manželský vzťah. Harmónia vo vzťahu manželov vytvára pocit bezpečia a vedomie lásky pre deti i pre okolie. Dobrá komunikácia je skutočným umením.

Pozývam vás na Púť rodín, kde môžete nielen duchovne načerpať a duševne zrelaxovať ale môžete aj rozšíriť si poznanie a pozdieľať sa o skúsenostiach. Jednoznačne záujem o tieto veci posúva vzťahy dopredu. Budeme sa modliť, počúvať a komunikovať.

Hosťami budú Mons. Alojz Tkáč a manželia Jackoví. Súčasťou programu bude aj obnova manželských sľubov, osobitné požehnanie každého manželského páru, možnosť svätej spovede, adorácia, program pre deti podľa veku, dobrý obedík:-)... Tešíme sa na spoločenstvo s vami pri našej mučeníčke Anke Kolesárovej. 

Milosrdná láska mení svet

Okrúhla 70. púť radosti nazvaná tiež 8.festival radosti priniesol veľké požehnanie a premenu do životov mladých ľudí. Milosrdenstvo Božie bolo dokazované nielen svedectvami ale celým programom festivalu. Skutočne sme mohli zažívať milosť dvoch pomyselných milosrdných brán, ktoré nás viedli myšlienkami k prijímaniu Božej milosrdnej lásky ale aj k odovzdávaniu milosrdenstva cez naše vzťahy ďalej. Láska potrebuje konkrétne kroky, naše srdce i ruky.

Ďakujem všetkým hosťom a dobrovoľníkom, že prišli sa rozdať Smile

Ďakujem aj všetkým účastníkom, že sa rozhodli vykročiť na cestu Božieho milosrdenstva. Radosť bola ovocím milosrdnej lásky a nedala sa skrývať pred nikým a pred ničím.

Pre povzbudenie ponúkame ochutnávku spätnej väzby v 1. časti. 

máte možnosť si prečítať už aj druhú časť spätnej väzby. 

 

Festival milosrdnej lásky (11.-15. august 2016)                

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo