Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Domček  Pre vás

Z lásky, kvôli láske a pre lásku.

Prišiel Boh z neba, aby sme vedeli, že je vždy s nami a kráča dejinami ľudstva. Božia láska v tele človeka prichádza k nám, aby bol Boh oslávený v nás. Zvykáme si rok čo rok kráčať spolu. Chcem vyjadriť vďačnosť všetkým vám, drahí Vysočania, Pavlovčania a všetci miestni farníci, že nás sprevádzate modlitbami a obetami.
Život Anky Kolesárovej a jej smrť vstúpila do dejín Cirkvi na Slovensku jedinečným spôsobom. Stala sa požehnaním pre dospievajúcich, ktorí sú často skúšaní nestálosťou a konzumom dnešnej doby. V novembri 2014 si pripomenieme 70. výročie smrti Božej služobnice Anky Kolesárovej. Čas beží a posúva veci dopredu. Diecézna fáza procesu blahorečenia bola ukončená a rímska fáza ešte prebieha. Sme v modlitbách a v očakávaní. Už doteraz jej svedectvo pomohlo veľmi veľa mladým ľuďom, ktorí tu zmenili životy. Objavili zmysel a krásu úprimných čistých vzťahov a založili si požehnané manželstvá a zdravé rodiny. Mnohí si ani neuvedomujeme, aké veľké dobro cez morálne a duchovné hodnoty sa mladým a rodinám na tomto mieste odovzdáva. Kdekoľvek na Slovensku poznajú meno Anka Kolesárová a obce Vysoká a Pavlovce nad Uhom. Desiatky tisíc pútnikov navštívilo toto miesto. Je predpoklad, že tieto aktivity budú rásť. Všetci rodáci môžu byť naozaj hrdí na Anku Kolesárovú - mladé dievča, ktoré preslávilo nenápadný kút Slovenska.
Vstupujeme do ROKA JUBILEÍ, v ktorom budeme ďakovať Bohu za 15 rokov pútí pre mladých a rodiny, zvlášť na okrúhlej 60tej púti radosti, 20tej púti rodín a 15tej púti zrelosti. Buďme Bohu vďační za to, že môžeme byť svedkami jeho milosrdnej a tvorivej lásky. Ak súhlasíte s tým dobrom, ktoré sa tu rodí, prosíme vás o duševnú a duchovnú podporu. Nech vám Boh odmení každú modlitbu a každé povzbudivé slovo.
Ďakujem za pomoc a spoluprácu pánu farárovi Slavomírovi Bakoňovi, pánu kaplánovi Jánovi Kovaľovi, pánu farárovi Jánovi Maťašovi, samosprávam vo Vysokej nad Uhom a v Pavlovciach nad Uhom, Základnej škole s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom, Základnej škole vo Vysokej nad Uhom, Roľníckemu družstvu, farskej rade a Ružencovému bratstvu z Vysokej nad Uhom.

Váš otec Pavol

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo