Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Iné akcie  Dobrovoľnícka škola

Základné informácie o projekte

DM-1-04Z Poď a konaj

Prameň radosti, občianske združenie, Vysoká nad Uhom

Výška nenávratného finančného príspevku: 39 328 €

Cieľ projektu: Podporiť občiansku angažovanosť a vzdelávať dobrovoľníkov v dobrovoľníckej škole a motivovať ich k participácii na veciach verejných prostredníctvom práce s deťmi a mládežou.

Hlavné výstupy projektu:

  • vytvorenie 5 mechanizmov zabezpečujúcich komunikáciu s dobrovoľníkmi, s organizáciami v mieste vykonávania dobrovoľníckej činnosti mimo činnosti organizácie, možnosťami komunikácie dobrovoľníkov medzi sebou, vytvorenie vnútroorganizačnej komunikácie, vytvorenie mechanizmov na propagáciu činnosti dobrovoľníkov
  • zapojenie dobrovoľníkov do priamej práce s deťmi, mládežou a verejnosťou, v počte 5000 účastníkov aktivít
  • zapojenie dobrovoľníkov do činnosti v 25 obciach a mestách
  • zapojenie dobrovoľníkov do činnosti v 8 nových komunitách a do riešenia potrieb a problémov detí a mladých ľudí na miestnej úrovni
  • zapojenie ďalších 4 mimovládnych organizácií s vlastnými rozvojovými stratégiami

 

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo