Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť rodín  Monika

Pozvanie do neba

Boh vkladá do sŕdc ľudí túžby anjela. Naplní ich iba ten, kto sa rozhodne a začne naplno milovať. Boh chce byť s nami už tu na zemi. Preto dokonalá láska zaháňa strach. Túžba po nej premieňa srdce človeka. Motív úprimnej čistej lásky je Božia sila v nás vedúca do neba. Čokoľvek robíme, robme s láskou. Som nesmierne Bohu vďačný za jedného krásneho anjela, ktorého si Boh v nedeľu (6.9.) pozval k sebe do neba. Monika vynikala laskou k Bohu a k Cirkvi. Vzorne sa starala o svoju rodinku. Veľakrát som bol svedkom ich krásnych vzťahov.
Celým srdcom bojovala za rodiny, za čisté požehnané vzťahy mladých, za ich zdravú formáciu a za výchovu detí podľa evanjelia.
Spoznal som ju v spoločenstve Františkani v Košiciach, kde sme sa stretávali na modlitbách. Uvedomujem si, že vtedy bola ako jedna z vás mladých, mala sedemnásť. Žila v spoločenstve, ktoré ju formovalo k živej viere a k základným kresťanským hodnotám. Našla si  výborného  manžela a založila krásnu rodinku. Pred osemnástimi  rokmi som sa opäť vrátil do Košíc a začali sme spolupracovať v projektoch pre mládež a rodiny. Vtedy pracovala v Hnutí kresťanských rodín. Neskôr sa stala spoluzakladateľkou Inštitútu rodiny v Košiciach. Robila kurzy pre snúbencov, vzdelávanie lektorov pre snúbencov, manželské večery, množstvo prednášok po školách, farnostiach a spoločenstvách, na diecéznych, dekanátnych a farských akciách, na festivaloch a pútiach... V službe poradenstva pre manželov roky napravovala a sprevádzala boľavé vzťahy. Svojou službou pomohla veľmi veľa mladým a rodinkám.
Pred jedenástimi rokmi mi pomohla založiť Púte rodín vo Vysokej nad Uhom a celý čas sa starala o ich obsahovú a programovú stránku. Odmoderovala všetky Púte rodín okrem poslednej, kedy už pre ťažký zdravotný stav nemohla prísť. Slúžila iným do posledných síl. Nikdy nemyslela na seba. Nikdy sa nevyvyšovala. Nepotrebovala to. Prečo? Pretože bola bohatá a vzácna svojim srdcom. Vždy žila pre iných. Kto viac spoznal jej srdce, ďakoval Bohu, že sa stretli. Toto bola veľkosť a sloboda jej ducha.
Ďakujem Bohu, že som ju mohol stretnúť a spoznávať ako človeka so zapáleným srdcom pre Božie veci. Ďakujem aj jej manželovi Jurajovi a krásnym štyrom dcérkam, ktorí ju v jej dobrovoľníckej a lektorskej práci podporovali a pomáhali.
Prešiel čas jej kráčania po zemi. Teraz sme pozvaní modlitbami klopať na nebo, aby mohla vstúpiť do slávy nášho Kráľa. Ak sa dopustila hriechov z ľudskej slabosti, nech jej je Boh milosrdný a príjme ju k zástupom jeho svätých.
Chcem poďakovať Pánu Bohu za našu Moniku v mene všetkých mladých a manželov, ktorí ju poznali.
Ďakujem Bohu za Moniku Rimarčíkovú.

Ďakujem Ti, Monika, za pekné priateľstvo, za všetky povzbudenia a usmernenia pri práci s mladými a manželmi. Ďakujem Ti, Monika, za pomoc pri organizovaní Púti rodín, že si ich založila a jedenásť rokov sa o ne starala. Vďaka, že si chodievala k hrobu Božej služobnice Anky Kolesárovej prosiť za seba, za drahých a za všetkých, ktorých Ti Boh zveril. Teraz ste už s Ankou spolu, máte svoje spoločenstvo v nebi. My prosíme za vás a vy, prosím, orodujte za nás, aby sme sa všetci stretli v kráľovstve nášho Otca. Vďaka.
otec Pavol

Rozlúčka s Monikou bude vo štvrtok o 13:00 hod v košickej katedrále.
- zaslúži si našu úctu a vďaku
- obetujeme svätú omšu ako poďakovanie za jej život a prosbu o spásu jej duše
Je to jej posledná púť - púť do neba.


Posledné stretnutie a posledné slová od Moniky ste mohli zažit na 7. festivale radosti v nedeľu 16. augusta o 9:30 hod. Ponúkame vám ich v audio zázname v našom archíve. 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo