Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť radosti  Čo bolo na pútiach

4. festival radosti - Láska nikdy nezanikne

V dňoch 16. - 20. augusta sa v Pavlovciach nad Uhom konalo 54. putovanie za radosťou a skutočnou krásou. Na Festival radosti s témou „Láska nikdy nezanikne" si Boh pozval vyše 800 mladých ľudí z celého Slovenska a Ukrajiny. Prišli sme prežiť čas v čistej slobodnej láske, v spoločenstvách a v oslave nášho Boha. K tomu nám pomohla aj Božia služobnica Anka Kolesárová, ktorá zomrela pri obrane čistoty. Riadila sa heslom „Radšej smrť ako hriech".

Program festivalu sa začal vo štvrtok večer svätou omšou, celebrovanou Marcelom Jurčom. Mladých vyzval k tomu, aby hneď v prvý deň otvorili svoje srdce Bohu, nebáli sa vyznať zo svojich hriechov a tak zažili skutočnú radosť, ktorá pramení len v čistom srdci. K tomu nám po celý čas pomáhali kňazi a „služba ucha" - rozhovory s rehoľnými sestrami. Účastníci boli počas celého festivalu rozdelení do skupiniek, kde sa navzájom spoznávali a zdieľali svoje radosti i trápenia. Už dlhé roky sa práve takto vytvárajú nové priateľstvá, ktoré pretrvajú aj vďaka pravým hodnotám. A tak láska naozaj nikdy nezanikne. Lebo ostávame v Bohu a Boh ostáva v nás. O tom nám prednášali hostia Andrej Darmo, riaditeľ diecézneho centra Maják v Španej Doline a Juraj Pigula, predstavený augustiniánov v Košiciach.

Keďže miesto, kde zomrela Božia služobnica Anka Kolesárová pri obrane čistoty, je miestom prijatia mladých, tak každá Púť radosti je aj putovaním k jej hrobu. Tam sa mladí ľudia modlia, aby vytrvali vo svojich rozhodnutiach. Počas krížovej cesty v piatok večer, pribíjaním hriechov na kríž, dali najavo túžbu oslobodiť sa zo starého života a začať nový.

          „Ovocím lásky je služba" (Matka Tereza), preto bola v sobotu mládež vyslaná pomôcť obyvateľom Pavloviec nad Uhom a okolia v akcii nazvanej „Podaj ruku". Tí boli vďační za akúkoľvek fyzickú či duchovnú pomoc a najmä za radosť, ktorá sršala z každého účastníka. Odmenou im bolo láskavé prijatie obyvateľov domov a neskôr večer koncert skupín The Wind a eSPé.

          Slávnostnú nedeľňajšiu svätú omšu celebroval Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup. Hovoril o eucharistii, najvzácnejšom dare, ktorý nám dal Ježiš. „Moje telo je opravdivý pokrm, moja krv je opravdivý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, bude mať večný život." (Jn 6, 54) Na svätej omši bola požehnaná pamätná tabuľa ako poďakovanie všetkým dobrovoľníkom a dobrodincom, ktorí pomohli pri budovaní Domčeka. Poobedňajší program sa niesol v duchu workshopov a futbalového zápasu. Nedeľný večer začal svedectvami tých, ktorí našli odvahu hovoriť o tom, ako Boh koná v ich životoch a vyvrcholil celovečernou adoráciou, kde sme vzdali chválu a úctu Bohu.

          Záverečnú bodku za festivalom urobil nový vicerektor Domu Anky Kolesárovej otec Ľuboš Laškoty. V homílii nás vyzval, aby sme sa nebáli to, čo sme tu prijali, vnášať do bežných životných situácií a tak svedčiť o láske, ktorá nikdy nezanikne.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo