Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Iné akcie  TÍM STAR

TÍM STAR 

je stretnutie mladých dobrovoľníkov - tímakov a kňazov, ktorí slúžili v Domčeku nejaký čas svojho života. Koná sa raz ročne a je to čas zdieľania, spoznávania a prestrešovania generácii tímakov a ex-tímakov. Je to vždy požehnaný čas, kedy sa zdieľame o tom, aká bola služba v Domčeku, čo nám to dalo a čo to prinieslo do našich osobných životov. Keďže mnohí z nás už majú rodinky, vítaní sú aj manželia/manželky našich ex- tímakov a samozrejme aj malé tímčatka:-)

 

TÍMSTAR stretko (7. - 9. november 2014)

Ďakujeme Bohu za dar dobrovoľníctva. Dať srdce, myseľ i ruky k službe spoločnému dobru a tak osláviť Boha je výsadou milujúcich ľudí. Tento víkend sa zišli v Domčeku extímaci so svojimi tímčatkami. Prežili sme vzácny čas zdieľania a hodnotenia ako vnímajú dopad tímackého života na súčasnú etapu života, v ktorej sa nachádzajú. V atmosfére rozhovorov a modlitieb čas plynul pokojne a radostne. Nechcelo sa nám rozísť. Stále sme niečo objavovali a tešili sa spoločnému dobru. Ďakovali sme za všetkých tímakov, ktorí kedykoľvek v Domčeku slúžili a prosili o požehnanie do ich životov. Prijmite, prosím, môj obdiv a moju vďačnosť vy všetci, ktorí ste tu slúžili. Žehnám vám a vyprosujem milosť milujúceho. Zo zdieľania vyberáme a pre obohatenie sa s vami podelíme:

 

 • V službe dobrovoľníka v Domčeku som mal možnosť dozrievať vo viere, láske a otcovstve. 
 • Domček - pocit domova a rodiny. Nikto tu nehľadí na tvoje nedostatky, každý ťa tu má rád. Vďaka času, ktorý som strávila v tíme môžem teraz v rodine vytvárať pocit domova. 
 • Život v Domčeku ma naučil milovať ľudí, ktorí tu žijú, prichádzajú. Naučil ma trpezlivosti, duchovne rásť, rozvíjať svoje talenty, pracovať samostatne a rozlíšiť svoje povolanie. 
 • Život v Domčeku ma naučil akú má hodnotu človek a zvlášť žena. Pritom som si uvedomil, že musím prijať seba samého s mojimi chybami a so všetkým, čo v sebe nosím. 
 • Naučil som sa tu viac vnímať potreby ostatných a brať na nich ohľad. Stal som sa zodpovednejším.
 • Toto miesto ma formuje v láske. Je to priestor obrusovania charakteru a budovania vzťahov.
 • Keď sa tu po dlhšom čase vraciam, zažívam pocit domova, ktorý sme tu pred rokmi začali budovať. Učili sme sa prijímať ľudí, vytvárať vzťahy.
 • Domček mi dal taký pokoj do vecí, hlavne pri rozhodovaní v živote.
 • V domčeku som objavila a rozvíjala dar materstva, Pán uzdravoval moje ženstvo a vzťahy, aby som v súčasnosti mohla byť darom pre manžela a rodinu, ale naučila som sa žiť materstvo aj v širšom zmysle slova - byť darom pre tých, ktorí sem prídu. 
 • Posúvanie a rast aj v praktických veciach, aj v hodnotách, žiť aj to duchovné, je tu na to priestor a čas - základ do svojho života.
 • Je to super, že sa človek tu naučí takým veciam, ktoré predtým nerobil. Vedie to k pokore.

Vďaka ti, Bože, za dar lásky. Otec Pavol.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo