Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Iné akcie  Víkend dobrovoľníkov

11. víkend dobrovoľníkov

sa uskutoční v termíne 9. - 11. marca 2018 a je určený pre tých, ktorí chodievajú na naše aktivity slúžiť. Samozrejme sú pozvaní aj tí, ktorí ešte uvažujú nad službou a chceli by v tomto roku vstúpiť do veľkej rodiny dobrovoľníkov a boli minimálne 2x na púti.

Príchod je v piatok podvečer. Program začne svätou omšou o 19:00 hod. Samozrejme potom pôjdeme k Anke, nebudú chýbať prednášky, skupinky, adorácia a veríme, že aj dobré a chutné jedlo:-) Víkend bude končiť v nedeľu obedom.

Príspevok za celý víkend je dobrovoľný - teda podľa tvojich možností. Veríme, že sa Pán aj prostredníctvom vás postará, aby sme pokryli náklady na stravu a energie.

Téma celého víkendu:  Slúžime spolu

Táto téma zahŕňa 2 oblasti:

1. Harmónia v službe  

- služba nás formuje pre spoločenstvo

- naše dary sa vzájomne dopĺňajú 

- všetko na česť a slávu Božiu

 2. Slúžime a chodíme spolu  

- vzťah je pozvaním k vzájomnej službe 

- služba spoločnému dobru prehlbuje dôveru a úctu vo vzťahu

- dobrovoľníctvo je najlepšou prípravou na manželstvo a rodinu 

Pozývame  všetkých dobrovoľníkov a chodiace páry, ktoré by chceli slúžiť na pútiach pri Anke Kolesárovej. Hosťami budú manželia, ktorí slúžili ako dobrovoľníci a zároveň budovali svoj vzťah. Poskytnú nám cenné rady a pozdieľajú svoje skúsenosti.  Cieľom tohto víkendu je poskytnúť povzbudenie v službe a k budovaniu vzťahu, ktorý je požehnaný a posväcovaný modlitbou a sebadarovaním v službe. Nech sa tu rodia požehnané vzťahy, ktoré sú základom zdravých manželstiev a šťastných rodín. Súčasťou bude aj workshop Beátky a Janka Horniakových o chodení spolu. 

Pomôže ti to nájsť odpovede na otázky: Patríme k sebe ? Ako mať čistý vzťah? Čo nás čaká potom ? 

Tešíme sa na vás. 

Veríme, že sa prihlásite v riadnom termíne (do 2. marca) a budeme môcť tak zabezpečiť všetko potrebné v dostatočnom predstihu... veď dobrovoľník je zodpovedný a ide príkladom:-)

prihlasovaci formulár: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtl5zdh-DxSbR6uXK9g4_VKF3CO-_gSYIlfvThMuusE_7B1w/viewform

Služba na víkende dobrovoľníkov

Celý tento víkend je o službe. Keďže všetci, ktorí sa ho zúčastníme, chceme byť aj účastní celého programu, a samozrejme chceme aj jesť, niekde spať a aj sa počuť... je potrebné niektoré služby predsa zabezpečiť. Preto nám napíšte v poznámke,  s čím chcete počas víkendu pomáhať a veríme, že to s Božou pomocou zvládneme spolu. Ak by chcel niekto prísť skôr, dajte vedieť o.Matúšovi.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo