Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť zrelosti  Spätné väzby

Spätná väzba po 22.púti zrelosti (24.-26.11.2017)

1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie?

- Ako ten čas veľmi rýchlo beží, každá chvíľa je veľmi dôležitá a tiež aj ľudia, ktorí sú s nami.
- Aké je dôležité každé stretnutie s človekom a že môže byť presvetlené Božím krásnym svetlom.
- Aký je Boh dobrý a láskavý. Neustále nás miluje a obdaruje.
- Stále sú ľudia, ktorí majú úprimný záujem žiť život s Bohom.
- Ľudí je potrebné prijímať takých, akí sú a neodsudzovať podľa vonkajších atribútov.
- Pre Boha sme všetci kreatívni.
- V každej situácii môžem byť kreatívna a evanjelizovať.
- Krásu kreativity prítomnosti.
- V každom vzťahu mám byť kreatívny.
- Vo vzťahu si dať hranice, rozprávať sa.
- Za kreativitu sa môžem modliť.
- Boh naozaj koná.
- Nemám sa báť urobiť krok dôvery voči Bohu.
- Boh ma miluje, aj keď neviem prečo.
- Božia kreativita a milosrdenstvo je nekonečné a vždy nás prijíma k sebe.
- Byť kreatívny znamená byť sám sebou.
- Nech sa deje čokoľvek, stáť za Kristom sa oplatí.
- Aj keď nás všetkých osvetľuje jedno slnko, každý vyžarujeme iné svetlo, všetci sme osobití.
- Ako nás predsudky škatuľkujú a odvádzajú od pravdy.
- Najlepšie je vydávať svedectvo v malom, kde sa svedectvo dotkne osobnejšie ľudí.
- Uvedomil som si, že otcovia biskupi sú nám bližšie a chcú byť pre mladých. Otec biskup Haľko pripodobňuje svet Svätého písma mladým aktuálnym spôsobom.
- Stretla som tu radostných ľudí a uvedomila si, že aj ja mám byť radostná v každej situácii.
- Znovu som si uvedomil aké je dôležité spoločenstvo v ktorom je prijatie a Boží duch.
- Spoločenstvo má veľkú silu a je veľkou radosťou sa zdieľať.
- Nové smery v živote.
- Som na začiatku svojej duchovnej cesty.
- Ježiš je Kráľ.
- Sme Božím kráľovstvom.
- Dôležitosť situačnej modlitby.
- Potrebujem sa „nadýchnuť (Boha)", aby som mohla „vydýchnuť (služba)".
- Službou radosť rastie, aj to je kreativita prítomnosti do ktorej ma pozval Boh.
- Bohu sa dá priblížiť viac na púšti ako na pláži.
- Netreba čakať na veľké roly, urobiť krok dôvery.
- Deň bez rannej modlitby je úplne iný ako s ňou.
- Ak aj zvádzam nejaký boj, netreba sa báť prijať Ježiša, aby uzdravil dušu.
- Sila spoločenstva a dôležitosť prehlbovania vzťahu s Bohom.
- Život s Bohom má zmysel a je dôležité s Ním žiť každý deň.
- Máme byť ľuďmi Zmŕtvychvstalého Boha, v každej chvíli nad vecou s nádejou a optimizmom.
- Uvedomil som si, že moje srdce je uzatvorené do seba, egoistické a potrebuje uzdravenie a práve v spoločenstve je to možné.
- Zbytočne riešim zbytočnosti, nezmyselné, nepotrebné veci. Neriešiť minulosť, prítomnosť žiť naplno a s ľuďmi, ktorých mám pri sebe.
- Uvedomila som si, že som vo vzťahoch sebecká a skôr iniciatívu očakávam ako vyvíjam.
- Je super byť v spoločenstve dobrých a veriacich ľudí, mala som tu byť
- Asi neexistuje zlý čas, len zlé využitie času.
- Hodnotu duchovného života. Hodnotu múdrosti, ktorá pramení v Bohu.
- Pred Bohom sa potrebujem skloniť, potrebujem mu odovzdať všetko a keď to odovzdám, príde obrovský pokoj, sila, odvaha.
- Ak budem dôverovať Bohu, stanem sa takou ako si ma Boh vysníval.
- Ak sa ja nedržím pevne Ježiša, strácam sa a som v „hmle", bez Neho mi nič nedáva zmysel.
- Každý má obdobia temna, dôležité je správne sa zamerať na Boha, neostávať s tým sám.
- Potrebujeme Boha chváliť, ďakovať mu a neriešiť stále len seba.
- Svoju hriešnosť a úbohosť, že bez Boha nič nezmôžem.
- Každý deň je možnosť začať odznova.
- Spoločenstvo je veľkým darom.
- Je veľmi dôležité investovať svoj čas do vzťahov a posielať úsmev ďalej.
- Je nutné urobiť krok von z loďky.
- Byť ticho s Bohom je dôležité.
- Všetci ľudia hľadajú lásku a chcú byť milovaní.
- Silu spoločenstva a duchovnej rodiny.
- Silu priateľstva, ktoré pretrvá aj prekážky, je to nezaslúžený dar od Boha.
- Bohatstvo kňazskej služby nám - vďaka!
- Uvedomila som si tú extrémnu silu, ktorú má modlitbové spoločenstvo viac než 200 mladých ľudí v spolupráci s kňazmi.
- Ešte to v sebe spracovávam, dôjde mi to až doma v tichu.

2. Aké impulzy do života si prijal?
- Viac dôverovať, viac sa radovať.
- Neprestať s dôverou, nevzdávať sa!
- Viac používať strelné modlitby.
- Každodenná svätá omša je pre môj život veľmi dôležitá. Je to premena.
- Chcem byť pokornejšia a odovzdanejšia pre Božie veci.
- Chcela by som letieť - inšpirujú ma životné príbehy.
- Žiť prítomnosť s Ježišom.
- Rady a skúsenosti iných, ktorí sa podelili o príbehy zo svojho života.
- Vytvárať prijatie a atmosféru komunikácie aj v autobuse, vlaku.
- Byť sám sebou.
- Žiť pre prítomnosť. (bojuje o ňu moja minulosť a budúcnosť).
- Byť otvorená a ľudská.
- 3 x Zdravas každý deň.
- Praktizovať strelné modlitby viac ako doteraz.
- Viac času venovať Bohu v adorácii.
- Väčšia snaha o život v čistote mysle, srdca a skutkov.
- Menej sa zamerať na seba čo chcem ja, skôr počúvať Boha, čo On chce pre mňa.
- Potrebujem častejšie duchovné obnovy.
- Rozhodnutie vykročiť z križovatky.
- Prehĺbiť si duchovný život.
- Pocit zodpovednosti.
- Odvaha v komunikácii.
- Inšpiráciu a dar odvahy.
- Otvorenosť pre druhých.
- Tvorivosť v službe a prijatí.
- Byť sám sebou.
- Prijímať ľudí akí sú.
- Otvorenosť a úprimnosť.
- Optimizmus.
- Nakopnutie v novej nádeji a dôvere.
- Žiť teraz! V prítomnom okamihu.
- Zmeniť pohľad na situácie.
- Otvárať sa viac ľuďom, ktorým mi Boh posiela do cesty.
- Vykročiť do vzťahov viac proaktívnou komunikáciou.
- Starať sa o seba rovnako ako o iných, nezabúdať že aj ja som chrámom Božím.
- Žiť život aktívne. Rozhodnúť sa pre svoje povolanie - prehĺbenie voľby - radosť.
- Chcem skúsiť objavovať svoje talenty a využiť životné situácie na oslavu Boha.
- Chcela by som viac vnímať potreby iných ľudí a myslieť na nich tak ako na seba. Túžim si nájsť spoločenstvo a duchovného vodcu.
- Viac pokoja, viac obety, viac lásky.
- Obeta po vzore sestry Zdenky.
- Vytrvať vo viere, nemať strach, Božia prozreteľnosť je tu vždy.
- Túžbu zmeniť svoj život podľa Božej vôle.
- Nehanbiť sa za vieru.
- Chcem poctivo dodržiavať rannú a večernú modlitbu a čítanie Svätého Písma.
- Využívať svoje talenty a evanjelizovať, ak je na to príležitosť.
- Ježiš je na 1. mieste, mám byť veselý kresťan.
- Som sa znovu zrodila.
- Púšťať sa do riskantných vecí s vedomím, že nie som dokonalý ale Ježiš doplní moje nedostatky.
- Nereagovať zrkadlovo, povýšiť situáciu na vyššiu úroveň.
- Ďakujem za sv. spoveď. Zažila som oslobodenie od následkov hriechu. Chcem žiť prítomnosť a obnovenie panenstva.
- Nebáť sa skočiť a nechať sa odviať a nadvihnúť Bohom.
- Neuspokojiť sa s ľahkou a jednoduchou cestou, ale ísť po tej ktorú chce Pán, aj keď je veľmi ťažká.
- Neostať zatvorený medzi rampami, ale prekonávať prekážky a ťažké rozhodnutia.
- Táto púť ma veľmi posilnila.
- Žiť prítomnosť v jednoduchosti a absolútne sa zbaviť svojich predstáv.
- Chcem ešte bližšie prichádzať k Bohu, každý deň bližšie a bližšie.
- Vniesť pravidelnosť do mojich rozhovorov s Bohom. Spoliehať sa na Neho v každom čase.
- Potešili ma rozhovory a možnosť stretnúť kamarátov, ktorých som dávno nevidela.
- Prijímať Božiu vôľu.
- Viac milovať, slúžiť a nebyť sám.
- Otvoriť svoje srdce pre ľudí, nebáť sa.
- Posudzovať menej, odpúšťať a prijímať viac.
- Boh ma neskutočne miluje. Túžim žiť bezhraničnú lásku a milosrdenstvo.
- Myslím, že to ešte spracovávam

3. Môj odkaz:
- Mám snúbenicu, ktorá je a bola formovaná Vysokou...Ďakujem vám za ňu.
- Pred obrátením (3 roky) som mal pochybnosti, či som normálny, keď som bol v 20.rokoch ešte panic. Okolie mi dávalo najavo, že som divný. Ďakujem Bohu, že som neuveril zlému a to aj napriek tomu, že som mal minimálne poznatky o pravde- Bohu.
- Všetko je milosť, aj toto miesto, tento čas, táto púť.
- Som rada, že som si mohla oddýchnuť v Božej tôni, prítomnosti.
- Pán Boh pomáhaj a žehnaj vás.
- Slová otca biskupa Haľka boli veľmi trefné a povzbudivé.
- Divadlo Atak ma chytilo za srdce, bolo to krásne umelecky aj duchovne spracované.
- Atak mali skvelé predstavenie a povzbudzujúce svedectvá.
- Vďaka za úžasné tanečné divadlo Atak! Pán Boh im to všetko odplať na ich životoch. Vďaka, že sme mohli byť ako diváci súčasťou ich modlitby tancom - vďaka za kreativitu Ducha Svätého.
- Ďakujem za toto veľké dielo, ktoré konáte. Žehnám vám a vyprosujem veľa milosti do ďalších rokov
- Boh povoláva každého, no cesty sú rôzne.
- Robte aj naďalej tieto púte, zjednocuje to vzťahy medzi ľuďmi a vznikajú tu skutočné priateľstvá.
- Je to fantastické, čo tu robíte v Domčeku!
- Ďakujem za vaše rozdávajúce sa srdcia pre mladých, ste pre nich veľkým darom.
- To, čo Otec koná na tomto mieste mení atmosféru našich sŕdc. Dáva nádej, lásku, pocit dôležitosti a výnimočnosti. Ďakujem vám, že sa nechávate viesť Jeho Duchom a že sa obetujete a dávate do toho celé svoje srdce. Ste požehnaním pre nás.
- Našiel som tu väčší pokoj a ujasnil si myšlienky do budúcna. Pokračujte v týchto úžasných akciách.
- Keď sa cítiš opustený a sklamaný, neboj sa požiadať o pomoc priateľov.
- Hľadať Božiu náruč. Rozbité srdce nezacelí žiaden človek. Ten môže na chvíľu objať a držať zlomené časti pokope. Ale ak sa hodíme do Božieho objatia, nielen drží, ale zacelí, vylieči...
- Nenechajte sa nikdy a ničím odradiť, ale pokračujte vo vašej službe.
- Táto akcia ma viacej naladila na Božiu frekvenciu.
- Ďakujem, že ste tu a chcela by som si tu nájsť manžela a chodiť tu aj s budúcou rodinou.
- Páči sa mi ako to vediete, budem sa za vás modliť.
- Prajem každému aby dokázal v Božej milosti byť sám sebou a zažiť pocit prijatia a nechať sa objať láskou Ježiša.
- Vďaka za požehnaný a naplnený čas.
- Ďakujem Anke za pozvanie, že som mohla načerpať.
- Krásne, nádherné Božie dielo.
- Budujte komunity a spoločenstvá, tie obohacujú a v mnohých prípadoch pomáhajú.
- Oslavujme nášho Krista Kráľa v každej situácii.
- Pozdravujem do Žakoviec. Krásne výrobky... ľudia, ktorí ich vyrobili a vyrábajú sú šikovní.
- Ste úžasní, ďakujem za starostlivosť, za všetko perfektne pripravené. Vidím za tým kus práce.
- Ďakujem za všetko, že vďaka pútiam mám kam prísť do spoločenstva dobrých ľudí.
- Je tu môj domov.
- Ďakujem za požehnaný čas plný milostí.
- Ďakujem, že ste.
- Pekne prežitý víkend.
- Vďaka za obetu služby, čas venovaný na spovedi.
- Ďakujem za požehnaný čas prijatia.
- Cez adorku som pocítil prítomnosť Ježiša.
- Skvelá púť. Dialóg bol super.
- Ďakujem za skvelý čas.
- Zábava bola zatiaľ najlepšia. Vďaka Bohu za Domček.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo