Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť rodín  O pútiach

Púť rodín

Vznik Pútí rodín:

Vysoká nad Uhom je miestom, kde mladí ľudia nachádzajú isté presvedčenie, že žiť čistotu sa oplatí a k tomu ich vedie aj vzor, ktorý majú v Božej služobnici Anne Kolesárovej. Účastníci pútí radosti veľmi oslovili aj svoje rodiny svedectvom o tom, čo na stretnutí prežili, čo si odniesli domov. U rodičov vznikla túžba navštíviť miesto, kam chodia ich deti a zažiť tam vlastnú púť. Niektorí účastníci púti radosti aj zrelosti už majú  vlastné manželstvá a založili si rodiny, naďalej prichádzajú na toto miesto čerpať z tohto duchovného prameňa čistoty. 

Charakteristika: 

Púť rodín začína spoločnou svätou omšou s obnovou manželských sľubov,  následne sa putuje k hrobu Božej služobnice Anky Kolesárovej. Počas púte spievame a modlíme sa posvätný ruženec. Popoludňajší program je samostatne pre manželov a súčasne oddelene prebieha program animátorov s deťmi. Manželia (rodičia)  tak môžu nerušene prežiť vopred pripravený program pre nich. (napr.: prednášku, skupinky, zdieľanie, svedectvo, možnosť konzultácie, poradenstva, adoráciu...)  Púť rodín sa koná dvakrát do roka (jún, august) a trvá jeden deň. 

Zameranie: 

Témami pútí rodín sú teológia tela - manželská láska, čistota, vernosť a radosť z manželského života, viera v rodine, vzťahy v rodine, zodpovedné rodičovstvo, úcta k životu od počatia po prirodzenú smrť, výchova detí  k hodnotám. Júnové púte rodín sú zamerané na výchovu detí a tínežerov, rozvoj rodičovstva. Augustové púte sú zamerané na vzťah manželov, ako budovať zdravé manželstvo na celý život. 

Cieľové skupiny: 

Púť rodín je určená všetkým, ktorí žijú v manželstvách - rodinách (mamkám a otcom a ich deťom), bezdetným manželom, starým rodičom, vdovám a vdovcom, slobodným mamičkám, rozvedeným. 

Cieľom Púte rodín:

Je upevniť sa vo viere, putovať k hrobu Anky Kolesárovej pre povzbudenie a posilnenie vzťahov v manželstve i v širšej rodine. Púte rodín pomáhajú dozrievať manželom, aby mohli naplno žiť manželské a rodičovské povolanie. 

Prihlasovanie:

K plynulému zabezpečeniu púte rodín je nutné vopred sa prihlásiť a to cez stránku domčeka www.domcek.org

Účastnícky príspevok:

Pre rodinky je dobrovoľný a zahŕňa tieto náklady: 

  • strava (obed, olovrant pre deti, pitný režim)
  • režijné náklady - platba za prenájom školy, platba za energie (vody, plyn, elektrina)
  • nákupy potravín, hygienických potrieb (WC papier, tekuté mydlo, čistiace prostriedky...) veci potrebné k registrácii, materiály pre účastníkov (menovka, program...) materiály pre jednotlivé tímy fungujúce na púti...
  • prevozy techniky a ostatných vecí potrebných k púti (lavičky, pódium, liturgické veci...)
  • celkovú prípravu a zabezpečenie technického, materiálneho, personálneho a programového obsahu

Organizátori pútí rodín

Od vzniku týchto pútí (rok 2004) patronát nad púťami rodín má Inštitút rodiny v Košiciach. 

Inštitút rodiny v Košiciach je hlavným koordinátorm púti a zodpovedá za obsahovú náplň pre manželov (výber tém, pozývanie hosťa, svedectvá, výber animátorov pre manželov, konzultácie a poradenstvo pre manželov...), zodpovedá za formáciu animátorov špeciálnym pedagógom, vedie púte k hrobu, spolupracuje s centrami pre rodinu na Slovensku a začína spoluprácu pre púte rodín s novovzniknutým Centrom pre rodinu Kráľovnej pokoja Košice Juh.   

Domček Anky Kolesárovej – technicko - organizačné zabezpečenie (prenájom školy a vyplatenie nájmu a energie, objednávky potravín a ich úhrada, zastrešenie animátorov od piatka do nedele – ubytovanie, strava, program, príprava priestorov na podujatie – stavba stanov na sv. omšu, zabezpečenie liturgickej služby a ozvučovacej techniky, dezinfekcia hračiek pre deti, rozostavenie detských atrakcií, príprava a ozvučenie jedálne, prevoz kuchynského riadu a potravín do školskej kuchyne,  príprava pitného režimu, zabezpečenie celkového priebehu púte – obed, olovrant, káva..., usporiadateľská služba, nákup hygienických potrieb (wc papier, mydlo, uteráky, prostriedok na umývanie podláh...) upratovanie po akcií všetkých priestorov školy, ihriska, telocvične, Domčeka, zloženie detských atrakcií, prevozy z Vysokej do Pavloviec stanov, lavíc, hračiek a späť...

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo