Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Domček  Modli sa s nami

Modli sa s nami ..

Úmysly našich každodenných modlitieb:

 • za blahorečenie Anky Kolesárovej
 • za projekty a vízie centra
 • za mladých, ktorí prichádzajú do Vysokej na púte
 • za celú "domčekovskú" rodinu
 • za nového kňaza do Domčeka a nových tímakov
 • za uzdravenie Mareka
 • za všetkých dobrodincov, dobrovoľníkov a kňazov, ktorí chodievajú na púte
 • za mladých na Slovensku, ktorým chodí o. Pavol prednášať
 • za všetkých obyvateľov Vysokej nad Uhom
 • za našich rodičov, súrodencov a priateľov
 • za schválenie projektov pre Domček
 • za Božiu pomoc a obrátenie rodiny
 • za Bohuznámeho - za jeho zmenu života
 • za nezamestnaných mladých ľudí, aby našli vhodnú prácu
 • za všetky ženy a dievčatá, aby si boli vedomé svojej vnútornej krásy a ich život aby bol motiváciou k čistej láske 
 • za všetkých chalanov a mužov, aby svoju silu používali správne na ochranu dievčat a žien

Špeciálne v tomto čase: za pripravovanú púť radosti, púť zrelosti a duchovné obnovy prebiehajúce v Domčeku a za nový projekt haly. 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo