Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Domček  AKCIE

Organizujeme tieto akcie:

  • Púte radosti - 4x ročne (február, máj, august, október)
  • Púte zrelosti - 2x ročne (apríl, november)
  • Púte rodín - 2x ročne (jún, august)
  • Víkend dobrovoľníkov (marec)
  • Silvester
  • Duchovné obnovy pre školy a spoločenstvá (počas šk. roka po dohode)
  • Brigády (podľa potrieb centra)
  • Víkendovky
  • Dom prijatia
  • Pri prameni (podujatia formačné zamerané na hlbsie prenikanie do chariziem centra)

Na všetky naše akcie sa prihlasuje vopred a to cez našu stránku (mesiac pred púťami je spustené prihlasovanie a je ukončené 7 dní pred začiatkom akcie). Na duchovné obnovy sa prihlasuje cez vedenie školy alebo spoločenstva, na brigády alebo víkendovku je potrebné sa prihlásiť mailom alebo telefonicky minimálne 2 dni vopred alebo pri väčších skupinách aj týždeň skôr.

Duchovné obnovy

Podobne ako v minulom školskom roku, aj tento rok organizujeme duchovné obnovy v Domčeku predovšetkým pre cirkevné školy. Obnovy vedú kňazi Domčeka - o. Pavol Hudák a o. Ľuboš Laškoty. Pre účastníkov je zabezpečené ubytovanie, strava a program. Pedagogický dozor (zvlášť v nočných hodinách) zabezpečuje škola. V Domčeku platia pravidlá: zákaz alkoholických nápojov, fajčenia a dodržiavanie určenej večierky.

BRIGÁDY

Ak chceš priložiť ruku k dielu a pomôcť nám s brigádou (počas týždňa i soboty) nie len na dome pre kňazov, ale aj v Domčeku a jeho okolí, pozývame ťa zažiť spoločenstvo a pracovať na spoločnom diele. Nezabudni sa prihlásiť aspoň dva dni vopred a to buď mailom alebo telefonicky na čísla uvedené na našej stránke.  Je potrebné priniesť si: spacák, hygienické potreby, pracovné oblečenie a obuv. Pozývame hlavne chlapov.

Najbližšie akcie...

Pozri vpravo plagát 2017

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo