Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Domček   Info  Rozvoj a poslanie

Rozvoj pútnického centra vo Vysokej nad Uhom

Duchovný otec Pavol Hudák ako správca Univerzitného pastoračného centra v Košiciach rozprával mladým o smrti 16. ročnej Anky Kolesárovej z podnetu otca arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča, ktorý na jej svedectvo upozornil kňazov  v septembri 1997 na kňazských rekolekciách v Košiciach. Mladí boli jej príbehom oslovení a tak prišli prvýkrát do Vysokej nad Uhom v novembri 1998. Rozhodli sa ponúknuť tento príbeh svojím rovesníkom a tak začali organizovať PÚTE RADOSTI. Prvá sa konala v máji 1999 a bolo na nej  220 účastníkov. Od vtedy sa konajú štyrikrát ročne. Od júna 2004 organizujeme dvakrát v roku PÚTE RODÍN, pretože rodičia mnohých mladých chceli navštíviť milostivé miesto, ktoré zmenilo ich deti a taktiež niektorí z účastníkov si už založili rodiny a opäť túžili prísť načerpať duchovných síl. Pre staršiu mládež  nad 23 rokov  sa vytvorili PÚTE ZRELOSTI od júla 2006. Bola potreba mať „zázemie" pre organizovanie týchto stretnutí. Boh nám poslal dobrých ľudí, ktorí pre mladých kúpili dom v roku 2004. Prebudovali si ho mladí podľa potrieb centra. Dnes je to už skolaudovaný a otcom arcibiskupom požehnaný Domček. Nesie meno Božej služobnice Anky Kolesárovej, s ktorou sa v apríli 2005 začal proces blahorečenia. Dňa 14. februára 2012 bola slávnostne ukončená diecézna fáza tohto procesu a materiály boli postúpené do Ríma na ďalšie skúmanie.

Na našich akciách sa zúčastnilo za 10. rokov okolo 20 000 mladých.

 

Poslanie Domčeka - Domu Anky Kolesárovej

  • prijatie pútnikov + duchovný a formačný program
  • organizovanie púti k hrobu Božej služobnice Anny Kolesárovej
  • príprava dobrovoľníkov pre púte
  • podieľanie sa na pastoračných aktivitách Košickej arcidiecézy v spolupráci s ACM a UPC
  • možnosť duchovnej obnovy pre spoločenstvá a školy
  • dispozícia diecéznemu tribunálu zriadenému pre proces blahorečenia
  • pomoc hľadajúcim nájsť cestu k pravým hodnotám

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo