Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Domček   Info  Logo Domčeka

Ako vzniklo logo Domčeka?

Na 36. púti radosti sme vyhlásili konkurz na vytvorenie loga. Mailom nám prišlo niekoľko návrhov. Zvažovali sme, ktorý z nich vybrať. Všetky boli dobré, ale žiaden z nich nevyjadroval úplne všetko, čo by tam malo byť. Tak skrsla myšlienka, aby sme vytvorili logo spoločne s tým, že použijeme niektoré prvky, ktoré sa objavili v návrhoch. Názorne sme si načrtli dom, do ktorého sme vložili prvky a logo bolo na svete:-)

DOMČEK a jeho symboly:

  • D - prvé písmeno - domov
  • O je zašifrované v kvete. Kvet je symbolom čistoty, krásy, vďačnosti. Je to aj symbol kvetov na Ankinom pamätníku.
  • M - je zväčšené a vyjadruje spiritualitu troch Zdravasov, ktoré sa modlíme pri Ankinom hrobe.
  • Č je vytvorené zo smajlíka, čo predstavuje radosť z čistého srdca (Púte radosti).
  • E - písmeno - evanjelizácia
  • K - má zvislú čiaru predlženú, ktorá sa so strechou pretína a tak vytvára kríž.
  • Strecha - symbolizuje spoločenstvo, prijatie.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo