Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Anka   O Anke  Prosby o blahorečenie

Spoločné modlitby za blahorečenie Božej služobnice  Anny Kolesárovej

Pane Ježišu, Anna Kolesárová si zachovala čistotu aj za cenu obety života. Prosíme ťa, podľa Tvojej vôle, osláv svoju služobnicu, aby sme si ju mohli uctievať na oltári Cirkvi ako blahoslavenú.

alebo:

Pane Ježišu, prosíme ťa, vypočuj našu prosbu za blahorečenie Božej služobnice Anky Kolesárovej. Vzbuď v mladých ľuďoch túžbu po čistom a mravnom živote a daj, nech im nechýbajú dobré vzory.

alebo:

Pane Ježišu, daruj našej mládeži múdrosť v rozhodovaní, čistotu srdca a neohrozenosť vo viere, aby povzbudení príkladom života a smrti Božej služobnice Anky Kolesárovej, sa nebáli ísť aj proti prúdu dnešnej doby.

alebo:

Prosíme ťa za blahorečenie Božej služobnice Anky Kolesárovej, aby naša mládež povzbudená  obetou jej života ozdravovala a udržiavala mravnosť v rodinách, školách, internátoch a medzi svojimi rovesníkmi.

alebo:

Za rodičov dospievajúcich, aby povzbudení životom Anky Kolesárovej, za ktorej blahorečenie sa modlíme, boli svojim deťom príkladom lásky k Bohu a ľuďom, viedli ich k mravnosti a sprevádzali ich v rozhodovaní sa, prosme Pána.

Tieto prosby sa môžu prednášať pri spoločných modlitbách veriacich počas sv. omší, ak s tým celebrujúci kňaz súhlasí.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo