Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Domček   Info  O ARSe

ARS – dom pre kňazov a hostí vo Vysokej nad Uhom

Dom - ošarpaný, zatuchnutý sa mení najprv zvnútra a potom naberá aj na vonkajšej kráse.  Ako človek, ktorý má vždy šancu zmeniť sa od základov. Najprv vo vnútri, keď usilovne pracuje na sebe. Príde čas, keď vnútorná krása prejaví sa aj navonok.

Dom sa zmenil, zmenil sa jeho charakter, slúži a bude slúžiť mnohým generáciám, ktoré prídu po nás, aby zažili tu vo Vysokej nad Uhom, pri Božej služobnici Anke Kolesárovej vnútornú premenu. Aby sa stali krásnymi, duchovne bohatými a šťastnými ľuďmi. Tento dom nie je v súkromnom vlastníctve, je darom z neba a dielom mnohých dobrých ľudí. Stal sa vnútornou i vonkajšou okrasou vašej obce.

      Dom sme nazvali ARS, pretože sme ho kúpili v roku kňazov vďaka podpore emeritného arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča a arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera. Patrónom kňazov je svätý Ján Mária Vianney, ktorý pôsobil vo francúzskej dedinke ARS. V našom dome nazvanom ARS bývajú kňazi a je tu miesto na ubytovanie hostí, ktorí sem prichádzajú.

      Každé z písmen ARS je začiatočným písmenom troch slov, ktoré najviac symbolizujú posolstvo Domu Anky Kolesárovej: ako Anka, R ako radosť, S ako spoločenstvo. Mladí tu čerpajú zo svedectva mučeníckej smrti Anky Kolesárovej, prežívajú radosť z čistého srdca na pútiach radosti a objavujú spoločenstvo duchovnej rodiny počas pútí i v Domčeku, ktorý im ponúka prijatie - teplo domova.

Chcem vás informovať ako doteraz prebiehala rekonštrukcia kňazského domu ARS:

  • 27. júl 2010 kúpa domu, prerábanie interiéru (výmena okien adverí, výmena kúrenia, vodoinštalácie, elektroinštalácie, znižovanie stropov, omietky apodlahy, rekonštrukcia pôvodných izbových dverí...)
  • 27. január 2011 sťahovanie sa kňazov, dokončovanie interiéru, výmena strechy, dobudovanie spoločenskej miestnosti, úprava terénu, zateplenie domu arealizácia fasády.

Po kúpe domu sme nemali žiadne peniaze. Avšak Boh nám poslal správnych ľudí, ktorí nám vymenili okná a dvere, ďalší prerobili interiér aby sme mohli bývať, iní pomohli so strechou, úpravou terénu a zateplením domu. To všetko sa udialo neuveriteľne rýchlo a bez výraznej finančnej pomoci. Ľudia nám pomáhali a takmer nič za to nechceli. Píšeme projekty, robíme zbierky, prosíme o pomoc ľudí dobrého srdca. Zostali nám dlhy. Veríme, že sa nám ich s Božou pomocou podarí splatiť. Celý priebeh rekonštrukcie sme prežili veľmi intenzívne v montérkach, od rána do noci sme pracovali, aby sme tu mohli bývať. Sme Bohu vďační za jeho pomoc a ochranu.

     Chcem zo srdca poďakovať všetkým vám Vysočanom za duchovnú i materiálnu podporu, za každé úprimné povzbudenie a pomoc. Nech vám to Boh bohato odmení svojim požehnaním vo vašich rodinách a obdaruje vás vnútorným pokojom a radosťou.

ARS vnímame ako symbol premeny - premeny, ktorá je nádejou pre každého. Ak sa človek otvorí pre prijatie Božej milosti, môže začať odznova, akoby sa znova narodil.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo