Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Domček   Naši dobrodinci  List priateľom

List priateľom Domčeka  (9. október 2012)

Milí priatelia Domčeka.

            Pri príležitosti nového školského roka sa vám chcem prihovoriť. V septembri sme absolvovali s tímom teambilding, kde sme prehodnocovali predošlý školský rok a tiež letné prázdninové podujatia a podarilo sa nám rozplánovať akcie v novom školskom roku a termíny veľkých podujatí na rok 2013. Kalendáriky sú už v tlačiSmile

            Chcem vám všetkým Bohu známym darcom v mene mladých a rodín, prichádzajúcich do Vysokej nad Uhom na podujatia, vyjadriť úprimnú vďačnosť za vašu podporu a pomoc. Vďaka vám prežívame pocit radosti, že to čo robíme má zmysel a že nie sme v tom sami. Zháňanie peňazí, písanie projektov, staranie sa o každodenný chlieb, aby bolo čo jesť a aby sme mohli zaplatiť účty za energie. Vašimi milodarmi sa nám podarilo za minulý školský rok pokryť takmer všetky výdavky za energie v Domčeku. Je to pre nás veľká pomoc, mohli sme sa zatiaľ sústrediť na opravu ďalšieho domu, ktorý voláme ARS. Je to dom pre kňazov a pre hostí. Podarilo sa nám ho opraviť. Robíme teraz rekonštrukcie priľahlej budovy, v ktorej je letná kuchynka, garáž a budúca dielnička a upravujeme vonkajší terén. Chceli by sme dobudovať ešte prístrešok na odkladanie materiálu, prípadne zaparkovanie auta.

            Myslíme na vás každý deň v modlitbách a pri svätej omši v našej kaplnke Božej múdrosti v Domčeku. Aj keď sa nestretávame často a niektorí žijete možno dosť ďaleko od nás, predsa pociťujeme jednotu, ktorá vzniká pri spojení síl na tak krásnom Božom diele pri hrobe Božej služobnice Anny Kolesárovej. Tešíme sa, že diecézna fáza procesu jej blahorečenia bola tohto roku na Valentína ukončená a žijeme v modlitbách a očakávaní ako dopadne rímska fáza procesu skúmania.

            Nech vám dobrotivý Boh odmení vašu štedrosť požehnaním vašich rodín, nech požehná vaše vzťahy i osobnú cestu života. Prijmite moje permanentné pozvanie na ktorúkoľvek z akcií, ktoré tu organizujeme alebo iba takSmile

V mene všetkých otec Pavol.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo