Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť radosti   Spätné väzby  64.púť radosti

Spätné väzby po 64. púti radosti - téma: "Dimenzie lásky"

1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie?

 • To, že som vzácna, že sa nemusím báť samej seba ale dôverovať si a byť krásna...že nezáleží ako vyzerám, ale aké je moje vnútro, pretože žena je niečo krásne, nežné a hlavne je to Boží dar a Boží obraz.
 • Úsmev je dar, keď ho človek dostane v pravú chvíľu.
 • Mám milovať ako prvá.
 • Milovať znamená slúžiť.
 • Milovať je ťažké, ale oplatí sa to.
 • Na Slovensku stále žijú praktizujúci kresťania a že treba byť otvorený, aj keď riskuješ trapas...
 • Utvrdilo to moju vieru a tiež to, že ak budem milovať a pomáhať druhým, budem šťastná
 • Veľa mladých a pekných ľudí sa snaží žiť čisto a že s Bohom sa to naozaj dá. Je potrebná naša pokora a vôľa meniť sa.
 • Pochopila som zmysel života, našla som si nových priateľov.
 • Že som sa zaľúbil.
 • Chlap nemá byť na to, aby sme sa ho báli, ale aby nás strážil, ochraňoval a vypočul
 • Aké je čisté srdce vzácne a treba ho chrániť.
 • Milovať bez rozdielu.
 • Každý je krásny vo svojom srdci.
 • Že Boh ma nikdy neopustí ani v tých najťažších chvíľach.
 • Máme byť otvorení pre druhých.
 • Opäť som si uvedomila svoju hodnotu, že som pekná taká aká som, so všetkými svojimi nedokonalosťami, lebo On ma robí originálnou takú aká som.
 • Môžem ľúbiť čistou láskou.
 • Uistila som sa o pravdách a o veciach, o ktorých som pochybovala a teraz viem, akým smerom ísť a nemať strach plávať proti prúdu.
 • Aká dôležitá je modlitba.
 • Uvedomil som si silu jednoty.
 • Boh ma miluje bez ohľadu na to, aký som.
 • Táto púť pre mňa veľa znamená, lebo som urobila hrubú čiaru vo svojom živote. Takisto, že svet potrebuje lásku a že dobrovoľníčkou mám byť nielen vo Vysokej ale všade kam pôjdem.
 • Som jedinečná v Božích očiach a mám pre neho nekonečnú hodnotu.
 • Najdôležitejšie je milovať - milujem, teda som.
 • Čistota je veľmi potrebná pre formovanie zdravých manželstiev.
 • Pochopila som čo je pravá láska.
 • Človek má aj vnútornú dušu.
 • Na prvom mieste musí byť vzťah s Bohom a až potom ostatné vzťahy.
 • Že som schopná iných viesť a tí ľudia mi dokážu veriť a otvoriť sa.
 • Sebadarovanie robí človeka šťastným.
 • Môj život má zmysel.
 • Pokora + poslušnosť = Boh s tebou.
 • Rád som tu pre druhých, ale mám sa ešte čo učiť.
 • Ako má muž milovať do budúcnosti.
 • Ak chcem meniť svet, musím začať od seba.
 • Naozaj som spoznal Boha.
 • Že sa nemusím toľko báť a mať strach z veľa vecí, lebo už viem, že Boh sa postará.
 • Láska je najdôležitejšia vec na svete.
 • Boh mi dáva znova silu žiť.
 • Svoje rozhodnutie spred 3.rokov tu o čistote vo svojom živote potvrdzujem!
 • Si vzácny, keby nie, nebol by si tu, ale Boh nerobí zbytočnostiJ
 • Láska je zabúdať na seba.
 • Aj ja som skutočným darom.
 • Láska je vytrvalá, trpezlivá a prekoná všetko, ak Boha postavíš do prostred tvojho vzťahu.
 • Všetko, čo sa v mojom živote deje, má zmysel.
 • Dôležitosť prosenia o odpustenie.
 • Som po trojročnom vzťahu, ktorý som nevedela nechať, pretože som nevidela čo je to čistá láska. Viem, že Boh ma miluje a chce pre mňa to najlepšie.
 • Kvôli láske spraví človek aj nemožné.
 • Krása je jedinečná.
 • Zažil som lásku Boha vo svojom živote.
 • Boh rieši všetky problémy a ukazuje smer, je so mnou a požehnáva smer, ktorým sa rozhodnem ísť.
 • Boh dáva pokoj do srdca.
 • Boh je blízko, stačí mu otvoriť svoje srdce.
 • Zmenil sa môj postoj k Bohu a inak rozmýšľam o veciach.
 • Moja čistota je úžasná vec a mám si ju chrániť.
 • V každom človeku je dobro.
 • Veľké veci sú ukryté v maličkostiach.
 • Aké je veľmi dôležité, krásne, vzácne a zázračné žiť čistú lásku.
 • Najsilnejšie je osobné prežívanie viery.
 • Odumieranie sebe bolí a je ťažké a bez Boha sa to nedá.
 • Dať kúsok zo seba je síce únavné, ale veľmi obohacujúce.
 • Treba si vážiť samého seba, potom si nás budú vážiť aj iní.
 • Všetko, čo sa deje v našom živote má zmysel.

2. Aké impulzy do života si prijal?

 • Teraz viem, že sa musím na každého pozerať s väčšou láskou.
 • Dať všetko Bohu, lebo On je vo všetkom nápomocný.
 • Viac by som chcela milovať láskou agapé.
 • Boh si ma používa aj slabú a krehkú.
 • Viac sa snažiť o čistý život a vzťahy...
 • Snažiť sa milovať každého bez rozdielu.
 • Veriť, že Boží plán je ten najkrajší a chcem ho žiť, chcem ukázať svoju krásu, čistotu, jemnosť všetkým mužom.
 • Nebyť žobrák - nežobrať lásku od druhých, ale rozdávať ju a prijímať od toho, kto jej dáva hojne a stále - od Boha.
 • Chcem sa zmeniť.
 • Asi potlačiť egoizmus a viac byť rozhodnutý v čistote, prijať Božie milosrdenstvo.
 • Rozdávať lásku aj nepriateľom a práve za nich sa modliť viac a viac.
 • Zmenila som svoj pohľad na vzťah, chlapcov a alkohol!
 • Nová sila, obnova, chuť do ďalších dní.
 • Budem sa viac modliť, posilním náš zborJ
 • Sebaúcta, chcem žiť viac s Bohom.
 • Žiť čistejšie, lepšie.
 • Zblížil som sa s Bohom, po dlhšom časeJ
 • Chcem byť darom J milovať iných ako seba.
 • Bojovať proti vlastnej pýche a egoizmu a že musím počúvať Pána, čo odo mňa chce a on to v pravý čas ukáže.
 • Žiť väčšmi v Božej prítomnosti, snažiť sa mať väčší záujem o druhých a nemyslieť toľko na seba, chcem viac Bohu dôverovať, viac sa zaujímať o rodinu, modliť sa za ňu.
 • Chcem ísť a rozdať, čo som dostal, aby každý zažil taký super pocit prijatia...
 • Viac sa zaujímať o iných ako o seba.
 • Musím zmeniť zmýšľanie o vzťahoch, viac dôverovať Bohu, chcem sa ním nechať viesť.
 • Každý deň poviem rodičom, že ich mám rada.
 • Začnem od znova a poučím sa zo svojich chýb.
 • Utvrdil som sa viac vo viere.
 • Chcem pozerať aj do vnútra človeka, nie iba na vonkajšok.
 • Zmena v zmýšľaní o živote, o rodine.
 • Chcem viac času venovať Bohu.
 • Chcem byť vytrvalejšia v modlitbe.
 • Odvaha vykročiť vpred, vyjsť z egoizmu, nestáť na mieste.
 • Chcem sa denne modliť ruženec.
 • Musím ešte veľa vyprosiť milostí pre moje splašené a nerozumné srdce.
 • Začať odznova v oblasti čistoty a pracovať na svojom osobnom rozvoji.
 • Hľadať cestu pre seba.
 • Začínam odznova.
 • Mám väčšiu nádej.
 • Chcem stále a vo všetkom plniť Božiu vôľu.
 • Dôvera v Božiu lásku, vždy som bola a budem jeho dcéra aj keby som čokoľvek urobila...
 • Chcem byť pokornejšia a žiť v čistote.
 • Byť šťastná s Bohom.
 • Viac sa modliť, čítať Sväté Písmo a vidieť Boha aj v maličkostiach.
 • Musím sa prestať hádať so súrodencami a zmeniť postoj k 6.Božiemu prikázaniu.
 • Zmenil som vnímanie lásky, ľudí a Cirkvi.
 • Prehodnotil som priority v živote a začal som si viac vážiť všetkých ľudí.
 • Úsmev na tvári aj keď sa nedarí, modlitby za svojho budúceho partnera a sústredenosť na sv. omši.
 • Chcem sa naučiť prijať samu seba, často sa porovnávam s ostatnými.
 • Nový dych vo svojich každodenných stereotypov, problémov.
 • Musím vstúpiť viac do seba, pozrieť sa na seba pravdivo a prijať sa so všetkým dobrým aj zlým, chcem zmeniť aj formu a častosť modlitieb.
 • Viac čítať Bibliu a modliť sa viac.
 • Sviatosť zmierenia a silu na prekonávanie prekážok.
 • Vidieť v ľuďoch to dobré.
 • Prišla som nájsť Boha  našla som ho.

3. Môj odkaz:

 • Som vďačná za to, že ma tu Boh poslal.
 • Chcela by som odkázať každému dievčaťu, aby sa nebálo žiť čistý vzťah so svojim chlapcom, ale aby bola odvážna a chránila si svoju čistotu.
 • Som vďačná za všetkých, ktorých som tu mohla spoznať, ďakujem za prednášku, za kňazov, za povzbudivé slová.
 • Som rada, že som mohla osláviť Valentína práve tu, bolo tu super a teším sa nabudúceJ
 • Vysoká je spoločenstvo prijatia.
 • Príď pochopiť druhú najkrajšiu vec v živote: prvá je, že si sa narodil a druhá - pochopiť prečo!!!
 • Aj keď sa ti niekedy zdá, že ľudia neprijímajú tvoju lásku, prácu, ochotu, ver, že to nie je zbytočné, raz uvidíš ovocie toho všetkého.
 • Super miesto na spoznávanie nových ľudí z celého Slovenska.
 • Zvíťaziť znamená nikdy neprestať bojovať! (o. Ľuboš)
 • Spánok je dôležitý.
 • Z celého srdca vám ďakujem za najkrajšie okamihy môjho života J
 • Všetko bolo pekne zorganizované, žiaden chaos. Skupinky boli skvelo rozhodené/rozdelené. Našli sme veľa priateľov, medzi ktorými sme sa cítili skvele a animátorka tiežJ Taktiež slová kňazov obohatili, ďakujeme.
 • Robíte neskutočné veci, robte to ďalej, zachraňujte mladých, dajte im zmysel života, tak ako ste dali aj mne. Krásne spoločenstvo, a tie husle milujemJ. Už sa teším znova na ďalšie zážitky s Domčekom.
 • Pokračujte v týchto pútiach, sú veľkým impulzom pre mladých i starších k zmenám v životoch.
 • Ďakujem osobitne každému jednému človekovi či už kamarátom, kňazom...za jeden z najkrajších víkendov v mojom živote.
 • Vďaka za krásny víkend, za naplnenie duše aj srdca radosťou.
 • Všetko čo robíte, robte z lásky, lebo len s láskou to bude také dokonalé. Majte radi ľudí okolo seba a Boh sa vám neskutočne štedro odplatí.
 • Len tak ďalej, potrebujeme to!
 • Ďakujem za to, čo pre nás robíte.
 • Ste skvelí, určite ešte prídem! Omše sú topky!
 • Kázne mi prehovorili do duše a z časti zmenili môj život. Adorácia ma dostala.
 • Pokračujte v pútiach, pretože to veľmi pomáha formovať mladých správnym smerom.
 • Svedectvá sú úžasné.
 • Vysoká je mojou posilou v živote.
 • Ľudia sa tu naozaj menia.
 • Ďakujem za krásnu púť!
 • Dobrý rozhovor v službe ucha, ktorý mi pomohol pozerať na veci inak.
 • Obdivujem čo Domček robí pre ľudí, ktorí nemajú kde ísť.
 • Budem sem pozývať a zvolávať ľudí, aby dostali SVETLO a mohli svedčiť iným.
 • Som naozaj veľmi rád, že na Slovensku existuje takýto prameň Božej milosti. Modlím sa, aby ste mali dostatok síl na vedenie Domčeka.
 • Usmievajte sa a rozdávajte lásku okolo seba a svet bude krajší.
 • Ďakujem za skvelý víkend, atmosféra vo Vysokej je neopísateľná.
 • Treba to zažiť.
 • Bolo super, v máji som späť.
 • Cítim, že tu vo Vysokej mám rodinu, viem, že tu patrím a verím, že tu raz nájdem aj svojho princaJ
 • Vážte si ženy a dajte im poznať aké sú. Chráňte ich, potrebujú to.
 • Ďakujem ľuďom za trpezlivosť, dôveru a čas, ktorý mi venovali.
 • Spoznal som tu nových ľudí, ktorí mi povedali o rôznych situáciách ako Boh konal v ich živote. Tí ľudia sú dôkazom skutočnej živej viery.
 • Milujte tak, ako chcete byť aj vy milovaní. Je to super. 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo