Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť radosti   Spätné väzby  60.púť radosti

Spätné väzby po 60.púti radosti - Téma: "Kreativita lásky"

1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie?

Þ    Prameň radosti je nevyčerpateľný, keď prídem je otvorený.

Þ    Bolo to niečo, čo mi prehĺbilo vzťah s Bohom.

Þ    Počula som presne to, čo som potrebovala počuť. Ďakujem za svedectvo manželov, že láska je rozhodnutie.

Þ    Aké dôležité je žiť v spoločenstve.

Þ    Nanovo som prežila jednu veľkú pravdu: „Milovať znamená hľadieť na druhého ako na nesmrteľnú bytosť". Ak toto človek prijme, nedokáže druhému ublížiť ani ho priviesť do hriechu.

Þ    Boh je kreatívny, zasahuje do môjho života tak nečakane a tak neuveriteľná a posiela mi do cesty úžasných ľudí.

Þ    Ak je Boh v našom strede, tak láska rastie.

Þ    Že je Cirkev živá, mladá, krásna, silná a že fenomén Anky K. nie je fanatizmus, ale mohutný vodopád, že musíme hovoriť o zázrakoch, ktoré Boh koná v nás.

Þ    Boh je kreatívny, miluje nás kreatívnou láskou a ak mu to dovolíme, je „režisérom" nášho života.

Þ    Mladý človek môže žiť radostne a šťastne a pritom čisto.

Þ    Nie som dokonalá, ale som milovaná dokonalou láskou.

Þ    Som naplnená pokojom a silnou vierou ísť ďalej a byť Božím nástrojom.

Þ    Nech je môj plán akokoľvek dobrý a skvelo premyslený, Boží plán so mnou je ten naj, pretože On ma stvoril a pozná ma najlepšie - dokonca lepšie ako sa poznám ja sama.

Þ    Krása vonia.

Þ    Krehkosť čistoty.

Þ    Pochopila som zmysel života.

Þ    Ako žena som vzácna a kreatívna, aj keď som tomu doteraz neverila.

Þ    Nová nádej na zmenu, povzbudenie k vytrvalosti, nevzdávať sa, tzv. duchovná injekcia.

Þ    Uvedomila som si, aké nádherné je milovať, aké krásne je prežívať spoločenstvo s inými, s Bohom, uvedomila som si, že som šťastnáJ

Þ    Láska začína tam, kde končia moje túžby brať od druhého.

Þ    Boh vzal všetky naše pády na kríž.

Þ    Ešte stále existujú ľudia, ktorí chcú žiť čistým životom a tiež aj to, že ešte nie som pripravená na vzťah.

Þ    Uvedomila som si čo to vlastne láska je a prišla som na to, že tie „lásky", ktoré som doteraz prežívala láskami neboli.

Þ    Láska je kreatívna s nevyčerpateľným množstvom nápadov.

Þ    Krása, čistota má pôvod v srdci človeka - v jeho láske.

Þ    Boh pri mne stojí a je len na mne, či ho chcem pri sebe vnímať - áno, chcemJ

Þ    Svoju kreativitu, že to Boh pôsobí vo mne, tak tomu mám uveriť, bez strachu, ako to bude prijaté.

Þ    Mám na sebe pracovať - učiť sa byť trpezlivá, vytrvalá a tešiť sa z maličkostí a že aj keď prídu ťažké chvíle do môjho života, Boh ma cez ne prenesie, bude pri mne a neopustí ma, Boh je tak zázračný!

Þ    Aj vo mne sa skrýva kreativita, stačí jej dať priestor vychádzať na povrch.

Þ    Keď nesiem kríž, ktorý život prináša, som pri Bohu najbližšie.

Þ    Je tu veľa ľudí môjho veku, ktorí majú podobné problémy ako ja a môžeme sa navzájom obohatiť, povzbudiť.

Þ    Láska je úžasné tajomstvo skryté vo všetkých ľuďoch. Na to, aby sme milovali správne musíme hľadať Boha aj v človeku a skrze neho objaviť a milovať pravdivou, skutočnou aaa tvorivou láskou.

Þ    Kreativita je podstatnou vecou vo vzťahoch, ale aj v manželstve. Byť kreatívny a originálny a vynaložiť aspoň trošku sily a námahy, aby sme urobili šťastným druhého, sa oplatí a je to určite dobrá skúsenosť. Tiež to, že každý deň sa môžeme do seba nanovo zaľúbiť a spoznávať sa.

Þ    Uvedomil som si, že láska začína u Boha a jeho láska nemá hraníc. Zistil som, že ženu treba milovať a ctiť.

Þ    Slúžiť ľuďom je úžasná vec.

Þ    Väčšina našich problémov vo vzťahoch s ľuďmi pramení z porušeného vzťahu s Bohom.

 2. Aké impulzy do života si prijal?

Þ    Kreatívny je každý, láska je motorom kreativity.

Þ    Po troch rokoch som konečne šťastná a po dlhých trápeniach uzdravená.

Þ    Aká potrebná je čistota vo vzťahu a že treba ľuďom svedčiť o tom, ako Boh koná.

Þ    Viac sa sústrediť na osobnú modlitbu, viac sa angažovať vo farnosti a zlepšiť vzťah s rodičmi.

Þ    Ani to neviem popísať, ako mi to zmenilo život...

Þ    Povzbudenie vo viere.

Þ    Nesúdiť ľudí podľa „obalu".

Þ    Chcela by som sa viac otvoriť ľuďom, začať im viac dôverovať a rozdávať ostatným radosť.

Þ    Žiť tak, aby som pre druhého nebol zdrojom hriechu, viac sa snažiť o čistotu ducha a tela.

Þ    Všetko krásne a dobré sa rodí z bolestí.

Þ    Môj život sa v jednej chvíli zmenil, je krajší, čistejší a budem týmto smerom napredovať a svoju radosť ohlasovať.

Þ    Radosť, ktorá mi posledné mesiace tak chýbala, znova je vo mne život, cítim sa naplnená a pokoj sa zas znásobil.

Þ    Panenstvo sa rodí v srdci - naplno som si to uvedomila, zaplavila ma veľká radosť (vzhľadom na môj predošlý hriech), chcem myslieť viac na iných ako na seba a úprimne ich milovať, nemyslieť toľko na seba.

Þ    Podľa príkladu Anky chcem aj ja mať svoje heslo: radšej smrť ako hriech.

Þ    Vnútorný pokoj, množstvo radostí, naplnenie srdca.

Þ    Prijal som Boha do svojho srdca. Viem, že ma miluje tak ako všetkých.

Þ    Rozhodla som sa žiť čistotu a svedčiť.

Þ    Byť sama sebou, nebáť sa byť iná, byť originálna.

Þ    Počúvať, čo mi Boh hovorí, dôverovať mu, že On má všetko načasované.

Þ    Chcem byť kreatívna a byť vôňou, prikrytá Božou milosťou.

Þ    Zmenil sa môj postoj voči rodine, priateľom a ostatným ľuďom. Zistila som, že nie je dôležité vynikať, lebo aj keby sa všetci obrátili proti mne, Boh bude so mnou. Boh vie, akú mám cenu a ľúbi ma. 

Þ    Byť viac otvorený a všímať si čo sa okolo nás deje.

Þ    Nehanbiť sa byť sama sebou a láskou rozdávať radosť.

Þ    Rozhodla som sa vziať svoj kríž a nasledovať Ho, prijať kríž v tichosti, bez reptania a nepýtať sa „Prečo práve ja?"

3. Môj odkaz:

Þ    Tieto témy a formácia tohto roku a ďalších dá ľuďom nadobudnúť pravé hodnoty. Ďakujem vám aj Bohu za novú šancu v živote!

Þ    Najlepšie miesto nevyčerpanej duchovnej sily.

Þ    Tieto púte sú úžasné, robte ich, prosím, čo najdlhšie, je to úžasné dielo.

Þ    Boli to krásne tri dni. Slová, ktoré som tu počula mi dodali odvahu postaviť sa a kráčať proti prúdu.

Þ    Dávate mi novú chuť do života.

Þ    Častejšie pozývajte manželské páry, ich slová sú praktické, dôveryhodné.

Þ    Láska v službe rastie.

Þ    Obdivujem vás všetkých, že ste odpovedali na Božiu výzvu a mali odvahu s tým začať.

Þ    Ďakujem za pekný príklad služby.

Þ    Ste užitoční Boží služobníci, konajte naďalej s láskou a s Božou pomocou v srdci.

Þ    Ďakujem za to, čo robíte, za hodnoty, ktoré odovzdávate mladým na tomto požehnanom mieste.

Þ    Ďakujem za krásny valentínsky čas, krajšie som ho ani nemohla prežiť ako tu vo Vysokej.

Þ    Toto miesto je Pánom chránené.

Þ    Veľmi ďakujem, že mi príbeh Anky Kolesárovej zmenil život, vďaka rozhovoru na tomto mieste s kňazom som sa posunula o krok vpred vo viere. Veľmi sa mi tu páči, prežila som tu jednu z najkrajších chvíľ života.

Þ    Ďakujem za hosť Paľa Danka, som jeho obdivovateľka a som rada, že som ho mohla zažiť a vidieť rozprávať, tancovať - veľké obohatenie.

Þ    Ďakujem všetkým organizátorom za atmosféru prijatia a za to, ako sa tu o nás staráte.

Þ    Som duchovne obnovená a ďakujem Bohu za toto požehnané miesto a za všetkých, ktorí tu obetavo slúžia.

Þ    Som maturantka, máme toho veľa a som veľmi vďačná, že som sa mohla tento víkend po dlhom čase zastaviť, rozjímať, stíšiťJ

Þ    Chcem sa poďakovať za krásne chvíle, ktoré som tu mohla zažiť, za ľudí, ktorých som tu spoznala, za nádherný program a hlavne za povzbudivé slová a modlitby.

Þ    Myslím si, že by sme mohlo dávať túto púť viac „do sveta"...upútať ľudí, pretože tu sa dejú ZÁZRAKY!

Þ    Som nesmierne šťastná, že som mohla zažiť niečo tak silné, niečo, čo ma zmenilo. Ďakujem Bohu za to!

Þ    Cítim sa tu ako doma!

Þ    Ďakujem vám, kňazom a tímu za príklad obetavosti a služby.

Þ    Byť v službe je veľká obeta, ale je to nádherné!

Þ    Som rada, že sme mali úžasného hosťa, veľká vďaka mu! Pochopila som cez neho, ako Boh môže režírovať naše životy a robí to kreatívne vždy.

Þ    Manželia, ktorí prednášali a odpovedali na otázky boli fajn. Mali dobré vysvetlenia, ktoré každý pochopil.

Þ    Ďakujem, že na tomto mieste je moja radosť vždy úplná!

Þ    Ďakujem, že týmito akciami som stále bližšie a bližšie k Bohu.

Þ    Ďakujem za celý tento víkend, ktorý obohatil môj vzťah, ktorý vznikol 2 hodiny pred začiatkom púte. Vďaka, že pomocou ľudí, ktorí tu prednášali ste mi otvorili oči k čistote a nie k žiadostivosti a že ste ma nabudili milovať čisto, úprimne svoju priateľku tak ako Kristus miluje Cirkev.

 

 

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo