Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Iné akcie   Spoločenstvo modlitby za Domček v KE  1.modlitby

Štedrosť lásky nemá hraníc

Boh je darcom každého dobra. Vo svojej túžbe obdarovať nás sa pýta, či sme ochotní dávať dobro ďalej. My vo viere a láske prijímame dary, ktoré sa rozmnožujú, keď ich dávame iným. Aj preto sa stretneme v nedeľu 15.1.2017 o 17:00 v Košiciach pri modlitbe, aby sme zažili štedrosť lásky nášho Stvoriteľa. Prežili radosť z toho, že On, keď my žehnáme druhým, našu lásku a vieru rozmnožuje. Buďme nositeľmi nádeje pre tento svet. Nech požehnanie zostúpi z neba. 

Žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania. (porov. 1Pt 3,9)

Spájame sa v modlitbe

Modlitby za mládež, rodiny a nenarodené deti budú už túto nedeľu 15. januára o 17:00 v aule A2 v priestoroch kňazského seminára. 
Program: 17:00 modlitba sv. ruženca, privítanie a impulz, zdieľanie v skupinkách, 18:15 sa presunieme na adoráciu do Kostola sv. Antona Paduánského, o 19:00 bude eucharistické požehnanie a po ňom bude nasledovať agapé s požehnaním priestorov kancelárií Domčeka, Inštitútu rodiny a Apoštolátu ochrany života. Žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.

Modlitby za Domček v Košiciach (15.január 2017)

Modlitbou čerpáme z prameňa Božích milostí. Pozývam vás na modlitby za Domček Anky Kolesárovej, za jeho vízie, za jeho požehnanie a za proces blahorečenia Anky Kolesárovej. Sme veľmi radi, že sa nám konečne podarilo z Božej dobroty a lásky získať priestory na kanceláriu Domu Anky Kolesárovej. Tým chcem vyjadriť vďačnosť otcovi arcibiskupovi Bernardovi Boberovi a rektorovi Kňazského seminára otcovi Štefanovi Novotnému za poskytnutie priestorov. Pozývam ľudí dobrej vôle, všetkých priateľov, známych aj neznámych, aby sme sa mohli spojiť v duchovnej hĺbke radosti dňa 15. januára 2017 o 17. hodine. 
V programe 17:00 modlitba sv. ruženca, 17:20 privítanie a impulz, 17:45 zdieľanie v skupinkách, 18:15 adorka, 19:00 agapé, 20:00 ukončenie.

Váš otec Pavol

"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi". (Mt 18,20)

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo