Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť radosti   Spätné väzby  65.púť radosti

Zo spätných väzieb vyberáme...

1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie?

 • Naše telo je dar, ktorý sme dostali, ale nie je pre nás, ale je potrebné ho darovať v službe a láske. Aj úsmev nášho tela je dar pre iných.
 • Som darcom aj obdarovaným počas celého života.
 • Uvedomil som si hodnotu ženy a hodnotu seba samého.
 • Telo okrem svojich tajomstiev má aj schopnosť dávať sa.
 • Ak sa človek nedarúva, nie je zmysel jeho bytia naplnený.
 • Uvedomil som si, že vo vzťahu sa láska nemusí prejavovať dotykmi.
 • Moje telo je chrámom Ducha svätého. Tiež je bohostánkom pre Pána, ktorého prijímam v Eucharistii. Preto ho musím chrániť.
 • V živote je veľmi dôležitá radosť, ktorá spontánne vychádza z našich sŕdc.
 • Páčili sa mi povzbudivé svedectvá, kde som si uvedomila ešte viac, akí sú pre mňa rodičia dôležití.
 • Telo je darom pre iných. Daruje sa a nie požičiava.
 • Láska plodí lásku, láskou si získavam nových priateľov.
 • Akým darom je naše telo. Prostredníctvom tela sme prítomní v svete.
 • Znova som pocítila radosť z dávania.
 • Moja skupinka bola pre mňa darom a uvedomila som si, akým darom môžem byť aj ja pre nich.
 • Uvedomil som si, že sa tu cítim ako doma. Genius loci tohto miesta je pôsobivé.
 • Vedieť nechať to, čo bolo a začať odznova s novou nádejou.
 • Som dar a najprv sa musím objaviť, aby som sa mohla darovať iným. Je veľa ľudí nabudených odvážne žiť proti prúdu tejto doby.
 • Je možné žiť v Ježišovej láske a čistote. Veľmi ma oslovili a inšpirovali manželia, ktorí prednášali. Aj ja túžim mať takýto vzťah – vzťah vo trojici – ja, môj manžel a Boh.
 • Uvedomil som si, že manželstvo môže fungovať. Keď to nevychádza ľuďom naokolo, neznamená to, že to nevyjde aj mne.
 • Treba so svojim telom zaobchádzať dobre a vnímať ho ako niečo nádherné.
 • Čistota tela je to najdôležitejšie a telo je darom.
 • Priateľ je darom pre mňa na upevnenie vzťahu medzi mnou a Bohom.
 • Uvedomil som si vnútornú krásu každého človeka, ktorá je dôležitejšia ako tá vonkajšia.
 • Uvedomila som si, že aj keď nemám pozemského otca, mám toho Nebeského. A preto už nechcem žiť tak ako som žila.
 • Uvedomil som si, čo všetko som zanedbával, keď som myslel len na cigarety.
 • Uvedomila som si hodnotu seba samej.
 • Slúžiť Bohu cez dobrovoľníctvo je úžasné.
 • Strach je najväčší nepriateľ.
 • Nie je umenie iba dávať ale aj prijímať.
 • Mám veľkú hodnotu a chcem, aby bol Ježiš mojím partnerom na celý život.
 • Tento svet má stále nádej.
 • Uvedomila som si, aký veľký dar máme v kňazoch, vo svätej spovedi, že Boh stále čaká, kedy sa k Nemu vrátim.
 • Ja som darom taká, aká som, takú ma chcel Boh.
 • Oplatí sa bojovať za čistotu.
 • Darom môžem byť pre niekoho len keď sa ako dar prijímam.
 • K ľuďom treba pristupovať s láskou.
 • Stále existujú na zemi ľudia, ktorí sa nedajú stiahnuť prúdom spoločnosti a chcú žiť čisto.
 • Pre mňa je darom moja čistota, ktorú mám a o ktorú sa spolu s Bohom starámeSmile

2. Aké impulzy do života si prijal? 

 

 • Chcem byť láskavá, vytrvalá a trpezlivá v skúškach, ktoré mi Boh posiela.
 • Chcem byť vo vzťahoch rozvážnejší.
 • Mal by som viac myslieť na druhých ako na seba. 
 • Chcem sa viac ovládať v pokušeniach a viac si vážiť svoju priateľku a všetko, čo pre mňa robí.
 • Chcem zmeniť svoje správanie.
 • Chcem naplno pustiť Pána do svojho života.
 • Viac ma to nakoplo do modlitby, úprimnosti a konania dobra.
 • Potreboval som v sebe obnoviť túžbu byť darom a splnilo sa mi to.
 • Prijala som po dlhých rokoch Telo Kristovo.
 • Inak budem pozerať na svoje telo.
 • Povzbudenie prežiť život vo viere s Bohom.
 • Načerpanie síl do života.
 • Mal som čas popremýšľať nad udalosťami svojho života a dostal som dobré rady do života.
 • Chcem a budem žiť čisto.
 • Odvahu milovať.
 • Zmenila som názory na veci, o ktorých som nevedela, že sú hriechom.
 • Už nechcem ubližovať osobe, ktorú mám rád a tiež to, že stojí za to žiť čisto.
 • Nemať strach.
 • Zmenil som pohľad na dievčatá.
 • Vedieť druhým prejaviť lásku.
 • Boh mi dal veľký dar a to mňa.
 • Posilnil som sa vo viere.
 • Človek je darom, aj keď ho nemáme radi a je nám nesympatický.
 • Budem sa modliť za pevnú vôľu odolávať pokušeniam.
 • Začať bojovať o čistotu svojho tela a mysle.
 • Nebáť sa vytvárať vzťahy – priateľstvá, veriť im.
 • Chcem byť dobrovoľníčkou domčeka a byť darom pre domček lebo domček je darom pre mňa.
 • Úsmev je obrovský dar.
 • Bojovať za dobro sa oplatí.
 • Chcem mať čisté a nevinné srdce, ktoré dokáže milovať všetkých s Božou pomocou.
 • Chcem mať čistý vzťah.
 • Zmena je v tom, že som život začal brať vážnejšie.
 • Naučila som sa viac dôverovať aj cez animátorstvo.
 • Už nechcem podliehať pokušeniam tela a mysle. Chcem žiť svoju čistotu srdca a tela. 
 • Byť pokojnejší, viac Bohu dôverovať.
 • Nezmenil som sa, len sa utvrdil, že cesta, ktorú som si zvolil je tá správna.
 • Chcem sa modliť za nás všetkých, aby sme stále žili v láske.
 • Strašne málo si sama sebe dôverujem, toto by som chcela zmeniť.
 • Posunula som sa o krok ďalej a zapísala sa do knihy čistých sŕdc.  Spoznala som mnoho vzácnych ľudí, ktorí mi v tom dodali odvahu a ma veľmi obohatili.
 • Vedieť darovať ale aj prijať.
 • Dávať lásku a radosť všetkým naokolo.
 • Keď sa Bohu zverím úplne, On ma bude viesť tou správnou cestou.
 • Môžem sa k mojej rodine správať lepšie.
 • Chcem si viac vážiť samú seba a byť náročná na partnera.
 • Nemusím mať zo seba žiadne komplexy, pretože som stvorená na Boží obraz. Teším sa na všetko, čo pre mňa v živote pripravil.
 • Boh mi odpustil moju minulosť a znovu som čistá.
 • Chcem viac pomáhať ľuďom v sociálnej sfére na rôznych miestach ako dobrovoľníčka.
 • Odhodlanie znovu bojovať za lásku, pretože za to stojí.
 • Chcem sa viac modliť a dôverovať Bohu.
 • Chcela by som začať vydávať svedectvo mojím životom.
 • Chcem si brať príklad čistoty z Anky.
 • Určite budem častejšie chodiť na svätú omšu a podobné stretnutia.
 • Začala som si vážiť ľudí okolo seba.
 • Budem si hľadať iných kamarátov.
 • Rozhodla som sa prijať samú seba so svojimi chybami a odpustiť otcovi, že nás opustil a spôsobil, že som si tak nikdy nepripadal dosť pekná, súca...

 

3. Môj odkaz:

 

 

 • Táto púť bola pre mňa niečo neopísateľné, po 5 rokoch som sa konečne cítila slobodná, šťastná a sama sebou.
 • Je to niečo skvelé, koľko príbehov životov sa tu mení.
 • Oslovila ma prednáška, hlavne tá otvorenosť prednášajúcich.
 • Bola som tu dnes  piaty krát a tá prednáška manželov bola najlepšia. Ďakujem!
 • Prednáška bola neopísateľná, doslova som hltala slová, ktoré nám naši hostia odovzdávali.
 • Mamka Mária, vďaka ti za čistotu.
 • Svedectvá boli super!
 • Ďakujem, že som mala možnosť zažiť vnútornú premenu a skutočnú radosť.
 • Pocítila som obrovskú silu spoločenstva.
 • Bolo to bomba, mega úžasné! Veľmi som sa sem tešila a stále tu prijímam a čerpám niečo nové  a niečo viac z tohto miesta. Naozaj tu koná Boh a som veľmi vďačná, že nám dal Anku.
 • Hovorte celému svetu o tom, čo ste vraveli nám. Chorá spoločnosť potrebuje uzdraviť. Toto je to pravé, zdravé.
 • Ďakujem Anke za obetu jej života, že sa aj vďaka nej tu môžeme stretávať a zažívať požehnané chvíle.
 • Páčili sa mi spoločné sväté omše a tiež moja skupinka, kde som spoznala veľa nových a dobrých ľudí.
 • Nemali by ste sa nikdy vzdávať. Robíte úžasné akcie, ktoré vedú do hĺbky a prežívam tu stále väčšie prijatie spoločenstva.
 • Boh nech je vždy na prvom mieste, žite podľa Božej vôle, čerpajte silu z tohto prameňa a zo sviatostí... milujte ľudí bezpodmienečne takých, akí sú a mladých sprevádzajte ich cestou k Bohu.
 • Ja prajem, aby každý z môjho okolia prišiel žasnúť nad Božím uzdravovaním sŕdc.
 • Veľmi si vážim, že nás upozorňujete aj týmto spôsobom, aby sme nepremárnili dar čistoty.
 • Neľutujem rozhodnutie ísť do Vysokej. Ľúbim tento môj druhý domov.
 • Som si istá, že domček nikdy nezhasne!:-)
 • Na tomto mieste je nádherne!
 • Nech tieto púte zmenia a aj pritiahnu k Bohu ešte veľa ľudí.
 • Teším sa, že som objavila púte, čerpám z nich a je to fajn, že sú viackrát v roku, zakaždým tak môžem stretnúť nových úžasných ľudí.
 • Ďakujem, že organizujete takéto púte. Mala som perfektnú skupinku, opäť som tu veľa načerpala. Veľmi sa mi páčila prednáška manželského páru. Vidno, že to čo hovorili aj žijú.
 • Našiel som odpoveď na mnohé otázky, ktorým som nerozumel. Ak hľadáš niečo podobné, tak príď!
 • Vďaka vám, že ste tu pre nás mladých!
 • Ďakujem všetkým za slová povzbudenia a vysvetlenia do života.
 • Vládla tu pokojná a uvoľnená atmosféra. Určite tu ešte prídem.
 • Ďakujem, že sa sem môžem vracať a načerpávať sily.
 • Veľmi sa páčia skupinky, je to tu super zorganizované. 
 • Ďakujem, že som mohla byť animátorkou a pracovať s ľuďmi. Je to pre mňa nová a dobrá skúsenosť.
 • Zavrite oči, stíšte sa a rozprávajte sa s Bohom. On vám povie ako ďalej.
 • Nikdy nebudem ľutovať, že som tu prišla.
 • Veľmi sa mi páčila prednáška s manželmi. Krásne rozprávali o svojom manželstve a vydali svedectvo svojej lásky. Pomohli nám uvedomiť si, že sme darom. Božím darom.
 • Chodím tu 5 rokov a prednášky sú stále lepšie a lepšie, kvalitnejšie a hlbšie.
 • Je to úžasné, keď sa na chvíľu zastavíš na mieste. 
 • Človek tu môže zažiť nádherné chvíle s úžasnými ľuďmi.
 • Domček je jednoducho úžasný. Vždy tu strávim požehnaný čas pri Pánovi a Božích dietkach. Vždy tu stretnem ochotných a otvorených ľudí, ktorí vedia každého prijať.
 • Vysoká je úžasné miesto, som rád, že sa tu môžem znova vrátiť.
 • Najviac sa mi páčil belgický tanec.
 • V úlohe animátora treba väčší záujem o skupinku.
 • Animátori by podľa mňa mali viac času tráviť so svojou skupinkou, so svojimi zverencami a trošku viac sa snažiť o zbližovanie mladých, pretože chýbala komunikácia a bola uzavretosť v našej skupinke.
 • Úžasní vedúci a aj organizačný tím.
 • Vysoká nad Uhom je stále miesto prijatej lásky a dôvery. Mladí ľudia potrebujú toto miesto a taký vzor ako Anka.
 • Ste skvelí, Boh vás miluje, obdarúva vás darom lásky, vytrvalosti, ochoty. Budete v mojich modlitbách. 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo