Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť radosti   Spätné väzby  67.púť radosti

Na ceste k naplnenému životu

Každý deň je výzvou, ale aj príležitosťou napredovať. Dostali sme život ako dar a je na nás, ako ho naplníme. Máme za sebou 67. púť radosti a verím, že jej ovocie sa bude odzrkadľovať v tom, ako budeme žiť, a to nielen počas nasledujúcich dní. Sme povolaní milosrdným Nebeským Otcom nastúpiť na cestu k plnosti života. Tá spočíva  v tom, že si uvedomíme, kto sme a kým sme pre Boha. Vzácni a potrební, a že sme Ním poslaní naplno prežívať krásu vzťahov, tvorivosti a lásky.

Chcem všetkým poďakovať za spoločne prežitý čas, za to, že sa môžeme navzájom upevňovať na ceste s Pánom a rásť zakorenení v pravých hodnotách. Ste pre nás obrovským požehnaním a darom. Všetkým vám žehnám, aby ste spoznávali, čo to znamená byť naplno Božími synmi a dcérami. Aby ste poznávali, že aj keď je cesta k plnosti života občas ťažká, tak je o to viac krásna.

Otec Matúš  

Spätné väzby...

1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie?
- Boh nás stvoril jedinečných a nás veľmi miluje.
- K plnosti života vedie obeta. 
- Uvedomila som si svoju skutočnú hodnotu.
- Dôležitosť sviatosti zmierenia.
- Radosť zo života.
- Čo je v živote skutočne dôležité.
- Všetko vo svojom živote mám robiť s láskou.
- Dôležité je v živote sa stretávať so spoločenstvom, ktoré ma vedie k dobru.
- Na Slovensku je veľa úžasných mladých ľudí. 
- Prehĺbil som sa vo viere.
- Najdôležitejšia je láska.
- Aký je dôležitý kontakt s ľuďmi, komunikácia.
- Boh má pre mňa pripravenú cestu.
- Pokora je najpotrebnejšia cnosť. 
- Boh odpúšťa a čaká vždy. 
- Život s Kristom je jedno veľké dobrodružstvo, ktoré nemá hraníc. 
- Muž nikdy nepochopí ženu. 
- Mám svoju hodnotu a to, kto som nezávisí od toho ako ma vidia ľudia, ale ako ma vidí Boh. 
- Som Bohom milovaná a som Jeho obraz. 
- Ak my mladí nevnesieme do sveta skutočné hodnoty, kto to urobí?
- Život s Bohom je tým najlepším, čo ma mohlo „stretnúť". 
- Radosť a mladosť je nákazlivá.
- Našiel som tu prijatie, velikánsku čistú radosť, odpustenie, pohodu. 
- Ak obetujem, dám niečo dobré iným, uvoľní sa mi miesto v srdci, kde môžem dostať ja. 
- Zmyslom života je láska. 
- Naplnením života je obeta pre druhých. 
- Ak je Boh na prvom mieste, všetko ostatné je na pravom mieste. 
- Akú silu má Božie slovo. 
- Vieru máme v srdci, nie v kostole. Ak ju nežijeme v každom okamihu, alebo sa o ňu nesnažíme, tak je nám kostol zbytočný. 
- Božia láska je taká hrejivá, pekná. 
- Dôležité je srdce. 
- Boh je verný, nikdy ťa neopustí. 
- Aké mám požehnanie v rodine, v priateľstvách. 
- Jediná istota je Boh a je mojim najlepším priateľom. 
- Aká úžasná je služba lásky, akú má úprimne prejavená láska moc...
- Boh hrá rytmus môjho života. 
- Ak chcem ísť dobrou cestou k plnosti života, musím sa vnútorne otvoriť a odovzdať. 
- Veľa som sa tu naučil, ako prežívať správny kresťanský život. 
- Nie sme tu navždy, preto musím žiť naplno každý deň. 
- Čím viac sa daruješ, tým viac miluješ. 
- Len pri druhých spoznávam seba. Vzťahy sú dôležité!
- Aký je život vzácny. 
- Čo je to plnosť života a pravá láska. 
- Ako silno vedia ľudia podporiť druhého v ťažkostiach. 
- Boh je so mnou v dobrom aj v zlom, keď plačem, aj keď sa smejem. 
- Nie všetko je tak, ako sa zdá
- Čistá láska k Bohu je základom šťastného, vyrovnaného života. 
- Boh berie milované osoby k sebe nečakane. 
- Potrebujem tu chodiť často 
- Ak urobím šťastným druhého, budem šťastný aj ja. 
- Mať spoločenstvo ľudí okolo seba je veľkým darom v živote. 
- Sú tu neobyčajne pekné baby výzorom, aj srdcom. 
- Uvedomila som si, že som šťastná a šťastie je Boh. 
- Byť darom je naplnenie. 
- Aká je dôležitá milosť posväcujúca.
- Priatelia sú poklad. 
- Na ceste k plnosti života je dôležité mať otvorené srdce a počúvať Boží hlas v ňom. 
- S vierou je život krajší.
- Teším sa, že je ešte stále dosť mladých, ktorí túžia po Bohu a chcú prehĺbiť svoj vzťah k Nemu.

O dobrovoľníctve: 
- Služba dobrovoľníka je síce náročná a unavujúca, ale obetovať sa pre druhých ľudí stojí zato. 
- Byť dobrovoľníkom je síce ťažké, zodpovedné, ale úžasné. 
- Obeta sa vyplatí. 
- Dobrovoľníctvo je o rozdávaní a rozdávanie je radosť. 
- Pomáhať iným je veľká radosť. 
- Dobrovoľníctvo mi pomohlo prežiť túto púť ešte hlbšie. 
- Zodpovednosť nie je strašiak a za púte a spoločenstvo som nesmierne vďačná, lebo ma formujú k lepšiemu. 
- Služba dobrovoľníka je niečo úžasné, Pán ma vždy odmeňuje veľkým pokojom. 
- Len služba iným ma dokáže najviac naplniť.

2. Aké impulzy do života si prijal?
- Modliť sa za pravú lásku.
- Musím sa viac v živote snažiť.
- Možnosť zmeniť sa.
- Chcem pomáhať blížnym, aj mamke a otcovi.
- Chcem byť drahou a nie lacnou.
- Tešiť sa aj z maličkostí.
- Rozdávať úsmev každému.
- Zmena v správaní a vyjadrovaní.
- Chcem byť vernejšia Bohu. 
- Byť slobodnejšia, otvorenejšia, láskavejšia, byť tá prvá, ktorá dá iným prijatie, lásku. 
- Stretnutie s obetavými ľuďmi.
- Chcem sa začať pravidelne modliť, stráviť s Bohom viac času osamote. 
- Treba vedieť odpúšťať. 
- Budem mať lepší vzťah so súrodencami, budem sa viac modliť. 
- Nemala som veľmi dobrý vzťah s Bohom, no teraz sa chcem s Ním naučiť žiť, aj keď viem, že to bude ťažká cesta. 
- Chcem si vážiť samého seba a žiť tak, ako sa má. 
- Byť pokorná. 
- Že niekam patrím. 
- Chcem dôverovať Bohu a viac sa modliť. 
- Novú nádej a silu do boja s hriechom. 
- Nerozdávať objatia zadarmo, sú vzácne, preto chcem, aby boli vždy čisté. 
- Iný pohľad na život. 
- Uvedomil som si, že som milovaný. 
- Budem si ešte viac vážiť mamku a moju rodinu. 
- Dar spoločenstva. 
- Byť v spoločenstve je lepšie ako byť doma a trápiť sa sama. 
- Ako ďalej žiť aj napriek prekážkam. 
- Viac sa snažiť slúžiť, viac sa odovzdávať. 
- Vidieť iných tak, ako ich vidí Boh. 
- Učím sa milovať Boha, v minulosti som nemala túto možnosť. 
- Chcem žiť v Božej prítomnosti stále a tak byť otvorenou neustále pre plnenie Božej vôle, Jeho plánu so mnou. 
- Vždy si musím nájsť čas na Boha, nech budem robiť čokoľvek. 
- Budem sa snažiť rozdať celá. 
- Ježiš je blízko v mojom srdci. 
- Mať viac otvorené srdce, neodcudzovať ľudí podľa zovňajšku, neškatuľkovať ich. 
- Byť verná Bohu, lebo On plní sľuby. 
- Hlboké prežitie adorky, to je to čo som potreboval. 
- Nemusíš byť šťastný, ale naplnený a potom zistíš, že si aj šťastný. 
- Nebáť sa priznať pred ľuďmi, ktorí neveria, že som veriaca. 
- Zas odchádzam odtiaľ nabitá na 100%. 
- Bez Boha nezmôžem nič. 
- Žiť vieru príkladom a činom. 
- Počas celej akcie som intenzívne vnímal Božiu prítomnosť. Aj v izbe, kde som spal. Cítil som sa ako v raji:-)
- Zmena zmýšľania. 
- Chcem žiť zodpovedne. Žiť nenápadne a naplno. 
- Otvoriť sa pre úplné darovanie. 
- Ísť na spoveď.
- Prijímať seba takú, aká som. 
- Prijímať od Boha výzvy k službám s talentami, ktorými ma obdaroval. 
- Budem posúvať úsmev ďalej. 
- Modliť sa za môjho budúceho partnera. 
- Aby som sa nebála ísť proti prúdu a učiť sa milovať a budovať dobré priateľské vzťahy. 
- Urobiť si čas na modlitbu aj s rodičmi. 
- Musím byť trpezlivá. Lebo Božie plány sú tie najlepšie pre mňa. 
- Mám túžbu sa viac modliť a šíriť všetko, čo som tu zažila.

3. Môj odkaz:
- Nikdy som nebola na takejto úžasnej akcii plnej radosti a odpustenia. 
- Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí sa podieľajú na niečom takom krásnom, ukazujú mladým, že alkohol, drogy, nočný život a vlastné uspokojenie nie je všetko. Žiť naplnený život 
- Je to sila viery, svedectvo toľkých mladých, ktorí sa napĺňajú dobrom a chcú sa napĺňať aj ďalej!
- Cítim sa ako v kruhu rodiny.
- Vaša sloboda oslobodila.
- Zažiť púť radosti je neskutočný zážitok
- Ďakujem za možnosť na chvíľu zabudnúť na „svet vonku" a všetkým prajem veľa správnych a krásnych krokov na ceste k plnosti života. 
- Vysoká je skvelým miestom, kde sa cítim prijatá, milovaná, sú tu super ľudia a budujú sa tu skvelé vzťahy. 
- Buďte dobrí, ak môžete. 
- Ďakujem za všetko, za možnosť formovať sa tu skrze službu, vzťahy, obetu...
- Tu na púti je človek taký naplnený radosťou a láskou, že si to nevydrží nechať len pre seba a musí to rozdávať ďalej. 
- Ak sem prichádzate hľadať lásku a radosť, nebuďte pasívni. Nečakajte, že vás len tak trafí do hlavy. Aktívne spolupracujte! A budete prínosom pre ostatných. 
- Neprežívaj, ale ži!
- Anka zanechala krásny odkaz. Ďakujem, že nám ho odovzdávate, aby sme aj my mohli svedčiť o Božej láske a dobrote čistým životom. 
- Ďakujem za Anku, za otca Pavla - vďaka nim viem, čo je to láska. 
- Ďakujem za vašu vytrvalosť a pomoc. 
- Vždy rozdávajte úsmev, radosť a lásku. 
- Púte sú úžasné akcie, kde človek zažije úplné prijatie a pocíti Boží dotyk a Božiu blízkosť. Pokračujte v tom!
- Prichádzaj do Vysokej a pros Boha o milosť byť Jeho nástrojom. 
- Príďte ľudia a zažijete pravú radosť života. 
- Toto je neskutočné miesto, plné pokoja a radosti a to každý z nás potrebuje nasávať. 
- Prosím vás, bojujte s lenivosťou, zapierajte sa a vytrvalo sa modlite a slúžte Pánovi a ľuďom, buďte pozitívne naladení. 
- Bolo úžasne. Skvelí ľudia a prítomnosť Boha v nich. 
- Pozeraj na svojho blízkeho ako na toho, v ktorého srdci ej Boh. 
- Robíte skvelú vec pre mladých a zároveň tým aj formujete náš národ.

Počas večera zazneli aj svedectvá o Monike Rimarčíkovej, o jej živote a živej viere až do konca, ktorá nás priviedla k úžasu nad hĺbkou a veľkosťou jej ducha. Uvedomili sme si, že po celý čas dva a pol ročného zomierania si v ťažkej chorobe nikdy nezúfala a neprotirečila Bohu, v ťažkých chvíľach prosila o modlitbu, vždy nanovo prijímala Božiu vôľu a navonok ľudia ani netušili, čo fyzicky prežíva. Duchovne bola nad svojou chorobou a preto mala na tvári vždy úsmev.

Výber z reakcií mladých na svedectvá o Monike Rimarčíkovej:

- Húževnatosť Monikinho života - dal by Pán, aby mi čo najdlhšie znela nielen v ušiach ale hlavne v srdci. 
- Ďakujem za svedectvo o Monike, vôbec som nevedela kto to je, ale o to som radšej, že som sa o nej dozvedela cez toto svedectvo. Dalo mi to veľa do srdca a povzbudilo ma to do života. 
- Chcem slúžiť iným s takou láskou ako Monika. 
- Monika je super príklad do života. 
- Zmysel života je večnosť. Svedectvo o Monike ma veľmi povzbudilo a motivovalo. 
- Hľadanie a rozjímanie nad povolaním. Túžim byť ako Monika - mať rodinu a zároveň sa rozdať svetu :-)
- Všetko čo robím, mám robiť s láskou. 
- Chcela by som byť aspoň takou dobrou mamou a ženou ako bola ona. 
- Veľmi ma oslovilo svedectvo o Monike, ktorá naplno žila svoje povolanie, ktoré jej Boh zveril...obetavosť, lásku...
- Moniku som nepoznala, ale zo svedectiev mi bude úžasným vzorom v živote. Nech odpočíva v pokoji a ochraňuje nás z nebíčka :-)
- Som nesmierne vďačná za Moniku, s ktorou som mala príležitosť sa rozprávať na púti radosti pred asi 4 rokmi a veľmi mi pomohla. Bola mi povzbudivými slovami mamou a dodnes si pamätám tú milosť, ktorú som cítila pri rozhovore s ňou.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo