Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť radosti   Spätné väzby  68.púť radosti

Spätná väzba 

1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie?

- Láska je potrebná všade.
- Silu čistej lásky. 
- Oplatí sa byť slobodná v láske.
- Aj v dnešnej dobe je možné mať čistý vzťah.
- Som milovaný taký aký som.
- Uvedomil som si svoju hodnotu a lásku Boha ku mne.
- Spoznal som svoje talenty.
- Sme milovaní a povolaní milovať čistou láskou.
- Boh je veľký, treba ho počúvať a poslúchať.
- Boh odpustí aj neodpustiteľné.
- Boh je v nás, v každom človeku pôsobí a koná jedinečne.
- Aké veľké plány má s nami Pán a ako úžasné je prijímať Božie výzvy!
- Boh je nad všetky vzťahy.
- Dôležitosť spoločenstva.
- Spoznal som sa viac.
- Ľudia sú viac vnímaví ako si myslíš.
- Boh je milosrdenstvo.
- Pravé hodnoty v živote. Teraz mám úplne iný pohľad na život.
- Ak niečo Boh chce, tak sa to stane, lebo On nepozná prekážky. 
- Život nie je o tom krvopotne sa snažiť zapadnúť do noriem tohto sveta, ale zapadnúť do Božej milosti a lásky. 
- Aby som sa vedel odovzdať Bohu.
- Prioritný vzťah je vzťah s Bohom.
- Boh ma miluje nekonečnou láskou, najväčšou láskou, ktorá dáva šťastie, pokoj a radosť.
- Najkrajší dar, ktorý môže žena darovať je čistota srdca. 
- Počas tejto akcie som si uvedomila, že život nie je len o materiálnych veciach, ale aj o láske, a o láske k Bohu. 
- Aj napriek tomu, že som slabá a nedokonalá, som Bohom milovaná. 
- Láska je trpezlivá, oplatí sa čakať. 
- Slzy sú darom srdca. 
- Potrebujem uzdraviť srdce a potom môžem vytvoriť zdravý a čistý vzťah. 
- Žiť v čistote prináša oveľa viac ovocia ako v nečistote.
- Nato, aby bola láska úplná musí plodiť ovocie.
- Treba vnímať to dobré a byť šťastný.
- Mám byť viac vďačný.
- Krásu čistoty a veľkú obetu Anky.
- byť dobrovoľníkom je úžasné!
- Slúžiť prináša pravú radosť.
- V jednote je naozaj sila
- V službe v kuchyni sa mi dostalo spätne oveľa viac ako som do toho vložila. 
- Radosť môže prameniť len z čistého srdca.
- Ak milujeme Boha, vtedy milujeme aj ostatných ľudí a jedine vtedy dokážeme byť opravdivo šťastní. 
- Obyčajné zázraky sú tie najlepšie.
- Boh má pre mňa skvelý plán a načasovanie. 
- Božia láska je dokonalá, Boh prijíma každého. 
- Čistota srdca - vzťahu je ako čistá kvapka vody, ktorá dopadne na zem a vykvitne z toho niečo nádherne čisté a krásne. 
- Čisté vzťahy sa oplatí budovať. 
- Čisté srdcia majú krásne úprimné úsmevy. 
- Boh zo mňa urobil obojstranne čistý biely list. 
- Prísne hranice sú základom do života a prinášajú v manželstve mnoho ovocia. 
- Ježiš ma počas tejto púte uzdravil. Nevedela som prijímať a dávať lásku môjmu tatinovi. Ale Pán po dvoch rokoch konečne zasiahol a uzdravil môj vzťah s ním. Povedal mi to a uistil ma, že je to tak, že Jeho láska uzdravila náš vzťah. Vďaka. 
- Čistý vzťah privádza bližšie k Bohu. 
- Páčilo sa mi zdieľanie manželov, že všetko sa dá zvládnuť s modlitbou. 
- Okolo mňa sú ľudia, ktorí pocítili Božie odpustenie a sú šťastní. 
- Každá minúta v živote je darom. 
- Aká je tvoja modlitba a tvoj vzťah s Bohom, také budú aj tvoje vzťahy s ľuďmi. 
- Mať krásne, čisté vzťahy je náročné, no ich ovocie je hojné a sladké. 
- Dôležitá je vnútorná krása človeka. 
- Nemám súdiť podľa vonkajšku. 
- Dejú sa tu zázraky. 
- Božie milosrdenstvo je nekonečné!
- Srdce človeka je krásne. 
- Sme Božie nástroje na naplnenie Jeho vôle. 
- Aké je dôležité, aby bol vzťah založený na pravom priateľstve. 
- Jak velký dar je přijetí a pochopění. 
- Zažívam tu nebo na zemi, sú tu úžasní ľudia, preto sa tu rada vraciam.
- Toto miesto je úžasné, je to Jeho miesto, ktoré prináša svoje ovocie. 
- Bohu nič nie je nemožné, On je ten najväčší Prekvapiteľ - všetko v pravý časSmile
- Vždy som mala problém uveriť v Boha, mala som pochybnosti, no teraz už nie. S Ním sa dá všetko a vo všetkom mi pomôže.

2. Aké impulzy do života si prijal?
- Mať rada a vážiť si seba aj druhých, vyhľadávať spoločenstvá, ktoré sa neboja prijímať vieru v Boha.
- Nikdy na nič nie som sama.
- Rozdávať viac lásky.
- Chcem zlepšiť svoj vzťah k Bohu.
- Byť zodpovednejšia.
- Objavila som svoje povolanie.
- Chcem mať čistý vzťah.
- Chcem mať múdre srdce. 
- Za Božie diela sa oplatí bojovať, lebo s Bohom vyhrám každý zápas.
- Viac dôverovať Pánovi a byť viac vytrvalá!
- Chcem obmedziť zlé návyky.
- Vedieť a nebáť sa otvoriť svoje srdce inému človeku.
- Boh je láskou a my sme jeho ovocím, chcem to posielať ďalej, šíriť jeho lásku, aby som bola dobrým ovocím Jeho lásky. 
- Odhodlanie, odvahu, vôľou sa zmeniť.
- Chcem sa modliť 3 Zdravasy a žiť čistým životom. 
- Nechcem viac veci riešiť na vlastnú päsť, ale dôverovať Bohu, ktorý nás miluje bez rozdielov.
- Vážiť si viac to, čo Boh koná v našich životoch, sú to veľké veci!
- Byť vytrvalý a pokorný.
- Chcem žiť čistý život. 
- Chcem nezanedbávať Boha, pretože On nám pomáha vo všetkom. 
- Chcem sa hlbšie modliť, odovzdať svoj život Bohu a snažiť sa úplne mu dôverovať, vložiť všetko do jeho rúk. 
- Nové poznanie, povzbudenie cez sv. spoveď a nových priateľov.
- Chcem sa viac venovať rodine a ľuďom, na ktorých mi záleží. 
- Znova si uvedomovať, že som Božie dieťa, to mi prinieslo svetlo.
- Robiť maličkosti s veľkou láskou a dôverovať Bohu.
- Zabúdať na seba a dávať sa iným, lebo v láske rastie v nás láska!
- Vedieť iných prijať takých, akí sú. 
- Byť viac odvážna, nebáť sa ukázať a využiť svoje talenty od Boha.
- Boh je Otec, ktorý ma nechce trestať, ale miluje ma a teší sa so mnou. 
- Boh sa primiesil do môjho života. 
- Moja viera sa posunula vpred a pri púti k hrobu Anky som si uvedomila, že najdôležitejšia je láska, lebo tá láme a premieňa.
- Mať v každej situácii otvorené srdce.
- Mať vytrvalosť a pevnosť v rozhodnutiach.
- Prechovávať k sebe úctu a vážiť si samú seba a vedieť odpúšťať ľuďom.
- Nevzdávať sa v hľadaní a čakaní, kým ten správny dobije moje srdce, pretože teraz už viem, že moje nároky nie sú nezrealizovateľné. 
- Túžbu po svätej rodine, manželstve a túžbu „ukryť" sa v láske.
- Nájsť si čas na Boha v tichu, byť s Ním viac ako doteraz. 
- Prijala som takú lásku, pocítila som, že ma Boh ľúbi a nikdy ma nenechá samú. 
- Dôverovať Boží plánom, aj keď nie sú podľa mojich predstáv, predsa sú najlepšie pre mňa.
- Očistila som sa od hriechov, odpustila som sama sebe a začínam od začiatku. 
- Chcem využívať svoj čas slobody naplno, nie iba čakaním- prečkávaním, že lepšie bude vo vzťahu. Boh vie, prečo mi ho zatiaľ nedáva. 
- Zapísali sme sa s priateľom do knihy čistých sŕdc a chceme žiť čistú lásku. 
- Ujasnil som si hranice vo vzťahu.
- Chcem viac veriť Bohu a viac času mu venovať. 
- S láskou chcem slúžiť iným. 
- Viac milovať, odpúšťať a ospravedlňovať sa. 
- Chcem viac ďakovať rodičom za to čo mi dávajú a že ma ľúbia. 
- Osvobození od strachu. 
- Naučila som sa v pokore slúžiť, príkladom mi boli iní dobrovoľníci. 
- Chcem vytvárať nebo na zemi. 
- Prijala som samú seba, odpustila som si, Anička mi pomohla vyprosiť veľké milosti do vzťahu s chlapcom. 
- Chcem prestať so závislosťami, ktoré ma len ničia a byť čistou milovanou Božou princeznou. 
- Ukončila som v sebe veci, ktoré mali byť ukončené dávno a dokázala som sa posunúť ďalej. 
- Chcem celý život obetovať Pánovi. 
- Byť poslušným sa oplatí.

3. Môj odkaz: 
- Ďakujem Bohu za čas strávený na tomto mieste. 
- Vďaka Bohu za všetkých kňazov, hostí a dobrovoľníkov.
- Ďakujem všetkým, vďaka ktorým to tu funguje. Rote to ďalej! 
- Je to superSmile zažiť prítomnosť Boha.
- Toto miesto je nebo plné anjelovSmile
- Vďaka vám za toto úžasné dielo a spoločenstvo, ktoré budujeme tu pri Anke, vďaka za otvorenosť a vedenie, ktoré mení životy mnohých ľudí. 
- Domček je úžasný a Anka koná!
- Dobrý strom poznáš po ovocí.
- Ďakujem Ivke a Palimu. Pripomenuli mi, že za čistú lásku sa oplatí bojovať. 
- Žehnám Ivke a Palimu, ste vzorom pre všetkých nás. 
-Prajem Ivke a Palimu všetko dobré na snúbeneckej ceste a držím palce, sú nám dobrým príkladom. 
- Táto akcia bola skvelá, ďakujem. 
- Ďakujem všetkým ľuďom vďaka ktorým som sa dostala na Púť radosti. 
- Ži vo viere v Boha a On ti vždy napovie akou cestou máš kráčať!
- Bohu vďaka za tento nádherný požehnaný čas. Som mu vďačná za toto miesto - načerpania, posily, spoločenstva a za to, že môžem slúžiť ako animátorka. Chcel by som poďakovať za všetky spovede, duchovné rozhovory, bolo tu super spoločenstvo. Je úžasné, že niečo také existuje, chcem aby tu chodili aj moje deti.
- Bolo to ... romantické! A zaľúbila som sa, znovu - ja a Boh. 
- Ďakujem za možnosť stráviť čas s Bohom a jeho armádouSmile 
- Ďakujem, že si sem môžem prísť duchovne oddýchnuť. 
- Ďakujem za možnosť tu prísť, zmenilo to môj pohľad na život. 
- Vytrvajte v tom, čo robíte, lebo to má zmysel! 
- Som veľmi šťastná, že som tu prišla. Nabudúce zavolám spolužiakov. Prosím o modlitbu, aby to prijali. 
- Príďte sa tiež uzdraviť, načerpať, budovať vzťahy s Bohom a v Bohu. 
- Bola to povzbudzujúca akcia so skvelými ľuďmi a je fajn vedieť, že existujú ľudia, ktorí to vnímajú rovnako. 
- Tí manželia boli super, vďaka, že ste ich pozvali!
- Vďaka kňazom za trpezlivosť a pokoj a dobrovoľníkom za príklad radosti v službe. 
- Ďakujem vám za nádhernú skúsenosť a zážitok, za možnosť spoznať iné názory. 
- Ďakujem!!! Ste úžasní. Robíte to s veľkou láskou a obetavosťou. Kňazi, aj keď ste spovedali do raňajších hodín, úsmev na tvári vám ostal, vďaka vám za to!
- Som sem ešte nikdy nepozval svoju mladšiu sestru a musím to urobiť, nech to tiež zažije. 
- Vďaka za vašu organizáciu púte a že ste dobre zorganizovali podmienky pre vozíčkárov. 
- Ak chcete spoznať úžasných ľudí a budovať nové kamarátstva, príďte sem. 
- Nikdy nezabudni, že si milované Božie dieťa. 
- Tento čas sa do konca života vryl hlboko do môjho života. Začína sa nová etapa môjho života a som rada, že to bolo na tomto požehnanom mieste. 
- Ďakujem za krásne strávený čas spoznávaním Boha a Anky. 
- Odchádzam nabitá silou, vierou a láskou. 
- Som otvorená pomáhať ľudom....takže čakám, kedy tu prídem 3 x, aby som mohla byť dobrovoľníkom. 
- Ďakujem za začatý 5 rok na pútiach, tiež mám výročie a ďakujem za všetko, čo som tu dostala aj cez službu iným. 
- Robte naďalej tieto akcie, ktoré sú ovocím Božej lásky. 
- Ďakujem za spoločenstvo a za úžasné slová aj zo strany manželov Červeňákových.
- Veľmi ďakujem manželom za ich svedectvo a povzbudenie a taktiež aj Ivke a Palimu. 
- Vďaka že robíte to, čo robíte. Určite máte odmenu v nebi! 
- Zažila som tu prijatie a silu lásky a čistoty.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo