Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť radosti   Spätné väzby  69.púť radosti

Spätná väzba 69. púte radosti

1. Čo si si uvedomil počas tejto púte?

- Boh ukrýva v každom z nás kus seba a poznávaním nových ľudí poznávame Jeho.

- Treba prijímať druhých s láskou, lebo aj oni sú povolaní žiť lásku.

- Uvedomila som si ešte viac dôležitosť čistoty a lásky.

- Všetci sme povolaní ku krásnej láske, ktorá však musí byť čistá, aby bola krásna.

- Naučila som sa pozerať na chlapca čisto.

- Aká je vzácna čistota tela.

- Ženu nerobí krásnou iba zovňajšok, ale hlavne vnútro.

- Žena nie je vec, má byť pre muža tajomstvo.

- Som krásna keď sa pozriem do zrkadla.

- Som milovaná za každých okolností.

- Nikdy nezmeníš chlapca, ale môžeš ho svojou čistotou a krásou priviesť k Bohu, ktorý ho zmení, ak to bude chcieť.

- Láska má byť čistá, nesebecká.

- Záleží na nás ako sa k láske postavíme.

- Rozdávať lásku okolo seba je nevyhnutné.

- Každý je povolaný k láske, sme z lásky a zmyslom nášho života je láska.

- Som povolaný milovať čistou láskou.

- Láska je rozhodnutie.

- Nič nie je dôležitejšie ako láska.

- Láska nie je čosi, čo sa dá naučiť, no nie je nič krajšie ako sa jej učiť.

- Existujú ľudia, ktorí ma majú radi takú, aká som.

- Netreba sa báť nového.

- Nie som sám, ale sú okolo mňa tisíce mladých dobrých ľudí.

- Som stvorený pre lásku a moje telo je chrámom Ducha Svätého.

- Uvedomila som si, ako mení oči a pohľad svätá spoveď.

- Aké šťastie mám, že poznám toto miesto, kde sa učím hodnotám.

- Mám okolo seba nenahraditeľné poklady a to sú moji priatelia.

- Aké úžasné je mať spoločenstvo.

- Zažila som silu Božieho odpustenia.

- Boh dokáže neskutočne človeku ukazovať akou cestou má ísť a viesť ho láskou. Kde ťa chce mať, tam ťa aj pošle. 

- Uvedomila som si akú hodnotu má môj život.

- Život je vzácny dar.

- Stále je šanca začať odznova.

- Boh ma miluje takú aká som a on má pre mňa väčšie sny a lepšie veci než si ja viem sama predstaviť a vysnívať.

- Boh dokáže robiť veci o ktorých ani len nesnívame. 

- Byť v spoločenstve je skvelá vec.

- Cítil som tu silné duchovné spoločenstvo a to ma napĺňalo.

- Existujú úžasní ľudia, ktorí vyžarujú Božiu lásku.

- Pochopil som, že sa dá zabaviť aj iným spôsobom.

- Uvedomil som si ako veľmi človek potrebuje vo svojom živote čistú a úprimnú lásku a zažívať, že je milovaný.

- Je viacej mladých, ktorí chcú žiť čisto ako ja.

- Už niekoľkokrát som bola v skupinke s ľuďmi so zdravotným postihnutím a takýchto ľudí tiež stretávam, uvedomila som si, že by som ich mala viac prijímať a vidieť ich očami Pána.

- Treba prijať všelijakých ľudí a vedieť správne rozmýšľať.

- Uvedomil som si, že je to so mnou veľmi zlé a zároveň aj to, že sa s tým dá niečo robiť.

- Aká dôležitá je práca s generáciou, ktorá sa často javí ako stratená svojim správaním, ktoré je jej dennodenne „vnucované" konzumným okolím, médiami, školou... najmä ak rodina stagnuje.

 

2. Aké impulzy do života si prijal?

- Dám si viac záležať na vzťahoch v rodine.

- Budem sa modliť za svojho budúceho manžela.

- Chcem ďalej žiť a rozdávať čistú lásku.

- Žiť život s Ježišom aj mimo takýchto akcii.

- Prijala som Boha a jeho lásku.

- Sviatosť zmierenia ma oslobodila.

- Oslobodenie, odpustenie.

- Neuveriteľný pokoj.

- Skutočnú radosť.

- Pokoj v duši.

- Povzbudenie v čistote a k láske.

- Obnova ducha.

- Nový začiatok a našiel som vnútorný pokoj.

- Nehanbiť sa za vieru a čistotu.

- Iný pohľad na svet.

- Zmenila som svoj pohľad na spoveď.

- Zmenila som pohľad na takéto akcie, na ktoré som doteraz nechodila veľmi rada.

- Pocit prijatia, môžem byť sama sebou.

- Motiváciu, aby som bola stále lepšia.

- Budem sa pozerať na ľudí ináč a hneď ich neposudzovať.

- Určite ma to nabudilo k tomu, aby som chodila do kostola a prosila o to, čo potrebujem.

- Budem sa snažiť žiť lepší život aj v malých skutkoch.

- Chcela by som byť menej sebecká a viac času tráviť v modlitbe a službe iným. 

- Obrátila som sa z ateizmu na kresťanstvo a začala som milovať Ježiša celým svojim srdcom.

- Všetky ťažkosti a trápenia chcem odovzdať Bohu a veriť, že on sa postará.

- Veriť Bohu napriek okolnostiam.

- Rozhodol som sa zmeniť a viac sa oddať Bohu.

- Prestanem sa hrať nato, čo nie som. Začnem brať samú seba ako krásnu, pretože Boh ma miluje a jeho láska je nádherná a nekonečná.

- Rozhodla som sa pre budovanie svojho vzťahu s Bohom, lebo on je základom čistých vzťahov. Chcem si zachovať čistotu a tiež chcem rozprávať iným o Anke.

- Chcem byť čistá, nie preto, že nečistota je zlá, ale preto, že čistota je krásna.

- Dostala som silu, aby som povzbudila rozpadávajúcu sa rodinu - vzťah mojich rodičov k sebe navzájom.

- Chcem milovať svojich rodičov, pretože som plod ich lásky.

- Chcem si viac vážiť svojho ocka, snažiť sa ho vnímať očami Ježiša a odpustiť mu, prijať ho.

- Musím si vážiť ľudí, ktorí ma majú radi a dávať im tiež lásku.

- Viac bojovať s hriechom, učiť sa väčšej pokore, aby som mohla svedčiť o radosti v pravde.

- Pomáhať ľuďom v mojom okolí žiť čisto, aby si vážili svoje telo a pozerali na seba čisto a videli aj vnútornú krásu nielen vonkajšiu.

- Žiť v priateľstve s Bohom, byť v Jeho milosti.

- Chcem venovať čas hlbšej modlitbe.

- Chodiť častejšie do spoločenstva ľudí.

- Konať dobro a posúvať sa vo viere ďalej.

- Viac sa snažiť o svätosť.

- Častejšie sa modliť tri Zdravasy (múdrosť, čistota, viera)

- Učiť sa väčšej vďačnosti a dôvere, komunikácii, nebáť sa, objavovať a využívať svoje dary.

- Chcem prežívať každý deň akoby bol posledný.

- Chcem napraviť svoje chyby, chcem urobiť hrubú čiaru za minulosťou a byť lepším človekom.

- Chcem sa naučiť dôverovať Bohu naplno! A zlepšiť svoj vzťah k Nemu, aby bol mojim ozajstným priateľom.

- Naučila som sa komunikovať s ľuďmi, spoznávať iných, pochopila som, že nie je dobré skrývať sa za hanblivosť.

- Budem sa snažiť aby zo mňa vyrástlo úprimné malé dieťaJ lebo len úprimný človek môže prinášať radosť.

- Viac sa obetovať pre druhých.

- V každej situácii sa v krátkej modlitbe pýtať Ježiša, čo by urobil on.

- Chcem rásť v čistote a úprimnej láske k druhým.

- Chcem sa zlepšiť čo sa týka plánovania vecí a nerobiť ich vždy na poslednú chvíľu, chcem mať poriadok vo veciach, v živote.

- Chcem si vyberať správnych priateľov.

- Chcem byť viacej jednoduchým a láskavým.

- Zmením svoj postoj k priateľovi.

- Chcem robiť všetko pre to, aby sa ľudia v mojom okolí dobre cítili.

- Mám vieru, že po tejto púti sa dokážem premôcť v zlom prostredí a byť takým svetlom pre tých, ktorí Boha nepoznajú.

 

3. Môj odkaz:

- Nebojte sa otvoriť srdce pre Boha.

- Využi každú sekundu života na dobro.

- Nato, aby sme boli prijatí je dôležité odpustiť tým, ktorí nás zranili.

- Iba človek, ktorý dokáže odpustiť je nielen očisťovaný, ale aj naplnený požehnaním a darom rodiny.

- Dôležitá je úprimnosť a chuť robiť druhých ľudí šťastnými.

- Život je krásny a krása je v čistote a v radosti života.

- V jednoduchosti je krása.

- Láska je obeta.

- Pravidelná modlitba od srdca dokáže veľa.

- Pravá láska je založená na obetách.

- Boh je dobrý a vždy sa stará.

- Boh pri nás stále stojí.

- Čistota je krásna. Vďaka Anka za vzor.

- Miluj všetkých ľudí bez rozdielu. Je v nich prítomný Boh.

- Láska je dar prítomnosti. Máme ju všade a všetkým rozdávať. Milovať bez hraníc a bez rozdielu.

- Láska je trpezlivá, ona čaká a ak nečaká, nie je pravá.

- Darovať sa druhým je to najkrajšie.

- V službe máme byť svedectvom o Božej láske, mojim druhým menom je Láska.

- Buďte slobodní a žite naplno život s Bohom, zbytočne sa netrápte, oslavujte Ho!

- Všetko bolo úžasné, ľudia, prostredie, atmosféra, bol tu pokoj, radosť, taká aká má byť na púti radosti.

- Prosím, nikdy neprestávajte s púťami radosti.

- Táto téma bola nádherná, prednášky veľmi dobré, adorácia asi najlepšia. Veľmi som sa opäť zblížila s Bohom, cítim radosť, nádej, lásku a poslanie.

- Na púti som bol prvýkrát, som s ňou nesmierne spokojný a určite sa tu chcem vrátiť. 

- Ďakujem za organizovanie takých skvelých akcií, ďakujem za skvelé jedlo, za dobrovoľníkov, za ľudí, ktorí mi spríjemnili čas tu a ďakujem za Anku, že vďaka nej môžem vnímať čistotu, lásku, obetu.

- Ste krásni milovaní ľudia. Ďakujem vám za spoločenstvo, službu, radosť, otvorenosť, modlitby...

- Ľudia, čo sem prišli sú naozaj veľmi dobrí a majú nás radi od prvého momentu. Sú priateľskí, úprimní a to všetko nezištne. Chcem patriť medzi týchto požehnaných ľudí. Chcem byť ako oni.

- Bolo tu bombovo, hoc ja som zvyknutý na inú spoločnosť, no bolo tu super.

- Odmietala som ísť na túto akciu, ale po tejto skúsenosti ju odporúčam každému. Našla som pokoj, pochopenie a novú dôveru k Bohu a k sebe samej. Ďakujem, že sú na svete stále dobrí ľudia.

- Tu je každý sám sebou, nemusím sa pretvarovať a hrať na niečo, čo nie som.

- Ďakujem kňazom za pekný prístup a čas.

- Chcem poďakovať duchovným otcom, ktorí nás sprevádzali a svojimi slovami nám otvárali srdcia. Dávate nám kus svojej lásky.

- Uvedomila som si, že Boh pomaly začína meniť ľudí na Slovensku a že túži po tom, aby sme si navzájom pomáhali a mali sa radi.

- Ďakujem o. Robertovi aj ľuďom z Domčeka za nádherné témy teológie tela. Bola som skoro na všetkých a aj vďaka nim sa celý môj život zmenil. Naučila som sa vážiť si samú seba, iných a milovať Boha najviac na svete. Ďakujem Bohu za toto dielo.

- Boh je nesmierne úžasný. Vďaka mu za toto dielo, ktoré tu koná. Nech vás požehnáva a dáva ďalších síl do akcií.

- Nádej, nová nádej nech tu prebýva.

- Prosím a modlím sa zároveň, aby tieto púte nikdy neskončili.

- Ďakujem, že som mohla zažiť spoločenstvo lásky, radosti a pokoja.

- Ďakujem, že tu môžem zažiť druhú rodinu, takú krásnu, plnú ľudí, ktorí ma majú radi.

- Je skvelé, že sa takéto akcie organizujú. Nečakal som od púte veľa, ale bol som veľmi príjemne prekvapený a užil som si ju.

- Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na programe. Musím „vyvýšiť" oči o.Pavla, ktoré sú úplne úžasné a vyžaruje z nich otcovská láska, pokoj a domov.

 - Anka inšpiruje mnoho mladých a dúfam, že sa pustíte do budovania pastoračného centra.

- Robte to naďalej...má to zmysel, nech je to Bohu na slávu a nám na spásu.

- Učíte ľudí správnym hodnotám. Všetko tu má zmysel. Mám vás rád!

- Dávate mi silu znova vstať. Ďakujem vám.  

- Ďakujem Bohu, že ma zaviedol na toto miesto.

- Chcem tu chodiť až do konca môjho životaJ

- Viem, že na tomto mieste nie som náhodou, ale ma tu Boh zavolal.

- Chcem poďakovať za také úžasné miesto, ktoré mi zmenilo pohľad na svoje hodnoty a dary.

- Ďakujem, že existuje také úžasné miesto ako je toto. Ďakujem, že budujete našu osobnosť v láske a čistote a učíte nás ako sa k sebe máme správať a vážiť si jeden druhého.

- Je radosť tu byť.

- Adorácia bola super.

- Ďakujem Bohu, že posväcuje toto miesto.

- Domček je úžasné miesto.

- Nech Boh žehná toto dielo a vy nech máte hojnú odmenu v nebi za to J

- Ďakujem vám, skrze vás mi Boh hovoril, čo som potrebovala a aj chcela počuť - pravdu.

- Ďakujem, že ste mi ukázali ako byť krásnou.

- Ďakujem, prajem veľa trpezlivosti a odvahy ísť ďalej a rozvíjať toto miesto.

- Bolo úžasne, cítiť tu prijatie, úsmevy a lásku aj od úplne cudzích ľudí.

- Vďaka za pocit domova.

- Dalo mi to viac, ako som čakala.

- Ďakujem vám, že ma ťaháte bližšie k Bohu.

- To, čo sa tu deje je Boží plán.

- Super spoločenstvo, ďakujem za krásny a obohacujúci čas.

- Povzbudila ma energia a odhodlanie miestnych kňazov v práci s mládežou. Nech vám Boh žehná. 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo