Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť radosti   Spätné väzby  71.púť radosti

Spätná väzba

1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie?

- Uvedomila som si dar priateľstva a čistej radosti.
- Priateľstvo je dar
- Uvedomila som si veľkosť priateľstva a jeho hodnotu.
- Je to veľmi krásne, zároveň nie veľmi ľahké nadväzovať nové vzťahy.
- Ako sa stať dobrým priateľom.
- Nemajú byť priatelia pre nás, ale my pre priateľov.
- Čo znamená mať priateľov a akí dôležití sú pre nás.
- Mať skutočné priateľstvo je dar z neba.
- Mám veľa ľudí, ktorým môžem vďačiť, ktorí mi pomáhajú a sú tu pre mňa. 
- Aké vzácne sú vzťahy.
- Priateľstvá sú dary.
- Mám si zachovať čisté srdce.
- Úprimnosť v priateľstve je dôležitá.
- Priateľstvá si treba vážiť a starať sa o ne každý deň.
- Netreba popri ostatných vzťahoch zabúdať na tie súrodenecké.
- Uvedomil so si svoje chybné postoje k priateľom.
- Boh je s nami a to sa nezmení.
- Vedieť odpúšťať a pre nič za nič si nemôžem ubližovať a trápiť samú seba pre iných.
- Boh je neskutočne trpezlivý a milosrdný.
- Nie všetci priatelia, ktorí sa za nich vydávajú nimi aj naozaj sú.
- Som výnimočná a slobodná v rozhodnutiach.
- Priateľstvo je veľmi vzácna vec a treba si ho vážiť a správne voliť priateľov.
- Skutočné priateľstvo dáva slobodu.
- Božie cesty sú úžasné.
- Záleží na mne akých mám priateľov.
- Je to moje celoživotné poslanie, aby som priateľstvu vrátil jeho pravý význam - mám pocit, že akosi utiekol. 
- Nabrala som novú energiu do duchovného života
- Hodnota človeka spočíva v prirodzenosti, ktorá je ukotvená v Bohu.
- Priateľstvo je vzácny dar.
- Služba je neustálym obnovovaním rozhodnutia.
- Pravý priateľ bude pri tebe v dobrých aj zlých časoch.
- Priatelia v živote človeka sú dôležití, ale s pomocou Božou si treba vybrať tých správnych.
- Čistota srdca je dôležitá.
- Ozajstný priateľ je veľká vzácnosť.
- Boh sa vždy postará - On je priateľ, ktorý nesklame. 
- Priatelia sú všade, len musíš hľadať, ktorí sú pre teba.
- Aká je dôležitá čistota srdca a sviatosť zmierenia.
- Sebectvo do priateľstva nepatrí.
- Boh je môj najlepší priateľ.
- Priateľstvo je duchovná podpora.
- Láska stojí za každý pokus. 
- Spovede sa netreba báť, je to čas plný milostí.
- Milovať znamená obmedziť si vlastnú slobodu.
- Otvoriť srdce znamená rátať s tým, že nás môže niekto klamať. Nikto z nás nie je dokonalý. Ale zatvoriť svoje srdce pre ľuďmi je nesprávne. Nikto nebol stvorený pre samotu. Boli sme stvorení pre život v spoločenstve. A potrebujeme priateľov, ktorí nás vypočujú, poradia ale aj nasmerujú na správnu cestu.
- Nikdy som si to neuvedomila, ale teraz viem, že som naozaj dobrá priateľka 

2. Aké impulzy do života si prijal?
- Prijala som impulz k láskavosti a otvorenosti ku vzťahom.
- V priateľstve mám chcieť hlavne dobro toho druhého.
- Ako sa mám správať v priateľstve.
- Mám si vážiť priateľstvo, mám do vzťahu prispievať.
- Nebáť sa osloviť nových ľudí.
- Pokúsim sa žiť lepšie.
- Zmena vnímania spovede.
- Byť trpezlivou, rozvíjať kamarátstva, priateľstvá, vedieť vypočuť.
- Budovať najprv vzťah s Ježišom, viac sa mu otvoriť, dôverovať.
- Chcem prehĺbiť priateľstvá, ktoré mám.
- Chcem si vytvoriť nové priateľstvá, ktoré budú úprimné a pravé.
- Veľmi mi záleží na mnohých ľuďoch a nechcem ich stratiť, tak musím byť lepšou a viac im pomáhať.
- Spoznal som nových ľudí.
- Stráviť viac času v modlitbách.
- Budem sa lepšie správať k rodičom.
- Túžim byť ozajstnou priateľkou.
- Prijať druhých takých, akí sú.
- Nikdy sa nevzdávať a stále žiť naplno.
- Chcem zlepšiť svoje vzťahy pokiaľ sa dá.
- Budem sa snažiť vytvárať nové priateľstvá a kamarátstva.
- Chcem byť svojim priateľom oporou.
- Už viem akých priateľov si mám hľadať.
- Budem si viac uvedomovať silu priateľstva a budem sa snažiť viac byť pri mojich priateľoch.
- Nebudem čakať na „prvý krok" ale začnem ja.
- Budem sa viac modliť.
- Budem budovať úprimné vzťahy založené na láske a nezištnosti.
- Žiť naplno.
- Viac počúvať.
- Byť v spoločenstve.
- Dôveru v priateľstve, porozumenie, pochopenie, úprimnosť, lásku.
- Viac sa venovať rozhovorom, rozvíjať priateľstvo.
- Musím naplno využívať čas a nezaoberať sa zbytočnosťami, ktoré ma obmedzujú.
- Budem sa snažiť byť vďačná za všetko.
- Nebudem sa predvádzať, aby som sa niekomu zapáčila.
- Zrušenie vzťahu, ktorý mi za to nestál, nebudem sa už naďalej podceňovať.
- Budem sa snažiť byť dobrou priateľkou.
- Byť viac otvorený pre priateľstvá.
- Vytrvať vo viere.
- V čo najväčšej miere obmedziť svoje zlozvyky.
- Stáť si za svojou vierou nie len slovami, ale aj skutkami.
- Prehĺbiť si duchovný život.
- Prežila som úplnú a úprimnú spoveď.
- Rozhodla som sa pre čisté srdce.
- Viac počúvať než sa zdôverovať.
- Naučiť sa zdieľať s inými.
- Žiť prítomný okamih, byť sám sebou, trpezlivosť, zdržanlivosť.
- Už nechcem byť „rebel".
- Povzbudila som sa pre svoje vysnívané povolanie, nabrala som odvahu v Pánovi.
- Budem sa menej „plašiť" a viac si užívať prítomnosť.
- Uvedomil som si, kde mám rezervy v budovaní priateľstiev.
- Bolesť prináša mnoho milostí. Ľudia môžu sklamať, ale Boh je stále po našom boku, stačí počúvať, Boh hovorí v tichu. 
- Posnažím sa vytvoriť si silnejšie puto s Ježišom.
- Zmenil som pohľad na priateľstvo.
- Chcem sa viac obetovať pre druhých.
- Nemyslieť len na seba, nehnevať sa, odpúšťať a byť trpezlivý.
- Musím prehlbovať svoj vzťah s Bohom.
- Oslovil ma duch spoločenstva a chcel by som k tomuto spoločenstvu prispievať častejšie.
- Netreba odsudzovať ľudí a súdiť podľa dojmu.
- Zmenil som pohľad na pravú lásku.
- Budem sa viac snažiť komunikovať s mojimi rovesníkmi.
- Duchovné prehĺbenie, radosť a pokoj do srdca, uzdravenie vzťahov.
- Viac si budem vážiť chvíle s priateľmi.
- Chcem sa udobriť s tými, s ktorými som pohádaná.
- Myslím, že mám túžbu dať nejaké veci v mojom živote do poriadku (výber priateľov a ľudia, medzi ktorými sa pohybujem)
- Si taký, akých máš priateľov.
- Som milované Božie dieťa.
- Keď chcem svoj život zmeniť, musím urobiť radikálne zmeny a správne rozhodnutia.
- Chcem žiť naďalej takým radostným životom ako zažívam tu na púti.
- Modliť sa viac za vzťahy.
- Načerpal som síl do života a obnovil si vzťah s Bohom.
- Kňazi majú nevyčerpateľný zdroj energie mám za nich viac ďakovať Bohu.

3. Môj odkaz: 
- Ďakujem Bohu za Anku, lebo bez nej by som tu teraz nebola a môj život by sa teraz uberal úplne iným smerom. Neprežívala by som toto obrovské šťastie, tieto požehnané chvíle plné lásky. Som plná vďaky aj vám dobrovoľníci a ľudia z Domčeka. 
- Buď pevný vo viere a vytrvaj. Užívaj si mladosť v Pánovi a s Pánom. Buď radostný a ži s Bohom. Vyrastaj tam, kde ťa Boh zasadil a buď prínosom pre tento svet. 
- Ďakujem domčekári i všetci, ktorí sa podieľate na týchto úžasných pútiach, ktoré dokážu pomôcť človeku mať čisté srdce. 
- Ďakujem za super adorku.
- Ďakujem za dobrú atmosféru a svätú spoveď.
- Ďakujem Bohu za moju super skupinku.
- Som veľmi rada, že som sa tu dostala, posúva ma to vpred.
- Ďakujem, že ste sa nevzdali a zorganizovali to tu v Košiciach.
- Vďaka za svedectvo Paťovi, Matúšovi a o.Matúšovi.
- Vďaka kňazom za bdenie.
- Adorka bola skvelý a požehnaný čas.
- Modlite sa! Najprv sa modlime a potom pracujme.
- Ďakujem za všetok čas, ktorý mi bol obetovaný a v kázni otca Mareka boli veľmi pekné veci, ktoré mi otvorili oči.
- Noc keď bola adorácia bola super. 
- Buďte vytrvalí. Prinesie to svoje ovocie a neustále sa radujte. Lebo radosť Pánova je vašou silou. 
- Ďakujem, že som tu mohla byť, dalo mi to dosť do života.
- Chodím tu rád a rád prídem nabudúce
- Skutočná radosť je na púti radosti - radosť, úsmev, úprimnosť, čistota.
- Strávila som tu úžasné 3 dni, počas ktorých som si prehĺbila vzťah s mnohými vzácnymi ľuďmi.
- Vďaka za vynikajúcu tému a super hostí. 
- Ďakujem za prednášku, bola veľmi pekná a poučná. 
- Animátorstvo je super, utvrdilo ma to v mojom rozhodnutí ísť na VŠ pedagogickú.
- Chcem sa poďakovať otcovi Pavlovi, že ma pred 2 rokmi nasmeroval na správnu cestu - cestu čistoty. Vtedy som ešte netušila, že vaša rada ma tak pozitívne ovplyvní a nasmeruje. Vďaka vám sa so mnou rozišiel môj chlapec ateista. Teraz viem, že si zaslúžim lepší vzťah a budem čakať na dobrého manžela v túžbe po čistom vzťahu a kresťanskej rodine. Veľká vďaka. 
- Nie s každým môžeme byť priateľom, ale ku každému môžeme byť priateľský. 
- Bol to môj najlepší víkend po štyroch rokoch hľadania sa. Pri adorácii som vyplakala svoje vnútro a odchádzam čistá.
- Nech Boh a jedine On vedie vaše kroky.
- Domček je miesto, kde mám srdce
- Úžasné svedectvo člena skupinky, povzbudivé, motivujúce, pekné chvíle pri zdieľaní.
- Posielajte túto radosť ďalej.
- Dobrovoľníci to zmákli na výbornú 
- Ďakujem, že ste, že sa nájdu ľudia, ktorí to zorganizujú a slúžia nám, ďakujem celému Domčeku. 
- Vďaka za povzbudenie vo viere. 
- Nikdy som nič lepšie nezažila. 
- Ďakujem za skvelý čas a spovede i rozhovory do noci...
- Ak ste zúfalí, príďte na púť radosti a otvorte sa kňazovi. Ak chcete zmenu a pomoc, musíte odhaliť svoju dušu pred Bohom v spovedi. 
- Som rada, že som mohla prežiť víkend plný radosti s Bohom a úžasnými ľuďmi.
- Prednáška mi dala veľmi veľa do života. Kázne a kňazi v domčeku sú super, ich povzbudenie je na nezaplatenie
- Kňazi, vďaka za spovedanie do noci...oddýchnite si.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo