Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť radosti   Spätné väzby  8.festival -1.časť

Spätná väzba 1. časť

1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie?
- Boh je živý, milosrdný, láskavý a dobrý. Je to môj Otec, ktorý ma nikdy neopustí a bude ma mať rád napriek všetkým mojim chybám a pádom. 
- Boh má moc premeniť vôľu na úprimnú túžbu srdca.
- S milým a otvoreným srdcom pre Boha a pre ľudí je život oveľa šťastnejší. 
- Boh stále odpúšťa ak Ho o to žiadame.
- Svätá spoveď je obrovská milosť, kde čaká Otec a túži už len za tým, aby som si prišla pre odpustenie. 
- Milosrdenstvo je veľmi potrebné. 
- Aké silné je orodovanie Panny Márie.
- Našla som zaľúbenie v Panne Márii, mojej milovanej mamke, ku ktorej som si nevedela nájsť cestu...
- Pravá láska sa rodí na kolenách. 
- Aj ja môžem byť darom. 
- Každý deň je šanca na zmenu. 
- Viera je cesta radosti. 
- Slzy sú darom. 
- Ešte existujú úžasní ľudia. 
- Som milovaným Božím dieťaťom.
- V Bohu mám hľadať inšpiráciu, silu a pomoc.
- Milosrdenstvo je dar. 
- Iba život s Bohom má pravý zmysel. 
- V jednote je sila. 
- Niekedy je dobré sa vyrozprávať a nedusiť to v sebe všetko, čo ste prežili. 
- Odpustenie dokáže oslobodiť dušu. 
- Človek zažíva šťastie keď je tu pre druhých. 
- Zažil som milosrdenstvo a odpustil tým, ktorí mi najviac ublížili. 
- Vo sviatosti zmierenia pristupujem hlavne k Bohu, kňaz je len prostriedok Božieho milosrdenstva. 
- Aj hriešneho človeka ľúbi Boh. 
- Božie milosrdenstvo je nekonečné! Nemám si zúfať ak padnem, lebo Boh mi dáva nekonečne veľa šancí. 
- Aká veľká je sila ruženca!
- Treba sa viac modliť!
- Aké je to super, ak sú ľudia k sebe milí a srdeční!
- Aký som citlivý, slabý ale šťastný, že aj chalan dokáže plakať. 
- Aké je krásne, keď sa človek môže pozdieľať s človekom, ktorý prežíva podobné radosti aj starosti.
- Aj kresťania môžu viesť plnohodnotný „dnešný moderný" život. 
- Je dôležité nebáť sa a ísť ďalej, niesť Jeho kráľovstvo do životov ostatných.
- Uvedomila som si akou cestou som kráčala doteraz a že už nikdy nechcem žiť ako doteraz. 
- Som závislá od pozornosti mužov a chcem to zmeniť. 
- Uvedomil som si, že musím byť pokornejší a poslušnejší. Tiež musím viac rešpektovať autority. 
- Akú silu má slovo pre druhého človeka. 
- Aké sú dôležité priateľstvá. 
- Aké ťažké je niekedy prejaviť lásku. 
- Uvedomila som si, že čas začať čosi meniť je práve teraz. 
- Učiť sa milosrdenstvu je škola života, ktorá nikdy nekončí. Je to naša cesta do neba. 
- Božia milosť je neobmedzená a pripravená ma vždy nanovo a viac premieňať.

2. Aké impulzy do života si prijal?
- Pozerať sa inak na seba - prijať sa ako Božia dcéra
- Pozerať na veci pozitívnejšie
- Častejšie sa modliť
- Prežívať duchovný život už inak.
- Pravidelnejšie spovede (možno si nájsť aj spovedníka).
- Lepšie sa pripraviť na spoveď, brať to vážnejšie. 
- Byť slobodná, nebáť sa ísť príkladom.
- Modliť sa každý deň ruženec.
- Nechcem byť lenivý, chcem sa viac modliť. 
- Viac si uvedomujem dôležitosť svätej spovede a Eucharistie. 
- Modlitba je základom čistého života. 
- Chcem byť vytrvalejšia v modlitbe a verná. Boh je verný a žiarlivý. 
- Začínam úplne nanovo s Bohom, celá sa mu odovzdávam a plne Mu dôverujem. 
- Zmena vo vnímaní hodnôt. 
- Pestovať najprv vzťah s Bohom, rozprávať sa s Ním ako s Otcom. 
- Dať Bohu prvé miesto v živote, v hodnotách. 
- Túžiť po skromnom živote, nežiť v prepychu.
- Rozhodnúť sa každé ráno pre radosť a obetu, a čistú lásku, slobodnú!
- Odvaha konať milosrdenstvo a rozdávať radosť.
- Bolo mi vysvetlené milosrdenstvo v inom zmysle ako som ho chápala, tak do hĺbky. 
- Pocítila som Božiu lásku. 
- Obnovila som svoj vzťah s Bohom. 
- Nesmiem byť „mŕtvou" kresťankou. 
- Spoliehať sa na Boha aj v tej najprimitívnejšej veci. 
- Dôverovať Bohu, nikdy nepochybovať vo viere. 
- Byť misionárom doma, tam kde žijem. 
- Mám ľudí milovať nie posudzovať. 
- Chcem byť lepším človekom.
- Byť láskavejší. 
- Začnem viac čítať Sväté písmo. 
- Žiť život v radosti. 
- Bojovať o čistotu srdca. 
- Snažiť sa o čisté a pokorné srdce. 
- Budovať čisté vzťahy postavené na Bohu a jeho láske. 
- Viac sa snažiť robiť skutky milosrdenstva. 
- Budovať mosty, nie múry. 
- Nestáť...ísť a nebáť sa. 
- Viac som si uvedomila svoju hodnotu. 
- Mojim poslaním je dávať toľko lásky, koľko je len možné... chcem tu byť pre všetkých!
- Chcem byť Bohu bližšie a vybudovať si vzťah s Ním aj keď po malých krôčikoch a dúfam, že sa mi to podarí a že mi v tom Panna Mária pomôže. 
- Chcem žiť čistým životom a budovať si čistý vzťah. 
- Chcem pokračovať na ceste, ktorú som nastúpil. Byť milosrdnejší, jemnejší, citlivejší, poslušnejší. 
- Túžim sa učiť trpezlivosti voči sebe samej i voči iným. 
- Išla som KONEČNE na spoveď a tešte sa so mnou, lebo som bola stratená a našiel ma Boh. Zobral ma na ruky a objal ako stratenú ovcu. Zažila som Božie milosrdenstvo. Dakujem!!!

3. Môj odkaz:
- Tento festival zmenil môj pohľad na veriacich a prehĺbil moju vieru v dobrých ľudí. Svet potrebuje horlivých veriacich. 
- Vďaka ti, Bože, za toto miesto, ktoré mení moje srdce. Vďaka ti za všetkých kňazov, diakona...som rada, že som tu mohla byť. 
- Som šťastná, cítila som sa tu ako doma. Úplný pocit toho, že sme tu jedna obrovská, krásna rodina! Bojovníci za lásku sa spoja obrovskou radosťou v Pánovi! Je to sila! Vďaka za všetko. 
- Ďakujem, že stále keď tu prídem, nájdem presne to, čo potrebujem, že počujem to, čo potrebujem počuť. 
- Rád som tu chodil, rád tu chodím a rád tu budem chodiť. Je to miesto, kde sa Boh dotýka nás ľudí a to je neopísateľné. 
- Boh tvorí niečo vznešené a krásne medzi nami. Jemu patrí chvála za toto miesto, ale aj to je vizitka ľudí, ktorí sú mu oddaní a Ním naplnení. Priťahuje ma to tu sme najšťastnejší ľudia pod slnkom s Ním.
- Moja zmena prebieha pomaly ale isto a za to Bohu a tomuto miestu nesmierne ďakujem. 
- Vďaka za každý úsmev a každé objatie na tejto púti. Je to pre mňa viac ako čokoľvek materiálne čo vôbec mám.
- Milí priatelia, buďme radostní! Je to o rozhodnutí. Budujme čisté, dôverujúce, slobodné vzťahy, ktoré dávajú životu chuť a modlime sa svätý ruženec.
- Určite tu ešte rada prídem a rada tu zatiahnem aj svojich priateľov a súrodencov. 
- Človek sa naučí prijímať druhých bez predsudkov.
- Ďakujem za všetko, čo pre mladých ľudí robíte. 
- Ďakujem veľmi za čas v skupinkách a za krásne prednášky, za blízkosť kňazov aj rehoľníčok. Vďaka za oddanosť Panne Márii. 
- Neviem kam ma Boh volá, neviem či je to do zasväteného života, ale chcem vám odkázať, aby ste dávali lásku všade. 
- Ochota trpieť s radosťou bez šomrania je priamoúmerná veľkosti lásky, ktorou sme uschopnení milovať. 
- Úplne najviac úžasná bola adorácia, pri ktorej som nemohla prestať plakať. Cítila som silný Boží dotyk. Taktiež ďakujem za chvály, čo ste pre nás pripravili...bolo to úžasné. Obdivujem vás za to, čo robíte. 
- Bol to radostný a milostivý čas, veľmi veľa som tu dostala a za to ďakujem. 
- Chcela by som spoznať viac Domček...
- Vždy, keď tu prídem, cítim sa ako vo veľkom dome plnom súrodencov. Aj keď o nich ešte všetko neviem, sme si blízki. Dáva mi to silu, keď viem, že také miesto a ľudia existujú. 
- Ďakujem za to požehnané miesto, vždy sa tu rada vrátim a načerpám nové sily. 
- Toto miesto sa stalo mojím domovom. Tu zažívam obrovskú rodinu a požehnanie. Plná radosti sa sem vraciam. 
- Domčekári, ste úžasní! Dokážete ľuďom ukázať a odhaliť nádherný život s Bohom. Dakujem za prekrásny čas!
- Ďakujem za prijatie a spoločenstvo! Nech vás Boh žehná a ochraňuje a dá silu kráčať každodennými skúškami. 
- Ďakujem vám, že organizujete takúto akciu. Pri nej si stále uvedomím, že Boh je blízko. Vždy tu načerpám novú nádej. Prídem tu „mŕtva" a odídem „živá". 
- Nebyť toho, že som tu pozvaný, asi by som tu nebol. Som za to veľmi vďačný kamarátovi, ktorý ma tu pozval. Bolo to veľmi duchovne plodné leto a to aj skrze túto púť. 
- Workshop o tanci bol super!
- Svedectvá boli veľmi silné a dali mi veľa. 
- Prednášky boli super!
- Džúsiky boli top! Poprosím aj nabudúce. 
- Ďakujem za všetko starostlivosť, ktorú nám dali dobrovoľníci, prednášky, kňazov, svedectvá, ktoré ma povzbudili v ďalšom konaní v živote, za silu spoločenstva a to, že sa na mladých nezabúda, pretože potrebujeme povzbudenie v tejto dobe, v čase, keď to potrebujeme a môžeme zmeniť naše správanie. 
- Modlím sa novénu k svätej Rite za všetkých kňazov a ľudí, čo tu pre nás boli. Nech na príhovor sv. Rity Boh bohato odmení vaše úsilie a čas...
- Žasnem, aké to bolo organizované. Chodím tu už 9 rokov... ale to načasovanie a dochvíľnosť bola teraz top! Kuchyňa skvelá, program tiež. Veľká vďaka!

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo