Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť radosti   Spätné väzby  8.festival - 2.časť

Spätná väzba 2. časť

1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie?

- Aké dôležité je milovať blížnych a rozdávať sa pre druhých. 
- Boh ma miluje takú, aká som. 
- Boh je láska, ktorý je neskutočné úžasný a príťažlivý. 
- Je možné získať milosť pre vyčistenie svojho srdca. 
- Čas samoty, adorácie je skutočným stretnutím s Bohom a Jeho láskou. 
- Ježiš je môj Priateľ, najvernejší, najlepší, kedykoľvek môžem k Nemu prísť, On ma stále prijíma, miluje ma. 
- V ženách treba hľadať Boha. 
- Musíme viac milovať ostatných. 
- Boh je väčší ako akýkoľvek problém. 
- Uvedomila som si, aké je dôležité mať pri sebe ľudí, ktorí mi môžu byť oporou. 
- Ruženec je silná modlitba. 
- Boh ma miluje, je môj najlepší Priateľ, nikdy ma neopustí. 
- Krása ženy nespočíva v kráse tela ale v nádhernom čistom srdci. 
- V každom chlapcovi je niečo krásne. 
- Netreba sa báť osloviť neznámych ľudí, Ježiš je vždy pri mne bez ohľadu na situáciu. 
- Môžem byť obohatením iných.
- Aj iní majú podobné problémy. 
- Viera = nezaslúžený dar. 
- Božie milosrdenstvo - neskutočná láska. 
- Čo je milosrdenstvo...prečo a ako odpustiť aj človeku, ktorý mi veľmi ublížil, aké dôležité je byť milosrdný ako Otec. 
- Boh každého jedného z nás tak miluje, že by sa dal znova ukrižovať potichu za každého jedného z nás. 
- Božia milosrdnosť je nekonečná. 
- Sú okolo mňa zlatí ľudia, ktorí si ma z láskou vypočuli, čo ma trápi. 
- Boh je väčší ako naše slabosti. 
- Mnoho veci o vzťahoch, silu radosti. 
- Milosť Božia je úžasná. 
- Rada tu trávim čas s ľuďmi s rovnakými názormi aj keď to mám celkom ďaleko. 
- Skutočná radosť po ktorej túži každý z nás sa nedá nájsť v nikom a ničom iba v Bohu. 
- Skutočné šťastie nespočíva v prijímaní ale v dávaní. 
- Dôležitosť milosrdného srdca a odpúšťania. 
- Dôležitosť čistého srdca. 
- Pán mi dáva množstvo milostí v maličkostiach a vedie ma po správnych cestách.
- Láska je najdôležitejšia. 
- Rozdávať radosť je ten najkrajší pocit. 
- Boh nespí, on je stále pri nás, je tu vždy, keď ho voláme, vždy nás čaká a vždy nám odpúšťa. 
- Boh naozaj existuje. 
- Môžem sa zmeniť, ide to s modlitbou a s Bohom to zvládnem. 
- Boh je v každom jednom z nás, či si malý a či veľký. 
- Boh ma miluje a mám mu veriť a dôverovať. Ak mu budem veriť a dôverovať, On mi ukáže cestu a dá mi to, čo potrebujem. 
- Zmena je možná. Modlitba môže zachrániť a hlavne ak je úprimná. 
- Akú zodpovednosť má samotný človek za svojich blízkych, ako ich ovplyvňuje svojimi slovami a hlavne svojimi skutkami. 
- Aké dôležité je nechať chlapca byť chlapcom, nech objavuje svoju mužskosť. 
- Dobrovoľníci majú niečo do seba. 
- Keď o niečo Boha prosím s vierou, Boh mi to dá, lebo ma miluje. 
- Boh je úžasný, všemohúci. 
- Boh mi dáva viac ako si zaslúžim. 
- Nemám druhým robiť zle, mám poslúchať. 
- Mám byť dobrá, trpezlivá a pokorná. 
- Páčila sa mi tá radosť, ktorú som tu zažila. 
- Boh naozaj lieči a pomáha. Len treba prosiť a ďakovať. 
- V každej veci máme vidieť dobro. 
- Keď sa otvorím Božej milosti, Pán bude konať divy a znamenia v mojom živote. 
- Sila modlitby je nekonečná a moje modlitby boli ihneď vypočuté. 
- Málo sa modlím, som slabý. 
- Nie sme na lodi viery sami, je nás viac mladých. 
- Často sa zameriavam na to, ako ma berú ľudia a nie na svoj duchovný rast. 
- Ľúbiť treba aj nepriateľov, láska robí zázraky. 
- Mala by som častejšie chodiť na spoveď. 
- Povolanie do milosrdenstva do odvahy konať tak ako Ježiš. 
- Boh má konkrétny úžasný plán pre môj život. 
- - treba vedieť odpúšťať za maličkosti. 
- Modliť sa viac za svojich blížnych.
- Spoveď je úžasný dar. 
- Boh má silu premieňať, pomáhať, povzbudiť. 
- Existujú ešte ľudia, ktorým sa dá veriť. 
- Boh nám miluje viac ako si myslíme. 
- Je fajn, ísť na spoveď aj keď sa dosť často bojím. 
- Napriek silnej komunikácii cez internet, mladí veľmi potrebujú živé stretnutia ako napríklad toto stretnutie. 
- Ostať čistý sa oplatí. 
- Boh to myslí so mnou vážne a mám urobiť krok viery ku zmene. 
- Boh stále ma čaká v spovedi a túži mi odpustiť, objať ma vo svätej spovedi. 
- Na to, aby sme boli milosrdní potrebujeme mäkké srdce, nie narcistické. 
- Hodnotu môjho tela, mňa samej, ako má Boh miluje, ochraňuje. 
- Aké mám šťastie v živote, aká vzácna je moja perla, odpustenia samej sebe. 
- Dosiahla som viac pokoja v duši. 
- Božia láska v nás je ten najväčší dar, aký môžeme len dostať. 
- Najviac hýbu môj život vzťahy, ak si ich s Božou pomocou vysporiadam, všetko sa pohne lepšiemu. 
- Otec mi odpovedal na všetky moje otázky. 
- Nie som až toľko vyspelá vo viere, chcem rásť vo viere. 
- Každý je výnimočný a má jedinečné vzťahy a hlavne vzťah s Kráľom. 
- Služba druhým je veľký dar, ktorý ma robí aj šťastnou. 
- Som vzácna a je jedno čo hovoria ľudia okolo mňa. Dôležité je to, čo mi vraví Ježiš. 
- Ten čo je v nás je silnejší, než ten, čo je vo svete. 
- Akú som mal slabú vieru, aký som bol nedôverčivý voči Bohu. 
- Boha môžeme vidieť v každom. 
- V každej veci máme vidieť to dobré a oplatí sa byť v dobrej spoločnosti. 
- Láska ma stále premieňa a túžim milovať stále viac. 
- Sila prijatia je úžasná. 
- Radosť je rozhodnutie, nie je to stav emócii ale rozhodnutie srdca a vôle. 
- Aká je nádherná čistá láska. 
- Každý človek je vzácny a má právo na opravdivú lásku. 
- Je treba veľa komunikovať s priateľom, prejavovať city, pocity navonok. Byť oporou, veľa veľa sa rozprávať aj o zdanlivých hlúpostiach.

2. Aké impulzy do života si prijal?
- Pozerám sa na veci očami srdca, budem lepší v rodine. Túžim byť príkladom lepšieho syna. 
- Mám byť viac milosrdná a otvorená voči ostatným ľuďom. 
- Musím odpustiť svojej sestre. 
- Chcem byť človekom pozitívnym a povzbudivým. 
- Veľmi som súdila ľudí a nepozerala na nich s láskou. Preto to chcem aj zmeniť.
- Čistú krásu Boha. 
- Boh chce planiť naše sny.
- Chlapec má vidieť v dievčati Boha. Dievča má odovzdávať chlapcovi Boha. 
- Budem si vážiť Boha v každom človeku. 
- Veriť je jednoduché. Netreba mi nejaké špeciálne modlitby, stačí mi úprimne prosiť a On sa vždy postará. 
- Chcem ísť spoločným životom s Bohom, lebo viem že s Jeho prítomnosťou budem šťastná. 
- Túžim mať múdre, milé a čisté srdce. Pozerať na ľudí s láskou, pomáhať im, potešovať druhých, rozdávať sa druhým. 
- Impulz každodennej lásky a odpustenia napriek ťažkostiach. 
- Modlitba je veľmi dôležitá. 
- Čistota srdca, rozdávanie lásky, múdrosť a jej pochopenie. 
- Prejavovať láska najbližším doma. 
- Odpustenie, ktoré potrebujeme všetci a zmierenie. 
- Kristovou láskou sú zmyté moje hriechy. 
- Odpustenie je dôležité, chcem byť viac milosrdná a veľa odpúšťať. 
- Moja cesta je cesta lásky a milosrdenstva. 
- Byť viac milosrdnejší k ľuďom, častejšie chodiť na spoveď. 
- Byť vytrvalejší vo viere. 
- Radosť do života, priateľstvo, lásku k Bohu. 
- Kráčať proti prúdu, nebáť sa dôsledkov svojich rozhodnutí. 
- Prosiť ľudí o odpustenie, nebáť sa spovede, lebo Boh netrestá, aby ľudia vo mne videli Boha, Jeho skutky. 
- Chcem pomáhať, nebyť lenivou. 
- Slobodu vo viere. 
- Chcem sa naučiť viac dôverovať ľuďom ale hlavne Bohu, modliť sa tak poriadne.
- Zmena v oblasti čistoty. 
- Budem sa častejšie modliť ruženec. 
- Skončila som bojovať so strachom, že nie som a nebudem milovaná. 
- Posunula som sa bližšie k Nemu a urobila rozhodnutie byť verná ako je On verný Kráľ. 
- Nabrala som tu množstvo pozitívnej energie, ktorú budem šíriť ďalej. 
- Spoznala som viac ľudí, ktorí veria silno, hlavne v tom mojom veku. 
- Spoznala som, že sa dá byť trpezlivý, milosrdný. 
- Treba šíriť lásku všade. 
- Chcela by som naozaj budovať svoj vzťah s Pánom a veriť Mu. 
- Chcem skoncovať s niektorými hriechmi, s ktorými už dlho bojujem a počas krížovej cesty som si uvedomil, ako musel Pán Ježiš trpieť za naše hriechy. Chcem viac odpúšťať ľuďom a nehnevať sa na nich. 
- Ešte väčšia túžba po modlitbe. 
- Väčšia otvorenosť k ľuďom mení životy. Môžem svedčiť aj vo vlastnej rodine. 
- Máme ostať čistí, približovať sa k večnosti. 
- Naučila som sa a učím sa ďalej byť milosrdná k ľuďom. 
- Odpustiť úplne človeku, ktorý mi výrazne ublížil. 
- Boh mení históriu môjho života. 
- Spoveď, noví ľudia, modlitba. 
- Chcem zmeniť to, čo je vo mne zlé. 
- Mám byť milosrdná k súrodencom, nemám ich provokovať. 
- On plní svoju vôľu, On nás učí pokore, empatii a hlavne láske. 
- Pomáhať nikdy nie je zbytočné a nikdy sa nevzdávať. 
- Viac sa tešiť zo života, viac ďakovať aj za maličkosti, milovať ľudí zvnútra, nesúdiť ich podľa vonkajšieho vzhľadu. 
- Odovzdala som sa tu Bohu naplno. 
- Nebáť sa zhovárať s novými ľuďmi. 
- Budem sa modliť denne. 
- Chcem aby vo mne chlapec našiel Boha. 
- Posilnenie boja v čistote, mojich myšlienok. 
- Snaha o zlepšenie vzťahov s rodičmi a blízkymi. 
- Z môjho „teflonového" srdca sa stáva pomaly čisté a milosrdné srdce. 
- Modlitba je silný nástroj. 
- Nový pohľad na milosrdenstvo a nové priateľstvá. 
- Impulz pre aktívny kresťanský život, čistota podľa príkladu Anky Kolesárovej. 
- Zblíženie s Bohom. 
- Služba je radosť. 
- My sme pre Boha dôležitejší ako naše hriechy. 
- Taktiež ma láka sväté písmo. 
- Význam odpustenia. 
- Byť mostom k nesympatickým ľuďom, milovať ľudí, ktorí mi ublížili. 
- Vidieť v každom človeku Krista. Konať skutky milosrdenstva. 
- Odpustiť ockovi a bratovi. 
- Festival mi priniesol nový pohľad na život. 
- Byť trpezlivý voči blížnym. 
- Byť vytrvalý vo viere, milovať čisto. 
- Dať na prvé miesto vzťahy a ľudí pred službou a úlohami. 
- Budovať mosty milosrdenstva. 
- Budem rýchlejšie a viac odpúšťať. Chcem byť viac milosrdná.

3. Môj odkaz:

- Ďakujem za adoračnú miestnosť, lebo Pán sa prihovára v tichu.
- Ďakujem za takéto miesto pre mladých. 

- Prednáška otca Mareka Forgáča bola TOP!
- Ďakujem za prijatie, za dobré spoločenstvo. 
- Milovať... milovať... milovať. 
- Poďakovať všetkým dobrovoľníkom. Škoda, že som o festivale nevedela skôr. 
- Usmej sa a všetko sa dnes zmení. 
- Veľké ďakujem za prijatie, lásku, priateľstvo, úžasné rozhovory a možnosť sa formovať. 
- Páčilo sa mi to. Chvíle prežité v spoločenstve ľudí mi dali do života radosť. Ďakujem za program. 
- Ďakujem všetkým Bohu zasvätených, že tu s nami sú a že ich vidím a som veľmi vďačná za to, že ste!
- Neskutočné miesto plné svedectiev o Božej prítomnosti. 
- Ďakujem, staré miesto, no Boh tvorí stále niečo nové. 
- Ďakujem za to, že ste tu dali mladým svoje srdce. 
- Ďakujem za možnosť byť tu a učiť sa službe. 
- Ďakujem za zjavenú milosrdnú lásku Otca, buďte veľmi požehnaní!
- Boh sa ma veľmi silno dotkol. Zmenil moje srdce. Odpustila som tým, ktorí mi ublížili a mám veľkú túžbu žiť život plný lásky a milosrdenstva. 
- Boh ma pre mňa tie najlepšie dary a len vďaka Nemu budem skutočne šťastná a radostná. 
- „Tú vec, miluj svojho blížneho som myslel vážne" tvoj Boh....bolo na tričku. To si odnášal. 
- Buď radostný!
- Ďakujem za to, že môžem byť radostne unavený. 
- Táto púť mi zmenila život a myslenie. 
- Stretla a spoznala som tu úžasných ľudí, ktorí sú zapálení pre vieru, pre Boha. 
- Adorácia bola úplne super. 
- Skvelí ľudia, ktorí vedia poradiť. 
- Atmosféra je úžasná. 
- Workshopy boli super!
- Veľmi sa mi páčili ranné modlitby, svedectvá a prednášky. Tiež aj celonočná adorácia. 
- Láska je obeta. 
- Ďakujem za vzor Anky, že ukazuje mladým ako je žiť najsprávnejšie a najlepšie, aj najkrajšie. 
- Čistá láska a viera je viac ako čokoľvek iné. 
- To čo som počula chcem skutočne prijať. 
- Aj naďalej spolu vytvárajte také silné spoločenstvo. 
- Ste svedkami Kristovej lásky. Ďakujem, že ste zmenili život kamarátovi a darovali mu slobodu vo svätej spovedi. 
- Vždy tu nájdem takú radosť a taký pokoj, čo je veľmi vzácne... takže naozaj vďaka. Ste moja druhá rodina. 
- Za super spovede vďaka. 
- Ďakujem za vašu námahu, lebo ani kúsok nevyšiel nazmar. 
- Prišla som s tým dobiť si svoje srdce a stalo sa
- Anka Kolesárová je môj vzor v čistote a v čistej láske. 
- Vďaka za túto púť, za skvelú atmosféru, za nový život, vďaka za týchto kňazov.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo