Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Domček   Kontakty  Bankové spojenie

Bankové spojenie:

  • Nadácia J. Murgaša zriadila Fond Centra života mladých

číslo účtu: ČSOB SK77 7500 0000 0040 0828 6398

Ak pošlete na tento účet finančné príspevky, budú použité priamo na režijné náklady Domčeka.

 

  • PRAMEŇ RADOSTI - občianské združenie so sídlom vo Vysokej nad Uhom 94 zamerané na aktivity pre mládež

 číslo účtu: Tatrabanka - SK54 1100 0000 0026 2871 7671


  • ARS - občianske združenie so sídlom vo Vysokej nad Uhom 27 zamerané na aktivity pre rodiny

číslo účtu: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SK32 1111 0000 0012 3558 0008

Ak pošlete na tieto účty finančné príspevky, prosíme uviesť do správy pre priímateľa: Príspevok na činnosť a tieto prostriedky budú použité na aktivity Domčeka.

Na tieto účty posielajte aj zálohy na podujatia.


Za vaše príspevky ĎAKUJEME !

Denne sa modlíme za dobrodincov v našej kaplnke Božej múdrosti v Domčeku, aby vám to Dobrotivý Pán mnohonásobne odmenil a požehnával vás vo všetkom, čo robíte. 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo