Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Iné akcie   Spoločenstvo modlitby za Domček v KE  2.modlitby

Modlitby v KE (19.2.2017)

Milosť rastie sama... či bdieš alebo spíš. Veci zrejú a aj my v nich. Zrelosť je postoj srdca k hodnotám, ktoré dávajú ľudskému životu krásu a zmysel. Pri stretnutí s Bohom sa oslobodzujeme od seba a od myšlienok, ktoré nie sú od Boha. Sme povolaní rásť v dôvere a láske. Otvorenosť srdca je podmienkou premeny. K čomu nás Boh vedie? Čo je vôľa Božia pre náš život? K čomu sme povolaní? V dialógu s Bohom chceme hľadať a prehlbovať osobnú slobodu, ktorá nás vedie k úprimnej čistej láske vo vzťahu k sebe aj k iným.

Pozývame vás na modlitbové stretnutie na tému: „Boh dáva vzrast" v nedeľu 19.2. o 17:00 hod v budove Kňazského seminára v Košiciach v aule A2. Krátka chvíľa jedného večera volá k modlitbe. V programe 17:00 modlitba sv. ruženca, 17:20 privítanie a impulz, 17:45 zdieľanie v skupinkách, 18:15 adorka, 19:00 agapé, 20:00 ukončenie. 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo