Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť radosti   Spätné väzby  72.púť radosti

Spätná väzba - téma: Veľké veci robí Pán

1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie? 

- Je dôležité prinášať Boha cez úsmev, radosť a spolupatričnosť.
- Pán chce robiť v mojom živote veľké veci, len sa musím pre Neho otvoriť.
- Viera každého je jedinečná, ku každému sa Boh prihovára konkrétne a tak, aby Jeho slovu rozumel. 
- Boh je Pán, má pre mňa výzvy, veľké veci, prekvapenia, túži pre mňa po slobode, aby som bola sebou, originálom a nebála sa, lebo On sa stará. 
- Aké silné je byť spolu ako rodina. 
- Netreba veci uponáhľať.
- Boh i dokáže odpustiť všetky hriechy, ak ho požiadam, On znova vstúpi do môjho srdca. 
- Som milovanou Božou dcérou. 
- Trpezlivosť je dôležitá a že čakanie na lásku, čistý vzťah a odovzdanie Bohu sa naplní, lebo On vie kedy. 
- Boh je dobý a miluje nás všetkých. 
- Boh je so mnou a preto sa nebojím. 
- Hlbšie som si uvedomila, že komunikácia je dôležitá a vďaka nej môžu vznikať pekné vzťahy. 
- Nemôžem sa spoliehať len na vlastné sily, ale na silu Božej moci a to, že Boh je stále so mnou. Boh chce, aby som roztiahla krídla a bola slobodná. 
- Mal by som rozvíjať vzťah s Bohom a zaradiť sa do spoločenstva.
- Uvedomil som si, že každý tu má svoje miesto. 
- Boh stále robí s nami veľké veci. 
- Aká je pravda o nás a že nemôžem pasívne čakať na Boha, že On všetko vyrieši, ale musím urobiť krok a On mi podá ruku. 
- Boh chce mať s nami osobný vzťah. 
- Dôležité je zdieľanie radosti aj starosti a viac som sa utvrdila v nekonečnej Božej láske. 
- Netreba sa báť nových vecí. 
- Treba slúžiť iným, lebo to potrebujú. 
- Musím viac poznať seba aj Boha a jemu odovzdávať veci, nesnažiť sa ich riešiť ľudskými silami - iba s Pánom to má zmysel. 
- Spoločenstvo - to je dar. 
- Oplatí sa dávať sa v láske. 
- Božia láska je nevyčerpateľná. 
- Boh sa stará aj napriek našim úpadkom. 
- Uvedomil som si Božiu milosť a odpustenie hriechov, ktorú si ako hriešny človek nezaslúžim. 
- Nie som nikto, ale dar od Boha. 
- On je ten, ktorý mi pripravuje miesto v nebi. 
- Boh má pre mňa plán. Ešte tomu nerozumiem úplne, ale Jeho láska ma unáša. 
- Aká veľká je hodnota Ježišovho utrpenia. 
- Aké mám dary od Boha a túžim ich už začať využívať - slúžiť nimi pre druhých. 
- Musím ešte veľa na sebe pracovať. 
- Každý sme si boli v spoločenstve jeden pre druhého darom. 
- Každý človek je výnimočný a netreba sa porovnávať s inými. 
- To, čo je v človeku krásne je očami neviditeľné. 
- Uvedomila som si svoju krásu a silu v úlohe ženy. 
- Uvedomil som si, že sa musím už zmeniť. 
- Pravda ma vždy oslobodí. 
- Mám čo naprávať. 
- Si darom, nie problémom. 
- Božia láska je väčšia ako som si myslel. 
- Keby nebolo Anky Kolesárovej, tak by som sa tu nikdy nedostal. 
- Zistil som, že ma Boh ľúbi, priblížil som sa k nemu a chystám sa na spoveď. 
- Boh je naozaj živý, oplatí sa mu veriť a odovzdať mu všetko. 
- Je veľmi potrebné mať blízky okruh priateľov s vierou. 
- Každý má špeciálne dary, talenty. 
- Boh ma prijíma takú, aká som a s Ním človek prekoná všetky búrky v živote. 
- Boh je blízko, stará sa a robí veľké veci. Robil a bude robiť. 
- Mať dobré spoločenstvo a lásku v ňom je podstatné. 
- Potrebu spoločenstva a moje zlyhania v každodennom živote. 
- Dôležité je byť napojený na Ducha svätého. 
- Zistila som, že na svete je veľa dobrých, veriacich ľudí. 
- Našiel som si kamarátov. Nikdy som kamarátov nemal. Tak som sa stíšil, prišiel som bez telefónu a tak som si prehĺbil vzťah s Ježišom. 
- Čistota srdca a tela je veľmi dobrý základ pre život a pre vzťah. 
- Základom vzťahov je komunikácia a dôvera.

2. Aké impulzy do života si prial?

- Nemám sa podceňovať a snažiť sa žiť v spoločenstve.
- Mám rozvíjať vzťahy a tvoriť spoločenstvo.
- Mám byť otvorenejšia a neuzatvárať sa do seba.
- Milovať všetkých ľudí bez rozdielu. 
- Navzájom budovať vzťahy a nemať strach sa otvoriť a vyjsť zo seba. 
- Mám sa viac modliť za hlbší vzťah s Bohom. 
- Väčšiu dôveru v Boha. 
- Evanjelizácia, horlivosť za Pánov dom. 
- Sebaprijatie - prestať sa porovnávať a súperiť s inými, závidieť. 
- Viac sa chcem snažiť vidieť Boha v ľuďoch a uvedomovať si, že aj skrze nich ku mne hovorí. 
- Chcem prísť bližšie k Pánovi. 
- Našla som si tu budúceho manžela a mám silnejšiu vieru. 
- Chcem si strážiť dôležitý, potrebný, obohacujúci a krásny čas s Bohom každý deň. 
- Chcela by som si nájsť každý deň aspoň pár minút na Boha, lebo často na to zabúdam. 
- Trávenie viac času s priateľmi, som vďačná za to, že som ich našla na tomto mieste.
- Chcem sa viac usmievať a tráviť viac času s rodinou. 
- Mám byť vďačná za život a odmietať zlé myšlienky. 
- Čistotu vzťahu a rozvíjanie.
- Chcem byť lepším a všímavejším človekom. 
- Chcem byť šťastný za akýchkoľvek okolností. 
- Kúsok bližšie k dospelosti s Bohom. 
- Veriť Bohu vo všetkom.
- Väčšie spojenie s Bohom a intenzívnejšie prežívanie svätej omše. 
- Zmením svoj postoj k životu, k Bohu a k ľuďom. 
- Vpustím Boha do mojich vzťahov a chcem sa modliť živo a nie len ústami. 
- Budem sa viac starať o svoje svedomie. 
- Viacej byť pokojným a slobodným a neznepokojovať sa blbosťami. 
- Aby som sa nebála byť čistá aj napriek svojmu zlému okoliu dôverovať Bohu.
- Pochopila som, že žiť čistou a úprimnou láskou má zmysel. 
- Hľadať pravdu, budovať živý vzťah s Bohom, zlepšiť vzťah s ostatnými, prijať seba. 
- Chcem ísť do intimity s Bohom - hlbšie do vzťahu s Ním. 
- Prežívať hlbší vzťah s Bohom, viac vnímať slová, ktoré mu hovorím, viac iniciatívy, viery, hľadania, otvorenosti...
- Viac byť v tichosti a počúvať Pána, klásť veľký dôraz na čistotu srdca a v prípade zlých myšlienok s tým bojovať. 
- Chcem milovať druhých, rozdávať to, čo som tu prijala v mojej rodine a spoločenstve, chcem viac slúžiť. 
- Mám iný pohľad na vzťah, som vyzbrojená čnosťou čistoty. 
- Nebáť sa nadväzovať vzťahy. Viac prijímať druhých, nebyť uzavretá do seba. 
- Odbúrať všetko, čo mi bráni byť slobodnou, nájsť svoje silné stránky. 
- Žiť lásku. 
- Je dobré sa zveriť iným.
- Dobrý boj bojovať a vieru zachovať. 
- Hľadať svoju identitu, znova a znova hovoriť „áno" Ježišovi. 
- Chcem sa prijať taký, aký som. 
- Priať do života každého človeka ako svojho brata a sestru. 
- Rozdávať úsmev a radosť, pokoj, byť svetlom pre druhých. 
- Nemyslieť len na seba, byť odvážnejšia, byť skromná. 
- Prijala som sa hlavne ja sama, lebo to bolo najťažšie čo som musela urobiť. Naučila som sa nesúdiť ľudí podľa výzoru. 
- Cítim v sebe väčší pokoj, lásku, nehu. Môj vzťah s Bohom sa prehĺbil, viem otvorene povedať, čo cítim. 
- Získal som nový cieľ a silu za ním ísť. 
- Prehĺbilo to vo mne odhodlanie rozlišovať medzi mojou a Božou vôľou. 
- Chcela by som zmeniť seba, celkovo svoje správanie doma alebo vonku s kamarátmi keď som. Uvedomila som si, že sa dá žiť aj inak ako som žila doteraz. 
- Prestať veriť klamstvám a nálepkám, ktoré som dostala, začať hľadať kto som a svoje poslanie, otvoriť moje srdce láske. 
- Snaha sa lepšie zamyslieť nad povolaním a správne sa rozhodnúť. 
- Chcem byť bližšie k Bohu, chcem Mu veriť a zveriť mu svoj život. Zlomiť klamstvo a neveriť blbostiam. 
- Chcem viac ďakovať. Menej sa trápiť a viac sa modliť. 
- Mal by som sa vyspovedať a mal by som sa viac modliť a tiež odpustiť sestre. 
- Chcem byť menej kritická k okoliu, viac sa radovať, menej mudrovať...rozvíjať dary, ktoré mi Boh dal a chcem byť pokornejšia. Nebáť sa zastať iných a budovať vzťah s Bohom. 
- Môžem dosiahnuť čnosť čistoty. 
- Som chránená, milovaná, musím sa vnútorne uzdraviť a odpustiť si. 
- Veľa Božej lásky, viac pokory a pokoja. 
- Nebáť sa prijať Božiu výzvu, odpovedať na Jeho volanie, dôverovať mu a v ňom hľadať pravdu. 
- Chcem zmeniť vzťah s Bohom, čítať Božie slovo a viac sa otvoriť ľuďom okolo. 
- Viac modlitby srdcom, viac túžiť po Bohu, dať Bohu 1.miesto v živote. 
- Prijala som tu veľa lásky, spoznala veľa nových ľudí a zažila spoločenstvo. 
- Chcem premáhať strach chválou Boha, ešte viac túžim po čistej láske.

3. Môj odkaz: 

- Nebuď kaktus, buď babusSmile (maj silné korene v Bohu a nič ťa „nevyvalí"Smile)
- Ži život s Ním a budeš šťastný!
- Akcia sa mi veľmi páčila, ide vám to dobre a som rád, že sa snažíte a dobré témy dávate. 
- Domček je miesto, kde som spoznala pravých priateľov. 
- Je to to najlepšie miesto, kde sa vždy teším a budem rada vracať napriek tomu, že je dosť vzdialené od môjho bydliska. 
- Vďaka všetkým dobrovoľníkom, že nám slúžia a majú trpezlivosť. 
- Púť mi otvorila oči a dovolila mi spoznať Boha. 
- Každá sekunda bola výnimočná. Adorácia mi dala najviac, lebo som cítila Boha ako nikdy pred tým. 
- Táto púť je úžasná. Je to veľké obohatenie vo viere. Úžasní ľudia a spoločenstvo. Odporúčam každému!
- Veľmi pekne ďakujem za túto púť, hlavne za adoráciu. 
- Boh je veľký a skutočne robí veľké veci, len my ich niekedy nevidíme. 
- Som rada, že som mohla byť animátorkou a mohla sa otvoriť novým veciam. V skupinke mocne konal Pán. 
- Slová poúčajú, príklady priťahujú. 
- Neboj sa povedať Bohu svoje „áno" na Jeho výzvy, lebo On má pre teba len to najpeckovejšie čo ani oko nevidelo...
- Ceň si svoj život kým ho máš. 
- Je to super, čo robíte. Pomohli ste mi opäť nájsť Boha a dôverovať mu. 
- Aj vďaka vám som sa obrátil, tak by som len chcel, aby ste vedeli, že to má zmysel. 
- Verme v Božie načasovanie. 
- Ďakujem veľmi pekne za krásny čas 
- Je úžasné, že sa takéto púte konajú, ťahá nás to pomaly do svätosti v Bohu. 
- Na púti som bol už piatykrát a ako vždy, vďaka všetkým kňazom a dobrovoľníkom za tento požehnaný čas. Bolo a je to tu stále vynikajúce. 
- Zažila som tu skvelú skupinku, spoločenstvo, veľké prijatie a odporúčam to všetkým mladým. 
- Som vďačná za tieto púte a za každého človeka, ktorého som stretla a spoznala.
- Z tejto púte si odnášam veľa radosti a povzbudenia. Omša, prednáška, adorácia... boli slovami neopísateľné. 
- Som vďačný Bohu za toto miesto, čas, ľudí, s ktorými som mohol byť. 
- Vysoká je miesto, kde je Pán naozaj blízko. Bolo mi tu super a mám krásne náušnice s logom domčeka
- Zažila som tu prijatie. 
- Radosť dáva zmysel. 
- Neboj sa zveriť do rúk Boha. On ti naplánoval cestu životom, On sa postará. 
- Nech Božia láska a milosť nás sprevádza po všetky dni nášho života. 
- Človek, aj keď príde po dlhšom čase, cíti prijatie. Každý úsmev, objatie... to všetko tvorí dokonalý traktát DOMOVA. 
- Som vám vďačná za tieto púte, lebo mi menia život a obohacujú moje srdce. 
- Ďakujem všetkým za tieto akcie a púte. 
- Dobrovoľníctvo je super. 
- Vďaka za obetu s prípravou púte. 
- Ďakujem kňazom, že ste tu pre nás, pomáhate nám rásť vo viere, prežívať vieru naplno a ste pre nás veľkým povzbudením žiť čistú lásku. 
- Chcem slúžiť, chcem byť animátor, mám nové srdce, chcem tu pritiahnuť viac ľudí, lebo s Bohom je všetko možné. Chcem šíriť dobrú zvesť aby všetci mohli prežiť to krásne, čo my tu. 
- Ďakujem za skvelú púť. Je to veľmi naplňujúce a som rada, že nám takto cez Anku Boh ukazuje správny smer. 
- Ďakujem za Anku, za toto miesto. Ďakujem za hosťa o.JankaBuca, je skvelý. 
- Ďakujem, že som sa mohol dostať na takúto akciu, kde som spoznal nových ľudí a dostal sa o krôčik bližšie k Bohu. Ďakujem otcovi Jankovi za skvelé povzbudenie. 
- Je nádherné byť očistená od hriechov, ktoré ma trápili a bránili mi v slobode, v láske, v priateľstve, otvorenosti a úprimnosti. Boh naozaj robí veľké veci a my máme z toho radosťSmile

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo