Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Iné akcie   Víkend dobrovoľníkov  Spätná väzba

Spätná väzba z dobrovoľníckeho víkendu v roku 2017

1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie?

- Služba prináša radosť.

- Slúžime pre dobro iných, nie pre svoje ego.

- Radosť rastie rozdávaním.

- Aké silné je spoločenstvo v Pánovi.

- Dobrovoľníctvo je krásna vec, naplňa ma to radosťou.

- Láska je rozdávanie, láska je radostná, pokorná.

- Obeta naplňa vnútro pokojom.

- Uvedomil som si skutočnú hodnotu dobrovoľníctva.

- Treba byť pokorný, aj keď nie všetko je podľa mojich predstáv, treba to prijať s láskou.

- Život je dar a ľudia taktiež.

- Aké radostné, krásne je slúžiť.

- Aké veľmi požehnané je spoločenstvo dobrovoľníkov.

- Som šťastná, ked mám tu milosť byť dobrovoľníčkou.

- Dobrovoľníctvo je sila veľkého srdca človeka, z ktorého žiari láska, ochota pomáhať iným z vlastnej vôle.

- Modlitba má neskutočne veľkú silu.

- Človek nemôže existovať bez modlitby a bez Svätého Písma.

- Vždy sa môžeme zdokonaľovať v láske a snažiť sa pripodobniť Kristovi v láske k blížnym.

2. Aké impulzy do života si prijal?

- Viac si všímať potreby iných.

- Pozerať viac na druhých ako na seba.

- Odumierať sebe a dávať sa iným.

- Chcem sa učiť rozdávať radosť bez podmienok, vychádzať zo seba.

- Chcem viac vedieť prežívať radosť z dávania.

- Chcem vedieť pozerať na každého s láskou.

- Byť viac ochotná.

- Rozdávanie sa iným je jedna z najkrajších vecí, chcem v tom pokračovať.

- Byť obetavý neznamená to kvôli úžitku ale kvôli radosti druhých.

- Viac ďakovať za ľudí v mojom živote.

- Viac sa modliť a cez modlitbu prijať seba.

- Chcem rozdávať radosť službou pre druhých.

- Viac sa otvárať pre Božie veci.

3. Môj odkaz:

- Ďakujem za skvelý víkend, kde som sa odreagovala s priateľmi.

- Boli sme nádherné spoločenstvo – rodina v Kristovi.

- Je to veľké dielo a požehnané miesto.

- Ďakujem za Anku.

- Plnosť radostí závisí od toho, koľko sme obetaví.

- Pokračujte v tom, čo robíte, je to dobré dielo.

- Ďakujem za tento víkend, naozaj som sa obnovila.

- Ďakujem, že tu môžem rásť a slúžiť.

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo