Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť radosti   Spätné väzby  73.púť radosti

Spätná väzba zo 73.púti radosti

1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie?
- Dôležitosť toho, že Boh je predovšetkým Otec, ktorý je víťaz a má ma rád.
- Boh je naozaj mocný a koná vo všetkom do čoho ho pozveme.
- Boh je mocný, nič nie je nad Jeho sily.
- Boh ukazuje svoju moc aj v maličkostiach.
- Boh je mocný. S Jeho pomocou sa dá zvládnuť všetko, len ho treba prijať do svojho srdca a dovoliť mu to.
- Aj keď sa nevyriešia krízové situácie hneď, ak ich neodovzdáme hneď Bohu, tak to urobí lepšie ako chceme my.
- Nie je silný ten človek, ktorý má svaly, ale ten, ktorý má čisté srdce.
- Boh mi dodáva silu ísť ďalej, keď už nevládzem.
- Nikdy som sa nezamýšľala nad tým, v čom spočíva Božia moc a teraz viem, že je naozaj dobrý a jeho moc spočíva v láske.
- Žiť v spoločenstve s Bohom je niečo úžasné.
- Za akýchkoľvek okolností nie som nikdy sama, Boh je so mnou.
- V jednote s Bohom dokážem všetko, stačí keď mu to odovzdám.
- Boh koná v našich životoch, keď sa mu odovzdáme.
- Svoje slabosti, chyby a nedostatky a musím na sebe začať pracovať.
- Je potrebné čerpať, ale aj dávať.
- Nič nenaplní môj život tak, ako keď ho naplním Bohom.
- S Bohom v srdci môžem robiť veľké veci a slúžiť mu tak.
- Život je krásny dar.
- Ďakujem za svoju rodinu - uvedomujem si, aký dar som od Boha dostal.
- Služba dobrovoľníka je veľkým požehnaním.
- Moja služba je dôležitá.
- Nezištná láska k ľuďom v podobe služby mení srdce človeka.
- Komunikácia je základ každého vzťahu a treba na nej pracovať.
- Boh dokáže dať veľké milosti aj cez priateľov.
- Je tu silný prameň radosti.
- Boh miluje a koná zázraky.
- Modlitba je veľmi potrebná.
- Boh mení ľudí cez ľudí.
- Dobré ovocie dozrieva pomaly.
- Boh po čase oslobodzuje, keď sa mu odovzdáme.
- Uvedomila som si svoje slabosti.
- Moja najväčšia moc je ukrytá v Bohu, v jeho pokore a láske.
- Uvedomila som si, že existujú ľudia, ktorí majú oveľa horšie problémy a ja sa trápim nad zbytočnosťami a nevážim si to, čo mám.
- Je veľa ľudí, ktorí majú rovnaký problém ako ja a sa z neho dostali - mám nádej.
- Boh je mocný a viem, že všetko, čo ma čaká má On pod kontrolou.
- Ľudia, ktorí veria, to majú v živote jednoduchšie.
- Môžem byť šťastná za každých okolností.
- Uvedomil som si, že aj keď som slabý a hriešny človek, Boh predsa skrze mňa dáva dobro a lásku aj iným.
- Nie je dobré sa spoliehať na svoj rozum, ale je veľmi dobré vložiť všetko do Božích rúk, lebo On má s nami perfektné plány.
- Najväčšou mocou je láska.
- Skrze vieru môžem vidieť pôsobenie Božej moci.
- Modlitba vážne pomáha, priatelia sú tu stále pre nás.
- Boh sa môže dokonale prejaviť v mojej slabosti.
- Len život v Bohu je život úplný.
- Krásu duše, srdca a koľko veľa lásky sa dá rozdávať naokolo.
- Boh koná prirodzené veci nadprirodzenou silou.

2. Aké impulzy do života si prijal?
- Impulzy radosti a modlitby za svoj život.
- Lásku väčšiu, úprimnejšiu.
- Stráviť viac času s Bohom.
- Chcem veriť Bohu v každom čase.
- Vidím v mladých Boha.
- Potrebujem Boha viac vo svojom živote.
- Dostala som úžasný dar vo vzťahoch.
- Chcela by som viac počúvať Pána, byť s ním v samote, budovať s Ním živý vzťah.
- Chcela by som hľadať pravdu cez Boha, bojovať s Ním proti tomu, čo mi stojí v ceste k naplnenému životu.
- Lásku prijímať a rozdávať, priateľom či nepriateľom.
- Zmenil sa mi pohľad na rodinu, život...
- Upevnenie viery.
- Chcem milovať všetkých takých, akí sú.
- Zmenu v pohľade na čistotu.
- Chcem svoj vzťah žiť v čistote.
- Chcem sa viac modliť a dôverovať Bohu, odovzdávať mu všetky starosti a ďakovať aj za maličkosti.
- Chcem pozývať Boha do každej situácie, aby On konal svoje dielo vo mne.
- Byť otvorenejšia Jeho slovu.
- Chcela by som začať slúžiť druhým.
- Vytrvalosť vo viere, modlitbe.
- Chuť milovať.
- Chcela by som začať slúžiť a pomáhať druhým.
- Posunulo ma to vpred vo viere.
- Boh ma miluje takú, aká som.
- Musím si otvárať srdce - je to veľmi dlhý a ťažký proces ale viem, že On mi pomôže.
- Viac si veriť, že na to mám.
- „nakoplo" ma to.
- Cítim sa ako vymenená.
- Po dlhom čase som opäť šťastný.
- Chcem budovať zdravé vzťahy, pravé priateľstvá.
- Vedieť prijať ľudí takých, akí sú a prijať pravdu o sebe.
- Pochopila som, že sa mám tešiť z viery a byť radostnou.
- Chcem byť viac pokorný, viac radostný, otvorenejší.
- Šíriť vieru a lásku, slúžiť a pomáhať vo farnosti.
- Odhodlanosť kráčať proti prúdu.
- Nespoliehať sa len na seba.
- Prestať fajčiť, obmedziť alkohol, neriešiť vzťahy hádkami, ale rozhovorom.
- Milovať svojich nepriateľov.
- Nemyslieť len na seba.
- Zmena postoja k určitým veciam.
- Zmeniť správanie k súrodencom, byť k nim viac láskavý.
- Začala som si s Bohom budovať ešte silnejší vzťah.
- Viac dôverovať Bohu a Panne Márii.
- Viac prijímať ľudí takých, akí sú.
- Každý jeden deň sa chcem odovzdávať Bohu a pýtať sa ho aké je moje miesto v jeho pláne.
- Nechcem byť už taký egocentrický, chcem rozdávať radosť.
- Slzy sú darom.
- Chcem žiť pravú lásku.
- Byť viac otvorená novým veciam.
- Nebáť sa vstúpiť do niečoho nového.
- Božia moc mi pomôže s mojimi zlozvykmi.
- Viac veriť Bohu a nebáť sa ísť slúžiť.
- Byť vytrvalý v modlitbe.
- Učiť sa trpezlivosti.
- Viac radosti, menej strachu.
- Urobiť všetko, čo môžem a zvyšok urobí Boh.
- Budem sa snažiť byť nápomocná a rozdávať lásku a svedectvo pravdy.
- Zas a znova idem meniť svoj život.
- Chcem zlepšiť vzťahy v rodine.
- Chcem sa viac venovať osobnej modlitbe, viac pozývať Ježiša do svojho života a toho čo prežívam.
- Nemám sa báť byť sama sebou.
- Impulz svetla - odpustenia. Nechať sa usvedčiť Duchom Svätým, prehlásiť tých, ktorí mi ublížili za nevinných.
- Potrebujem tráviť viac času s Pánom a mala by som viac odpúšťať.
- Impulzy radosti. Viac sa radovať z maličkosti.
- Začať sa opäť pravidelne modliť.
- Zmenilo ma to úplne.

3. Môj odkaz:
- Nech je Boh vašou silou.
- Verte Pánovi, lebo je mocný a dokáže aj z nemožného urobiť možné.
- Nikdy nezabudni, že si milované Božie dieťa.
- Keď kráčaš s Bohom, tak všetko je ľahšie.
- Nesúď nikoho, pomáhaj každému a miluj.
- Buď pevný vo viere, hľadaj pravdu a pravda ťa vyslobodí.
- Domček je úžasné miesto, ktoré mení životy.
- Relikvie Jána Pavla II. má krásne prekvapili a som rád, že sa dostali k mladým.
- Povzbudzujem vás, pokračujte v tom aj ďalej. Veľa ľudí spozná Boha vďaka vašej službe. Vďaka vám.
- Ste moja druhá rodina.
- Je veľa mladých ľudí, ktorí tu spoznávajú skutočné hodnoty.
- Pokora je to podstatné.
- Úžasní ľudia, spoločenstvo, kňazi.
- Vďaka, že organizujete takéto púte.
- Ďakujem za tak úžasný čas.
- Ďakujem za zimomriavkové zážitky, keď sa ma On Mocný dotýkal...
- Ďakujem za spoločenstvo vytvorené na púti, za bližšie ukázanie Božej lásky ku mne.
- Počas svätej omše som pocítil nádherný Boží dotyk.
- Pri adorácii som cítila niečo silné a krásne. Adorácia znamená pre mňa veľmi veľa.
- Ďakujem za úžasnú sv. spoveď. No neviem komu sa mám poďakovaťSmile
- Ďakujem aj za skvelú prednášku.
- Dúfam, že púte, festivaly a všetky akcie budú meniť mladých k lepšiemu tak, ako zmenili mňa.
- Vysoká je mega miesto! Je to miesto, ktoré je oázou pokoja a spoločenstva dobrých ľudí v dnešnom uponáhľanom svete.
- Vďaka za to, že som tu mohla prežiť krásny čas.
- Bolo tu úžasne. Je to miesto prijatia a rodiny, kde sa stále s radosťou vraciam.
- Odchádzam povzbudená a šťastná. Odporúčam každému zažiť takú radosť a úsmev.
- Prednáška bola super.
- Ďakujem za svedectvá čistej lásky a vytrvalosti.
- Bola som tu už viackrát a stále je to tu iné. Viete prekvapiť. Ďakujem za požehnaný víkend.
- Je to to najlepšie miesto, kde som bola v poslednom čase.
- Bolo to naozaj jedinečné, krásne, plné jednoty a lásky.
- Na tomto mieste som sa prvýkrát cítila prijatá.
- Dobrovoľníctvo mení moje srdce.
- Ste skvelí a pokračujte v tom naďalej. Robíte svet lepším, krajším a radostnejším.
- Nabudúce vezmem aj zvyšok rodiny.
- Ďakujem Bohu za Anku, že skrze ňu sa tu takto môžeme stretávať a prehlbovať zmysel čistých vzťahov.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo