Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť rodín   25.púť rodín  Info pre dobrovoľníkov

Info pre dobrovoľníkov

Ak máš ochotné srdce i obetavého ducha, pozývame ťa do Domčeka zažiť spoločenstvo dobrovoľníkov, ktorí budú slúžiť na Púti rodín. Osobitnou časťou púti rodín je práve príprava vás dobrovoľníkov, aby pút prebehla v radosti zo služby, aby si aj ty odišiel naplnený radosťou a povzbudený, že si poslúžil rodinám.

Preto je tvoja účasť dôležitá už od piatka 7. júla. (Príchod je individuálny od 19:00 hod.) Pred každou púťou je potrebné osobne sa pripraviť na čas strávený s deťmi (s tými maličkými, škôlkármi, školopovinnými i tými tínedžerskými:-) ako aj nachystať hračky, hry, súťaže a aktivity.

Tešíme sa každému dobrovoľníkovi /níčke, ktorí ste sa rozhodli darovať svoj čas a svoje ruky do služby na púti rodín. "Veselého darcu Boh miluje." Zažiješ návrat do detských čias, keď si sa hral/a a tiež si budeš mať možnosť vyskúšať, aké to je starať sa o deti na púti rodín.

Program prípravy dobrovoľníkov pred 25. púťou rodín bude prebiehať v Domčeku v spolupráci s Inštitútom rodiny v Košiciach a s Centrom pre rodinu Kráľovnej pokoja Košice - Juh. 

piatok:

19:00 príchod a ubytovanie v domčeku (prosíme, prineste si vlastný spacák a prezúvky),
        registrácia, organizačné pokyny
20:00 svätá omša, putovanie k Anke, Impulz, hry, spoločenstvo
23:00 večierka

sobota:

07:30 Ranná modlitba
08:00 Raňajky
09:00 Špeciálna príprava animátorov 
12:00 Sv. omša
        Obed
        Poobedňajší program
        (príprava hračiek, lavičiek a stavanie stanov, príprava hier, súťaží, delenie do skupiniek
        podľa veku detí...)
        večera - skupinky, zdieľanie, zábavný večer
        adorácia - vyprosovanie požehnania pre púť rodín a pre službu
23:00 večierka

nedeľa:

07:30 Ranná modlitba
10:00 Svätá omša vo Vysokej nad Uhom
        Púť k hrobu spoločne s rodinami
        Presun do Pavloviec do školy
        Obed
        Popoludňajší program s deťmi
        Záver
18:30 Predpokladaný odchod domov

Program sa môže v priebehu meniť v závislosti od počtu dobrovoľníkov a počasia:-)

Príspevok pre dobrovoľníkov je dobrovoľný :-)

Prosíme zvážte svoje možnosti a prispejte tak, aby sme mohli pokryť aspoň náklady na stravu a energie...

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo