Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť rodín   26.púť rodín  Spätná väzba

Spätná väzba po 26.púti rodín

1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie?
- Vzájomné odpustenie je v manželstve ale aj pri výchove detí veľmi dôležité, prospešné a pre vzťah uzdravujúce.
- Potrebu viac pracovať na vzťahoch, na sebe.
- Dôležitosť zdieľania.
- Uvedomila som si, že sa akosi nevieme naštartovať na rozhovor.
- Žiadať o odpustenie a aj odpustiť, nenechávať len tak, že to prejde.
- Som zranená aj tým, čomu neprikladám dôraz a tým zraňujem aj manžela.
- Zabúdala som dávať priestor Bohu na zázraky v našom manželstve.
- Je požehnaním mať takú rodinu akú mám. Toto som vždy chcel a vďaka Bohu mám. Boh mi dal možnosť byť manželom a aj otcom. Mám skvelú manželku aj skvelo nezbedné deti
- Spoznal som ďalších úžasných ľudí.
- Chodíme si pre požehnanie od kňaza a aj nemožné sa stáva možným.
- Je to úžasné Božie dielo - púť rodín, púte pre mladých...
- Boh chce, aby sme mysleli pozitívne.
- Diabol chce zničiť našu jednotu.
- Dôležitosť súhry a jednoty v manželstve.
- Potrebné je udržiavať poriadok, režim v domácnosti.
- Rozprávať vzájomne o problémoch, nezľahčovať ich.
- Mám rada svojho manžela a je pre mňa výnimočný.
- Mám svoju manželku naozaj rád.
- Treba si svoje chyby uvedomiť a čím skôr učiniť nápravu.
- Mnohé veci beriem ako samozrejmé.
- Mám veľa toho čo naprávať a na čom pracovať.
- Odpúšťať každý deň, každý čas a každú chvíľku prežitú v manželstve ďakovať jeden za druhého.
- Aká dôležitá je spoločná modlitba manželov a jej úmysly.
- Boh je mocný a modlitba má veľkú silu.
- Som si uvedomila, že sa dajú odpúšťať aj veľmi dávne rany, len sa treba otvoriť komunikácii.
- Dôležitosť úplného úprimného odpúšťania.
- Ako otec a manžel mám rozdávať a odovzdávať lásku, ktorou nás nekonečne zahŕňa náš Nebeský Otec.
- Manželstvo je sviatosť v ktorej sa nemôžem v žiadnej situácii rozhodovať sama a konať podľa seba.
- Na vzťahu je potrebné neustále pracovať.
- Doriešiť zranenia z minulosti a preventívne riešiť problémy a zranenia „za tepla".
- Je dôležité riešiť veci zavčasu.
- Nahromadené, nevypovedané problémy vedú k zatrpknutiu, ku kamennému srdcu.
- Naozaj odpustiť znamená si to vyjasniť a už sa k tomu nikdy nevracať.
- Zraňujem nevedomky svojimi rečami - hlavne vtipmi.
- Som šťastný človek, mám perfektného manžela, môžem mu povedať všetko.
- Ak človek chce, zmena nastáva.
- Boh robí zázraky v každom živote, ak mu to dovolíme.
- Vďaka druhému dychu máme vždy nádej na nový život, ktorým je Boh v nás.

2. Aké impulzy do života si prijal?
- Veľa, veľa sa rozprávať aj o veciach, ktoré sú menej príjemné.
- Dokázať otvorene rozprávať o problémoch, starostiach a o všetkom čo nás v manželstve trápi a neuzatvárať sa do seba.
- Prehĺbiť vzájomnú komunikáciu medzi mnou a manželkou.
- Chcem častejšie komunikovať s manželkou.
- Neniesť tú ťarchu sám, ale s Pánom to ide veľmi ľahko.
- Byť trpezlivá pri deťoch, vychovávať aj prísne, ale s láskou.
- Naučiť sa odpúšťať a prosiť o odpustenie.
- Nevzdávať sa, nerezignovať.
- Túžbu modliť sa za svojho manžela, za jeho osobitosť, slabosti...
- Túžbu modliť sa spoločne so svojim manželom.
- Vytvárať priestor a pozývať aj manžela do komunikácie v pokojnej atmosfére.
- Byť pozornejší, vnímavejší a láskavejší hlavne k deťom.
- Zraňujem svojho manžela. Vinu som pripisovala len jemu a ja sa cítila vždy nevinne. Znižovala som autoritu môjho manžela pred deťmi. A preto chcem neupozorňovať ho pred deťmi a vrátiť mu autoritu.
- Byť viac ticho, keď manžel rozpráva.
- Ochotu zmeniť môj život, musím viacej chváliť svoju manželku.
- Ukončiť svoje hoby, ktoré mi robilo časté rozbroje s rodinou.
- Nájsť si čas na spoločné rozhovory - na pravidelné zdieľanie sa.
- Dopriať jeden druhému aj oddych aj duchovné načerpanie.
- Spoločne sa modliť za naše potreby, túžby, vytrvalo.
- Chcem stále pracovať na našom vzťahu, aby bol lepší.
- Pracovať a vychovávať s pokojom a láskou, mať pravidelný čas na modlitbu, vedieť si vyrozprávať veci.
- Snažiť sa vedieť porozumieť toho druhého.
- Nebudem tvrdohlavá.
- Nepresadzovať si svoje za každú cenu.
- Byť viac tolerantnejšia voči svojmu partnerovi a vedieť sa ospravedlniť.
- Byť viac otvorená voči svojmu manželovi.
- Odhodlanosť postupne prestrihávať pupočnú šnúru, ktorú mám s deťmi.
- Naučiť sa viac počúvať manželku a vnímať jej pocity, zranenia.
- Brať život menej emocionálne a viac racionálnejšie, nebrať manžela ako mladšieho brata.
- Viac sa modliť a dôverovať Bohu.
- Dôvera v Boha, On je vždy našou nádejou.
- Modliť sa o väčšiu pokoru.
- Nenechávať problémy vykvasiť.
- Hovoriť s deťmi tichšie.
- Kontrolovať splnenie pokynov.
- Viac odpúšťať a viacej slúžiť.
- Nanovo som načerpal silu do ďalšieho života.
- Viac praktizovať v živote Desatoro.

3. Môj odkaz:
- Ďakujem za tieto púte. Sú veľmi dôležité na ukázanie cesty, smeru, kam a ako kráčať s Pánom.
- Ďakujeme, modlíme sa za vás!
- Ďakujem za pomoc v „rozdúchaní" plamienku lásky.
- Nech Boh žehná tých, ktorí sa starajú o smerovanie rodín k Bohu.
- Vďaka za veľký počet animátorov, ktorí sa starali o naše deti a tiež za kňazov, ktorí spovedali počas svätej omše.
- Vďaka za obetovaný čas pre nás - rodiny. Verím, že raz aj naše deti budú slúžiť ďalším rodinám, deťom...
- Je úžasné, čo robíte. Je tu sila Božieho ducha.
- Nech Boh žehná a ochraňuje toto dielo lásky.
- Veľká vďaka za to, čo robíte pre nás a pre naše deti.
- Takéto stretnutia sú veľkou posilou pre vzťah manželov.
- Som rada, že sme sa mohli porozprávať ako pár, že tu bol na to priestor.
- Je fajn aj ako vydatá a mama vrátiť sa na toto miesto, kde som začínala svoju pubertu a poznávala lásku a základné piliere rodiny. Ďakujem.
- Podľa názvu to vyzeralo, že sa ma téma netýka, no opak je pravdou. Bolo to dobré.
- Ďakujem za svedectvo, ktoré sme od manželov Jackových počuli.
- Super prednáška manželov Jackových o dare odpustenia, ospravedlnenia, najmä dávnych zranení, ktoré sú príčinou vzájomných nezhôd v manželstve.
- Veľmi dobrá prednáška, skĺbená teória a skúsenosti.
- Dobre a detailne pripravená prednáška.
- Zver svojich blízkych, svoj život do Božích rúk a On sa postará.
- Vyprosujem potrebné milosti Domčeku i dobrovoľníkom. Veľká vďaka za toto veľké Božie dielo, ktoré konáte na Božiu slávu.

 

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo