Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť radosti   75.púť radosti  Príspevky

Príspevky

Účastnícky príspevok zahŕňa: 

 • strava (raňajky, obed, večera, raňajky)
 • režijné náklady - platba za prenájom školy, platba za energie (vody, plyn, elektrina)
 • nákupy potravín, hygienických potrieb (WC papier, tekuté mydlo, čistiace prostriedky...) veci potrebné k registrácii, materiály pre účastníkov (menovka, program...) materiály pre jednotlivé tímy fungujúce na púti...
 • prevozy techniky a ostatných vecí potrebných k púti (lavičky, pódium, liturgické veci...)
 • celkovú prípravu a zabezpečenie technického, materiálneho, personálneho a programového obsahu

Účastnícky príspevok sa uhrádza takouto formou:

 • záloha - platba na účet a 
 • doplatok pri registrácii v deň príchodu na púť. 

Príspevok  je:

 • 15 Eur (záloha na účet 10 Eur, pri registrácii 5 Eur) 
 • Ak sa rozhodnete prísť len na nejakú časť programu (napr. sv. omša, adorácia...) príspevok je dobrovoľný (prosíme, prihláste sa tiež vopred s uvedením v poznámke na kedy prídete)
 • Ak prídete neprihlásení alebo prihlásení po termíne príspevok je 15 + 5,-Eur

Možnosť využitia zľavy:

 • študujúci súrodenci 1Eur (na účet 10 Eur; pri registrácii 1 Eur) (nedá sa kombinovať s inými zľavami)
 • dobrovoľnícka zľava 13 Eur (ak si počas uplynulého roka 2016 - 2017 slúžil aspoň 3x na púti máš možnosť využiť túto zľavu, záloha na účet 10 Eur; pri registrácii 3 Eurá)
 • s kartou ZKSM 10% zľava
 • mimoriadny dišpenz  pre tých, ktorí potrebujú zľavu -  sa vybavuje cez o. Pavla alebo o. Matúša

Fond solidarity:

 • počas registrácie i počas celej akcie bude možné prispieť do fondu solidarity, aby sme mohli vykryť straty, keďže reálne náklady na účastníka činia viac ako 15,- Eur             
 • Štedrým darcom vyjadrujem úprimné Pán Boh zaplať!

Platbu zálohy je potrebné uhradiť do 6. októbra na účet Tatra banky SK52 1100 0000 0029 4304 5043 (POZOR ÚČET JE NOVÝ!!!) v poznámke uveďte: Príspevok na činnosť. (po prihlásení ti do niekoľkých dní príde spätný mail, ktorý bude obsahovať údaje pre platbu ako aj tvoj variab. symbol - bez tohto symbolu platbu neposielaj)

Doneste si k registrácii potvrdenie o platbe, najmä ak platíte poštovou poukážkou v posledných dňoch prihlásenia.

Prosíme vás, v žiadnom prípade neplaťte zálohu v týždni, v ktorom sa začína púť!!! 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo