Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť radosti   75.púť radosti  Spätná väzba

Spätná väzba po 75. púti radosti

1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie?

- Hodnotu svojho mena a tým aj viac hodnotu seba samej.

- Aké sú mená dôležité a ako nám môžu naši patróni v nebi pomáhať.

- Boh prišiel aby moje meno požehnal.

- Čo znamená Božie meno v mojom živote.

- Môj patrón oroduje za mňa, je mojím vzorom.

- Všetko je možné v mene Ježiša Krista.

- Každé meno je dar od Boha.

- Boh je láska a miluje ma.

- S Bohom všetko ide.

- Božiu prítomnosť v mojom živote.

- Na svete sú ešte stále ľudia s dobrým srdcom, ktorí veria v Boha.

- Každé meno je nádherné, výnimočné a nesie istý odkaz.

- Každé meno má v sebe ukryté tajomstvo.

- Božie meno sa má osláviť v mojom živote.

- Aké je dôležité žiť s Kristom a bez neho sa to nedá.

- Každý z nás je jedinečný a každý má tajomstvo svojho mena.

- Mám v nebi mocnú patrónku a to ako sa volám má veľký význam.

- Pochopila som, že moje krstné a výber môjho birmovného patróna nebola náhoda, stotožňujem sa so svojimi patrónmi a ďakujem im za príhovor.

- Boh nás má rád všetkých rovnako.

- Boh ma miluje takú, aká som.

- Každý z nás je vzácny.

- Boh je ten, ktorý uzdravuje.

- Najprv musím milovať Boha a On ma naučí milovať blížnych.

- Aké je dôležité vyslovovať meno druhého človeka s láskou a tak, ako to má rád.

- Svätý má v deň svojho sviatku väčšiu moc.

- Osobný kontakt s Ježišom v adorácii je dôležitý a potrebný ako soľ.

- Krása je všade okolo nás, lebo Boh je nádherný.

- Uvedomil som si, aká je dôležitá služba iným.

- Dobrovoľníctvo formuje charakter.

- Nič nie je viac ako láska.

- Treba sa naplno dávať tým, čo to potrebujú.

- Aké dôležité je spoločenstvo a tiež to, ako blízko môžu byť dobrí priatelia, Boží ľudia a ty o tom nevieš a stretávaš ich každý deň.

- Boh má stále inú cestu pre nás pripravenú, On sa len smeje na našich plánoch.

- Boh v mojom živote koná aj cez maličkosti.

 

2. Aké impulzy do života si prijal?

- Chcem vyslovovať mená ostatných s väčšou láskou.

- Budem si uvedomovať hodnotu svojho mena aj mena Božieho.

- Dať Božiemu menu takú úctu, akú si naozaj zasluhuje a skrze to prijať aj svoje meno.

- Ticho je dobrá vec. Viac času tráviť v tichu s Bohom.

- Mám byť vďačný za svoje meno a naučiť sa ho milovať.

- Na Boha netreba nikdy zabúdať a mal by mať najväčšie miesto v našom živote a v srdci.

- Odvahu nebáť sa otvoriť ľuďom, okoliu, Bohu...

- Prehodnotil som svoje rozhodnutia a zmenil som svoju predstavu.

- Nestresovať z vecí, ktoré nemôžem ovplyvniť.

- Viac sa zapájať do spoločenských aktivít.

- Viac si vážiť mená ľudí.

- Mám prijať svoje meno s láskou.

- Ako si dobre vybrať birmovné meno a modliť sa k svojim patrónom a svätým.

- Vidieť v každom človeku Boha.

- Byť spokojná so sebou.

- Som vďačná za to, čo som dostala a nemám sa ľutovať.

- Robiť veci s väčšou láskou.

- Vedieť sa viac obetovať.

- Vnímať čistotu ľudí.

- Noví priatelia, povzbudenie prostredníctvom púte do ďalšieho putovania.

- Som lenivá a musím sa naučiť viac sa obetovať pre druhých, s väčšou láskou, nemyslieť na seba.

- Uvedomila som si, že sa už svojej duši a svojmu vnútru nevenujem tak ako kedysi, chcem to zmeniť.

- Je načase zmeniť niečo v živote.

- Odovzdala som Bohu situáciu vzťahov.

- Modliť sa, prosiť o Ankin príhovor.

- Prijala som veľa vnútornej sily.

- Novú duchovnú energiu

- Dnes som opustila svoje minulé hriechy, stávam sa novým človekom, prežila som silu odpustenia a silu modlitby.

- Obrovskú milosť a lásku.

- Povzbudenie zo skupinky.

- Odpustenie, pokoru, dôveru.

- Čistý život.

- Posila v čistote.

- Chcem byť čistý ako Anka.

- Vyslovovať mená s láskou a nie nenávisťou.

- Uvedomovať si Boha a zvlášť keď mi je zlé, že ma volá po mene.

- Zamilovať sa do Ježiša.

- Modliť sa pravidelne.

- Mám sa viac modliť k svojmu patrónovi.

- Dobre sa mi plače v adoračnej miestnosti.

- Vnímam inak svoje meno.

- Verím, že som sa zbavila závislosti na nejakých hriechoch.

- Chcem viac slúžiť Bohu.

- Potrebujem nechať Boha plne pôsobiť v mojom živote.

- Mám v sebe túžbu hlbšie si vryť Ježišovo meno do srdca.

- Život sa úplne mení od základu.

- Úcta k rodičom a k Bohu.

- Viac lásky k súrodencom.

- Viac tvoriť spoločenstvo.

- viac čítať Bibliu.

- Odvahu ísť vpred.

- Posilnenie mojej viery.

- Lásku okolitých ľudí.

- Opäť radosť a odhodlanie do života.

- Nebáť sa evanjelizovať a byť odvážna.

- Pocítila som lásku k svojim rodičom.

- Pochopila som, že nemám byť závislá na ľuďoch, ale na Bohu. Som Jeho chrám a vložil do mňa kúsok seba.

- Prijala som svoje meno s láskou.

- Už nechcem bojovať so svojim menom a nepotrebujem už „cool" prezývky.

- Zažila som silu a krásu spoločenstva.

- Netreba si škodiť na zdraví pre frajerinu.

- Snažiť sa byť viac zodpovedným, správnym a rozhodným mužom.

- Modliť sa za svojho budúceho priateľa, neflákať to, modliť sa pravidelne.

- Mal by som byť otvorený pre dobrovoľníctvo a pre rôzne služby, hlavne tie, do ktorých ma Boh volá.

 

3. Môj odkaz:

- Ak by chcel niekto zmeniť chod svojho života alebo ak sa práve niekto zamýšľa nad životnými otázkami, tak toto je miesto, kde by mal prísť.

- Vďaka všetkým čo mi umožnili byť súčasťou tejto púte.

- Nech slnko svieti, kde si ty!

- Obeta zväčšuje lásku.

- vymeň svoj strach za vieru. Ak veríš, Bohu je všetko možné.

- Vydávaj svedectvo, je to dôležité pre svet.

- Miluj svoje meno, lebo ti ho vybral Boh s rodičmi a nesie v sebe úžasnú cestu a príbeh. Maj sa rád a usmievaj saJ

- Odporúčam každému tu prísť. Zažije to pokoj, radosť, prijatie v tomto úžasnom spoločenstve. Prajem každému, aby tu načerpal veľa duchovného a pochopil, že je Bohom milovaný.

- Spoločenstvo v ktorom nie je Boh nie je pravým spoločenstvom.

- On je verný Boh, zachováva sľuby ktoré dal.

- Ďalší krásny víkend, vďaka za Anku, za toto miesto, kňazov, dobrovoľníkov a Bohu za požehnanie.

- Sme jedna veľká rodina.

- Vďaka za čarovný víkend a mnoho úžasných nových ľudí.

- Vzťah je to, čo mení človeka.

- Darovať sa úplne celá pre druhých, lebo keď sú šťastní druhí z toho, že im venujem svoj čas, úsmev, srdce, tak som šťastná aj ja a moje srdce plesá.

- Slúžte na pútiach. Boh požehnáva, vidí naše prosby, pozýva nás do vecí, ktoré zvládneme.

- Nový začiatok začína už dnes.
- Trpezlivosť je veľmi dôležitá, lebo On má dokonale načasovanie.

- Sám by som neprišiel, zrichtovali ma spolužiačky a neľutujemJ

- Som tu druhýkrát a cítim sa tu ako domaJ

- Zažila som úžasný čas v Božej prítomnosti a spoločenstve mladých ľudí, ktorí žijú pre Boha.

- Keď kňaz dvíha Božie telo, je to znak neba. Pohľad upieram hore. Keď pozriem dole, vidím obraz neba v kráse ľudí.

- Nikdy neposudzuj ľudí podľa zovňajšku, ale snaž sa byť pre každého darom.

- Koľko manželstiev vzišlo z mladých, ktorí tu slúžili.

- Ďakujem Domček, že si!

- Páčilo sa mi tu, fajn ľudia, krásne svedectvá.

- Ďakujem za super spoločenstvo, za super skupinku, atmosféru...

- Je to veľké dielo, tak nech rastie naďalej.

- Je to úžasná akcia, pokračujte v tom.

- Robte ďalej to, čo robíte. Je to fakt paráda pre nás všetkých.

- Cez vás Boh robí zázraky. Verím, že bude aj naďalej.

- Teším sa na ďalšiu akciu, ktorá bude v Domčeku. Je to super miesto, aj vďaka Anke.

- Som tu tretíkrát a vždy sa teším na púť a odchádzam posilnená.

- Domček mi pomohol uvedomiť si, že pred problémami sa nedá utiecť, ale treba do toho vstúpiť a riešiť ich. Bola som smutná, no vy mi pomáhate žiť v radosti. Zažívam tu pocit prijatia a spoločenstvo.

- Mám rada toto miesto.

- Dobrovoľníctvo je super, kňazi sú super a najlepší a vďaka im za spovede.

- Cítim sa vďačná a požehnaná. Ďakujem za super animátorov a za ochotu dobrovoľníkov.

- Pevne sa modlím za to, aby vyhlásili Anku za blahoslavenú, pretože by som si ju chcela dať ako birmovnú patrónku. Verím, že jej blahorečenie bude čoskoro.

- Vďaka za obetavých kňazov a tímakov Domčeka. Nech vám Duch Svätý pošle do tímu chlapcov tímakov!

- Skvelí upratovací tím a tiež moderátori a ich svedectvo.

- Recitovanie básne chlapcov bolo super.

- Adorka bola mega.

- Prvýkrát som tu ako dobrovoľníčka a bála som sa toho. Ale prišla som na to, že som si ešte viac užila púť ako účastník.

- Mám rád toto miesto a všetkých ľudí, čo tam sú a čo tam chodia. 

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo