Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Domček   Info  Tím Domčeka

TÍM DOMČEKA

Keďže je aktivít, ktoré organizuje Dom Anky Kolesárovej v priebehu roka veľa a tí, čo ich organizujú sú všetci dobrovoľníci (bez nároku na finančnú odmenu) a väčšina z nich sú študujúci na vysokých školách, bolo potrebné, aby niektorí zastrešovali aktivity  aj v čase školského roka. Tak vznikla myšlienka zložiť tím ľudí, ktorí budú ochotní "zasvätiť" svoj čas a energiu tomuto dielu. TÍMaci - mladí spolupracovníci kňazov, ktorí im pomáhajú pri organizovaní aktivít a zároveň sa starajú o Domček, o veci z pútí.

Ciele spoločenstva v Domčeku:

 1. vnútorné:  modlitba, duchovná rodina, vzájomné budovanie - osobný rast, formácia, ORA ET LABORA, otvorená komunikácia, úcta a dôvera.
 2. vonkajšie: byť tvorivým jadrom, hlavou, srdcom a rukami Domčeka, komunikovať o problémoch - riešiť ich a preberať za ne zodpovednosť, informovať o Anke a o všetkých aktivitách, technicky a personálne zabezpečiť chod Domčeka a aktivity v ňom, byť oporou kňazovi pre jeho poslanie a byť oporou pre diecézu.

Ľudia, ktorí slúžia v Domčeku - zamestnaní:

 • Mgr. Pavol Hudák - kňaz - Rektor Domu Anky Kolesárovej - od 1. septembra 2007
 • Mgr. Matúš Reiner - kňaz - vicerektor Domu Anky Kolesárovej - od 1. júla 2015
 • Mgr. Mária Aľušíková - od 1. októbra 2008 - 1. marca 2010 ako dobrovoľníčka                                              - od 1. marca 2010 ako zamestnanec ABÚ Košice, kancelária Domčeka 
                    - od 1. januára 2017 kancelária Domčeka v Košiciach 

Tímaci v Domčeku:

 • Ing. Veronika Bučkuliaková - od 1. marca 2017
 • Bc. Veronika Andrejková - od 15. júna 2017

Ľudia, ktorí slúžili a žili v Domčeku ako TÍMACI:

 • Peter Oravec (2004 - 2006)
 • Ing. Lucia Augustínová (pol roka 2006)
 • Ing. Helena Vargová (pol roka 2006)
 • Marcel Kolesár (6 týždňov nov. - dec. 2005)
 • Mgr. Margita Skvašíková - (20. september - 17. júl 2009)
 • Ing. Stanislava Eliášová - (20. september - 24. júl 2009)
 • Mgr. Mária Aľušíková - (1. október 2008 - 1. marec 2010)
 • Tomáš Budiš - (3. máj - 6. jún 2009)
 • Miloš Šmida - (1. január - 6. jún 2009)
 • Ing. Roman Kušnír - (6. jún 2009 - 1. október 2009) a                                                                         (1. marec 2013 - 15. september 2013)
 • Ing. Anna Kadlecová - (1. október 2009 - 20. jún 2010)
 • Miroslav Novák (27. február - 27. marec 2009)
 • Mgr. Jarmila Palanská - (6. marec 2009 - 18. august 2010)
 • Bc. Viktória Surňáková - (9. júl 2010 - 1. september 2010)
 • Štefan Hodničák - (16. september 2010 - 11. apríl 2011)
 • Mgr. Zuzana Oravcová - (1. september 2010 - 31. júl 2011)
 • Radovan Gelušiak - (16. máj - 24. júl 2011)
 • Bc. Monika Kasáková - (7. jún  - 8. september 2011)
 • Anna Zámečníková - (4. október - 31. október 2011)
 • Alena Kuličová - (4. október - 22. november 2011)
 • František Štieber - (4. október - 22. november 2011)
 • Peter Mikolaj - (8. júl - 22. november 2011)
 • Ing. Mária Janolková - (16. november 2010 - 16. máj 2012)
 • Mgr. Marek Uličný - kňaz - Vicerektor (1. júl 2009 - 1. júl 2012)
 • Mgr. Matúš Fuchs - kňaz - Vicerektor (1. január 2012 - 1. august 2012)
 • Mgr. Anna Pavuková - (4. október 2011 - 1. september 2012)
 • Mgr. Katarína Tuhovčáková - (4. október 2011 - 1. marec 2013)
 • Lucia Černigová - (1. september 2012 - 30. máj 2013)
 • Ján Čalfa - (7. apríl 2012 - 1. marec 2014)
 • Mgr. Zuzana Kočišová - (27. október 2013 - 17. júl 2014)
 • Ing. Daniel Zámečník - (7. júl 2013 - 28. august 2014)
 • Mgr. Mária Urbanová - (4. október 2011 - 29. september 2014)
 • Ľubomír Pempek - (7. januára 2013 - 29. september 2014)
 • Mgr. Ľuboš Laškoty - kňaz - Vicerektor Domu Anky Kolesárovej -(1. júl 2012 - 1. júl 2015)
 • Gorazd Štieber - (12. apríl 2015 - 17.september 2015)
 • Ján Kulič - (2. november 2015 - 2. február 2016)
 • Mária Martonová - (12. apríl 2015 - 15. jún 2016)
 • Mgr. Miroslava Psárová - (1. októbra 2015 - 31. august 2016)
 • Peter Sádovský - (16. február 2016 - 26. marec 2017)

Modlíme sa za nových tímakov!!!  Ak cítiš, že ťa Boh volá do tejto služby, kontaktuj o. Matúša (marko.aquila@gmail.com) alebo 0902409155 Čím skôr, tým lepšie:-)

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo