Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť zrelosti   Spätné väzby  19.púť zrelosti

Spätné väzby po 19.púti zrelosti 

1. Čo si si uvedomil/a počas tejto akcie?

- Som vďačná za všetky vzťahy a známosti, ktoré som stretla na tomto mieste. Je to pre mňa obohatením.

- Láska je dôležitá v mojom živote, dáva mi silu kráčať vpred.

- Dôležitý je motív nášho konania – láska.

- Boh vie, čo potrebujeme a zvládneme.

- Boh nás nekonečne miluje.

- Netreba hľadieť do minulosti, netrápiť sa nad budúcnosťou, ale žiť pre prítomnosť.

- Milujúci Boh odpúšťa a očisťuje.

- Som povzbudená hlavne svedectvami – pani Ocilkovej, otca rodiny Juraja ale aj kňazov – je vidieť, že naozaj žijú tým, čo hlásajú – realitu lásky.

- Som tiež onko pacient, s rakovinou bojujem už vyše roka. Vďaka za svedectvá – povzbudilo ma to veľmi...

- Povzbudenie vo viere, radosti, nádeji, láske cez veľmi hlboké svedectvá.

- Aké je výborné sa tu stretávať, človek sa stretne a zoznámi s mnohými ľuďmi a môže vybudovať nové vzťahy. Vzťahy sú naozaj veľmi dôležité – budovanie spoločenstva lásky.

- Boh pomáha, aj keď my už nevládzeme.

- Všetko musí byť motivované láskou.

- Boh ma naozaj miluje a prijíma ma takého aký som a to mi dáva slobodu.

- Bez Boha nič nezmôžem.

- Odpúšťať oslobodzuje.

- Každej žene patrí úcta, naša láska, že im môžeme odovzdávať pravdu o nich - že sú vzácne.

- Nesme svetlo, ktoré v nás Boh zažína.

- Boh je skutočný, veľký, všemocný.

- Uvedomil som si, že som mnohým ľuďom neodpustil a je na čase tak urobiť.

- Nie som sám s podobnými problémami.

- Láska rozdávaním rastie.

- Svedectvá boli pre mňa veľmi silné. Budem rozmýšľať nad zázrakmi, ktoré Boh vykonal – niekoho zachránil, niekoho požehnal svojim pokojom. Cítil som sa tu skvele.

- Púť mi otvorila oči skrze úžasné a silné svedectvá.

- Pán má svoj čas a spôsob ako a kedy sa dotýka môjho srdca.

- Veľmi dôležité je odpúšťať sebe a ľuďom, ktorí ma zranili, byť otvorený, priniesť svoje ťažkosti a rany Ježišovi, On ich uzdraví.

- Aké je dobré odpustiť aj tým, ktorí o to ešte nepožiadali.

- Sú ľudia, ktorí chcú žiť opravdivo.

- Pravý pokoj príde, ak odpustím.

- Prijal som veľa radosti, ktorú chcem ďalej rozdávať.

- Odpustenie je veľký Boží dar.

- Aká veľká je sila modlitby, aké je potrebné odpúšťať a aké dôsledky môže priniesť neodpustenie.

- Modlitba naozaj funguje a je to silný nástroj.

- Smrť je veľkým víťazstvom.

- Odpustenie je nádherné, oslobodzujúce. Boh mi dáva neskutočne veľké veci za posledné obdobie. Žasnem!

- Odpustenie dáva slobodu.

- Potvrdili sa mi myšlienky o odpustení a láske, ktoré som v poslednej dobe nosila vo svojom srdci.

- Odpustenie je potrebné a odpustiť sa dá, ak človek miluje.

- Odpustenie je každodenné rozhodnutie.

- Odpúšťať treba aj nahlas, odpustenie treba opakovať.

- Boh koná veľké zázraky.

- Máme sa každý deň otvoriť Božej láske a nie len čakať na „dobré dni“. Boh je tu stále a čaká kedy sa mu otvoríme.

- Pán má s nami veľký plán a používa si nás na budovanie nebeského kráľovstva.

- Aké je dôležité spoločenstvo mladých.

- Dobrý príklad starších tejto akcie neskutočne formuje J

- Je dôležité mať odvahu a stáť si za svojimi názormi a hodnotami. 

- Spoločenstvo je super.

- Žiť čistý vzťah je úžasné a čakať sa oplatí.

- Pre Boha nič nie je nemožné.

- Boh koná v životoch ľudí, stačí sa mu otvoriť a On koná – uzdravuje, oslobodzuje, volá do služby...úžas.

- Láska bolí.

- Ak idem s Bohom, Boh požehná obidve rozhodnutia – kňazstvo, rodina.

- Málo sa úprimne radujem a odovzdávam lásku, pokoj v ťažkých dňoch. Svedectvami povzbudený vidím, že sa to úplným odovzdaním do Božej vôle dá.

- Uvedomila som si, že mám úžasných priateľov.

- Priateľstvo je obrovský nezaslúžený dar od Boha.

- Každý človek dostáva kríž, ktorý nielenže nesie ale aj potrebuje.

- Povolanie je nezaslúžený dar od Boha.  

- Prítomnosť je dar.

- Kto miluje, ten trpí. A kto trpí pre lásku, naozaj miluje.

- Uvedomila som si koľko toho som dostala nezaslúžene a koľko som dlžná – ako veľa len prijímam a málo slúžim.

- Byť dobrovoľníkom nie je len mojim darom pre bratov a sestry, ale aj Božím darom pre mňa.

 

2. Aké impulzy do života si prijal/a?

- Stále milovať a odpúšťať, žiť s Ježišom v každej chvíli.

- Chcem slúžiť a byť tu pre druhých.

- Odpusť, ďakujem, prosím – toto praktizovať.

- Všetko, čo robím, chcem robiť s láskou.

- Chcem byť bojovník.

- Niekedy je ťažké odpustiť. Ale ak odpustíš, posúva ťa to ďalej v živote. Som otvorená prijať od Pána všetko, čo mi ponúka.

- Dôležité je byť v spoločenstve a žiť živú vieru.

- Chcem viac pracovať na svojej viere a nezatváral sa do seba.

- Nemám sa báť nových výziev.

- Treba sa stále posúvať ďalej a neostávať stáť na jednom mieste. Urobiť hrubú čiaru a odpustiť.

- Vždy, keď sem prídem, Boh mi poprehadzuje všetkoJ Mocne tu pôsobí.

- Túžba po utrpení z lásky je cestou k svätosti. Vďaka za ňu.

- Netreba pozerať na negatívne vlastnosti, ale pozerať na pozitívne, tešiť sa zo všetkého, z každej maličkosti, ktorú Boh pre mňa urobil, robí.

- Byť verný svojim rozhodnutiam, predsavzatiam.

- Odpustenie – rozhodnutie, zrelosť.

- Celková zmena života.

- Chcem budovať dôverný vzťah s Bohom a za každú cenu kráčať jeho cestou a on nás naozaj nenechá tápať životom.

- Obrátenie márnotratnej dcéry k láskavému a čakajúcemu Otcovi. Nový začiatok, štart.

- Chcem byť citlivejší k druhým, aj iní ľudia majú problémy ako ja.

- Chcem byť viac úctivý k ženám.

- Dôverovať Bohu a odovzdať mu všetko.

- Mať oheň v srdci, robiť veci s láskou

- Prijal som viac radosti, spoločného zdieľania, nové priateľstvá a aj oddych.

- Chcem odpúšťať (odPustiť, vypúšťať z hlavy túžbu po pomste, zamĺknutosť, uzatváranie sa...)

- Odpustiť neznamená zabudnúť, ale ešte viac milovať.

- Chcem viac bojovať za pravdu a ohlasovať evanjelium.

- Chcem viac milovať všetkých ľudí okolo seba.

- Nádej do budúcnosti.

- Zmena je stále možná a treba vstať a vykročiť stále odznova.

- Chcem vydržať v čistom vzťahu až do svadby a svoj život postaviť na Bohu.

- Chcem sa naučiť umierať sebe. Vykročiť zo zóny komfortu, byť aktívnym Božím nástrojom, nebáť sa povedať Bohu „áno“ s dôverou.

- Netreba sa báť urobiť kroky vo svojom živote, odpustiť a nanovo milovať.

- Snažiť sa byť lepším.

- Rozhodnúť sa, nezostávať zvieraný strachom.

- Urobil som hrubú čiaru za svojim hriešnym životom.

- Chcem začať žiť ozaj s Ježišom, dať Boha na prvé miesto vo svojom živote.

- Viac sa modliť.

- Chcem žiť naplno s Bohom.

- Všetko treba robiť z lásky nie z povinnosti.

- Nič nedržať v sebe ale odpustiť.

- Odpustenie sebe zo zranenia z hriechu.

- Žiť prítomnosť v prítomnosti Božej, v dôvere, v láske.

- Oslobodiť sa od pút, ktoré zväzujú neodpustením a berú radosť.

- Vždy!!! Veriť Bohu, že miluje a vie, čo robí. Je osobný Boh.

- Nebáť sa života.

- Prijala  a spracovala som zranenia v živote.

- Chcem viac darovať lásku.

- Pokoj, povzbudenie vo viere, duchovný oddych.

- Žiť čistotu vo vzťahu.

- Musím viac pracovať na vzťahoch.

- Rozhodla som sa pre sebaobetovanie a pre dobrovoľníctvo.

- Smrť nie je koniec, je to začiatok a nemusím sa ničoho báť.

 

3. Môj odkaz:

- Ďakujem vám za prijatie.

- Žite svoj život naplno a darujte ho pre druhých, ktorých vám Boh zveril.

- Vďaka za prednášku, bolo fajn počuť o veciach, o ktorých sa veľa hovorí, ale málo sa mi chce hlbšie o nich študovať. Som vďačný, že niekto prišiel a tak v skratke všetko vysvetlil.

- Robíte z hriešnikov svätých! Chvála Bohu za vás a za toto dielo. Som s vamiJ za posledný rok som tu našiel svoje povolanie. Už je to v rukách OtcaJ  

- Ďakujem zvlášť za o.Pavla a o.Matúša – ich život je nesmierne svedectvo o Kristovi, že On jediný je pravý Boh.

- Ďakujem za vydarenú akciu.

- Som rád, že som tu mohol byť.

- Hľa, pozrite ako sa milujú, podľa toho spoznáš pravých kresťanov.

- Pokračujte v tom, čo robíte a dúfam, že budem mať príležitosť raz prispieť svojim málom k tomuto krásnemu dielu.

- Vďaka, presne toto potrebujeme.

- To čo robíte pre mladých si veľmi ceníme.

- Ďakujem za úžasnú adoráciu a príjemné prostredie, kde Boh mohol konať aj v mojom živote. 

- Veľmi kvalitné prednášky – pani Ocilková a Juraj o Monike. Držím palce v udržiavaní takejto úrovne púte.

- Ďakujem za kvalitný čas, za svedectvá, za recitál Poetike muzike, za vás!

- Úžasná púť, veľmi dobré kvalitné svedectvá.

- Som veľmi rada, že som mohla prežiť požehnaný čas, odnášam si odtiaľ vnútorný pokoj, slobodu, veľa som tu načerpala.

- Bolo mi super. Je to požehnané miesto. Nech vás Boh obdarúva potrebnými milosťami.

- Bolo to veľmi obohacujúce, také prirodzené skupinky, prednáška, svedectvá, stretnutie so „životom“ v pravde a kráse.  

- Ženy kráčajte nohami na zemi a s hlavou v oblakoch – pri PánoviJ

- Bola to veľmi silná a plodná púť. Veľmi ma obohatila prednáška pani Ocilkovej a veľmi dobrá kázeň otca Urbana.

- Buďte aj naďalej dobrými pastiermi a láskou si chráňte svoje stádo.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo