Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť zrelosti   Spätné väzby  18.púť zrelosti

Spätná väzba, téme: Rovnocennosť v láske

1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie?

- Rovnocennosťou v láske je treba začať doma urovnaním vzťahov k rodičom a súrodencom. 
- Láska je nádherná!
- Uvedomil som si čo nie je v poriadku v mojom živote. 
- Živá viera sa dá žiť aj vo svete plnom nepokoja, lebo Boh je s nami. 
- Uvedomila som si ten úžasný dar čistej lásky, ktorý mi Pán daroval. Bolo úžasné, že aj keď sme s priateľom neboli v jednej skupinke, cítila som neuveriteľnú blízkosť a slobodu. Som šťastná, že sme tu mohli byť spolu. 
- Hnev, neodpustenie ubližuje predovšetkým mne samej. 
- Odpustenie je veľmi dôležité a kým sme ľuďmi na tejto zemi, budeme si musieť odpúšťať ak chceme žiť.
- Ak chcem normálneho muža, mala by som mať normálne hodnoty. 
- Pán je Pánom v každej situácii. 
- Božia láska je krásna!
- Boh ma miluje aj keď znova a znova padám. 
- Život s Bohom je úžasné tajomstvo, ktoré stojí za to objavovať. 
- Je dôležité budovať vzťahy v rodine a prenáša sa to aj do priateľských vzťahov. 
- Existujú mladí kresťania s pravými hodnotami. 
- Aké sú dôležité stretnutia duchovného charakteru v rovnakej vekovej kategórii. 
- Ľudia, ktorí chcú naozaj žiť život s Ježišom existujú!
- Boh naozaj pôsobí v životoch ľudí. 
- Získal som nový pohľad na Jozefov postoj. 
- Súrodenci sú dar, lebo nás učia žiť v láske. 
- Som milované Božie dieťa. 
- Mám slabú, neživú vieru a je čas to zmeniť. 
- Je veľa ľudí, ktorí žijú v čistote srdca a tela a je to normálne a aj ja nie som zvláštna ale normálna. 
- Láska Boha je nekončiaca, obnovujúca a lieči. 
- Láska vyžaduje veľa sebaobetovania a keď mi na niekom záleží, môžem mu to prejaviť bez toho, žeby som čakal, že on to urobí prvý. 
- Rovnocennosť v láske je síce ťažká, ale krásna. 
- Môžem byť vďačný Bohu za mnohé v mojom živote. 
- Dar priateľstva, ktorý mi dáva toto miesto je tak vzácny, sú to priateľstvá na celý život. 
- Stále existujú dobrí ľudia s čistými srdcami a pravou vierou v Boha, ochotne pomáhajú, vypočujú, obetujú sa...
- Aké dôležité sú dobre vzťahy v rodine, ako ich udržiavať, čomu sa vyvarovať, ako postupovať ak sa nejakým nedorozumením narušia, rozbijú. 
- Posilnilo ma to vo vedomí, že Boh ma skutočne miluje takú, aká som, aj keď mnohokrát aj ja sama nemám trpezlivosť so sebou. 
- Vďačnosť za všetko, čo mi Boh dal a že On je milosrdný. 
- Neodsudzujme ľudí podľa vzhľadu, o veľa sa tým môžeme ochudobniť. 
- Kňaz zjavuje Boha, jeho lásku. 
- Uvedomila som si nerovnosť lásky, ak som sa bála chudoby, pohŕdala som chudobnými. 
- Môžem sa odovzdať Bohu a on mi pomôže zmeniť súrodenecké vzťahy, začínať od seba, nevyčítať, dať hodnotu každému človeku.


2. Aké impulzy do života si prijal?
- Chcem pracovať na dobrých súrodeneckých vzťahoch.
- Chcem prijímať Božiu vôľu aj keď je iná ako moja.
- Brať hnev ako súčasť života, vedieť ho však správne usmerniť. 
- Odpustila som sebe, odpútala sa od minulosti, ktorá ma zväzovala. 
- Posnažiť sa viac sa zdieľať v skupinke. 
- Chcem sa učiť prekonávať ješitnosť, hnev a ísť sa ospravedlniť, viac počúvať iných. 
- Nikdy to s nikým vo vzťahu nevzdávať. Keď to inak nepôjde, tak sa „aspoň" modliť. Na vzťahu treba vždy pracovať. 
- Chcem nechať konať Boha a nespoliehať sa na vlastné sily. 
- Naďalej žiť v pravde a robiť správne veci. 
- Budem sa snažiť hľadať v každom človeku to dobré, zbavovať sa zbytočných predsudkov, ktoré mi bránia vidieť krásu každého človeka. 
- Novú silu byť pri Bohu a znovu môžem spievať
- Neposudzovať ľudí aj keď sú mi nesympatickí, povzbudzovať smutných milým slovom a úsmevom. 
- Pokoj, vyrovnanosť a viac pokory do novej služby. 
- Upraviť svoje „normy" pri hľadaní manželky. Skôr meniť seba ako ju. 
- Začať nanovo aj s rannou modlitbou. 
- Nesmiem zotrvať v neodpustení, ale vždy odpustiť. 
- Chcem sa začať viac modliť za svojich súrodencov, aby medzi nami nebola taká priepasť a celkovo vyriešiť vzťahy v rodine. 
- Oživiť svoju vieru.
- Nepodceňovať iných ľudí, prijímať všetkých s porozumením a s láskou. 
- Viac odovzdávať všetko do Božích rúk. 
- Viac sa modliť za všetko, čo mi Boh posiela do cesty. 
- Pokúšať sa stále o odpúšťanie. 
- Odpustiť všetky nerovnocennosti, ktoré som zažívala. Nebude to jednoduché, ale aj vďaka pútiam sa tento proces naštartoval už skôr. Terajšia púť je povzbudením vytrvať. 
- Šírka kritérií budúcej partnerky - nájsť najprv v sebe „normálneho chlapa" a potom bude možné utvoriť vzťah s „normálnou ženou". Musím zmeniť normu. 
- Byť trpezlivá a kreatívna. 
- Bojovať s hriechom oveľa viac. 
- Nepodceňovať sa a byť odvážna vo veciach, ktoré sa zdajú byť neprekonateľné. 
- Využívať kreativitu, ktorú mi Pán dal. 
- Sme si rovnocenní v láske a už len vypočutie toho druhého má veľkú cenu. 
- Rozhodovať sa viac srdcom a nie na základe toho, čo vidíme. 
- Zameriavať sa u druhých len na ich dobré vlastnosti, hľadať v nich dobro, neohovárať!
- Začať rozvíjať nerozvinuté talenty. 
- Byť aktívna v budovaní vzťahov s blížnymi. 
- Chcem dávať viac zo seba, nájsť si viac času pre sestru. 
- Obmedziť FB, mobil, internet, ktoré spôsobujú deštrukciu vzťahov. 
- Potrebujem obrátenie, žiť slobodne, viac dôverovať Bohu.

3. Môj odkaz: 
- Som tu už 5x a zbožňujem to tu. Je to miesto pokoja, radosti a nového začiatku. Malé nebo na zemi!
- Bola to veľmi pekná púť, ďakujem!
- Vďaka, bolo tu super a nabila som si opäť duchovné baterky. 
- „Mladí sú soľou zeme" sv. Ján Pavol II. 
- Ďakujem za možnosť byť tu s vami a pocítiť Božiu lásku. 
- Ďakujem, Boh si vás používa, aby ste menili aj svojou činnosťou atmosféru našich životov - ste Božie nástroje. 
- Vďaka za úžasný čas na púti, za dobrú organizáciu. Vďaka za umelecký zážitok z divadla Atak a za svedectvá. 
- Ďakujem všetkým skvelým ľuďom, že tak krásne žijú v spojení s Bohom. 
- Divadlo Atak bolo úžasné!
- Chráňme si všetko čo máme a buďme za to vďační. 
- Je to veľké požehnané dielo. 
- S Ježišom nemôžem byť nikdy smutná. On je radosť každého dňa. Je tvorcom najväčších prekvapení. 
- Vždy, keď sem prídem, som šťastná. Ste mojim útočiskom radosti. 
- Ďakujem vám dobrovoľníci a kňazi za vernosť a vytrvalosť v službe, za prijatie a lásku. 
- Pomáhate mladým žiť správne a čisto.
- Vďaka za úžasné spoločenstvo mladých, ktorých spája to najdôležitejšie - Boh sám. 
- Navždy ostane táto púť v mojom srdci. 
- Ďakujem za čas, ktorý nám venujete, za toto miesto, ktoré spája ľudí. Ďakujem za priateľa, ktorého som vďaka Vysokej mohla stretnúť a spoznávať. 
- Ste pre nás veľkým darom. 
- Ďakujem, že sa urobili skupinky vopred. 
- Tanečná zábava je veľmi pekná tradícia. 
- Páčilo sa mi ako ste gratulovali Erike
- Ak čítaš túto spätnú väzbu a si nahnevaný, daj si pauzu

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo