Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť zrelosti   Spätné väzby  17.púť zrelosti

Spätná väzba, téma: Koľko stojí láska?

1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie?
- Láska je rozhodnutie na celý život. Podporuje dobro v človeku. 
- Kto miluje, nepočíta.
- Aké dôležité je žiť prítomný okamih a nebyť v „depke", že odpoveď na otázku povolania neprichádza.
- Základnou hodnotou života je láska.
- Uvedomila som si potrebu modliť sa ešte viac za našich kňazov a tiež to, akým veľkým darom sú pre nás. 
- Niet človeka, čo by na úsmev nebol odkázaný
- Boh dá silu na boj, neskúša nad naše sily.
- Modlitba posilňuje môj život. 
- Pán vie najlepšie čo je na čo dobré.
- Božia milosť mi dáva radosť, s čistým srdcom sa žije lepšie a ľahšie.
- Kráčať v smere ktorý mi určil Pán je úžasné.
- Z kríža vyviera láska.
- Láska stojí obetu.
- Priateľstvo je jedným z najkrajších darov od Boha.
- Som milovaná až do poslednej slzy...
- Láska je obeta, je dar, je krása srdca...
- Jedine láska dokáže zázrak...Boh je láska! Keď ho miluješ, nie je čo riešiť. 
- Všetko nás posúva vpred, lebo aj kríza môže byť premenená na šancu.
- Boh je verný.
- Boh má byť v živote na prvom mieste.
- Pán plní túžby, odpovedá na prosby
- Uvedomila som si potrebu intenzívnejšej a pravidelnejšej modlitby.
- Nie je dôležité byť úspešný, ale byť verný.
- Šťastie je robiť iných šťastnejšími.
- Umenie počúvať iných je krásne.
- Láska stojí za to, aby som do nej šla s plným srdcom.
- Oplatí sa obetovať pre lásku.
- Uvedomila som si cenu lásky, aj keď je nevyčísliteľná.
- Láska stojí v živote všetko, je tou najkrajšou a najvzácnejšou obetou.
- Uvedomila som si dôležitosť prijatia.
- Najdôležitejšou charizmou je láska.
- Dôležitosť radosti v živote.
- Je to celkom fajn zdieľať svoju vieru v spoločenstve.
- Žiť čisto v tomto „nečistom" svete sa oplatí.
- Pán postupne premieňa moje srdce.
- Načerpal som silu do svojho života.
- Láska stojí všetko ale stojí to za to.
- Schopnosť žasnúť nad krásou poháňa vpred.
- Netreba sa báť urobiť krok zmeny s Bohom do neznáma.
- Som Bohom milovaná a vzácna, Boh ma miluje takú, aká som.

2. Aké impulzy do života si prijal?
- Objaviť krásu svojho srdca.
- Byť vnímavým na impulzy, ktoré mi život dáva každý deň. 
- Nebáť sa milovať.
- Odpustiť sebe samej svoje predošlé pády.
- Chcem žiť život v plnosti.
- Pochopila som čo je to sloboda.
- Bohu nič nie je nemožné.
- Viac sa odovzdávať.
- Viac sa snažiť a pracovať na sebe.
- Netreba sa s inými porovnávať.
- Chcem si vážiť čo mám a uvedomovať si, že som závislý na Bohu.
- Chcem robiť niečo so sebou, posunúť sa ďalej, viac veriť Bohu a veriť v Jeho lásku.
- Prijať ostatných takých, akí sú, aj s ich chybami.
- Mám sa radovať a robiť druhých šťastnými.
- Ak chcem niekoho meniť, musím najprv meniť seba.
- Láska do môjho života príde v svojom čase.
- Nemať strach z lásky.
- Chcem byť viac vďačný za to, čo mám.
- Byť trpezlivá sama so sebou. 
- Nemôžem žobroniť o lásku. 
- Viac ľúbiť a nebáť sa obety a bolesti.
- Venovať sa rozvoju seba, nedávať všetku energiu do vzťahu, keď z toho aj tak nič nie je.
- Nádej vo svojom srdci pre lásku.
- Túžim objaviť svoju krásnu hodnotu.
- Viac Eucharistie, prijímania a neustála snaha dať Krista do centra svojho života.
- Rozvíjať kontakty s nezadanými a chodiť na spoločné akcie.
- Chcem milovať bez počítania.
- Ísť v jednote s Pánom a nie s ľuďmi.
- Chcem sa zmeniťSmile
- Byť viac ženou, akú ma Boh stvoril.
- Viac dôverovať Bohu, nechať sa viesť jeho láskou.
- Radovať sa viac zo života a dbať viac o svoju čistotu.
- Je to pre ,mňa vždy povzbudením, no bez osobnej snahy to povzbudenie zanikne.
- Vytrvalosť je veľmi dôležitá.
- Púť mi pomohla načerpať, zmeniť myšlienky a rozhodnúť sa nanovo odovzdať úplnú dôveru Bohu a nechať sa viesť. Prednášky padli vhod do mojej situácie.


3. Môj odkaz:
- Nech Pán požehnáva otca Pavla a všetkých, čo tvoria živé spoločenstvo Domčeka. Domček je majákom, ktorý v dnešnej rozbúrenej dobe ukazuje mladým zraneným, hľadajúcim, slabým a sklamaným ten správny smer a pravý zmysel čistoty a čistých vzťahov. Prosím Pána, nech toto spoločenstvo zostane živé a pokračuje v pomoci mladým a nech je i naďalej takou posilou, akou je pre mňa. 
- Vysoká = druhý domov. 
- Ak sa trápiš a nevieš čo so životom - tak ži! Všímaj si potreby ľudí okolo seba a snaž sa ich naplniť
- Daruj seba druhým.
- Prišla som sem v ťažkom období, bez chuti ísť ďalej vo viere a plná neistoty. Tu som načerpala nové sily a chuť veriť ďalej, lebo to je tá jediná správna cesta. ĎakujemSmile
- Ďakujem za tanečné divadlo ATak, boli super!
- Ďakujem za večernú tanečnú zábavu.
- Táto akcia mi pomohla vyliečiť sa zo zranení a nájsť svoju hodnotu ženy. Taktiež mi pomohla nájsť cestu k duchovnému životu.
- Ži v prítomnosti s Pánom. 
- Vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na vytvorení tohto láskyplného spoločenstvaSmile
- Radosť a veselosť - odventilovať sa od bežného každodenného života.
- Bohu vďaka za Anku Kolesárovú, ktorá takto spája mladých.
- Budem sa modliť na úmysel Domčeka, aby Pán poslal do cesty ľudí, ktorí sú ochotní slúžiť na Božiu slávu. 
- Sú tu úžasní ľudia naplnení skutočnou radosťou a láskou.
- Ďakujem za krásne spoločenstvo.
- Zorganizovanosť teamu Domček a ich pracovné nasadenie fascinuje a dáva svedectvo o tom, čoho všetkého je schopná láska.
- Spoločenstvo Domček má zmysel, rozdávate pokoj, lásku a posúvate mladých ľudí bližšie k Bohu.
- Stále tu prichádzam načerpať, bez toho by som zlyhala...
- Boli ste pre mňa odrazom Božej lásky!
- Ďakujem, že ste tu pre násSmile
- Vďaka za príklad obety, ktorá je chytľavá, lebo sebadarovanie obohacuje.
- Veľká vďaka za tento milostivý čas.
- Ďakujem za divadelné predstavenie, bolo krásne a hodnotné.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo