Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť zrelosti   Spätné väzby  16.púť zrelosti

Spätná väzba

1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie?
• Pán sa dotýka rán môjho života
• Kríž spája nebo so zemou
• Rany nám pomáhajú dozrievať, ale nemáme sa v nich vŕtať
• Každé zranenie a rany ma môžu viesť k naplneniu života
• Prijať akékoľvek zranenie v živote znamená vyrásť a byť zrelší v láske
• Objať kríž neznamená nepadnúť, ale znamená, že sme sa rozhodli víťaziť
• Treba byť citlivý na druhých a nie na seba
• Je rozdiel medzi egoizmom a starostlivosťou o seba
• Treba vyjsť zo svojej ulity
• Je dôležité pozrieť sa do minulosti ale nevyhovárať sa na ňu, žiť prítomnosť
• Najlepším liekom pri zranení je aj naďalej milovať
• Oplatí sa oľutovať, znova a znova vstať a kráčať k Ježišovi, napriek všetkým ťažkostiam vstať, veriť, milovať, dávať radosť
• Už chápem, čo je v láske „zdravé"
• Človek sa nemá ľutovať, zranenia sa vedia premeniť na radosť, čo sa stalo aj v mojom prípade, za čo som vďačná
• Zranením nám chce Boh niečo povedať, primknúť si nás bližšie
• Ak prijmeme zranenia s pokorou a poučíme sa z nich - stanú sa pre nás požehnaním
• Akých skvelých ľudí mi Boh posiela do cesty
• Láska je viac o vôli, o rozhodnutí než sentimentálny pocit
• Vyzeráme tu všetci minimálne o 6 rokov mladšie :-))))
• Jedno veľké zranenie je uzdravené
• Silný moment nesenia kríža SDM
• Byť účastný pri kríži SDM je pre mňa veľkým darom
• Ježiša môžeme stretnúť cez kríž
• Pri pohľade na kríž príde pokoj.
• Otvorili sa pre mňa nové možnosti, aj možnosť pracovať na sebe a smerovať k skutočnej zrelosti
• Uvedomila som si svoje zranenia z detstva, ktoré som doteraz potláčala a prostredníctvom ľudí, ktorých som stretla, slov, ktoré som počula a Ježiša, ktorý ma miluje, sa vyliečili a uzdravili problémy a zranenia. 
• Uvedomila som si koľko je na svete dobrých ľudí.
• V zranení dozrievame.
• Keď je človek slobodnejší a otvorenejší, skôr si porozumie s druhými ľuďmi a hneď je svet krajší.
• Aj naši nepriatelia sú pre nás určitým darom.
• Je čas hľadieť s pozorným srdcom vpred. 
• Zranenie môže byť aj v Božom pláne, aby sme dozreli ako ľudia. Boh si všetko môže použiť.
• Človek nemôže žiť z bolesti, ale skrz bolesti môže rásť v láske.
• Žiť dobre znamená žiť v milosti.
• Vždy je cesta.
• Som tak zaplavená povinnosťami, že sa nestíham zamýšľať nad sebou.
• Boh je naozaj úžasný, dokázal zbúrať múry, ktoré mi bránili prijať seba a uzdravil moje zranenie.
• Uzdravenie prichádza jedine skrze lásku.
• Je potrebné čerpať živú vodu pre náš život, prameňom ktorej je Boh.

2. Aké impulzy do života si prijal?
• Byť tu pre druhých a nie pre seba.
• Nehrabať sa už v minulosti, nechať ju už Bohu.
• Otvoriť sa iným a nemať strach.
• Byť viac otvoreným človekom pre druhých, byť človekom veselej mysle a radostného srdca každý deň a za každých okolností.
• Viac sa zamerať na Krista.
• Otvoriť vlastné rany a skúmať, či ich Ježiš už uzdravil.
• Duchovné materstvo /plodnosť spočíva aj v tom, že sa postarám aj o mladších ľudí v mojom okolí, aby našli stabilitu a život s Bohom.
• Budem sa snažiť prijímať kríže bez frflania.
• Poučiť sa z chýb a ísť s úsmevom ďalej...
• Zapísal som sa do knihy čistých sŕdc.
• Nezaoberať sa svojimi ťažkosťami, ale to čo prežívajú iní - nebyť zameraný nevhodne na seba.
• Prijímanie zranení a chápanie ich ako cestu rastu v láske.
• Vedieť „privítať kríž" - nielen z SDM, ale aj každý životný kríž, ktorý Boh požehnáva.
• Anka sa stala mojou „zvláštnou priateľkou", ktorá ma bude sprevádzať pri napĺňaní mojej túžby po Kristovi.
• Trpieť za seba, za blížnych to chcem; čo ak by mi náhodou takáto denná pracovná a duchovná rutina získala nebo? Stačí tak málo, tak do toho!
• Pozerať sa na kríž s vďakou.
• Nanovo som sa zaľúbila do Pána a som šťastná...
• Nemusím sa báť samoty, pretože nikdy nie som sama, Boh je pri mne a napĺňa mi srdce láskou.
• Musím sa zriecť svojich zranení, nemyslieť na ne, odovzdať ich Bohu.
• Zažila som uzdravenie cez svätú spoveď a silný moment pri dotyku kríža SDM.
• Nové ozdravujúce impulzy do vzťahov, prijala som veľa pokoja, povzbudenia a živej radosti.
• Na prednáške som pochopila mnohé veci, s ktorými sa denne stretávam, i v práci ako učiteľka. Myslím, že budem svojich žiakov vnímať trochu inak. 
• Silu a odvahu žiť čistý život.
• Všetko konať s láskou, vždy!
• Zranenie ako dozrievanie v láske - krása.
• Túžba viac sa obetovať, viac slúžiť, viac milovať.
• Chcem sa naučiť viac milovať, nebáť sa zmeny, premeny srdca a robiť iných šťastnými.
• Búrať múry môjho srdca.
• Neriešiť zbytočné rany, nešpárať sa v nich, ale odpustiť, to prináša slobodu.
• Rozhodla som sa, že budem menej urážlivou a že budem načúvať Božiemu slovu.
• Chcem prekonávať samú seba, aj keď viem, že to bude tŕnistá a ťažká cesta.
• Starať sa o iných, o tých, o ktorých sa nik nezaujíma, vyjsť zo seba.
• Asi viac oslavovať život, byť vďačná za dar života, robiť veci, ktoré mi dávajú radosť a život a prinášať život iných.
• Prijala som uzdravenie od Boha vo svojich zraneniach a trápeniach, nebojím sa prijímať pravdu, ktorú viem, že len s Božou pomocou môžem zvládnuť.
• Nanovo naštartovanie v dôvere, slobode, radosti, aj napriek únave, sila spoločenstva, dobré rozhovory.

3. Môj odkaz:
• Ďakujem všetkým organizátorom, že rozvíjajú odkaz, ktorý prijali od Anky Kolesárovej a to rozhodnutie pre čisté srdce. 
• Nech Pán žehná toto dielo a vďaka za neho. 
• Teším sa na ďalšiu púť a ďakujem za všetko, čo som tu dostala.
• Som vďačná za toto spoločenstvo a za všetko, čo sme zažili - výročie, kríž, ikona...bolo to veľmi požehnané a radostné.
• Som vďačný, že som tu mohol byť.
• Vďaka za rodinné spoločenstvo, za svedectvo života, za nezištnosť a za lásku žitú v jednoduchých okolnostiach života.
• Ďakujem za uzdravenie.
• Ďakujem všetkým dobrovoľníkom za všetku snahu, lásku a obetavosť...a úsmev
• Ďakujem vám za toto veľké dielo, za ktoré sa oplatí obetovať. Nachádzame tu samých seba a potom aj spôsob ako sa učiť darovaniu sa. 
• Vďaka za šírenie dobrej myšlienky.
• Ďakujem za skvelú púť, najmä za program s krížom SDM.
• Nočný program v adoračnej miestnosti sa mi páčil.
• Stretla som tu skvelých mladých ľudí, aj dobrovoľníci boli skvelí.
• Odporúčam pozvať aj ďalších ľudí, aby nemysleli, že sú sami a nik sa o nich nezaujíma.
• Ďakujem za toto miesto Božích milostí, dobrovoľníci makajú na 200%, nech im to Boh odmení
• Som Bohu vďačná za túto „oázu pokoja a čistoty"
• Srdečná vďaka za všetko, čo tu pre nás robíte; Pán Boh žehnaj a rozhojňuj vaše úsilie, práce a obety
• Treba prispievať € na Domček, lebo som mu dlžný...je pre naše deti. 
• Nech sa domčeku darí, lebo pomáha mnohým mladým a chráni ich pred „zlým svetom"
• Ďakujem za službu ucha- možnosť duchovného rozhovoru
• Modlím sa za tých, ktorí sa o nás tak dobre postarali
• Cítim sa tu veľmi dobre a určite sa tu vrátim
• Nech Boh žehná toto dielo aj duchovných otcov, nech im dá veľa síl 
• Pán Boh zaplať za túto akciu, naozaj veľmi ďakujem. Bola som tu prvýkrát a odnášam si obrovské množstvo zážitkov, veľa sily a povzbudenia do ďalšieho života
• Toto je požehnané miesto, po dlhšom čase som tu opäť. Bohu vďaka za to, že máme možnosť tu prichádzať a spoznávať pravé hodnoty. 
• Držte sa! Robíte dobrú robotu a niekedy aj keď vám možno niečo aj nie celkom vyjde, keď vidíme vašu lásku a vaše nasadenie sa za vec, vašu únavu - to je niekedy viac, ako slovo, pretože dávate srdce. Takže nech vás Boh žehná! 
• Zažila som tu super spoločenstvo v úplnej slobode
• Zistila som, že viem dobre tancovať :-)))
• Ďakujem za možnosť zatancovať si
• Púť zrelosti bola a je pre mňa veľké víťazstvo
• Uvedomila som si tak nanovo, že mám túžbu prísť tu do služby ako dobrovoľníčka, tak uvidím ako sa to podarí

Ďakujeme všetkým, že ste sa s nami podelili s tým, čo ste počas víkendu prežili. Zahrňame vás do našich modlitieb v Domčeku, aby táto púť zrelosti priniesla bohaté ovocie vo vašich životoch. 

a čakáme na vaše svedectvá o tom, ako Boh koná...máme vás radi:-)

Vaši organizátori z Domčeka. 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo