Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Iné akcie   Silvester 2017  Spätná väzba

Spätná väzba 

1 . Čo si si uvedomil počas tejto akcie?
- Dôležitosť čistej lásky.
- To, že si treba udržiavať vzťah s Bohom, nezanedbávať ho.
- Prežívala som Božiu lásku, takú odovzdanosť jeho vôle, úprimnú radosť v Bohu.
- Zatúžila som po čistej láske.
- Boh je verný a dobrý a stretnem ho keď vyjdem za svoje hranice.
- Hranice sa dajú prekonávať.
- Nebáť sa prekročiť vlastné hranice.
- Život má cenu.
- Zodpovednosť za život - svoj aj svojich blízkych.
- Vďačnosť je veľmi podstatná.
- Vzácnosť čistého vzťahu.
- Viera v láske je potrebná.
- Aká veľká a mocná je modlitba.
- Uvedomila som si tak nanovo Božie vedenie v mojom živote, že Boh si zlé veci použije na to, aby v budúcnosti priniesol v našom živote ovocie.
- Boh je dokonalý a pomáha nám prekonať naše hranice.
- Prežil som veľmi naplňujúci a požehnaný čas.
- Uvedomil som si cenu toho čo som zažil tento rok.
- Treba ísť za hranice svojich možností a prijať všetko čo nám Boh dal.
- Zistila som, že aj ja mám svoje poslanie a sama musím denno-denne prekonávať hranice.
- Dôležité je dbať na úmysel činností.
- Boh je stále s nami.
- Človek nikdy nie je sám, keď má Boha v srdci.
- Dobré vzťahy sú veľmi dôležité. Čistota a ideály čistoty sú pre nás hľadajúcich veľmi potrebné.
- Aký predvídavý vie byť Boh v tom, akých ľudí nám do života posiela a v aký čas.
- Aké je dôležité žiť naplno prítomnú chvíľu s ľuďmi, ktorých mám v tejto chvíli okolo seba.
- Uvedomila som si akou veľkou radosťou je čistý život vo viere - vďaka za silné svedectvo života tých, ktorí sa nám prihovárali.
- Boh je stále so mnou aj v utrpení.
- Nebáť sa trápenia, ale dať mu zmysel.
- Keď sa my sťažujeme, sú tu ľudia, ktorí to majú ešte horšie.
- Čistota je dôležitá v manželstve aj vo vzťahu.
- Čistota je magnet na lásku.
- Je to niečo úžasné prežiť prechod do nového roka v adorácii.
- Som človek s talentami a schopnosťami, človek ktorý dokáže mať rád.
- Aká je dôležitá rodina.
- Uvedomila som si potrebu Božej milosti.
- Modlitba za druhých premieňa moje srdce.
- Žiť pre druhých je často krát väčší dar pre mňa ako pre druhých.
- Život je dar, ktorý treba rozvíjať v spoločenstve s Bohom.
- Aké je potrebné spoločenstvo a Vysoká je miesto, ktoré dáva nové impulzy do života.
- Utrpenie šľachtí. Je dobré, ak sa príjme a obetuje na nejaký úmysel.
- Ak chlapec nepomáha mne k svätosti ale skôr naopak, je otázka či je ten správny.
- Náš Pán je Boh zázrakov!
- Boh koná v mojom živote úžasné veci.
- Niet lepšieho oslávenia Nového roka ako s Bohom.
- Najlepšie čo môže muž urobiť pre deti je milovať svoju manželku.
- To, po čom túži moje srdce môžem dosiahnuť. Je dôležité mať nádej.
- Uvedomila som si vzácnosť svojho vzťahu a hodnotu života.
- Prežiť Silvestra pri adorácii je super!
- Ticho je dar a začiatok roka v tichu s Pánom je úplne TOP.
- Uvedomil som si, že Pán je stále so mnou (neustále pod paplónom).
- Boh tvorí z ničoho.
- Boh chce žehnať vzťahom.
- Boh je verný a Máriu posiela ako našu Matku pred sebou.
- Uvedomil som si, čo má Boh pre mňa pripravené a čo všetko pre moje dievča znamená.
- Mám tu najlepšiu priateľku na svete a je veľkým darom.

2. Aké impulzy do života si prijal?
- Znovu obnovil som si vieru.
- Uvedomila som si silu odpustenia.
- Túžim po väčšej intenzite modlitbového života, aby Nebeský ocko mohol viac konať v mojom živote a aby On budoval svätosť môjho života, mojej rodiny.
- Chcem sa viac venovať Bohu a rozvíjaniu vzťahov.
- Viac sa venovať rodine.
- Viac dôverovať Bohu v jeho plán so mnou.
- Milovať v dobrovoľníctve.
- Budem sa viac snažiť pomáhať druhým.
- Podporila sa moja túžba k misiám a službe.
- Mám túžbu modliť sa za čistú lásku.
- Prežívať čistú a úprimnú lásku s priateľkou.
- Zmena názorov a pohľadov na život.
- Zmeniť svoj prístup k rodine a blížnym.
- Byť vďačný svojim rodičom, pretože neviem z akého „mínus schodíka" sa museli dostať tam, kde teraz sú.
- Spoznala som skvelých ľudí.
- Noví priatelia, nový pohľad na život.
- Zmenil som môj pohľad na ľudí.
- Chcem sa zmeniť a naučiť sa viac počúvať Božiu prítomnosť.
- Viac sa spoliehať na Boha, veriť mu že sa postará.
- Nebáť sa prekročiť vlastné hranice.
- Odovzdávať svoje hranice, ťažkosti Svätej rodine.
- Vážiť si svoje zdravie.
- Akým darom je zdravie a rodina.
- Možnosť začať znova.
- Byť odvážny.
- Chcem kráčať odvážne. Nebáť sa a nevzdávať, veď Pán je so mnou, na bojovom poli nie som sama.
- Chváliť a ďakovať Bohu.
- Živšie prežívanie viery.
- Byť viac vďačný.
- Impulz pokory.
- Viac sa modliť.
- Modliť sa neustále o čistotu a o väčšiu vieru a dôveru v Boha.
- Túžim po čistej nesebeckej láske, túžim byť nástrojom Boha.
- Impulz k dobrovoľníctvu.
- Nebáť sa budúcnosti.
- Nebáť sa zmeny, milovať.
- Byť jednoduchý a prostý.
- Odpustenie rodičom.
- Povzbudenie ku konaniu konkrétnych skutkov lásky.
- Viac si vážiť „obyčajné" veci a dary od Pána.
- Hlavne som spoznala seba samú.
- Boh ma miluje takého aký som.
- Človek dokáže najviac blížnemu dať, keď mu slúži.
- Milovať ľudí takých, akí sú.
- Chcem byť čistá, chcem mať čisté srdce aj ducha a kráčať na ceste s Ježišom.
- Byť sám sebou a viacej dôverovať Bohu.
- Viac prosiť Pána o milosť.
- Chcem viac načúvať Božiemu volaniu a viac sa držať Jeho slov.
- Chcem prekonať svoje strachy a veci, ktoré ma zväzujú.
- Viac počúvať Boží hlas a nasledovať ho.
- Chcela by som tráviť viac času s Pánom.
- Nájsť v sebe odvahu ísť do spoločenstva.
- Inšpirácia zo svedectiev a z prednášok.
- Odvaha čeliť krížu.
- Múdro s Bohom sa rozhodovať.
- Obetavejšie dávať, vernejšie milovať.
- Modliť sa za náš vzťah, veriť v neho, zásnuby
- Ak budem ja vytvárať atmosféru prijatia, tiež budem prijatý.
- Vedieť prijať druhých.
- Porozumieť si s rodičmi.

3. Môj odkaz:
- Neboj sa ukázať kto si, tvoju vieru, pretože si Bohom milované stvorenie.
- Ľudia nestrácajte vieru v čistú a úprimnú lásku, je to požehnanie žiť takým životom.
- Kto poblúdi, ešte nie je stratený.
- Buď sám sebou a nesnaž sa byť kópiou niekoho iného.
- Majte úprimné úmysly. Buďme deti svetla aj v samote.
- Ľutujem, že som tieto púte nespoznala v mladšom veku, možno by sa celá moja puberta vyvíjala ináč.
- Šíriť toto miesto pre mladých stratených, opustených, zatúlaných a bez cieľa. Usmerniť ich kde je cesta nádeje.
- Mám úžasné deti a mladí majú nádej na úžasný život. To, čo my rodičia sme nedokázali a nedali svojim deťom, našli tu v Domčeku! Ďakujem.
- Super skupinka, odporúčam každému aby sa zúčastnil.
- Super akcia! Vďaka. Najlepší Silvester aký som doteraz zažila.
- Ďakujem za krásny Silvester v kruhu rodiny Domčeka.
- Domček je cesta.
- Som rada, že po roku a pól som sa vrátila a opäť som našla domov. Ďakujem za prijatie.
- Ďakujem za spoločenstvo, za dobré slovo, za to, že ste a že ste tu pre nás.
- Ďakujem za úžasný čas strávený so všetkými vami.
- Vďaka za všetku krásu a dobro, ktoré ste vložili do každej svojej činnosti.
- Ďakujem za požehnaný úžasne prežitý Silvester 2017.
- Ďakujem za krásne 3 dni.
- Super prednášky.
- Ďakujem každému, kto sa na tomto podujatí podujal. Nech vás Boh požehná!
- Ste skvelí, pokračujte v tomto Božom diele.
- Veľmi sa mi páči organizácia, ochota, radosť. Toto miesto je veľmi špeciálne. Cítila som sa tu veľmi pokojne, radostne a požehnane. Určite sa k vám vrátim
- Ďakujem že existuje takéto miesto.
- Veľká vďaka za to, že robíte čo robíte a ako to robíte.
- Bol to požehnaný čas strávený s dobrými ľuďmi.
- Ďakujem za dar priateľstva a lásky.
- Toto miesto je požehnaním pre mnohých, aj pre mňa. Vďaka.
- Modlím sa za nové centrum.
- Nech Boh žehná toto miesto, aby tu každý našiel krásu čistého vzťahu ako ja.
- Neprestávajte s púťami. Rasťte aj naďalej vo svätosti a pokore.
- Anka Kolesárová, oroduj za nás!

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo