Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť radosti   76. púť radosti  Spätná väzba

Výber zo spätnej väzby

1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie?

- Uvedomila som si aká silná je Božia prítomnosť a akú veľkú lásku nám dáva Pán a ako nás požehnáva.
- Hodnotu lásky, priateľstva a to, že som nezaslúžene milovaná Bohom.
- Boh je stále so mnou a pomáha mi. Som vďačná, že mám takúto možnosť spoznávať Boha
a iných dobrých ľudí.
- Boh nás má rád takých, akí sme.
- Krása vyžaruje zvnútra.
- Láska je trpezlivá.
- Krásu lásky.
- Modlitba je základ všetkého.
- V spoločenstve sa modlí, spieva...všetko robí ľahšie.
- Sú na Slovensku aj takí mladí ľudia, ktorí sú úprimne zapálení pre Boha.
- Moje modlitby budú vždy vyslyšané.
- Bola som tu s priateľom a obaja sme si uvedomili, že čistota je naozaj dar a je krásne tak žiť.
- Rozhovor je vo vzťahu dôležitý.
- Čistota vo vzťahu je najlepšia.
- Robí mi veľkú radosť privádzať ľudí tu do Vysokej.
- Čím viac dáme, tým viac získame.
- Boh nás neopustí a rany ktoré máme nám zahojí.
- Je lepšie zveriť veci do Božích rúk.
- Ježiš je cesta.
- Láska je dar, ktorý si treba vážiť.
- Láska je dar, ktorý si často ani neuvedomujeme.
- Priateľstvo je vzácne, ďakujem za dar priateľstva.
- Všetko má svoj čas a všetko sa deje pre nejaký význam.
- Viera je dar.
- Panna Mária je dôležitá pre mladých, tiež modlitba svätého ruženca.
- Aká je modlitba ruženca potrebná a mocná.
- Zasvätiť svoj život Panne Márii je záchrannou kotvou v dnešnom svete.
- Boh si stále nájde cestu.
- Boh ma miluje aj napriek mojim chybám a hriechom.
- Odvaha zmeniť sa.
- Modlitba - ako rozhovor, nie povinnosť.
- Modlitba je silná pomoc.
- Láska je obeta, treba ju žiť s Bohom, aby nám požehnal čisté srdce, čisté vzťahy.
- Usvedčilo ma to v mnohých oblastiach môjho života.
- Som vo vzťahoch veľmi netrpezlivá.
- Som milovaná.
- Viac som sa priblížila k Bohu.
- Uvedomila som si, aké je dôležité žiť s Pánom.
- Panna Mária je stále s nami. Ak jej odovzdáme náš život, budeme naozaj šťastní.
- Uvedomila som si, aké je dôležité modliť sa každý deň ruženec.
- Netreba sa modliť len k Bohu, ale aj k Panne Márii.
- Je dobré mať pekný vzťah k Panne Márii. Je pre mňa vzorom materstva a vedie ma k Ježišovi.
- Aká silná je modlitba svätého ruženca, že zachraňuje rodiny.
- Aká je sila ruženca.
- Viera je dar, ktorý nemá každý.
- Môj chlapec je jedinečný
- Boh je láska a láska nikdy nezanikne.
- Boh má so mnou veľké plány a dôveruje mi v úlohe, ktorú mi zverí.
- Boh premieňa aj cez utrpenia.
- Každý človek je výnimočný a iný.
- Je veľa mladých, ktorí veria Bohu.
- Dôležitá je úprimnosť.
- Vzťah, láska je o dávaní a obetovaní sa jeden pre druhého.
- Vzťah ak je v ňom Boh je vždy úprimný aj keď sú dvaja úplne odlišní.
- Uvedomil som si, že som veľký hriešnik a že sa mám viac utiekať k Bohu a prosiť ho o milosti. Potrebujem sa naučiť modliť. Najprv si musím usporiadať veci vo svojom vnútri a až potom môžem mať plnohodnotný život s Bohom. Žijem plytký život, chudobný na lásku a vieru. Chcem viac času tráviť s Bohom a vysporiadať sa sám so sebou.
- V poslednom čase som urobil veľkú chybu, lebo som vylúčil zo svojho života Boha. Kiežby sa to dalo vrátiť späť.
- Našla som milosť u Boha...resp. Božia milosť si ma našla. Chcem sa úplne odovzdať do ochrany Panny Márie.
- Dozvedela som sa o Anke Kolesárovej, o ktorej som doteraz nič nevedela a vôbec ju nepoznala.
- Modlím sa, aby sme mohli uctievať Anku Kolesárovú ako vzor čistoty a svätosti.

2. Aké impulzy do života si prijal?
- Pochopila som, že nemôžem byť skúpa na lásku, ale mám ju darovať celým srdcom.
- Chcem zmeniť môj postoj k Panne Márii, vytvárať si s ňou bližší vzťah.
- Rozhodla som sa posilniť svoj vzťah s P. Máriou.
- Odvahu v Nebeskom Otcovi a väčšiu dôveru k Panne Márii našej mamke.
- Zhrnúť viac do modlitieb našu Nebeskú mamku.
- Modliť sa k Panne častejšie ako som zvykla.
- Prijala som Pannu Máriu ako svoju Nebeskú mamu.
- Prosiť o čistotu vzťahu a obetovať každé jedno utrpenie.
- Začala som sa mať rada.
- Rozdávať radosť.
- Byť pre druhých darom.
- Premôcť lenivosť.
- Využiť každý okamih a iným ukázať Boha v správnom svetle.
- Budúcnosť nás potrebuje. Buďme svätí!
- Snaha o čisté srdce.
- Generálna spoveď - vyznanie mojich hriechov.
- Prijala som neskutočný pokoj. Nestrachujem sa o zbytočnosti, prijímam moje nedokonalosti
a tak rastiem s Kristom v láske a radosti.
- Povzbudenie a nový elán do duchovného života.
- Treba si vážiť to, čo máme.
- „očista" vzťahu.
- Nikdy nie je neskoro zmeniť svoj život.
- Generálne svätá spoveď mi veľmi pomohla. Pocítila som tu veľa Božích milostí a uvedomila
si, že čistota je dôležitá.
- Iný pohľad na čistý vzťah.
- Vedieť povedať „prepáč".
- Zlepšiť sa v duchovnom živote, krajšie a hlbšie prežívať modlitbu.
- Odovzdávať sa Bohu, dôverovať Mu a neplánovať svoj život.
- Modliť sa každý deň, hovoriť všetko Bohu.
- Modlitba ako mocná zbraň.
- Budem sa častejšie modliť a budem si ceniť všetok čas s mojou rodinou a priateľmi.
- Hľadať radosti v každodennosti.
- Aby som rozbehla nové aktivity vo farnosti.
- Impulz vytrvalosti.
- Vážiť si všetko a všetkých.
- Viac chrániť svoje dievča.
- Viac sa otvárať pre iných.
- Viac a lepšie sa modliť.
- Budem zodpovednejšia.
- Žiť ako by sa páčilo Bohu.
- Snažiť sa zlepšiť vzťah s bratmi, viac sa snažiť komunikovať, slúžiť.
- Chcem byť skutočne lepším človekom.
- Chcem sa správne rozhodovať a žiť Božiu vôľu.
- Mal by som sa zmeniť k lepšiemu.
- Strach ma nemôže ovládať.
- Chcem tráviť menej času na sociálnych sieťach.
- Boh je môj priateľ a s ním je všetko možné, len treba byť odvážnym.
- Rozhodnutie žiť čisto, žiť čisté vzťahy, byť trpezlivá a čakať na čas, ktorý určí Boh.
- Správne si vyberať človeka s ktorým budem tráviť čas, aby ma ťahal vyššie a k čistote srdca nie naopak.
- Pochopila som, aj vďaka svedectvám, aké je dobré mať čisté a radostné srdce naplnené Božou láskou.
- Zaľúbila som sa (silno).
- Začala som brať aj hendikepovaných ľudí ako normálnych a naučila som sa od nich ako sa tešiť aj z maličkostí čo mi život ponúka.

3. Môj odkaz:
- Ďakujem za úžasne strávené dni s Bohom, ďakujem za pokoj a dobrú náladu, ktorá tu počas
týchto troch dní pretrvávala.
- Pokračujte v tomto Božom posolstve lásky, lebo práve toto mnohí mladí potrebujú - ukázať
cestu a nakopnúť vpred.
- Toto spoločenstvo mi naozaj pomáha.
- Som vďačná za to, že môžeme sa takto stretávať v spoločenstve, navzájom sa spoznávať a spoločne oslavovať Boha.
- Ďakujem za úžasný a požehnaný čas, krásne slová manželov, za možnosť nadviazať nové
priateľstvá.
- Ďakujem, že som tu mohol byť.
- Púte radosti sú takým „dobitím bateriek" nášho duchovného života.
- Dúfam, že sa takéto akcie neskončia.
- Adorácia bola skvelá!
- Som rád, že tu môžem tráviť čas s tak dobrými ľuďmi.
- Buď odvážny a neboj sa vykročiť cestou lásky spolu s Ježišom.
- Bolo tu vtipne, v dobrom slova zmysle. Cítila som sa tu radostne. Robte to naďalej, vďaka za veselých dobrovoľníkov, ktorí mi spríjemnili deň.
- Mali by sme sa tu modliť ruženec.
- Milujte viac Pannu Máriu, aby skôr zvíťazilo jej nepoškvrnené srdce.
- Pochopil som tu mnoho vecí, ktoré chcem v živote zmeniť.
- Veľmi Bohu ďakujem, že som tu mohla byť, že to prinieslo obrovskú zmenu do môjho
života, ďakujem za veľké svedectvá a za najlepšie prežité meniny
- Veľmi pekne prežitý požehnaný čas na púti.
- Je skvelé stále si pripomínať dôležité hodnoty v živote.
- Ďakujem za úžasný víkend, robíte skvelú vec.
- Super adorácia.
- Ďakujem za možnosť služby.
- Milujem toto miesto a tento tím. Škoda, že niečo také nie je aj na západe.
- Cyril a Danka - nádherní ľudia s krásnym svedectvom, ďakujem. Nikdy s tým neprestávajte, čo robíte, aj keď je to náročné.
- Veľmi dobrá prednáška manželov.
- Krásni ľudia s krásnymi svedectvami s veľkou inšpiráciou do života.
- Som rada, že som tu spoznala toľko nových ľudí, na ktorých sa môžem spoľahnúť a zdôveriť sa im.
- Bol to nádherný víkend, kde som sa zabavila ale aj načerpala nové sily.
- Je neskutočné koľko sily, odvahy dodávate, až teraz tu sa mi otvorili oči. Ďakujem vám, že ste mi ukázali cestu. Prajem vám, aby každé zlomené srdce prišlo tu, lebo vy cez Otca ste liekom mladým.
- Ďakujem za povzbudenie a odvahu do vzťahu.
- Vďaka za vaše večné nadšenie, ktoré sa odkedy som tu prišiel prvýkrát nezmenilo.
- Našla som tu spoločenstvo objatia, odpustenia a viery.
- Pokračujte v tom, je to neuveriteľný zázrak.
- Som veľmi rada, že som tu mohla byť a stretnúť sa so živým Kristom.
- Ďakujem za možnosť zažiť pravú radosť, hlboký dotyk Božej lásky prostredníctvom každého človeka, ktorého som spoznala. Dobrovoľníci, vaša radosť zo služby mi zlepšila deň
- Treba pomáhať dušiam, za ktoré sa nemá kto modliť.
- Nie je dôležité koľko sa modlíme, ale ako sa modlíme.
- Snažím sa modliť za svojho otca, ktorý upadol do alkoholu. Chcem žiť viac v skromnosti a pokoji a uvedomovať si Božiu prítomnosť. Ďakujem, že vďaka tejto akcii som sa rozhodla obetovať svoje trápenia a modlitby za spásu duše môjho otca.
- Modli sa ruženec a vyzdravieš.
- Chcem poďakovať celému Domčeku, že organizujú tieto púte a menia môj život. A tiež za prijatie do tímu dobrovoľníkov.
- Valentín nás učí svetskému prúdu zla, Vysoká dáva Valentína, ktorý učí svätosti v čistote.
- Venovaním sa mladým dáva lásku, ktorá mení ich životy.
- Povzbudilo ma to v duchovnom živote a obohatilo mi to dušu i srdce.
- Prišla som sem znova, vypnúť a načerpať a stalo sa. Adorácia, prednáška a predstavenie boli úžasné, naplňujúce a uzdravujúce.
- Ďakujem všetkým čo tu slúžili, aj za veľmi pekné svedectvá. 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo