Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Domček   Naši dobrodinci  List Priateľom Domčeka

Poďakovanie Klubu priateľov Domčeka. (22.februára 2018)

Drahí priatelia Domčeka Anky Kolesárovej.
Chcem Vám poďakovať za vašu starostlivosť, štedrosť a lásku. „Láska je krásou duše"(sv. Augustín). Všetko čo robíme na česť a slávu Božiu, prináša veľké požehnanie. Aj vďaka Vám nachádzame pocit bezpečia pri organizovaní našich aktivít. Pomáhate nám žiť a prežiť. Ďakujeme Vám za Vaše modlitby a obety. Buďte požehnaní.
V novembri 2018 uplynie 20. rokov čo sme prvýkrát prišli do Vysokej nad Uhom s mladými z Košíc, pomodliť sa k hrobu Anky Kolesárovej. Tak ako strom rastie a zapúšťa korene a prináša ovocie, tak aj tento projekt o Anke Kolesárovej.
Prežívame obdobie modlitieb a očakávania. Ak to bude Božia vôľa, možno už čoskoro budeme mať na Slovensku novú blahoslavenú - patrónku čistej lásky, na ktorej príhovor môžu byť chránené naše rodiny, manželstvá, deti, mládež... Duchovným darom tohto prameňa je milosť vliatej čnosti čistoty. Keď prichádzajú sem mladí s úprimnou túžbou po čistej láske a spolupracujú s Božou milosťou, môžu si vyprosiť milosť duchovnej pomoci a ochrany v čistote. Podľa vzoru Anky Kolesárovej sa rozhodujú kráčať verne a vytrvalo.
Ďakujeme Vám za Vašu ochotu, dôveru a trpezlivosť podporovať rozvoj a aktivity, ktoré sa konajú pri Božej služobnici Anke Kolesárovej. Buďte požehnaní a staňte sa požehnaním. Modlíme sa za Vás.
Otec Pavol, otec Matúš a spoločenstvo.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo